باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
iw1000ef500iv1000
bk200e25iu1000
ee500it1000bj200
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
3841060
2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
3733688
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
2918881

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x
28x


4

pejman
امتیاز در این دسته :
2509967

9x
1x
1x
1x


5

kia
امتیاز در این دسته :
2146940

19x
7x


6

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2095890

1x
3x
6x
3x
1x
19x
60x


7

king bala
امتیاز در این دسته :
2051731

6x
63x
2x
1x
1x
1x


8

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2041793

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
19x
73x


9

ldragon
امتیاز در این دسته :
1949206

8x
15x
7x
3x
2x


10

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
1921401

76x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
24x
105x


11

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
12

master
امتیاز در این دسته :
1870340

12x
2x
1x


13

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
1797449

120x
20x
14x
14x
8x
4x
7x
1x
16x
86x


14

Behnam unique
امتیاز در این دسته :
176592015

Count Team
امتیاز در این دسته :
1752668

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


16

Scor_pion
امتیاز در این دسته :
1651154

18x
1x
2x
2x
2x


17

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1634401

13x
2x
1x
1x


18

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1566386

2x


19

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1452257

5x
17x
29x


20

SharlataN
امتیاز در این دسته :
1410042

7x
3x
57x
2x
8x
8x
5x


21

WondeR
امتیاز در این دسته :
1312568

5x
1x


22

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388023

ali2113
امتیاز در این دسته :
1286736

8x
1x


24

naruto team
امتیاز در این دسته :
1265921

1x
12x
2x
2x
3x
1x


25

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1212249

13x
1x
3x
1x
1x
1x


26

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
1152175

21x
1x
1x


27

B R D Z A R D
امتیاز در این دسته :
1142984
28

SIKO
امتیاز در این دسته :
1142445

8x
1x
1x
1x
1x


29

Cherry
امتیاز در این دسته :
1132963

78x
1x
1x
1x


30

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
112825031

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
1124820

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


32

hami
امتیاز در این دسته :
1106236

1x
1x
5x


33

sanafari
امتیاز در این دسته :
1093312
34

Ali Reza
امتیاز در این دسته :
1074116

64x
9x
10x
6x
9x
12x
12x
1x
17x
63x


35

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1071300

1x
2x
1x
1x


36

PARSA BAFPASH
امتیاز در این دسته :
1071047

26x


37

RONIN
امتیاز در این دسته :
1030435

2x
40x
3x
2x
3x
3x
31x


38

timsar
امتیاز در این دسته :
1019796

6x


39

emir M
امتیاز در این دسته :
1015166

9x


40

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
1010712

13x
1x
2x
1x
35x


41

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
97872042

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
963645

12x
2x
1x
1x
1x
1x


43

hammerson
امتیاز در این دسته :
94249444

MenTaL
امتیاز در این دسته :
935283

16x
2x


45

Arnold
امتیاز در این دسته :
92352046

Stealth
امتیاز در این دسته :
920537
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
47

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
884965

14x


48

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
877350

78x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


49

aidin582
امتیاز در این دسته :
877255

4x
1x
1x
1x
1x
1x


50

shady
امتیاز در این دسته :
854760

1x