باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
jz1000finald10jy1000
ak50,al50,g25eh500bl200
finalg25jx1000al50
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
5630341
2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4267010
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3240300

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


4

Herakles
امتیاز در این دسته :
3176732

1x


5

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2967623

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
18x
87x


6

Legend Team
امتیاز در این دسته :
2691408

8x
4x
64x
3x
10x
1x
8x
5x


7

kia
امتیاز در این دسته :
2559560

21x
8x
1x


8

pejman
امتیاز در این دسته :
2553327

10x
1x
1x
1x


9

king bala
امتیاز در این دسته :
2475009

6x
67x
2x
1x
1x
1x


10

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
2447532

83x
14x
14x
13x
9x
10x
13x
1x
16x
103x


11

naruto team
امتیاز در این دسته :
2329848

1x
15x
5x
2x
3x
1x


12

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2187010

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


13

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2130719
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
14

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
2129048

22x
1x
2x
2x
2x


15

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
2077444

132x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
33x
120x


16

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
2059504

30x
2x
1x


17

sanafari
امتیاز در این دسته :
2047676

3x


18

master
امتیاز در این دسته :
1965824

14x
2x
1x


19

ldragon
امتیاز در این دسته :
1964246

8x
15x
7x
3x
2x


20

Bizhan
امتیاز در این دسته :
1930494

27x


21

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1898546

2x


22

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
23

Count Team
امتیاز در این دسته :
1780428
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
24

WondeR
امتیاز در این دسته :
1764863

5x
1x


25

SIKO
امتیاز در این دسته :
1686085

10x
1x
1x
1x
1x


26

Milad
امتیاز در این دسته :
1680225

3x
47x
3x
2x
4x
3x
1x


27

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1637057

5x
20x


28

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1634401

13x
2x
1x
1x


29

PIRMARD
امتیاز در این دسته :
1552815
30

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
146401031

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1347228

14x
2x
1x
1x
1x
1x


32

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


33

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388034

timsar
امتیاز در این دسته :
1289309

7x


35

hami
امتیاز در این دسته :
1260796

1x
1x
5x


36

Cherry
امتیاز در این دسته :
1251228

82x
1x
1x
1x


37

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


38

yazd
امتیاز در این دسته :
1211677

3x


39

RakaB
امتیاز در این دسته :
1194511

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
16x
123x


40

Emperatur
امتیاز در این دسته :
118064641

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1141770

16x


42

Nashenas
امتیاز در این دسته :
1137190

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


43


امتیاز در این دسته :
113567944

028
امتیاز در این دسته :
113468445

teraviyan baz
امتیاز در این دسته :
112548046

emir M
امتیاز در این دسته :
1100966

9x


47

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
1095163

5x


48

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1088656

3x
1x
1x
1x


49

STALKER
امتیاز در این دسته :
1076360

12x
1x
1x
1x


50

newteam
امتیاز در این دسته :
1075300

18x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x