باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finalg25jx1000al50
jw1000jv1000x1
ju1000jt1000jp1000,jq1000,jr1000,js1000
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
5395901
2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4267010
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3213900

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


4

Herakles
امتیاز در این دسته :
3049772

1x


5

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2795599

23x
27x
137x
28x
17x
22x
8x
15x
82x


6

pejman
امتیاز در این دسته :
2553327

10x
1x
1x
1x


7

kia
امتیاز در این دسته :
2518600

20x
8x
1x


8

king bala
امتیاز در این دسته :
2359847

6x
67x
2x
1x
1x
1x


9

Legend Team
امتیاز در این دسته :
2328252

7x
4x
63x
3x
9x
8x
5x


10

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2187010

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


11

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
2177593

80x
14x
14x
13x
9x
10x
12x
1x
16x
100x


12

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2130719
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
13

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
2075369

130x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
31x
116x


14

naruto team
امتیاز در این دسته :
2007308

1x
14x
5x
2x
2x
1x


15

sanafari
امتیاز در این دسته :
1981436

3x


16

master
امتیاز در این دسته :
1965644

14x
2x
1x


17

ldragon
امتیاز در این دسته :
1964246

8x
15x
7x
3x
2x


18

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
1960342

22x
1x
2x
2x
2x


19

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
20

Bizhan
امتیاز در این دسته :
1873254

27x


21

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1858106

2x


22

Count Team
امتیاز در این دسته :
1780428
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
23

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
1777296

28x
2x
1x


24

WondeR
امتیاز در این دسته :
1691063

5x
1x


25

Milad
امتیاز در این دسته :
1669798

3x
45x
3x
2x
4x
3x


26

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1634401

13x
2x
1x
1x


27

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1617257

5x
20x


28

SIKO
امتیاز در این دسته :
1598105

9x
1x
1x
1x
1x


29

PIRMARD
امتیاز در این دسته :
1484127

3x
21x
2x


30

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
145549031

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


32

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388033

timsar
امتیاز در این دسته :
1289309

7x


34

hami
امتیاز در این دسته :
1251556

1x
1x
5x


35

Cherry
امتیاز در این دسته :
1247068

82x
1x
1x
1x


36

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


37

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1213024

13x
2x
1x
1x
1x
1x


38

RakaB
امتیاز در این دسته :
1194511

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
12x
111x


39

yazd
امتیاز در این دسته :
1148677

3x


40

Nashenas
امتیاز در این دسته :
1137190

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


41

028
امتیاز در این دسته :
113468442

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1133730

16x


43

Emperatur
امتیاز در این دسته :
113348644

emir M
امتیاز در این دسته :
1100966

9x


45

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1088656

3x
1x
1x
1x


46


امتیاز در این دسته :
108191947

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
1061443

5x


48

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
1045352

14x
1x
2x
1x


49

newteam
امتیاز در این دسته :
1037220

17x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


50

teraviyan baz
امتیاز در این دسته :
1029840