باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finals1ed500bh200
im1000ec500il1000
eb500ik1000ij1000
1

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
643465

2x
19x
3x
4x
1x
1x
1x


2

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
517830

1x
3x
6x
3x
1x
19x
60x


3

pejman
امتیاز در این دسته :
482303

7x
1x


4

khanzade
امتیاز در این دسته :
441862

4x
1x


5

pho3niX
امتیاز در این دسته :
376259
6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
365807

22x
26x
129x
26x
17x
21x
8x
18x
73x


7

persian_style
امتیاز در این دسته :
353931
8

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
332652

13x
1x
3x
1x
1x
1x


9

WondeR
امتیاز در این دسته :
331600

5x
1x


10

B R D Z A R D
امتیاز در این دسته :
300208
11

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
290999

2x
10x
1x
1x


12

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
289231

75x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
25x
102x


13

naruto team
امتیاز در این دسته :
277338

1x
12x
2x
2x
3x
1x


14

SharlataN
امتیاز در این دسته :
255222

7x
3x
55x
8x
8x
5x
1x


15

RONIN
امتیاز در این دسته :
246333

2x
40x
3x
2x
3x
3x
30x


16

Italiano
امتیاز در این دسته :
229248

2x


17

ali2113
امتیاز در این دسته :
228969

7x
1x


18

Shaniz
امتیاز در این دسته :
213345

10x


19

mohsen
امتیاز در این دسته :
207395

10x
1x


20

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
204766

111x
18x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
20x
84x


21

king bahram
امتیاز در این دسته :
192821

5x


22

CareFree
امتیاز در این دسته :
189584

2x
33x
2x
1x


23

Romans
امتیاز در این دسته :
18080024

MR.HomeleSs
امتیاز در این دسته :
177449

52x
7x
10x
5x
7x
10x
10x
1x
13x
54x


25

master
امتیاز در این دسته :
175424

10x
2x
1x


26

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
170210

19x
1x
1x


27

2PaC
امتیاز در این دسته :
167140

4x
1x
1x


28

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
16330029

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
156022

2x


30

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
155384

2x


31

ldragon
امتیاز در این دسته :
155208

8x
15x
7x
3x
2x


32

Count Team
امتیاز در این دسته :
151997
33

kia
امتیاز در این دسته :
148884

17x
6x


34

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
140837

3x
38x
2x
5x
2x
1x
1x


35

Just2Def
امتیاز در این دسته :
133700

1x
2x
1x
1x


36

timsar
امتیاز در این دسته :
132208

4x


37

Vojtek
امتیاز در این دسته :
131500

1x


38

white wolf
امتیاز در این دسته :
127193

3x


39

Odin
امتیاز در این دسته :
126400

1x
1x
1x
1x
3x
1x


40

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
125624

2x
10x
1x
1x
1x
1x


41

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
122264

73x
4x
3x
2x
3x
3x
2x


42

no1
امتیاز در این دسته :
12090043

Scor_pion
امتیاز در این دسته :
120650

15x
1x
1x
2x
1x


44

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
120070

5x
1x


45

فورچه
امتیاز در این دسته :
117622

8x


46

stupid
امتیاز در این دسته :
117385

13x
1x
1x
1x
1x
1x


47

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
117361
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
48

LawLess
امتیاز در این دسته :
116445

7x
1x
2x
1x
2x


49

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
110960
50

KinG NE
امتیاز در این دسته :
109940

4x