باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ag50af50ae50
ad50ac50.sab50.s
aa50.sy50.sx50.s
1

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
892920

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


2

SharlataN
امتیاز در این دسته :
831660

7x
3x
57x
2x
8x
8x
5x


3

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
627770

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
19x
74x


4

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
625950

121x
20x
14x
14x
8x
4x
7x
1x
16x
86x


5

kia
امتیاز در این دسته :
617550

19x
7x


6

Count Team
امتیاز در این دسته :
545970

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


7

pho3niX
امتیاز در این دسته :
448710
8

newteam
امتیاز در این دسته :
435285

14x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


9

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
432360

12x
2x
1x
1x
1x
1x


10

Stealth
امتیاز در این دسته :
419340
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
11

Trouble MakeeeR
امتیاز در این دسته :
402330

9x
2x
2x
1x
3x
1x
1x


12

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
373420

1x
13x
1x
2x
1x
1x


13

LawLess
امتیاز در این دسته :
361300

7x
1x
2x
1x
2x


14

MSM
امتیاز در این دسته :
345000

30x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


15

ldragon
امتیاز در این دسته :
299370

8x
15x
7x
3x
2x


16

arash
امتیاز در این دسته :
287880

10x
2x
2x


17

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
277680

7x
6x
34x
10x
4x
9x
21x
80x


18

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
266870

52x
4x
4x
2x
5x
4x
1x


19

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
250300

22x
2x
3x
1x
2x
1x


20

king bala
امتیاز در این دسته :
236280

6x
63x
2x
1x
1x
1x


21

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
231390

2x
9x
1x
2x
1x
2x


22

naruto team
امتیاز در این دسته :
229680

1x
12x
2x
2x
3x
1x


23

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
229170

8x
1x
1x
1x


24

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
228630

14x


25

Dr.Viking
امتیاز در این دسته :
227970

87x
10x
7x
8x
7x
7x
2x


26

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
222550

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


27

RONIN
امتیاز در این دسته :
222240

2x
40x
3x
2x
3x
3x
31x


28

CareFree
امتیاز در این دسته :
221490

2x
34x
2x
2x
1x


29

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
219990
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
30

Ali Reza
امتیاز در این دسته :
219540

66x
11x
11x
7x
10x
12x
12x
1x
20x
64x


31

B R D Z A R D
امتیاز در این دسته :
215100
32

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
209130

78x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


33

سید علی best friends
امتیاز در این دسته :
206680

1x
12x
1x


34

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
202910

1x
25x
2x
1x


35

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
195700

6x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


36

vahshi
امتیاز در این دسته :
193440
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
37

Mohamad Voice Kabir
امتیاز در این دسته :
193130

3x
1x


38

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
190650

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x


39

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
185355

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x


40

نوید123
امتیاز در این دسته :
171300

40x
1x


41

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
168660

12x
1x
1x
1x


42

ʝσƙҽɾ team
امتیاز در این دسته :
163490

8x
1x
1x


43

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
162190

8x
1x
1x


44

No mercy
امتیاز در این دسته :
158470

3x
12x
1x
2x
1x
2x
1x
1x


45

vahid_1
امتیاز در این دسته :
157620

2x
1x
4x
1x


46

Pink
امتیاز در این دسته :
157370

27x
1x
1x


47

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
154020

26x
1x
1x


48

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
146970

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


49

Shaniz
امتیاز در این دسته :
142040

11x


50

wifi
امتیاز در این دسته :
141420

6x
2x
1x
1x