باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
fq1000.sfinalz25.sfp1000.s
y200.sfo1000.sfn1000.s
y50.sfm1000.sn1.x
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
1751460

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
53x

2

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
19x

3

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
1387988

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x
12x

4

natarsid
امتیاز در این دسته :
1220326

6x
3x
2x
13x
5x

5

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1054106

2x

6


امتیاز در این دسته :
1046202

99x
6x
8x
15x
11x
15x
12x
25x
44x

7


امتیاز در این دسته :
908843
8


امتیاز در این دسته :
899527

3x
1x

9

LEVIN
امتیاز در این دسته :
839807
10

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
11

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
796055

8x

12

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
768897

6x
2x
1x
1x
1x

13

ali2113
امتیاز در این دسته :
754836

6x
1x

14

MOJI3656 - Ali Mulche
امتیاز در این دسته :
730858

58x
7x
7x
2x
9x
7x
7x
14x
38x

15

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

16

Dr come back again....
امتیاز در این دسته :
721070

7x
3x
47x
8x
7x
5x
1x

17

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
687323

9x
1x
3x
1x

18

pho3niX
امتیاز در این دسته :
685028

2x
10x
2x
1x

19

naruto team
امتیاز در این دسته :
683943

8x
2x
2x
2x

20

famo
امتیاز در این دسته :
681372

2x
1x
1x

21

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
652320

5x
1x

22

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
636510

2x

23

Shaniz
امتیاز در این دسته :
633852

10x

24

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
615459

7x
1x
1x
1x

25

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
604670

1x
1x
3x

26

kia
امتیاز در این دسته :
601475

10x
3x

27

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
572553
28

LawLess
امتیاز در این دسته :
564882

6x
1x
2x
1x
2x
12x

29

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
562172

10x
1x
1x
16x

30

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
551819

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

31

MenTaL
امتیاز در این دسته :
538872

9x
1x
16x

32

master
امتیاز در این دسته :
533692

2x
3x

33

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
526534

54x
5x
8x
7x
10x
6x
8x
39x

34

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
503755

19x

35

wargod
امتیاز در این دسته :
503040


36

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
501426

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

37

lucifer
امتیاز در این دسته :
499477

1x
1x
2x
1x
1x
1x

38

mardanesabz
امتیاز در این دسته :
497280


39

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
494640


40

aidin582
امتیاز در این دسته :
492855

4x
1x
1x
1x
1x
1x

41

NoName
امتیاز در این دسته :
492836

1x
2x
3x

42

MSM
امتیاز در این دسته :
489950

22x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

43

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
487372

46x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
14x

44

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
474128

14x
2x
1x
1x
1x
1x

45

Observer
امتیاز در این دسته :
466378

1x
3x

46

Stealth
امتیاز در این دسته :
464300

7x
2x
1x
1x

47

CyRuS
امتیاز در این دسته :
461064

13x
1x

48

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
454420

51x
11x
9x
8x
10x
6x
5x
23x
48x

49

hammerson
امتیاز در این دسته :
454094


50

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
453860

3x
5x