باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
jd1000jc1000ah50
jb1000ja1000iz1000
iy1000ix1000irant3
1

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
654385

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x
33x


2

pejman
امتیاز در این دسته :
527143

10x
1x
1x
1x


3

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
517830

1x
3x
6x
3x
1x
19x
65x


4

khanzade
امتیاز در این دسته :
441862

4x
1x


5

pho3niX
امتیاز در این دسته :
425909
6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
384018

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
18x
75x


7

B R D Z A R D
امتیاز در این دسته :
354502

3x
20x
2x


8

persian_style
امتیاز در این دسته :
353931
9

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
332652

14x
1x
3x
2x
1x
1x


10

WondeR
امتیاز در این دسته :
331600

5x
1x


11

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
313557

13x
2x
1x
1x


12

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
292523

76x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
25x
108x


13

naruto team
امتیاز در این دسته :
277339

1x
12x
2x
2x
3x
1x


14

SharlataN
امتیاز در این دسته :
272996

7x
3x
58x
2x
8x
8x
5x


15

ali2113
امتیاز در این دسته :
256369

10x
1x
1x


16

RONIN
امتیاز در این دسته :
246333

2x
40x
3x
2x
3x
3x


17

Ali Reza
امتیاز در این دسته :
240392

69x
11x
14x
8x
10x
12x
12x
1x
20x
69x


18

Italiano
امتیاز در این دسته :
234288

4x


19

Shaniz
امتیاز در این دسته :
213345

11x


20

mohsen
امتیاز در این دسته :
207395

10x
1x


21

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
207317

123x
21x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
16x
92x


22

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
195270

25x
2x
1x


23

king bahram
امتیاز در این دسته :
192821

5x


24

CareFree
امتیاز در این دسته :
192265

2x
34x
2x
3x
1x


25

master
امتیاز در این دسته :
189344

14x
2x
1x


26

timsar
امتیاز در این دسته :
187615

6x


27

Scor_pion
امتیاز در این دسته :
186669

20x
1x
2x
2x
2x


28

White Castle
امتیاز در این دسته :
183500

1x
1x


29

kia
امتیاز در این دسته :
179574

19x
8x


30

2PaC
امتیاز در این دسته :
167140

4x
1x
1x


31

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
164904

3x


32

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
16330033

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
156022

2x


34

ldragon
امتیاز در این دسته :
155208

8x
15x
7x
3x
2x


35

Count Team
امتیاز در این دسته :
151997

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


36

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
144458

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


37

newteam
امتیاز در این دسته :
138915

14x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


38

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
136384

12x
2x
1x
1x
1x
1x


39

Vojtek
امتیاز در این دسته :
136000

2x
1x


40

Just2Def
امتیاز در این دسته :
133700

1x
2x
1x
1x


41

white wolf
امتیاز در این دسته :
127193

3x


42

Odin
امتیاز در این دسته :
126400

1x
1x
1x
1x
3x
1x


43

MSM
امتیاز در این دسته :
124464

30x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


44

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
123843

78x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


45

hessam68
امتیاز در این دسته :
122700

2x


46

no1
امتیاز در این دسته :
12090047

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
120070

5x
1x


48

فورچه
امتیاز در این دسته :
118043

9x


49

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
117361
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
50

LawLess
امتیاز در این دسته :
117195

7x
1x
2x
1x
2x