باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ad200.sga1000.saa50.s
fz1000.sac200.sfy1000.s
fx1000.sab200.sfw1000.s
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
280455

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
57x

2

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
211351

16x
18x
105x
18x
10x
14x
6x
26x
48x

3

MOJI3656 - Ali Mulche
امتیاز در این دسته :
194889

67x
11x
11x
2x
12x
7x
7x
14x
43x

4

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
185138

12x
1x
1x
3x
1x

5

kia
امتیاز در این دسته :
183747

11x
3x

6

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
145712

64x
5x
8x
7x
12x
7x
9x
40x

7

MenTaL
امتیاز در این دسته :
137472

9x
2x
16x

8

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
129280

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
20x

9

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
127540

5x
5x
26x
9x
4x
8x
14x
31x

10

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
124259

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x
12x

11

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
108134

14x
2x
1x
1x
1x
1x

12

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
100310

1x
2x
3x
1x

13

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
98799

51x
11x
9x
8x
10x
6x
5x
27x
53x

14

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
96840

4x
1x

15

lifer
امتیاز در این دسته :
95780
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
16

Stealth
امتیاز در این دسته :
95377

8x
2x
2x
2x

17

Tondar
امتیاز در این دسته :
94193

49x
4x
1x
2x
2x
3x
18x

18

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
87026

6x
2x
1x
1x
1x

19

naruto team
امتیاز در این دسته :
84210

9x
2x
2x
2x
1x

20

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
83932

2x
10x
1x
1x
1x
1x
15x

21

samanbadboy
امتیاز در این دسته :
82430
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
22

king bala
امتیاز در این دسته :
81558

2x
22x
1x

23

Mr salim,Mr emerge
امتیاز در این دسته :
78093

58x
4x
4x
3x
3x
1x
2x
36x

24

Milad RONIN
امتیاز در این دسته :
77106

23x
2x
1x
13x

25


امتیاز در این دسته :
76593

3x
1x

26

MONSTER
امتیاز در این دسته :
76302

44x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
26x

27

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
74187

8x

28

STALKER
امتیاز در این دسته :
73850

6x

29

Dr come back again....
امتیاز در این دسته :
73016

7x
3x
47x
8x
7x
5x
1x

30

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
72690

7x
1x
1x
1x

31

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
71950

2x

32

Mr.Chavez
امتیاز در این دسته :
69400


33

natarsid
امتیاز در این دسته :
68976

6x
3x
2x
13x
5x

34

Odin
امتیاز در این دسته :
66500

1x
1x
1x
1x
3x
1x

35

xyster
امتیاز در این دسته :
66477

3x
1x

36

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
62831

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

37

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
62747

5x
45x
4x
5x
5x
3x
2x

38

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
61810

46x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
16x

39

Ali.Sky.jas
امتیاز در این دسته :
61570

51x
4x
3x
7x
7x
3x
3x
39x

40

Cherry
امتیاز در این دسته :
59878

35x
1x
1x

41

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
59392

10x
1x
1x
18x

42

WondeR
امتیاز در این دسته :
58049

1x

43

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
57298

10x
1x
1x
1x

44

famo
امتیاز در این دسته :
56888

2x
1x
1x

45

ali2113
امتیاز در این دسته :
56422

6x
1x

46

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
56000

3x
2x
1x

47

LawLess
امتیاز در این دسته :
55800

6x
1x
2x
1x
2x
12x

48

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
55700

1x
1x
1x

49

Fear has return
امتیاز در این دسته :
52297
50

aidin582
امتیاز در این دسته :
51995

4x
1x
1x
1x
1x
1x