باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
gy1000.sdm500.sgx1000.s
aq200.sgw1000.sgv1000.s
ap200.sgu1000.sdl500.s
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
1754944

66x
18x
19x
19x
19x
16x
2x
74x

2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
1511244
3


امتیاز در این دسته :
1474327

5x
1x

4

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1468896

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
26x
58x

5

will come for you
امتیاز در این دسته :
1406908

5x
7x
9x
13x
2x
2x
2x

6

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
22x

7

ldragon
امتیاز در این دسته :
1304926

7x
14x
6x
3x
2x

8

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1299026

2x

9

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
1234381

1x
14x
1x
1x
1x
3x
1x

10

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1224937

4x
16x

11

naruto team
امتیاز در این دسته :
1062211

1x
11x
2x
2x
3x
1x

12

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
1041074

73x
13x
12x
12x
2x
7x
7x
1x
18x
54x

13

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
997870

1x
2x
4x
1x
1x

14

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
953691

11x
3x
1x
1x
1x

15

Stealth
امتیاز در این دسته :
920537
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
16

hammerson
امتیاز در این دسته :
912614


17

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
908843

2x
10x
1x
1x
1x
1x

18

master
امتیاز در این دسته :
842860

2x
5x

19

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
20

SharlataN
امتیاز در این دسته :
812839

7x
3x
53x
8x
8x
5x
1x

21

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
796055

8x

22

kia
امتیاز در این دسته :
769255

12x
3x

23

famo
امتیاز در این دسته :
767353

4x
1x
1x

24

ali2113
امتیاز در این دسته :
754836

6x
1x

25

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
730172

11x
1x
2x
1x

26

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

27

wargod
امتیاز در این دسته :
684960


28

king bala
امتیاز در این دسته :
673223

3x
34x
1x

29

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
671880


30

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
665290


31

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
657415
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
32

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
652320

5x
1x

33

Shaniz
امتیاز در این دسته :
650152
34

aidin582
امتیاز در این دسته :
648255

4x
1x
1x
1x
1x
1x

35

MenTaL
امتیاز در این دسته :
644732

12x
2x

36

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
636510

2x

37

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
628814

26x
1x
1x

38

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
622719

1x
22x
2x
1x

39

LawLess
امتیاز در این دسته :
615882

7x
1x
2x
1x
2x

40

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
615459

7x
1x
1x
1x

41

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
599441

60x
12x
15x
12x
14x
6x
7x
28x
68x

42

mardanesabz
امتیاز در این دسته :
594120


43

timsar
امتیاز در این دسته :
585998

4x

44

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
583178

7x
6x
32x
10x
4x
9x
15x
51x

45

MSM
امتیاز در این دسته :
578440

27x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

46

David1994
امتیاز در این دسته :
577841

23x

47

STALKER
امتیاز در این دسته :
563380

8x
1x
1x

48

kleptomaniac
امتیاز در این دسته :
563120


49

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
551819

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

50

WondeR
امتیاز در این دسته :
521108

1x