باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
if1000ea500ie1000
id1000dz500ic1000
be200ib1000r1
1

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
520555

1x
18x
2x
4x
1x
1x
1x


2

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
476930

1x
3x
6x
2x
1x
20x
59x


3

pejman
امتیاز در این دسته :
410003

6x
1x


4

khanzade
امتیاز در این دسته :
407062

4x
1x


5

pho3niX
امتیاز در این دسته :
376259
6

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
332382

13x
1x
3x
1x
1x
1x


7

persian_style
امتیاز در این دسته :
328331
8

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
319507

20x
23x
122x
23x
15x
20x
8x
19x
70x


9

WondeR
امتیاز در این دسته :
288100

4x


10

naruto team
امتیاز در این دسته :
277338

1x
12x
2x
2x
3x
1x


11

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
259352

71x
13x
17x
16x
17x
8x
9x
23x
97x


12

RONIN
امتیاز در این دسته :
246106

1x
39x
3x
2x
3x
3x
28x


13

Shaniz
امتیاز در این دسته :
206598

10x


14

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
203939

2x
8x


15

mohsen
امتیاز در این دسته :
192989

9x
1x


16

SharlataN
امتیاز در این دسته :
192865

7x
3x
54x
8x
8x
5x
1x


17

Italiano
امتیاز در این دسته :
173088

2x


18

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
170210

19x
1x
1x


19

king bahram
امتیاز در این دسته :
167621

5x


20

2PaC
امتیاز در این دسته :
167140

4x
1x
1x


21

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
16330022

Romans
امتیاز در این دسته :
16320023

ali2113
امتیاز در این دسته :
162009

6x
1x


24

master
امتیاز در این دسته :
160304

9x
2x
1x


25

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
156022

2x


26

ldragon
امتیاز در این دسته :
155208

8x
15x
7x
3x
2x


27

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
155146

109x
17x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
19x
81x


28

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
155144
29

Count Team
امتیاز در این دسته :
151997
30

Bardazard
امتیاز در این دسته :
143576

2x
12x
1x


31

Just2Def
امتیاز در این دسته :
126800

1x
1x


32

Odin
امتیاز در این دسته :
126400

1x
1x
1x
1x
3x
1x


33

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
126191

3x
37x
2x
4x
2x
1x
1x


34

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
125621

2x
10x
1x
1x
1x
1x


35

white wolf
امتیاز در این دسته :
121593

3x


36

no1
امتیاز در این دسته :
12090037

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
120070

5x
1x


38

stupid
امتیاز در این دسته :
117385

13x
1x
1x
1x
1x
1x


39

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
117361
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
40

LawLess
امتیاز در این دسته :
116445

7x
1x
2x
1x
2x


41

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
115004

71x
4x
3x
2x
3x
3x
2x


42

kia
امتیاز در این دسته :
113354

15x
5x


43

KinG NE
امتیاز در این دسته :
109940

4x


44

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
109760

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x


45

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
109014

8x


46

All Stars
امتیاز در این دسته :
107960

1x


47

PARAZIT
امتیاز در این دسته :
107410

2x


48

Narsis
امتیاز در این دسته :
105927

2x
3x


49

STALKER
امتیاز در این دسته :
102900

8x
1x
1x


50

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
102288

7x
1x
1x
1x