باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
y50.sx50.sw50.s
v50.tu50.tt50.t
s50.tr50.tq50.x
1

Dr come back again....
امتیاز در این دسته :
589110

7x
3x
46x
8x
7x
5x
1x

2

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
543990

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x
12x

3


امتیاز در این دسته :
432360
4

stupid
امتیاز در این دسته :
363675

10x
1x
1x
1x
1x
1x

5

Trouble MakeeeR
امتیاز در این دسته :
344280

8x
2x
2x
1x
3x
1x
1x

6

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
321280

1x
12x
1x
1x
1x
1x

7


امتیاز در این دسته :
307550
8

MSM
امتیاز در این دسته :
300840

22x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

9

natarsid
امتیاز در این دسته :
299370

6x
3x
2x
13x
5x

10

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
296820

7x
1x
2x
1x

11

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
275400
12

LawLess
امتیاز در این دسته :
269350

6x
1x
2x
1x
2x
10x

13

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
266720

46x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
14x

14

pho3niX
امتیاز در این دسته :
262440

1x
8x
2x
1x

15

kia
امتیاز در این دسته :
248460

9x
2x

16

arash
امتیاز در این دسته :
244860

10x
2x
1x

17

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
231390

2x
9x
1x
2x
1x
2x

18

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
218910

52x
5x
7x
6x
9x
6x
7x
36x

19

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
211320

7x
1x
1x
1x

20

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
200980
21

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
195700

5x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

22

vahshi
امتیاز در این دسته :
193440
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
23

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
190650

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

24

naruto team
امتیاز در این دسته :
186420

8x
2x
2x
2x

25

Stealth
امتیاز در این دسته :
185430

6x
2x

26

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
185355

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x

27

MOJI3656 - Ali Mulche
امتیاز در این دسته :
173610

55x
7x
7x
2x
9x
7x
7x
12x
35x

28

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
168660

10x
1x
1x
1x

29

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
162190

8x
1x
1x

30

No mercy
امتیاز در این دسته :
158470

2x
5x
1x
1x
1x
1x
1x

31

Pink
امتیاز در این دسته :
157250

27x
1x
1x

32

vahid_1
امتیاز در این دسته :
156900

2x
1x
4x
1x

33

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
149420

18x
1x
16x

34

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
146970

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

35

ʝσƙҽɾ team
امتیاز در این دسته :
145040

7x
1x
1x

36

First-blood
امتیاز در این دسته :
133550

2x

37

Shaniz
امتیاز در این دسته :
132500

10x

38

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
130770

15x

39

wifi
امتیاز در این دسته :
126900

4x
1x
1x
1x

40

سید علی
امتیاز در این دسته :
123670

1x
10x

41

NoName
امتیاز در این دسته :
121260

1x
2x
3x

42

salivvan
امتیاز در این دسته :
119610

4x
1x
1x
1x

43

نوید123
امتیاز در این دسته :
119460

30x

44

Dogville
امتیاز در این دسته :
117090

2x
1x
3x
3x
1x

45

TooFaN
امتیاز در این دسته :
116190

5x
1x
1x

46

Ara3h
امتیاز در این دسته :
111930

9x
9x
19x
5x
1x
4x
2x
1x
1x

47

king bala
امتیاز در این دسته :
105510

16x

48

HIV+
امتیاز در این دسته :
105150
49

GoleGeli
امتیاز در این دسته :
104570

1x
4x
1x
1x

50

shomal4
امتیاز در این دسته :
99630

4x
1x