باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
w50.sv50.tu50.t
t50.ts50.tr50.t
q50.xp50.xo50.t
1

SharLatan SE
امتیاز در این دسته :
516480

7x
3x
45x
8x
7x
5x
1x

2

Moein BBoy^Sahand RoBo^FaRHaD 3NaToR
امتیاز در این دسته :
396540

2x
10x
1x
1x
1x
1x
12x

3

King Team
امتیاز در این دسته :
369150
4

stupid
امتیاز در این دسته :
360495

10x
1x
1x
1x
1x
1x

5

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
320800

1x
12x
1x
1x
1x
1x

6

Trouble MakeeeR
امتیاز در این دسته :
309720

6x
2x
2x
1x
3x
1x
1x

7

MSM
امتیاز در این دسته :
300600

22x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

8

natarsid
امتیاز در این دسته :
285030

6x
3x
2x
13x
5x

9

pho3niX
امتیاز در این دسته :
234900

1x
7x
2x
1x

10

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
231390

2x
6x
1x
2x
1x
2x

11

arash
امتیاز در این دسته :
227580

9x
2x
1x

12

LawLess
امتیاز در این دسته :
225610

5x
1x
2x
1x
2x
10x

13

♔ Alireza VIP Mohammad noob ♔
امتیاز در این دسته :
222860

45x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
13x

14

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
200310

6x
1x
2x
1x

15

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
196880

94x
6x
7x
13x
10x
13x
10x
13x
33x

16

vahshi
امتیاز در این دسته :
193440
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
17

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
190650

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

18

naruto team
امتیاز در این دسته :
186420

8x
2x
2x
2x

19

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
185355

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x

20

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
184240

5x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

21

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
176580

5x
5x
25x
9x
4x
8x
13x
24x

22

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
174900
23

mosi danjer
امتیاز در این دسته :
167880

10x
1x
1x
1x

24

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
163090

15x
3x
1x
1x
1x
19x

25

No mercy
امتیاز در این دسته :
157870

2x
5x
1x
1x
1x
1x
1x

26

Pink
امتیاز در این دسته :
157250

27x
1x
1x

27

kia
امتیاز در این دسته :
156300

8x
2x

28

vahid_1
امتیاز در این دسته :
149460

2x
1x
4x
1x

29

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
146970

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

30

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
145150

7x
1x
1x

31

ʝσƙҽɾ team
امتیاز در این دسته :
145040

7x
1x
1x

32

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
131510

17x
1x
11x

33

salivvan
امتیاز در این دسته :
119610

4x
1x
1x
1x

34

Stealth
امتیاز در این دسته :
119130

5x
1x

35

Dogville
امتیاز در این دسته :
117090

2x
1x
3x
3x
1x

36

tufan
امتیاز در این دسته :
116190

5x
1x
1x

37

نوید123
امتیاز در این دسته :
113460

30x

38

Ara3h
امتیاز در این دسته :
111930

9x
9x
19x
5x
1x
4x
2x
1x
1x

39

سید علی
امتیاز در این دسته :
107770

1x
9x

40

GoleGeli
امتیاز در این دسته :
104570

1x
4x
1x
1x

41

Shaniz
امتیاز در این دسته :
102560

10x

42

R.TNT.A
امتیاز در این دسته :
99000

14x

43

abbas ataei
امتیاز در این دسته :
98700

5x

44

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
98220

45x
4x
6x
5x
6x
5x
6x
26x

45

NoName
امتیاز در این دسته :
96480

1x
2x
3x

46

fire hide
امتیاز در این دسته :
94860

11x
2x
1x
1x
1x
1x

47

Psycho KilleR
امتیاز در این دسته :
94720

4x
2x
1x
1x

48

info_khalili
امتیاز در این دسته :
94440

5x

49

STALKER
امتیاز در این دسته :
93120

6x

50

MilAd_HunTeR
امتیاز در این دسته :
93090

1x
4x