باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
am200.sgq1000.sab50.s
gp1000.sdj500.sgo1000.s
al200.sgn1000.sak200.s
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
1754944

66x
18x
19x
19x
19x
16x
2x
73x

2

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1453661

18x
22x
112x
22x
14x
18x
6x
29x
56x

3

will come for you
امتیاز در این دسته :
1406908

5x
7x
9x
13x
2x
2x
2x

4

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
21x

5

ldragon
امتیاز در این دسته :
1304926

7x
14x
6x
3x
2x

6


امتیاز در این دسته :
1289127

4x
1x

7

pho3niX
امتیاز در این دسته :
1259172
8

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1242986

2x

9

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
1184003

1x
14x
1x
1x
1x
3x
1x

10

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1156777

3x
16x
19x

11

naruto team
امتیاز در این دسته :
998411

1x
11x
2x
2x
3x
1x

12

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
958490
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
13

Stealth
امتیاز در این دسته :
911297

9x
3x
2x
2x

14

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
908843

2x
10x
1x
1x
1x
1x
15x

15

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
873841

7x
2x
1x
1x
1x

16

hammerson
امتیاز در این دسته :
863534


17

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
854670

1x
2x
3x
1x

18

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
19

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
796055

8x

20

master
امتیاز در این دسته :
791650

2x
5x

21

kia
امتیاز در این دسته :
769255

12x
3x

22

famo
امتیاز در این دسته :
766213

3x
1x
1x

23

SharlataN
امتیاز در این دسته :
759437
24

ali2113
امتیاز در این دسته :
754836

6x
1x

25

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
730172

11x
1x
2x
1x
19x

26

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

27

wargod
امتیاز در این دسته :
684960


28

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
657415
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
29

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
652320

5x
1x

30

Shaniz
امتیاز در این دسته :
650152
31

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
636510

2x

32

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
628814

26x
1x
1x

33

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
622440


34

MenTaL
امتیاز در این دسته :
618682

11x
2x
18x

35

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
615459

7x
1x
1x
1x

36

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
594028

22x
2x
1x
18x

37

LawLess
امتیاز در این دسته :
593782

6x
1x
2x
1x
2x

38

mardanesabz
امتیاز در این دسته :
584160


39

aidin582
امتیاز در این دسته :
583095

4x
1x
1x
1x
1x
1x

40

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
580500

7x
6x
31x
10x
4x
9x
16x
51x

41

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
553404

57x
12x
13x
11x
13x
6x
7x
26x
66x

42

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
551819

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

43

kleptomaniac
امتیاز در این دسته :
550880


44

MSM
امتیاز در این دسته :
550512

26x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

45

king bala
امتیاز در این دسته :
524297

2x
29x
1x

46

David1994
امتیاز در این دسته :
522336

17x

47

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
520810


48

timsar
امتیاز در این دسته :
517478

4x

49

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
501426

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

50

CyRuS
امتیاز در این دسته :
499740

15x
1x