باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
al50ak50aj50
ai50ah50ag50
af50ae50ad50
1

Legend Team
امتیاز در این دسته :
1311390

7x
4x
63x
3x
9x
8x
5x


2

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
1023570

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


3

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
918410

23x
27x
137x
28x
17x
22x
8x
15x
82x


4

kia
امتیاز در این دسته :
887130

20x
8x
1x


5

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
738270

130x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
29x
116x


6

Persian Style
امتیاز در این دسته :
738000
7

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
669540

80x
14x
14x
13x
9x
10x
12x
1x
16x
100x


8

Count Team
امتیاز در این دسته :
545970
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
9

pho3niX
امتیاز در این دسته :
533790
10

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
513910

1x
14x
1x
2x
2x
1x
1x


11

newteam
امتیاز در این دسته :
502395

17x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


12

MSM. AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
481200

32x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


13

arash
امتیاز در این دسته :
477450

12x
2x
1x
2x


14

Stealth
امتیاز در این دسته :
471900

10x
3x
2x
2x


15

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
461310

13x
2x
1x
1x
1x
1x


16

Trouble MakeeeR
امتیاز در این دسته :
403680

9x
2x
2x
1x
3x
1x
1x


17

naruto team
امتیاز در این دسته :
396000

1x
14x
5x
2x
2x
1x


18

Milad
امتیاز در این دسته :
376410

3x
45x
3x
2x
4x
3x


19

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
365380

25x
2x
3x
1x
2x
1x


20

LawLess
امتیاز در این دسته :
361300

7x
1x
2x
1x
2x


21

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
322920

9x
10x
73x
11x
5x
10x
12x
62x


22

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
314760

37x
7x
6x
10x
4x
9x
25x
122x


23

king bala
امتیاز در این دسته :
307260

6x
67x
2x
1x
1x
1x


24

ldragon
امتیاز در این دسته :
299370

8x
15x
7x
3x
2x


25

برده زرد
امتیاز در این دسته :
292290

3x
21x
2x


26

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این دسته :
266870

52x
4x
4x
2x
5x
4x
1x


27

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
263310

86x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


28

CareFree
امتیاز در این دسته :
257850

2x
34x
2x
3x
1x


29

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
255180

16x


30

سید علی best friends
امتیاز در این دسته :
254470

1x
16x
1x


31

Ali kh
امتیاز در این دسته :
244480

1x
12x
7x
1x


32

MR.HERO MR.JOKER
امتیاز در این دسته :
236910

32x
2x
2x
1x
2x
1x
2x


33

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
231390

2x
11x
2x
2x
2x
2x


34

Dr.Viking
امتیاز در این دسته :
230280

95x
10x
7x
8x
7x
7x
2x


35

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
229170

8x
1x
1x
1x


36

Nashenas
امتیاز در این دسته :
222580

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


37

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
202910

1x
26x
2x
1x


38

haj_hoosein
امتیاز در این دسته :
200700

94x


39

SIKO
امتیاز در این دسته :
198120
40

_𝙰𝚁𝚃𝙴𝙼𝙸𝚂_
امتیاز در این دسته :
198090

40x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


41

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
195700

6x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


42

Mohamad Voice Kabir
امتیاز در این دسته :
195290

3x
1x


43

vahshi
امتیاز در این دسته :
193440

2x
2x
2x
4x
2x
1x
2x


44

AndiyaHdR
امتیاز در این دسته :
191130

9x


45

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
190650

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x


46

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
185355

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x


47

نوید123
امتیاز در این دسته :
180660

42x
1x


48

No.1Team
امتیاز در این دسته :
177900

66x
3x
5x
3x
4x
6x
6x
1x
76x


49

STALKER
امتیاز در این دسته :
169740

11x
1x
1x
1x


50

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
169620

12x
1x
1x
1x