باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
jg1000ai50jd100,je1000
jf1000iranu3je1000
jd1000jc1000ah50
1

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
654385

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


2

pejman
امتیاز در این دسته :
527143

10x
1x
1x
1x


3

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
517830

1x
3x
6x
3x
1x
19x
65x


4

khanzade
امتیاز در این دسته :
441862

4x
1x


5

pho3niX
امتیاز در این دسته :
441259
6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
393228

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
18x
75x


7

P I R M A R D
امتیاز در این دسته :
366642

3x
20x
2x


8

persian_style
امتیاز در این دسته :
355943
9

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
332652

14x
1x
3x
2x
1x
1x


10

WondeR
امتیاز در این دسته :
331600

5x
1x


11

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
313557

13x
2x
1x
1x


12

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
293802

79x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
27x
109x


13

SharlataN
امتیاز در این دسته :
283249

7x
4x
60x
3x
8x
8x
5x


14

naruto team
امتیاز در این دسته :
277339

1x
12x
2x
2x
3x
1x


15

ali2113
امتیاز در این دسته :
256369

10x
1x
1x


16

alireza
امتیاز در این دسته :
247842

70x
11x
14x
8x
10x
12x
12x
1x
18x
69x


17

RONIN
امتیاز در این دسته :
246333

2x
40x
3x
2x
3x
3x


18

Italiano
امتیاز در این دسته :
239168

4x


19

timsar
امتیاز در این دسته :
216289

6x


20

Shaniz
امتیاز در این دسته :
213345

11x


21

mohsen
امتیاز در این دسته :
207395

10x
1x


22

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
207317

123x
21x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
19x
97x


23

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
199779

20x
1x
2x
2x
2x


24

king bahram
امتیاز در این دسته :
198041

5x


25

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
195963

26x
2x
1x


26

master
امتیاز در این دسته :
192544

14x
2x
1x


27

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
192492

3x


28

CareFree
امتیاز در این دسته :
192265

2x
34x
2x
3x
1x


29

White Castle
امتیاز در این دسته :
183620

1x
1x


30

kia
امتیاز در این دسته :
179574

19x
8x


31

2PaC
امتیاز در این دسته :
167140

4x
1x
1x


32

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
16330033

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
156022

2x


34

ldragon
امتیاز در این دسته :
155208

8x
15x
7x
3x
2x


35

Count Team
امتیاز در این دسته :
151997

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


36

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
144458

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


37

newteam
امتیاز در این دسته :
138915

14x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


38

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
136384

12x
2x
1x
1x
1x
1x


39

Vojtek
امتیاز در این دسته :
136000

2x
1x


40

MSM
امتیاز در این دسته :
135774

30x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


41

Just2Def
امتیاز در این دسته :
134180

1x
2x
1x
1x


42

white wolf
امتیاز در این دسته :
127193

3x


43

Odin
امتیاز در این دسته :
126400

1x
1x
1x
1x
3x
1x


44

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
123959

79x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


45

hessam68
امتیاز در این دسته :
122700

2x


46

Ɗση
امتیاز در این دسته :
121523

4x


47

no1
امتیاز در این دسته :
12090048

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
120070

5x
1x


49

فورچه
امتیاز در این دسته :
118043

9x


50

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
117361
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.