باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
l3.xfv1000.saa200.s
fu1000.sdf500.sft1000.s
z200.sfr1000.sde500.s
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
1751660

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
55x

2

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
20x

3

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
1387988

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x
12x

4

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1262262

14x
17x
103x
17x
6x
8x
12x
28x
47x

5

natarsid
امتیاز در این دسته :
1238126

6x
3x
2x
13x
5x

6

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1054106

2x

7

LEVIN
امتیاز در این دسته :
969167

2x

8


امتیاز در این دسته :
967327

3x
1x

9


امتیاز در این دسته :
908843
10

pho3niX
امتیاز در این دسته :
896592

14x
2x
4x
1x

11

MOJI3656 - Ali Mulche
امتیاز در این دسته :
835809

64x
9x
9x
2x
10x
7x
7x
14x
40x

12

Stealth
امتیاز در این دسته :
834912

8x
2x
2x
2x

13

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
14

naruto team
امتیاز در این دسته :
811864

9x
2x
2x
2x
1x

15

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
796055

8x

16

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
790433

11x
1x
3x
1x

17

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
768897

6x
2x
1x
1x
1x

18

kia
امتیاز در این دسته :
757795

11x
3x

19

ali2113
امتیاز در این دسته :
754836

6x
1x

20

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
739870

1x
2x
3x
1x

21

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

22

Dr come back again....
امتیاز در این دسته :
721070

7x
3x
47x
8x
7x
5x
1x

23

famo
امتیاز در این دسته :
681972

2x
1x
1x

24

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
652320

5x
1x

25

master
امتیاز در این دسته :
638912

2x
4x

26

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
636510

2x

27

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
634291

61x
5x
8x
7x
12x
7x
9x
39x

28

Shaniz
امتیاز در این دسته :
633852

10x

29

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
615459

7x
1x
1x
1x

30

MenTaL
امتیاز در این دسته :
586132

9x
2x
16x

31

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
579144

23x
1x
1x

32

LawLess
امتیاز در این دسته :
575882

6x
1x
2x
1x
2x
12x

33

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
572553
34

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
562732

10x
1x
1x
16x

35

wargod
امتیاز در این دسته :
553320


36

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
551819

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

37

mardanesabz
امتیاز در این دسته :
532920


38

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
510960


39

hammerson
امتیاز در این دسته :
502214


40

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
501426

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

41

lucifer
امتیاز در این دسته :
499477

1x
1x
2x
1x
1x
1x

42

MSM
امتیاز در این دسته :
498820

23x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

43

aidin582
امتیاز در این دسته :
493335

4x
1x
1x
1x
1x
1x

44

NoName
امتیاز در این دسته :
492836

1x
2x
3x

45

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
487380

46x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
16x

46

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
474128

14x
2x
1x
1x
1x
1x

47

Observer
امتیاز در این دسته :
466378

1x
3x

48

CyRuS
امتیاز در این دسته :
461064

13x
1x

49

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
459696

51x
11x
9x
8x
10x
6x
5x
23x
49x

50

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
453860

3x
5x