باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
hh1000au200hg1000
dp500hf1000m5.s
he1000at200.shd1000.s
1

pho3niX
امتیاز در این دسته :
1820396

26x
2x
2x
6x


2

persian_style
امتیاز در این دسته :
1762550

67x
18x
19x
20x
20x
16x
2x
87x


3

pejman
امتیاز در این دسته :
1557127

6x
1x


4

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
1552461

1x
16x
1x
1x
1x
3x
1x


5

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1469508

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
25x
66x


6

will come for you
امتیاز در این دسته :
1406908

5x
7x
9x
13x
2x
2x
2x


7

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
25x


8

ldragon
امتیاز در این دسته :
1304926

7x
14x
6x
3x
2x


9

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1300946

2x


10

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1243097

4x
16x
25x


11

naruto team
امتیاز در این دسته :
1217911

1x
12x
2x
2x
3x
1x


12

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
1075272

84x
14x
12x
12x
3x
7x
7x
1x
19x
66x


13

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
1034750

1x
2x
4x
1x
1x
20x
50x


14

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
991124

12x
3x
1x
1x
1x


15

master
امتیاز در این دسته :
971560

7x
2x


16

hammerson
امتیاز در این دسته :
94249417

Stealth
امتیاز در این دسته :
920537
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
18

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
908843

2x
10x
1x
1x
1x
1x


19

king bala
امتیاز در این دسته :
859414

3x
40x
2x
1x


20

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
21

SharlataN
امتیاز در این دسته :
813399

7x
3x
53x
8x
8x
5x
1x


22

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
796055

8x


23

kia
امتیاز در این دسته :
795995

12x
3x


24

famo
امتیاز در این دسته :
767353

4x
1x
1x


25

MenTaL
امتیاز در این دسته :
764843

13x
2x
25x


26

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
75769027

ali2113
امتیاز در این دسته :
754836

6x
1x


28

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
73752029

aidin582
امتیاز در این دسته :
736455

4x
1x
1x
1x
1x
1x


30

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
730172

11x
1x
2x
1x
26x


31

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x


32

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
689159

1x
23x
2x
1x
25x


33

wargod
امتیاز در این دسته :
68496034

timsar
امتیاز در این دسته :
674198

4x


35

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
657415
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
36


امتیاز در این دسته :
655100

2x
2x
2x


37

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
652320

5x
1x


38

Shaniz
امتیاز در این دسته :
650152

10x


39

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
636510

2x


40

David1994
امتیاز در این دسته :
631401

24x


41

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
628814

26x
1x
1x


42

JoOoKER
امتیاز در این دسته :
626578

5x


43

LawLess
امتیاز در این دسته :
617002
44

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
615459

7x
1x
1x
1x


45

WondeR
امتیاز در این دسته :
610208

2x


46

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
599761

60x
12x
15x
12x
14x
6x
7x
23x
78x


47

MSM
امتیاز در این دسته :
599240

27x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


48

mardanesabz
امتیاز در این دسته :
59412049

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
586786

12x
1x


50

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
583178

7x
6x
32x
10x
4x
9x
15x
55x