باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ba200hv1000dv500
hu1000q1az200
ht1000hs1000du500
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
2587060
2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
2178728
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
1998129

1x
18x
2x
1x
1x
3x
1x
25x


4

ldragon
امتیاز در این دسته :
1939246

8x
15x
7x
3x
2x


5

Count Team
امتیاز در این دسته :
1741948
6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1650656

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
20x
69x


7

pejman
امتیاز در این دسته :
1570087

6x
1x


8

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1446917

5x
17x
27x


9

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
26x


10

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
1374610

1x
2x
4x
1x
1x
20x
56x


11

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1306226

2x


12

naruto team
امتیاز در این دسته :
1265921

1x
12x
2x
2x
3x
1x


13

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
1235726

97x
17x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
19x
75x


14

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1150919

13x
1x
3x
1x
1x
1x


15

master
امتیاز در این دسته :
1146460

8x
2x


16

king bala
امتیاز در این دسته :
1114676

4x
47x
2x
1x
1x
1x


17

SharlataN
امتیاز در این دسته :
1097490

7x
3x
54x
8x
8x
5x
1x


18

kia
امتیاز در این دسته :
1093914

14x
5x


19

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
1039405

18x
1x
1x


20

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
1006197

67x
12x
17x
15x
16x
8x
9x
25x
92x


21

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
99193022

hammerson
امتیاز در این دسته :
94249423

Stealth
امتیاز در این دسته :
920537
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
24

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
908843

2x
10x
1x
1x
1x
1x


25

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
88668026

aidin582
امتیاز در این دسته :
876535

4x
1x
1x
1x
1x
1x


27

Pat O Mat
امتیاز در این دسته :
856809

3x
36x
2x
4x
2x
1x
1x


28

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
841512

13x
1x
2x
1x
27x


29

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
30

RONIN
امتیاز در این دسته :
823324

1x
38x
2x
3x
3x
1x
26x


31

hami
امتیاز در این دسته :
813436

1x
1x
5x


32

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
800779

1x
25x
2x
1x
26x


33

MenTaL
امتیاز در این دسته :
796383

13x
2x
25x


34

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
796055

8x


35

famo
امتیاز در این دسته :
767353

4x
1x
1x


36

ali2113
امتیاز در این دسته :
764676

6x
1x


37

SIKO
امتیاز در این دسته :
762045

8x
1x
1x
1x
1x


38

Behnam unique
امتیاز در این دسته :
75264039

amir M
امتیاز در این دسته :
738951

8x


40

timsar
امتیاز در این دسته :
730118

4x


41

David1994
امتیاز در این دسته :
725501

1x


42

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x


43

Sir-M
امتیاز در این دسته :
713572

3x


44

SARA
امتیاز در این دسته :
687825

6x
104x
12x
7x
4x
4x
1x
43x


45

wargod
امتیاز در این دسته :
68496046

WondeR
امتیاز در این دسته :
672768

2x


47

stupid
امتیاز در این دسته :
664300

13x
1x
1x
1x
1x
1x


48

Shaniz
امتیاز در این دسته :
659692

10x


49

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
657415
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
50


امتیاز در این دسته :
655100

2x
2x
2x