باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
fq1000.sfinalz25.sfp1000.s
y200.sfo1000.sfn1000.s
y50.sfm1000.sn1.x
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
280255

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
53x

2


امتیاز در این دسته :
184431

99x
6x
8x
15x
11x
15x
12x
25x
44x

3

MOJI3656 - Ali Mulche
امتیاز در این دسته :
165525

58x
7x
7x
2x
9x
7x
7x
14x
38x

4

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
156526

9x
1x
3x
1x

5

kia
امتیاز در این دسته :
142787

10x
3x

6

MenTaL
امتیاز در این دسته :
131902

9x
1x
16x

7

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
129280

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
19x

8

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
127540
9

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
124259

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x
12x

10

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
108989

54x
5x
8x
7x
10x
6x
8x
39x

11

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
108134

14x
2x
1x
1x
1x
1x

12

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
96840

4x
1x

13

lifer
امتیاز در این دسته :
95780
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
14

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
94023

51x
11x
9x
8x
10x
6x
5x
23x
48x

15

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
91410

1x
1x
3x

16

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
86756

6x
2x
1x
1x
1x

17


امتیاز در این دسته :
83932
18

samanbadboy
امتیاز در این دسته :
82430
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
19

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
74187

8x

20

Dr come back again....
امتیاز در این دسته :
73016

7x
3x
47x
8x
7x
5x
1x

21

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
72690

7x
1x
1x
1x

22

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
71950

2x

23

Mr.Chavez
امتیاز در این دسته :
69400


24

STALKER
امتیاز در این دسته :
66970

6x

25


امتیاز در این دسته :
66693

3x
1x

26

natarsid
امتیاز در این دسته :
66656

6x
3x
2x
13x
5x

27

Odin
امتیاز در این دسته :
66500

1x
1x
1x
1x
3x
1x

28

xyster
امتیاز در این دسته :
66477

3x
1x

29

Mr salim,Mr emerge
امتیاز در این دسته :
64974

50x
3x
4x
2x
2x
1x
1x
32x

30

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
62831

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

31

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
61810

46x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
14x

32

Ali.Sky.jas
امتیاز در این دسته :
60826

48x
4x
3x
7x
7x
3x
2x
40x

33

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
59392

10x
1x
1x
16x

34

naruto team
امتیاز در این دسته :
57918

8x
2x
2x
2x

35

Milad RONIN
امتیاز در این دسته :
56689

21x
2x
1x
11x

36

ali2113
امتیاز در این دسته :
56422

6x
1x

37

famo
امتیاز در این دسته :
56288

2x
1x
1x

38

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
56000

3x
2x
1x

39

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
55700

1x
1x
1x

40

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
54738

10x
1x
1x
1x

41

LawLess
امتیاز در این دسته :
54200

6x
1x
2x
1x
2x
12x

42

Tondar
امتیاز در این دسته :
52824

40x
2x
1x
2x
2x
2x
16x

43

Fear has return
امتیاز در این دسته :
52297
44

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
52247

5x
45x
4x
5x
5x
3x
2x

45

WondeR
امتیاز در این دسته :
51849

1x

46

aidin582
امتیاز در این دسته :
51755

4x
1x
1x
1x
1x
1x

47

owldark
امتیاز در این دسته :
51321

16x
1x
1x
1x

48

ClubSWingeR
امتیاز در این دسته :
51000


49

Kerman BAX
امتیاز در این دسته :
50590

3x
1x
1x
11x
15x

50

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
48812

1x