باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
y50.sx50.sw50.s
v50.tu50.tt50.t
s50.tr50.tq50.x
1

Dr come back again....
امتیاز در این دسته :
639780

7x
3x
47x
8x
7x
5x
1x

2

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
545970

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x
12x

3


امتیاز در این دسته :
432360
4

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
426080

14x
17x
103x
17x
6x
8x
12x
28x
47x

5

Trouble MakeeeR
امتیاز در این دسته :
402330

9x
2x
2x
1x
3x
1x
1x

6

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
384930

11x
1x
3x
1x

7

Stealth
امتیاز در این دسته :
371100

8x
2x
2x
2x

8

stupid
امتیاز در این دسته :
363675

10x
1x
1x
1x
1x
1x

9

LawLess
امتیاز در این دسته :
359080

6x
1x
2x
1x
2x
12x

10

kia
امتیاز در این دسته :
342600

11x
3x

11

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
321280

1x
12x
1x
1x
1x
1x

12

pho3niX
امتیاز در این دسته :
304650

14x
2x
4x
1x

13

MSM
امتیاز در این دسته :
300840

23x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

14

natarsid
امتیاز در این دسته :
299370

6x
3x
2x
13x
5x

15

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
275400
16

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
266720

46x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
16x

17

MOJI3656 - Ali Mulche
امتیاز در این دسته :
255780

64x
9x
9x
2x
10x
7x
7x
14x
40x

18

arash
امتیاز در این دسته :
244860

10x
2x
1x

19

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
238690

17x
3x
1x
1x
1x
20x

20

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
231390

2x
9x
1x
2x
1x
2x

21

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
219990

61x
5x
8x
7x
12x
7x
9x
39x

22

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
211320

7x
1x
1x
1x

23

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
195700

5x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

24

vahshi
امتیاز در این دسته :
193440
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
25

Mohamad Voice Kabir
امتیاز در این دسته :
193130

3x
1x

26

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
190650

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

27

naruto team
امتیاز در این دسته :
186420

9x
2x
2x
2x
1x

28

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
185355

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x

29

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
172550

20x
1x
16x

30

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
168660

10x
1x
1x
1x

31

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
162190

8x
1x
1x

32

No mercy
امتیاز در این دسته :
158470

2x
5x
1x
1x
1x
1x
1x

33

vahid_1
امتیاز در این دسته :
157620

2x
1x
4x
1x

34

Pink
امتیاز در این دسته :
157250

27x
1x
1x

35

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
151380

23x
1x
1x

36

نوید123
امتیاز در این دسته :
150600

31x

37

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
146970

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

38

ʝσƙҽɾ team
امتیاز در این دسته :
145040

7x
1x
1x

39

wifi
امتیاز در این دسته :
137610

2x
5x
1x
1x

40

Shaniz
امتیاز در این دسته :
132500

10x

41

king bala
امتیاز در این دسته :
130800

2x
20x

42

سید علی best friends
امتیاز در این دسته :
123670

1x
10x

43

NoName
امتیاز در این دسته :
121260

1x
2x
3x

44

salivvan
امتیاز در این دسته :
119610

4x
1x
1x
1x

45

Dogville
امتیاز در این دسته :
117090

2x
1x
3x
3x
1x

46

TooFaN
امتیاز در این دسته :
116190

5x
1x
1x

47

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
115710

6x

48

Ara3h
امتیاز در این دسته :
111930

9x
9x
19x
5x
1x
4x
2x
1x
1x

49

Ali.Sky.jas
امتیاز در این دسته :
111660

51x
4x
3x
7x
7x
3x
3x
39x

50

HIV+
امتیاز در این دسته :
105510