باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
kp1000ko1000kn1000
km1000kl1000kk1000
finalh25kj1000ki1000
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
1057538

89x
19x
22x
27x
23x
18x
3x
40x
166x


2

king bala
امتیاز در این دسته :
862941

6x
73x
2x
1x
1x
1x


3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
832038

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


4

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
635640

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
87x


5

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
630670

93x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
2x
18x
104x


6

kia
امتیاز در این دسته :
628757

21x
8x
1x


7

Legend Team
امتیاز در این دسته :
549031

9x
6x
68x
3x
11x
1x
10x
5x


8

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
507158

136x
26x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
33x
122x


9

Milad
امتیاز در این دسته :
450075

3x
49x
3x
2x
5x
4x
1x


10

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
438089

80x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
23x
131x


11

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
380450

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


12

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
378530

24x
1x
2x
3x
2x
1x
13x


13

pho3niX
امتیاز در این دسته :
265968
14

naruto team
امتیاز در این دسته :
222446

1x
18x
5x
2x
3x
1x


15

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
220013

2x
17x
2x
2x
1x
1x


16

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
219619

30x
2x
1x


17

master
امتیاز در این دسته :
210131

14x
2x
1x


18

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
208080

37x
7x
6x
10x
4x
9x
22x
122x


19

Nashenas
امتیاز در این دسته :
205130

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


20

مازندران
امتیاز در این دسته :
199854

53x
5x
8x
5x
8x
4x
4x
1x
1x
12x


21

P I R M A R D
امتیاز در این دسته :
198824

3x
28x
3x
1x


22

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
197223
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
23

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
193380

9x


24

STALKER
امتیاز در این دسته :
189520

14x
1x
1x
1x
1x


25

SARA
امتیاز در این دسته :
187435
26

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
180912

14x
1x
2x
1x


27

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
177332

13x
2x
1x
1x


28

HERO
امتیاز در این دسته :
171376

37x
3x
2x
1x
2x
1x
2x


29

GreatSaMurai
امتیاز در این دسته :
169641

2x
28x
7x
5x
7x
3x
3x


30

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
168303

9x
10x
77x
11x
5x
11x
12x
62x


31

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
167440
32

pejman
امتیاز در این دسته :
161593

10x
1x
1x
1x


33

Cherry
امتیاز در این دسته :
160979

83x
1x
1x
1x


34

MenTaL
امتیاز در این دسته :
158263

16x
2x


35

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
155906

37x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


36

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
149732

34x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


37

WondeR
امتیاز در این دسته :
148601

6x
1x


38

Cloudy
امتیاز در این دسته :
148179

32x
5x
4x
1x
1x
1x


39

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
137807

88x
6x
5x
5x
4x
5x
4x
63x


40

7x
امتیاز در این دسته :
136755

1x
6x


41

ldragon
امتیاز در این دسته :
134816

8x
15x
7x
3x
2x


42

Count Team
امتیاز در این دسته :
131659
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
43

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
123360

55x
5x
4x
5x
6x
4x
3x
58x


44

Stealth
امتیاز در این دسته :
116069

10x
3x
2x
2x


45

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
112635

14x
1x
3x
2x
1x
1x


46

No.1Team
امتیاز در این دسته :
109546

75x
4x
5x
4x
4x
6x
7x
1x
77x


47

Nakta
امتیاز در این دسته :
108403

24x
1x


48

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
108134

14x
2x
1x
1x
1x
1x


49

ali2113
امتیاز در این دسته :
105082

10x
1x
1x


50

Just2Def
امتیاز در این دسته :
103348

3x
1x
1x
1x