باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
hh1000au200hg1000
dp500hf1000m5.s
he1000at200.shd1000.s
1

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
395938

1x
16x
1x
1x
1x
3x
1x


2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
368001

26x
2x
2x
6x


3

pejman
امتیاز در این دسته :
359303

6x
1x


4

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
277144

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
25x
66x


5

naruto team
امتیاز در این دسته :
257878

1x
12x
2x
2x
3x
1x


6

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
225054

12x
3x
1x
1x
1x


7

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
208650

1x
2x
4x
1x
1x
20x
50x


8

Shaniz
امتیاز در این دسته :
202608

10x


9

WondeR
امتیاز در این دسته :
179920

2x


10

Italiano
امتیاز در این دسته :
173088

2x


11

2PaC
امتیاز در این دسته :
167140

4x
1x
1x


12

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
16330013

SharlataN
امتیاز در این دسته :
146314

7x
3x
53x
8x
8x
5x
1x


14

will come for you
امتیاز در این دسته :
136637

5x
7x
9x
13x
2x
2x
2x


15

RONIN
امتیاز در این دسته :
136237

1x
35x
3x
2x
1x
1x
25x


16

ali2113
امتیاز در این دسته :
134909

6x
1x


17

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
134494

84x
14x
12x
12x
3x
7x
7x
1x
19x
66x


18

Odin
امتیاز در این دسته :
126400

1x
1x
1x
1x
3x
1x


19

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
125621

2x
10x
1x
1x
1x
1x


20

no1
امتیاز در این دسته :
12090021

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
119670

5x
1x


22

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
117361
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
23

persian_style
امتیاز در این دسته :
116382

67x
18x
19x
20x
20x
16x
2x
87x


24

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
113363

12x
1x


25

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
109760

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
25x


26

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
109014

8x


27

LawLess
امتیاز در این دسته :
108015
28

All Stars
امتیاز در این دسته :
107960

1x


29

KinG NE
امتیاز در این دسته :
100620

3x


30

MSM
امتیاز در این دسته :
100244

27x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


31

Bardazard
امتیاز در این دسته :
98107

2x
4x


32

master
امتیاز در این دسته :
97784

7x
2x


33

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
97648

7x
6x
32x
10x
4x
9x
15x
55x


34

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
97518

7x
1x
1x
1x


35

khanzade
امتیاز در این دسته :
93222

2x
1x


36

famo
امتیاز در این دسته :
92076

4x
1x
1x


37

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
90120

2x


38

Everest
امتیاز در این دسته :
89600

1x


39

Stealth
امتیاز در این دسته :
88885
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
40

نابودگرxx
امتیاز در این دسته :
8806341

stupid
امتیاز در این دسته :
87245

12x
1x
1x
1x
1x
1x


42

Narsis
امتیاز در این دسته :
85107

1x
1x


43

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
84924

44x
2x
3x
2x
1x
1x
1x
22x


44

Just2Def
امتیاز در این دسته :
81800

1x
1x


45

The legend
امتیاز در این دسته :
81780

1x


46

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
81260

2x


47

STALKER
امتیاز در این دسته :
80100

8x
1x
1x


48

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
79548

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x


49

Voldemort
امتیاز در این دسته :
79500

4x


50

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
78699

2x
7x