باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
fn1000.sy50.sfm1000.s
n1.xx200.s
fl1000.sfk1000.sw200.s
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
276545

62x
17x
17x
17x
17x
15x
2x
51x

2

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
131586

7x
1x
2x
1x

3

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
129280

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
19x

4

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
126580
5

MenTaL
امتیاز در این دسته :
126102

8x
1x
15x

6

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
122279

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x
12x

7


امتیاز در این دسته :
121348
8

kia
امتیاز در این دسته :
113727

9x
2x

9

MOJI3656 - Ali Mulche
امتیاز در این دسته :
109377

55x
7x
7x
2x
9x
7x
7x
12x
35x

10

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
108134

14x
2x
1x
1x
1x
1x

11

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
96840

4x
1x

12

lifer
امتیاز در این دسته :
95780
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
13

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
93923

50x
11x
9x
8x
10x
6x
5x
23x
48x

14

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
87610

1x
1x
2x

15

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
86756

6x
2x
1x
1x
1x

16


امتیاز در این دسته :
83932
17

samanbadboy
امتیاز در این دسته :
82430
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
18

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
74187

8x

19

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
71950

2x

20

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
71779

52x
5x
7x
6x
9x
6x
7x
36x

21

Dr come back again....
امتیاز در این دسته :
67706

7x
3x
46x
8x
7x
5x
1x

22

STALKER
امتیاز در این دسته :
66970

6x

23

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
66890

7x
1x
1x
1x

24

natarsid
امتیاز در این دسته :
66656

6x
3x
2x
13x
5x

25

Odin
امتیاز در این دسته :
66500

1x
1x
1x
1x
3x
1x

26

xyster
امتیاز در این دسته :
66477

3x
1x

27


امتیاز در این دسته :
65793

3x
1x

28

Mr.Chavez
امتیاز در این دسته :
63800


29

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
62831

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

30

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
61810

46x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
14x

31

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
59392

9x
1x
1x
16x

32

naruto team
امتیاز در این دسته :
56798

8x
2x
2x
2x

33

ali2113
امتیاز در این دسته :
56422

6x
1x

34

famo
امتیاز در این دسته :
56288

2x
1x
1x

35

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
56000

3x
2x
1x

36

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
55700

1x
1x
1x

37

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
53738

10x
1x
1x
1x

38

Fear has return
امتیاز در این دسته :
52297
39

WondeR
امتیاز در این دسته :
51849

1x

40

aidin582
امتیاز در این دسته :
51755

4x
1x
1x
1x
1x
1x

41

owldark
امتیاز در این دسته :
51321

16x
1x
1x
1x

42

ClubSWingeR
امتیاز در این دسته :
50000


43

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
48812

1x

44

Black White
امتیاز در این دسته :
48800

2x
1x
1x

45

HIPPO
امتیاز در این دسته :
48068

6x

46

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
47440

5x
1x

47

SiNa_ReNd
امتیاز در این دسته :
47264

4x
44x
4x
5x
5x
3x
2x

48

reza_azimi
امتیاز در این دسته :
46250

8x

49

Sahand-RoBo
امتیاز در این دسته :
46065

5x

50

Ali.Sky.jas
امتیاز در این دسته :
46033

45x
3x
3x
6x
6x
3x
2x
40x