باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
gi1000.sai200.sgh1000.s
ah200.sft1000.s,fv1000.s,fx1000.s,fz1000.sgg1000.s
finalo1.xgf1000.sag200.s
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
1751660

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
61x

2

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1398714

18x
20x
109x
20x
13x
17x
6x
28x
52x

3

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
21x

4

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
1387988

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x

5

natarsid
امتیاز در این دسته :
1238366

6x
3x
2x
13x
5x

6

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1136066

2x

7

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1120417
8


امتیاز در این دسته :
1102627

4x
1x

9

pho3niX
امتیاز در این دسته :
1014466

17x
2x
4x
1x

10

naruto team
امتیاز در این دسته :
960471

1x
10x
2x
2x
2x
1x

11

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
942293

1x
13x
1x
1x
1x
3x
1x

12

Gℓσяу Team
امتیاز در این دسته :
931452

70x
11x
11x
2x
12x
7x
7x
1x
16x
44x

13

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
908843

2x
10x
1x
1x
1x
1x
15x

14

Stealth
امتیاز در این دسته :
869007

9x
3x
2x
2x

15

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
836901

7x
2x
1x
1x
1x

16

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
17

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
804970

1x
2x
3x
1x

18

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
796055

8x

19

kia
امتیاز در این دسته :
768385

12x
3x

20

hammerson
امتیاز در این دسته :
760094


21

ali2113
امتیاز در این دسته :
754836

6x
1x

22

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

23

SharlataN
امتیاز در این دسته :
722287

7x
3x
49x
8x
8x
5x
1x

24

famo
امتیاز در این دسته :
705678

2x
1x
1x

25

master
امتیاز در این دسته :
660192

2x
4x

26

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
656922

9x
10x
68x
5x
10x
12x
10x
46x

27

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
652320

5x
1x

28

Shaniz
امتیاز در این دسته :
650152

10x

29

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
636510

2x

30

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
615459

7x
1x
1x
1x

31

wargod
امتیاز در این دسته :
615360


32

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
602252

10x
1x
1x
18x

33

MenTaL
امتیاز در این دسته :
602002

10x
2x
17x

34

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
600654

24x
1x
1x

35

LawLess
امتیاز در این دسته :
584982

6x
1x
2x
1x
2x

36

aidin582
امتیاز در این دسته :
583095

4x
1x
1x
1x
1x
1x

37

mardanesabz
امتیاز در این دسته :
581760


38

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
575177

6x
5x
28x
9x
4x
8x
15x
42x

39

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
562080


40

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
551819

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

41

MSM
امتیاز در این دسته :
528920

24x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

42

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
506060

53x
11x
11x
9x
11x
6x
6x
27x
62x

43

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
501426

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

44

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
500863

20x
1x
17x

45

lucifer
امتیاز در این دسته :
499477

1x
1x
2x
1x
1x
1x

46

David1994
امتیاز در این دسته :
497856

17x

47

NoName
امتیاز در این دسته :
492836

1x
2x
3x

48

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
489983

47x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
18x

49

king bala
امتیاز در این دسته :
476049

2x
27x
1x

50

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
474128

14x
2x
1x
1x
1x
1x