باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
it1000bj200is1000
ag50ir1000iq1000
ip1000io1000bi200
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
3841060
2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
3624688
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
2914921

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x
28x


4

pejman
امتیاز در این دسته :
2302667

8x
1x


5

kia
امتیاز در این دسته :
2134340

19x
7x


6

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2095890

1x
3x
6x
3x
1x
19x
60x


7

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2037266

22x
26x
134x
27x
17x
22x
8x
19x
73x


8

ldragon
امتیاز در این دسته :
1949206

8x
15x
7x
3x
2x


9

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
1921401

76x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
24x
105x


10

king bala
امتیاز در این دسته :
1909668

6x
60x
2x
1x
1x
1x


11

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
12

master
امتیاز در این دسته :
1860500

11x
2x
1x


13

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
1787891

116x
20x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
18x
84x


14

Count Team
امتیاز در این دسته :
1752668
15

Behnam unique
امتیاز در این دسته :
158712016

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1529906

2x


17

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1508421

12x
2x
1x
1x


18

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1452257

5x
16x
28x


19

SharlataN
امتیاز در این دسته :
1410042

7x
3x
57x
2x
8x
8x
5x


20

WondeR
امتیاز در این دسته :
1312568

5x
1x


21

naruto team
امتیاز در این دسته :
1265921

1x
12x
2x
2x
3x
1x


22

ali2113
امتیاز در این دسته :
1259936

8x
1x


23

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
122588024

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1212249

13x
1x
3x
1x
1x
1x


25

Scor_pion
امتیاز در این دسته :
1190254

16x
1x
1x
2x
1x


26

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
1124820

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


27

SIKO
امتیاز در این دسته :
1094085

8x
1x
1x
1x
1x


28

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
109261029

B R D Z A R D
امتیاز در این دسته :
1080299

3x
16x
2x


30

hami
امتیاز در این دسته :
1072756

1x
1x
5x


31

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1071300

1x
2x
1x
1x


32

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
1069016

19x
1x
1x


33

Cherry
امتیاز در این دسته :
1044083

77x
1x
1x
1x


34

Sir-M
امتیاز در این دسته :
1032832

3x


35

RONIN
امتیاز در این دسته :
1030435

2x
40x
3x
2x
3x
3x
31x


36

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
1010712

13x
1x
2x
1x
35x


37

timsar
امتیاز در این دسته :
996512

4x


38

Ali Reza
امتیاز در این دسته :
987575

58x
7x
10x
6x
8x
12x
12x
1x
16x
62x


39

PARSA BAFPASH
امتیاز در این دسته :
983447

26x


40

emir M
امتیاز در این دسته :
983126

9x


41

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
97872042

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
943784

2x
10x
1x
1x
1x
1x


43

hammerson
امتیاز در این دسته :
94249444

MenTaL
امتیاز در این دسته :
935283

16x
2x


45

Stealth
امتیاز در این دسته :
920537
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
46

Arnold
امتیاز در این دسته :
91608047

aidin582
امتیاز در این دسته :
877255

4x
1x
1x
1x
1x
1x


48

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
873994

76x
4x
3x
2x
3x
3x
2x


49

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
50

علی مولتی
امتیاز در این دسته :
833540

1x
17x