باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ak50aj50ai50
ah50ag50af50
ae50ad50ac50.s
1

SHARLATAN
امتیاز در این دسته :
1187370

7x
4x
63x
3x
9x
8x
5x


2

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
1023570

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


3

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
833450

23x
27x
137x
28x
17x
22x
8x
15x
82x


4

kia
امتیاز در این دسته :
820800

20x
8x
1x


5

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
625950

128x
24x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
27x
114x


6

Persian.Style
امتیاز در این دسته :
578880
7

Count Team
امتیاز در این دسته :
545970
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
8

pho3niX
امتیاز در این دسته :
533790
9

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
505450

1x
14x
1x
2x
2x
1x
1x


10

newteam
امتیاز در این دسته :
501585

16x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


11

Stealth
امتیاز در این دسته :
471900

10x
3x
2x
2x


12

MSM. AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
465270

31x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


13

arash
امتیاز در این دسته :
462600

12x
2x
1x
2x


14

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
459420

12x
2x
1x
1x
1x
1x


15

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
450570

78x
14x
14x
9x
10x
12x
12x
1x
16x
99x


16

Trouble MakeeeR
امتیاز در این دسته :
402330

9x
2x
2x
1x
3x
1x
1x


17

LawLess
امتیاز در این دسته :
361300

7x
1x
2x
1x
2x


18

naruto team
امتیاز در این دسته :
341640

1x
13x
5x
2x
2x
1x


19

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
314760

37x
7x
6x
10x
4x
9x
25x
122x


20

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
313540

25x
2x
3x
1x
2x
1x


21

king bala
امتیاز در این دسته :
300690

6x
66x
2x
1x
1x
1x


22

ldragon
امتیاز در این دسته :
299370

8x
15x
7x
3x
2x


23

Milad
امتیاز در این دسته :
288840

2x
43x
3x
2x
4x
3x


24

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
266870

52x
4x
4x
2x
5x
4x
1x


25

برده زرد
امتیاز در این دسته :
266280

3x
20x
2x


26

CareFree
امتیاز در این دسته :
257850

2x
34x
2x
3x
1x


27

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
255180

16x


28

سید علی best friends
امتیاز در این دسته :
254020

1x
16x
1x


29

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
242340

84x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


30

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
231390

2x
10x
2x
2x
2x
2x


31

Dr.Viking
امتیاز در این دسته :
230280

94x
10x
7x
8x
7x
7x
2x


32

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
229170

8x
1x
1x
1x


33

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
226350

9x
10x
71x
5x
10x
12x
10x
61x


34

Ali kh
امتیاز در این دسته :
223870
35

Nashenas
امتیاز در این دسته :
222580

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


36

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
202910

1x
26x
2x
1x


37

haj_hoosein
امتیاز در این دسته :
200700

93x


38

SIKO
امتیاز در این دسته :
197400
39

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
195700

6x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


40

vahshi
امتیاز در این دسته :
193440

2x
2x
2x
4x
2x
1x
2x


41

Mohamad Voice Kabir
امتیاز در این دسته :
193130

3x
1x


42

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
190650

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x


43

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
185355

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x


44

AndiyaHdR
امتیاز در این دسته :
182310

9x


45

نوید123
امتیاز در این دسته :
180660

42x
1x


46

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
169620

12x
1x
1x
1x


47

STALKER
امتیاز در این دسته :
169470

11x
1x
1x
1x


48

ʝσƙҽɾ team
امتیاز در این دسته :
163610

8x
1x
1x


49

Artist_
امتیاز در این دسته :
162990

39x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


50

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
162190

8x
1x
1x