باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ad200.sga1000.saa50.s
fz1000.sac200.sfy1000.s
fx1000.sab200.sfw1000.s
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
1751660

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
57x

2

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
20x

3

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
1387988

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x
12x

4

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1337200

16x
18x
105x
18x
10x
14x
6x
26x
48x

5

natarsid
امتیاز در این دسته :
1238366

6x
3x
2x
13x
5x

6

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1070720

2x
10x
12x

7

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1054106

2x

8


امتیاز در این دسته :
1006427

3x
1x

9

pho3niX
امتیاز در این دسته :
934928
10

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
908843

2x
10x
1x
1x
1x
1x
15x

11

naruto team
امتیاز در این دسته :
907468

9x
2x
2x
2x
1x

12

MOJI3656 - Ali Mulche
امتیاز در این دسته :
898148

67x
11x
11x
2x
12x
7x
7x
14x
43x

13

Stealth
امتیاز در این دسته :
845322

8x
2x
2x
2x

14

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
834853

12x
1x
1x
3x
1x

15

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
16

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
796055

8x

17

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
778070

1x
2x
3x
1x

18

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
776787

6x
2x
1x
1x
1x

19

kia
امتیاز در این دسته :
760135

11x
3x

20

ali2113
امتیاز در این دسته :
754836

6x
1x

21

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

22

Dr come back again....
امتیاز در این دسته :
721070

7x
3x
47x
8x
7x
5x
1x

23

famo
امتیاز در این دسته :
681972

2x
1x
1x

24

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
652320

5x
1x

25

master
امتیاز در این دسته :
647952

2x
4x

26

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
643097

64x
5x
8x
7x
12x
7x
9x
40x

27

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
636510

2x

28

Shaniz
امتیاز در این دسته :
633952

10x

29

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
615459

7x
1x
1x
1x

30

MenTaL
امتیاز در این دسته :
590062

9x
2x
16x

31

wargod
امتیاز در این دسته :
589080


32

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
588474

24x
1x
1x

33

hammerson
امتیاز در این دسته :
582134


34

LawLess
امتیاز در این دسته :
576782

6x
1x
2x
1x
2x
12x

35

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
573932

10x
1x
1x
18x

36

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
572553

5x
5x
26x
9x
4x
8x
14x
31x

37

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
551819

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

38

mardanesabz
امتیاز در این دسته :
547080


39

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
527040


40

aidin582
امتیاز در این دسته :
508935

4x
1x
1x
1x
1x
1x

41

MSM
امتیاز در این دسته :
501820

23x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

42

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
501426

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

43

lucifer
امتیاز در این دسته :
499477

1x
1x
2x
1x
1x
1x

44

NoName
امتیاز در این دسته :
492836

1x
2x
3x

45

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
487380

46x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
16x

46

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
474128

14x
2x
1x
1x
1x
1x

47

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
471556

51x
11x
9x
8x
10x
6x
5x
27x
53x

48

David1994
امتیاز در این دسته :
468696

10x
17x

49

Observer
امتیاز در این دسته :
466378

1x
3x

50

CyRuS
امتیاز در این دسته :
461064

13x
1x