باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finals1ed500bh200
im1000ec500il1000
eb500ik1000ij1000
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
3841060
2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
3370138
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
2875351

2x
19x
3x
4x
1x
1x
1x


4

pejman
امتیاز در این دسته :
2177627

7x
1x


5

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2095890

1x
3x
6x
3x
1x
19x
60x


6

kia
امتیاز در این دسته :
1948790

17x
6x


7

ldragon
امتیاز در این دسته :
1942006

8x
15x
7x
3x
2x


8

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
1909890

75x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
25x
102x


9

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1865708

22x
26x
129x
26x
17x
21x
8x
18x
73x


10

master
امتیاز در این دسته :
1812500

10x
2x
1x


11

king bala
امتیاز در این دسته :
1792443
12

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
1762915

111x
18x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
20x
84x


13

Count Team
امتیاز در این دسته :
1752668
14

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1479386

2x


15

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1454320
16

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1452257

5x
16x


17

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1437231

2x
10x
1x
1x


18

Behnam unique
امتیاز در این دسته :
138036019

WondeR
امتیاز در این دسته :
1312568

5x
1x


20

SharlataN
امتیاز در این دسته :
1307161

7x
3x
55x
8x
8x
5x
1x


21

naruto team
امتیاز در این دسته :
1265921

1x
12x
2x
2x
3x
1x


22

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1212249

13x
1x
3x
1x
1x
1x


23

ali2113
امتیاز در این دسته :
1167536

7x
1x


24

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
111320025

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
1109400

3x
38x
2x
5x
2x
1x
1x


26

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
109261027

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1071300

1x
2x
1x
1x


28

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
1060544

19x
1x
1x


29

SIKO
امتیاز در این دسته :
1041765

8x
1x
1x
1x
1x


30

Scor_pion
امتیاز در این دسته :
1033054

15x
1x
1x
2x
1x


31

hami
امتیاز در این دسته :
1030516

1x
1x
5x


32

RONIN
امتیاز در این دسته :
1030435

2x
40x
3x
2x
3x
3x
30x


33

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
1010712

13x
1x
2x
1x
36x


34

Cherry
امتیاز در این دسته :
980627

74x
1x
1x
1x


35

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
97872036

Sir-M
امتیاز در این دسته :
971512

3x


37

emir M
امتیاز در این دسته :
966686

9x


38

hammerson
امتیاز در این دسته :
94249439

MenTaL
امتیاز در این دسته :
935283

16x
2x


40

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
935264

2x
10x
1x
1x
1x
1x


41

Stealth
امتیاز در این دسته :
920537
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
42

timsar
امتیاز در این دسته :
888878

4x


43

B R D Z A R D
امتیاز در این دسته :
887939
44

Arnold
امتیاز در این دسته :
88668045

MR.HomeleSs
امتیاز در این دسته :
881419

52x
7x
10x
5x
7x
10x
10x
1x
13x
54x


46

aidin582
امتیاز در این دسته :
877135

4x
1x
1x
1x
1x
1x


47

PARSA BAFPASH
امتیاز در این دسته :
855767

26x


48

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
49

علی مولتی
امتیاز در این دسته :
833540

1x
17x


50

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
816979

1x
25x
2x
1x