باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ah50ag50af50
ae50ad50ac50.s
ab50.saa50.sy50.s
1

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
916380

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x
33x


2

SharlataN
امتیاز در این دسته :
831660

7x
3x
58x
2x
8x
8x
5x


3

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
652940

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
18x
75x


4

kia
امتیاز در این دسته :
648480

19x
8x


5

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
625950

123x
21x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
16x
92x


6

Count Team
امتیاز در این دسته :
545970

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


7

pho3niX
امتیاز در این دسته :
455280
8

newteam
امتیاز در این دسته :
435285

14x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


9

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
432360

12x
2x
1x
1x
1x
1x


10

Stealth
امتیاز در این دسته :
419340
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
11

Trouble MakeeeR
امتیاز در این دسته :
402330

9x
2x
2x
1x
3x
1x
1x


12

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
373420

1x
13x
1x
2x
1x
1x


13

LawLess
امتیاز در این دسته :
361300

7x
1x
2x
1x
2x


14

MSM
امتیاز در این دسته :
352500

30x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


15

ldragon
امتیاز در این دسته :
299370

8x
15x
7x
3x
2x


16

arash
امتیاز در این دسته :
287880

10x
2x
2x


17

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
277680

7x
6x
34x
10x
4x
9x
22x
84x


18

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
266870

52x
4x
4x
2x
5x
4x
1x


19

CareFree
امتیاز در این دسته :
257850

2x
34x
2x
3x
1x


20

king bala
امتیاز در این دسته :
253830

6x
64x
2x
1x
1x
1x


21

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
250300

22x
2x
3x
1x
2x
1x


22

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
245460

15x


23

Ali Reza
امتیاز در این دسته :
245190

69x
11x
14x
8x
10x
12x
12x
1x
20x
69x


24

B R D Z A R D
امتیاز در این دسته :
244080

3x
20x
2x


25

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
231390

2x
9x
1x
2x
1x
2x


26

naruto team
امتیاز در این دسته :
230880

1x
12x
2x
2x
3x
1x


27

Dr.Viking
امتیاز در این دسته :
230160

89x
10x
7x
8x
7x
7x
2x


28

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
229170

8x
1x
1x
1x


29

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
222580

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


30

RONIN
امتیاز در این دسته :
222240

2x
40x
3x
2x
3x
3x


31

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
219990
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
32

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
209130

78x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


33

سید علی best friends
امتیاز در این دسته :
207730

1x
12x
1x


34

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
202910

1x
25x
2x
1x


35

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
195700

6x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


36

vahshi
امتیاز در این دسته :
193440
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
37

Mohamad Voice Kabir
امتیاز در این دسته :
193130

3x
1x


38

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
190650

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x


39

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
185355

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x


40

نوید123
امتیاز در این دسته :
180660

41x
1x


41

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
168660

12x
1x
1x
1x


42

ʝσƙҽɾ team
امتیاز در این دسته :
163490

8x
1x
1x


43

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
162190

8x
1x
1x


44

No mercy
امتیاز در این دسته :
158470

3x
12x
1x
2x
1x
2x
1x
1x


45

vahid_1
امتیاز در این دسته :
157620

2x
1x
4x
1x


46

Pink
امتیاز در این دسته :
157370

27x
1x
1x


47

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
154020

26x
1x
1x


48

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
146970

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


49

Shaniz
امتیاز در این دسته :
142040

11x


50

wifi
امتیاز در این دسته :
141420

6x
2x
1x
1x