باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ac50.sab50.saa50.s
y50.sx50.sw50.s
v50.tu50.tt50.t
1

SharlataN
امتیاز در این دسته :
704730

7x
3x
53x
8x
8x
5x
1x


2

will come for you
امتیاز در این دسته :
545970

5x
7x
9x
13x
2x
2x
2x


3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
504780

1x
16x
1x
1x
1x
3x
1x


4

pho3niX
امتیاز در این دسته :
441810

26x
2x
2x
6x


5

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
432360

2x
10x
1x
1x
1x
1x


6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
427010

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
25x
66x


7

Stealth
امتیاز در این دسته :
419340
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
8

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
409860

84x
14x
12x
12x
3x
7x
7x
1x
19x
66x


9

Trouble MakeeeR
امتیاز در این دسته :
402330

9x
2x
2x
1x
3x
1x
1x


10

stupid
امتیاز در این دسته :
389895

12x
1x
1x
1x
1x
1x


11

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
373420

1x
13x
1x
2x
1x
1x


12

LawLess
امتیاز در این دسته :
359080
13

kia
امتیاز در این دسته :
354060

12x
3x


14

MSM
امتیاز در این دسته :
323940

27x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


15

ldragon
امتیاز در این دسته :
299370

7x
14x
6x
3x
2x


16

arash
امتیاز در این دسته :
278700

10x
2x
2x


17

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
277680

7x
6x
32x
10x
4x
9x
15x
55x


18

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
266870

52x
4x
4x
2x
5x
4x
1x
23x


19

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
238690

17x
3x
1x
1x
1x


20

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
231390

2x
9x
1x
2x
1x
2x


21

naruto team
امتیاز در این دسته :
229230

1x
12x
2x
2x
3x
1x


22

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
219990
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
23

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
211320

7x
1x
1x
1x


24

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
202910

1x
23x
2x
1x
25x


25

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
195700

5x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


26

vahshi
امتیاز در این دسته :
193440
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
27

Mohamad Voice Kabir
امتیاز در این دسته :
193130

3x
1x


28

سید علی best friends
امتیاز در این دسته :
192220

1x
12x
1x


29

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
190650

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x


30

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
185355

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x


31

king bala
امتیاز در این دسته :
180240

3x
40x
2x
1x


32

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
168660

11x
1x
1x
1x


33

نوید123
امتیاز در این دسته :
166710

36x


34

ʝσƙҽɾ team
امتیاز در این دسته :
163490

8x
1x
1x


35

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
162190

8x
1x
1x


36

No mercy
امتیاز در این دسته :
158470

2x
5x
1x
1x
1x
1x
1x


37

vahid_1
امتیاز در این دسته :
157620

2x
1x
4x
1x


38

Pink
امتیاز در این دسته :
157370

27x
1x
1x


39

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
154020

26x
1x
1x


40

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
146970

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


41

wifi
امتیاز در این دسته :
141420

6x
2x
1x
1x


42

Shaniz
امتیاز در این دسته :
132500

10x


43

STALKER
امتیاز در این دسته :
130260

8x
1x
1x


44

NoName
امتیاز در این دسته :
121260

1x
2x
3x


45

salivvan
امتیاز در این دسته :
119610

4x
1x
1x
1x


46

Dogville
امتیاز در این دسته :
117090

2x
1x
3x
3x
1x


47

TooFaN
امتیاز در این دسته :
116190

5x
1x
1x


48

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
116190

8x


49

Bardazard
امتیاز در این دسته :
112710

2x
4x


50

Ara3h
امتیاز در این دسته :
111930

9x
9x
19x
5x
1x
4x
2x
1x
1x