باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ac50.sab50.saa50.s
y50.sx50.sw50.s
v50.tu50.tt50.t
1

SharlataN
امتیاز در این دسته :
704730

7x
3x
53x
8x
8x
5x
1x

2

will come for you
امتیاز در این دسته :
545970

5x
7x
9x
13x
2x
2x
2x

3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
504780

1x
14x
1x
1x
1x
3x
1x

4

pho3niX
امتیاز در این دسته :
441810
5

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
432360

2x
10x
1x
1x
1x
1x

6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
427010

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
26x
58x

7

Stealth
امتیاز در این دسته :
419340
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
8

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
409860

73x
13x
12x
12x
2x
7x
7x
1x
18x
54x

9

Trouble MakeeeR
امتیاز در این دسته :
402330

9x
2x
2x
1x
3x
1x
1x

10

stupid
امتیاز در این دسته :
389895

12x
1x
1x
1x
1x
1x

11

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
373420

1x
13x
1x
2x
1x
1x

12

LawLess
امتیاز در این دسته :
359080

7x
1x
2x
1x
2x

13

kia
امتیاز در این دسته :
354060

12x
3x

14

MSM
امتیاز در این دسته :
323940

27x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

15

ldragon
امتیاز در این دسته :
299370

7x
14x
6x
3x
2x

16

arash
امتیاز در این دسته :
278700

10x
2x
2x

17

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
277680

7x
6x
32x
10x
4x
9x
15x
51x

18

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
266870

52x
4x
4x
2x
5x
4x
1x
22x

19

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
238690

17x
3x
1x
1x
1x

20

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
231390

2x
9x
1x
2x
1x
2x

21

naruto team
امتیاز در این دسته :
229230

1x
11x
2x
2x
3x
1x

22

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
219990
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
23

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
211320

7x
1x
1x
1x

24

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
202910

1x
22x
2x
1x

25

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
195700

5x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

26

vahshi
امتیاز در این دسته :
193440
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
27

Mohamad Voice Kabir
امتیاز در این دسته :
193130

3x
1x

28

سید علی best friends
امتیاز در این دسته :
192220

1x
12x
1x

29

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
190650

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

30

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
185355

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x

31

king bala
امتیاز در این دسته :
180240

3x
34x
1x

32

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
168660

11x
1x
1x
1x

33

نوید123
امتیاز در این دسته :
166710

34x

34

ʝσƙҽɾ team
امتیاز در این دسته :
163490

8x
1x
1x

35

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
162190

8x
1x
1x

36

No mercy
امتیاز در این دسته :
158470

2x
5x
1x
1x
1x
1x
1x

37

vahid_1
امتیاز در این دسته :
157620

2x
1x
4x
1x

38

Pink
امتیاز در این دسته :
157370

27x
1x
1x

39

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
154020

26x
1x
1x

40

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
146970

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

41

wifi
امتیاز در این دسته :
141420

6x
2x
1x
1x

42

Shaniz
امتیاز در این دسته :
132500
43

STALKER
امتیاز در این دسته :
130260

8x
1x
1x

44

NoName
امتیاز در این دسته :
121260

1x
2x
3x

45

salivvan
امتیاز در این دسته :
119610

4x
1x
1x
1x

46

Dogville
امتیاز در این دسته :
117090

2x
1x
3x
3x
1x

47

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
116190

6x

48

TooFaN
امتیاز در این دسته :
116190

5x
1x
1x

49

Bardazard
امتیاز در این دسته :
112710

2x
3x

50

Ara3h
امتیاز در این دسته :
111930

9x
9x
19x
5x
1x
4x
2x
1x
1x