باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
fn1000.sy50.sfm1000.s
n1.xx200.s
fl1000.sfk1000.sw200.s
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
1627910

62x
17x
17x
17x
17x
15x
2x
51x

2

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
19x

3

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
1386008

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x
12x

4

natarsid
امتیاز در این دسته :
1165286

6x
3x
2x
13x
5x

5

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1054106

2x

6


امتیاز در این دسته :
908843
7


امتیاز در این دسته :
857227

3x
1x

8

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
9

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
796055

8x

10

LEVIN
امتیاز در این دسته :
781967
11


امتیاز در این دسته :
777668
12

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
768897

6x
2x
1x
1x
1x

13

ali2113
امتیاز در این دسته :
754836

6x
1x

14

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

15

famo
امتیاز در این دسته :
681372

2x
1x
1x

16

Dr come back again....
امتیاز در این دسته :
670400

7x
3x
46x
8x
7x
5x
1x

17

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
652320

5x
1x

18

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
636510

2x

19

Shaniz
امتیاز در این دسته :
633152

10x

20

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
609659

7x
1x
1x
1x

21

pho3niX
امتیاز در این دسته :
590900

1x
8x
2x
1x

22

naruto team
امتیاز در این دسته :
581063

8x
2x
2x
2x

23

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
570313
24

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
551819

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

25

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
548172

9x
1x
1x
16x

26

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
546960

1x
1x
2x

27

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
540767

7x
1x
2x
1x

28

MenTaL
امتیاز در این دسته :
519072

8x
1x
15x

29

MOJI3656 - Ali Mulche
امتیاز در این دسته :
518864

55x
7x
7x
2x
9x
7x
7x
12x
35x

30

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
501426

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

31

lucifer
امتیاز در این دسته :
499477

1x
1x
2x
1x
1x
1x

32

aidin582
امتیاز در این دسته :
492855

4x
1x
1x
1x
1x
1x

33

NoName
امتیاز در این دسته :
492836

1x
2x
3x

34

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
487372

46x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
14x

35

wargod
امتیاز در این دسته :
487320


36

MSM
امتیاز در این دسته :
486950

22x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

37

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
483000


38

kia
امتیاز در این دسته :
476635

9x
2x

39

mardanesabz
امتیاز در این دسته :
475560


40

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
474128

14x
2x
1x
1x
1x
1x

41

Observer
امتیاز در این دسته :
466378

1x
3x

42

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
463761

15x

43

master
امتیاز در این دسته :
462072

2x
2x

44

LawLess
امتیاز در این دسته :
456197

6x
1x
2x
1x
2x
10x

45

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
453860

3x
5x

46

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
453200

3x
2x
1x

47

CyRuS
امتیاز در این دسته :
447064

12x
1x

48

میصم خسته
امتیاز در این دسته :
441996


49

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
440180

50x
11x
9x
8x
10x
6x
5x
23x
48x

50

MR.BLACKHAND
امتیاز در این دسته :
439415

7x