باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
af50ae50ad50
ac50.sab50.saa50.s
y50.sx50.sw50.s
1

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
877950

2x
19x
3x
4x
1x
1x
1x


2

SharlataN
امتیاز در این دسته :
790290

7x
3x
55x
8x
8x
5x
1x


3

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
618600

111x
18x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
20x
84x


4

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
577310

22x
26x
129x
26x
17x
21x
8x
18x
73x


5

kia
امتیاز در این دسته :
564960

17x
6x


6

Count Team
امتیاز در این دسته :
545970
7

pho3niX
امتیاز در این دسته :
448500
8

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
432360

2x
10x
1x
1x
1x
1x


9

Stealth
امتیاز در این دسته :
419340
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
10

stupid
امتیاز در این دسته :
409905

13x
1x
1x
1x
1x
1x


11

Trouble MakeeeR
امتیاز در این دسته :
402330

9x
2x
2x
1x
3x
1x
1x


12

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
373420

1x
13x
1x
2x
1x
1x


13

LawLess
امتیاز در این دسته :
359380

7x
1x
2x
1x
2x


14

MSM
امتیاز در این دسته :
333060

28x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


15

ldragon
امتیاز در این دسته :
299370

8x
15x
7x
3x
2x


16

arash
امتیاز در این دسته :
287880

10x
2x
2x


17

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
277680

7x
6x
34x
10x
4x
9x
20x
74x


18

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
266870

52x
4x
4x
2x
5x
4x
1x


19

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
238690

20x
3x
1x
1x
2x
1x


20

king bala
امتیاز در این دسته :
232080
21

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
231390

2x
9x
1x
2x
1x
2x


22

naruto team
امتیاز در این دسته :
229680

1x
12x
2x
2x
3x
1x


23

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
229170

7x
1x
1x
1x


24

RONIN
امتیاز در این دسته :
222240

2x
40x
3x
2x
3x
3x
30x


25

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
219990
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
26

MR.HomeleSs
امتیاز در این دسته :
219540

52x
7x
10x
5x
7x
10x
10x
1x
13x
54x


27

B R D Z A R D
امتیاز در این دسته :
215100
28

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
212730

12x


29

Dr.Viking
امتیاز در این دسته :
212700

80x
9x
6x
6x
6x
7x
2x


30

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
207910

3x
38x
2x
5x
2x
1x
1x


31

سید علی best friends
امتیاز در این دسته :
206680

1x
12x
1x


32

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
202910

1x
25x
2x
1x


33

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
199920

73x
4x
3x
2x
3x
3x
2x


34

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
195700

6x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


35

vahshi
امتیاز در این دسته :
193440
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
36

Mohamad Voice Kabir
امتیاز در این دسته :
193130

3x
1x


37

CareFree
امتیاز در این دسته :
191760

2x
33x
2x
1x


38

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
190650

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x


39

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
185355

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x


40

نوید123
امتیاز در این دسته :
171300

40x
1x


41

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
168660

12x
1x
1x
1x


42

ʝσƙҽɾ team
امتیاز در این دسته :
163490

8x
1x
1x


43

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
162190

8x
1x
1x


44

No mercy
امتیاز در این دسته :
158470

3x
12x
1x
2x
1x
2x
1x
1x


45

vahid_1
امتیاز در این دسته :
157620

2x
1x
4x
1x


46

Pink
امتیاز در این دسته :
157370

27x
1x
1x


47

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
154020

26x
1x
1x


48

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
146970

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


49

Shaniz
امتیاز در این دسته :
142040

10x


50

wifi
امتیاز در این دسته :
141420

6x
2x
1x
1x