باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ab50.saa50.sy50.s
x50.sw50.sv50.t
u50.tt50.ts50.t
1

SharlataN
امتیاز در این دسته :
651360
2

will come for you
امتیاز در این دسته :
545970

5x
7x
9x
13x
2x
2x
2x

3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
494850

1x
14x
1x
1x
1x
3x
1x

4

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
432360

2x
10x
1x
1x
1x
1x
15x

5

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
427010

18x
22x
112x
22x
14x
18x
6x
29x
56x

6

Stealth
امتیاز در این دسته :
410100

9x
3x
2x
2x

7

Trouble MakeeeR
امتیاز در این دسته :
402330

9x
2x
2x
1x
3x
1x
1x

8

pho3niX
امتیاز در این دسته :
382170
9

stupid
امتیاز در این دسته :
378045

12x
1x
1x
1x
1x
1x

10

LawLess
امتیاز در این دسته :
359080

6x
1x
2x
1x
2x

11

kia
امتیاز در این دسته :
354060

12x
3x

12

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
341820
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
13

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
328360

1x
12x
1x
1x
1x
1x

14

MSM
امتیاز در این دسته :
302190

26x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

15

ldragon
امتیاز در این دسته :
299370

7x
14x
6x
3x
2x

16

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
276060

7x
6x
31x
10x
4x
9x
16x
51x

17

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
266720

50x
4x
4x
2x
4x
3x
1x
21x

18

arash
امتیاز در این دسته :
244860

10x
2x
1x

19

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
238690

17x
3x
1x
1x
1x
20x

20

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
231390

2x
9x
1x
2x
1x
2x

21

naruto team
امتیاز در این دسته :
229230

1x
11x
2x
2x
3x
1x

22

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
219990
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
23

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
211320

7x
1x
1x
1x

24

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
195700

5x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

25

vahshi
امتیاز در این دسته :
193440
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
26

Mohamad Voice Kabir
امتیاز در این دسته :
193130

3x
1x

27

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
190650

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

28

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
185355

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x

29

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
175190

22x
2x
1x
18x

30

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
168660

11x
1x
1x
1x

31

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
162190

8x
1x
1x

32

No mercy
امتیاز در این دسته :
158470

2x
5x
1x
1x
1x
1x
1x

33

vahid_1
امتیاز در این دسته :
157620

2x
1x
4x
1x

34

Pink
امتیاز در این دسته :
157370

27x
1x
1x

35

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
154020

26x
1x
1x

36

king bala
امتیاز در این دسته :
152340

2x
29x
1x

37

نوید123
امتیاز در این دسته :
151830

33x

38

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
146970

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

39

ʝσƙҽɾ team
امتیاز در این دسته :
145160

7x
1x
1x

40

سید علی best friends
امتیاز در این دسته :
142960

1x
11x

41

wifi
امتیاز در این دسته :
139320

6x
2x
1x
1x

42

Shaniz
امتیاز در این دسته :
132500
43

NoName
امتیاز در این دسته :
121260

1x
2x
3x

44

salivvan
امتیاز در این دسته :
119610

4x
1x
1x
1x

45

Dogville
امتیاز در این دسته :
117090

2x
1x
3x
3x
1x

46

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
116190

6x

47

TooFaN
امتیاز در این دسته :
116190

5x
1x
1x

48

Ara3h
امتیاز در این دسته :
111930

9x
9x
19x
5x
1x
4x
2x
1x
1x

49

Ali.Sky.jas
امتیاز در این دسته :
111660

58x
4x
3x
8x
8x
3x
4x
41x

50

HIV+
امتیاز در این دسته :
107820