باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
jd1000jc1000ah50
jb1000ja1000iz1000
iy1000ix1000irant3
1

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
795587

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x
33x


2

king bala
امتیاز در این دسته :
700225

6x
64x
2x
1x
1x
1x


3

persian_style
امتیاز در این دسته :
623482
4

kia
امتیاز در این دسته :
535747

19x
8x


5

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
456357

123x
21x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
16x
92x


6

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
393315

76x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
25x
108x


7

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
382522

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
18x
75x


8

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
366930

1x
3x
6x
3x
1x
19x
65x


9

Scor_pion
امتیاز در این دسته :
307668

20x
1x
2x
2x
2x


10

RONIN
امتیاز در این دسته :
286398

2x
40x
3x
2x
3x
3x


11

Ali Reza
امتیاز در این دسته :
253991

69x
11x
14x
8x
10x
12x
12x
1x
20x
69x


12

pho3niX
امتیاز در این دسته :
241363
13

master
امتیاز در این دسته :
208139

14x
2x
1x


14

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
201520

7x
6x
34x
10x
4x
9x
22x
84x


15

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
198241

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


16

SARA
امتیاز در این دسته :
183742
17

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
180272

13x
1x
2x
1x
35x


18

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
169121

13x
2x
1x
1x


19

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
167440
20

SharlataN
امتیاز در این دسته :
163230

7x
3x
58x
2x
8x
8x
5x


21

pejman
امتیاز در این دسته :
161593

10x
1x
1x
1x


22

Cherry
امتیاز در این دسته :
160559

79x
1x
1x
1x


23

MenTaL
امتیاز در این دسته :
157783

16x
2x


24

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
151916

3x


25

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
146953
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
26

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
143804

25x
2x
1x


27

GreatSaMurai GreatAdmiral
امتیاز در این دسته :
143741

2x
25x
6x
5x
7x
3x
3x


28

ldragon
امتیاز در این دسته :
133736

8x
15x
7x
3x
2x


29

Count Team
امتیاز در این دسته :
131659

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


30

naruto team
امتیاز در این دسته :
117652

1x
12x
2x
2x
3x
1x


31

Stealth
امتیاز در این دسته :
115349
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
32

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
111910

14x
1x
3x
2x
1x
1x


33

7x
امتیاز در این دسته :
111514

1x
4x


34

B R D Z A R D
امتیاز در این دسته :
110763

3x
20x
2x


35

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
108315

83x
6x
5x
5x
4x
5x
4x
52x


36

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
108134

14x
2x
1x
1x
1x
1x


37

STALKER
امتیاز در این دسته :
105410

9x
1x
1x
1x


38

ali2113
امتیاز در این دسته :
105082

10x
1x
1x


39

Just2Def
امتیاز در این دسته :
103200

1x
2x
1x
1x


40

R e z a
امتیاز در این دسته :
96910

4x
1x


41

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
96840

4x
1x


42

CareFree
امتیاز در این دسته :
96615

2x
34x
2x
3x
1x


43

lifer
امتیاز در این دسته :
95780
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
44

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
94089
45

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
90897
46

ArEf-AtA
امتیاز در این دسته :
90028

5x
64x
3x
5x
4x
5x
2x


47

No.1Team
امتیاز در این دسته :
89857

58x
3x
5x
3x
4x
5x
5x
55x


48

MSM
امتیاز در این دسته :
88192

30x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


49

Dr.Viking
امتیاز در این دسته :
87369

89x
10x
7x
8x
7x
7x
2x


50

Behnam unique
امتیاز در این دسته :
86160