باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
am200.sgq1000.sab50.s
gp1000.sdj500.sgo1000.s
al200.sgn1000.sak200.s
1

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
317506

1x
14x
1x
1x
1x
3x
1x

2


امتیاز در این دسته :
284703

4x
1x

3

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
274162

18x
22x
112x
22x
14x
18x
6x
29x
56x

4

pho3niX
امتیاز در این دسته :
242155
5

Shaniz
امتیاز در این دسته :
202608
6

naruto team
امتیاز در این دسته :
199818

1x
11x
2x
2x
3x
1x

7

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
190670

1x
2x
3x
1x

8

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
177520

7x
2x
1x
1x
1x

9

Italiano
امتیاز در این دسته :
173088

1x

10

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
163300


11

WondeR
امتیاز در این دسته :
158020

1x

12

will come for you
امتیاز در این دسته :
136637

5x
7x
9x
13x
2x
2x
2x

13

ali2113
امتیاز در این دسته :
134909

6x
1x

14

SharlataN
امتیاز در این دسته :
132454
15

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
126513
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
16

Odin
امتیاز در این دسته :
126400

1x
1x
1x
1x
3x
1x

17

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
125621

2x
10x
1x
1x
1x
1x
15x

18

no1
امتیاز در این دسته :
120900


19

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
119670

5x
1x

20

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
117361
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
21

persian_style
امتیاز در این دسته :
115361

66x
18x
19x
19x
19x
16x
2x
73x

22

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
109760

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
21x

23

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
109014

8x

24

LawLess
امتیاز در این دسته :
108015

6x
1x
2x
1x
2x

25

All Stars
امتیاز در این دسته :
107960

1x

26

KinG NE
امتیاز در این دسته :
100320

2x

27

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
97518

7x
1x
1x
1x

28

master
امتیاز در این دسته :
96494

2x
5x

29

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
95815

7x
6x
31x
10x
4x
9x
16x
51x

30

famo
امتیاز در این دسته :
91986

3x
1x
1x

31

MSM
امتیاز در این دسته :
91323

26x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

32

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
90120

2x

33

Everest
امتیاز در این دسته :
89600

1x

34

Stealth
امتیاز در این دسته :
88885

9x
3x
2x
2x

35

2PaC
امتیاز در این دسته :
88240

3x
1x
1x

36

نابودگرxx
امتیاز در این دسته :
88063


37

The legend
امتیاز در این دسته :
81780

1x

38

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
81260

2x

39

stupid
امتیاز در این دسته :
80965

12x
1x
1x
1x
1x
1x

40

Voldemort
امتیاز در این دسته :
79500

4x

41

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
79186

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x

42

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
78699

2x
7x

43

KingRyan
امتیاز در این دسته :
78599


44

Alexander
امتیاز در این دسته :
78214

6x

45

Bardazard
امتیاز در این دسته :
75661

1x
2x

46

kia
امتیاز در این دسته :
73127

12x
3x

47

MRS
امتیاز در این دسته :
72300


48

Just2Def
امتیاز در این دسته :
71900

1x
1x

49

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
68653

25x
1x
1x

50

ldragon
امتیاز در این دسته :
68568

7x
14x
6x
3x
2x