باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
l3.xfv1000.saa200.s
fu1000.sdf500.sft1000.s
z200.sfr1000.sde500.s
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
280455

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
55x

2

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
203804

14x
17x
103x
17x
6x
8x
12x
28x
47x

3

kia
امتیاز در این دسته :
183747

11x
3x

4

MOJI3656 - Ali Mulche
امتیاز در این دسته :
183034

64x
9x
9x
2x
10x
7x
7x
14x
40x

5

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
178328

11x
1x
3x
1x

6

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
144224

61x
5x
8x
7x
12x
7x
9x
39x

7

MenTaL
امتیاز در این دسته :
136002

9x
2x
16x

8

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
129280

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
20x

9

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
127540
10

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
124259

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x
12x

11

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
108134

14x
2x
1x
1x
1x
1x

12

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
97569

51x
11x
9x
8x
10x
6x
5x
23x
49x

13

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
96840

4x
1x

14

lifer
امتیاز در این دسته :
95780
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
15

Stealth
امتیاز در این دسته :
94087

8x
2x
2x
2x

16

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
93410

1x
2x
3x
1x

17

Tondar
امتیاز در این دسته :
90130

46x
3x
1x
2x
2x
2x
17x

18

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
86756

6x
2x
1x
1x
1x

19


امتیاز در این دسته :
83932
20

samanbadboy
امتیاز در این دسته :
82430
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
21

Milad RONIN
امتیاز در این دسته :
77006

23x
2x
1x
13x

22

MONSTER
امتیاز در این دسته :
75572

44x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
27x

23

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
74187

8x

24

STALKER
امتیاز در این دسته :
73850

6x

25

Mr salim,Mr emerge
امتیاز در این دسته :
73133

57x
4x
4x
3x
3x
1x
2x
35x

26

Dr come back again....
امتیاز در این دسته :
73016

7x
3x
47x
8x
7x
5x
1x

27


امتیاز در این دسته :
72993

3x
1x

28

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
72690

7x
1x
1x
1x

29

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
71950

2x

30

king bala
امتیاز در این دسته :
71777

2x
20x

31

Mr.Chavez
امتیاز در این دسته :
69400


32

natarsid
امتیاز در این دسته :
68736

6x
3x
2x
13x
5x

33

naruto team
امتیاز در این دسته :
66739

9x
2x
2x
2x
1x

34

Odin
امتیاز در این دسته :
66500

1x
1x
1x
1x
3x
1x

35

xyster
امتیاز در این دسته :
66477

3x
1x

36

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
62831

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

37

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
61810

46x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
16x

38

Ali.Sky.jas
امتیاز در این دسته :
61558

51x
4x
3x
7x
7x
3x
3x
39x

39

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
59392

10x
1x
1x
16x

40

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
58647

5x
45x
4x
5x
5x
3x
2x

41

WondeR
امتیاز در این دسته :
58049

1x

42

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
57298

10x
1x
1x
1x

43

famo
امتیاز در این دسته :
56888

2x
1x
1x

44

ali2113
امتیاز در این دسته :
56422

6x
1x

45

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
56000

3x
2x
1x

46

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
55700

1x
1x
1x

47

LawLess
امتیاز در این دسته :
54900

6x
1x
2x
1x
2x
12x

48

Fear has return
امتیاز در این دسته :
52297
49

aidin582
امتیاز در این دسته :
51755

4x
1x
1x
1x
1x
1x

50

owldark
امتیاز در این دسته :
51321

16x
1x
1x
1x