باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
hz1000dx500hy1000
bc200finalo3hx1000
dw500hw1000bb200
1

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
520216

1x
18x
2x
4x
1x
1x
1x


2

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
396130

1x
3x
6x
2x
1x
19x
57x


3

pho3niX
امتیاز در این دسته :
376259
4

pejman
امتیاز در این دسته :
359303

6x
1x


5

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
331182

13x
1x
3x
1x
1x
1x


6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
317947

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
20x
70x


7

naruto team
امتیاز در این دسته :
277338

1x
12x
2x
2x
3x
1x


8

persian_style
امتیاز در این دسته :
272731
9

khanzade
امتیاز در این دسته :
262262

4x
1x


10

RONIN
امتیاز در این دسته :
246106

1x
39x
3x
2x
3x
3x
28x


11

WondeR
امتیاز در این دسته :
228100

4x


12

Shaniz
امتیاز در این دسته :
206598

10x


13

SharlataN
امتیاز در این دسته :
192865

7x
3x
54x
8x
8x
5x
1x


14

Italiano
امتیاز در این دسته :
173088

2x


15

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
171752

71x
13x
17x
16x
17x
8x
9x
24x
96x


16

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
170210

19x
1x
1x


17

king bahram
امتیاز در این دسته :
167621

5x


18

2PaC
امتیاز در این دسته :
167140

4x
1x
1x


19

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
16330020

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
161639

2x
8x


21

master
امتیاز در این دسته :
156704

9x
2x
1x


22

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
156022

2x


23

ldragon
امتیاز در این دسته :
155208

8x
15x
7x
3x
2x


24

Count Team
امتیاز در این دسته :
151997
25

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
151691

103x
17x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
19x
82x


26

ali2113
امتیاز در این دسته :
138809

6x
1x


27

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
133544
28

Odin
امتیاز در این دسته :
126400

1x
1x
1x
1x
3x
1x


29

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
126191

3x
37x
2x
4x
2x
1x
1x


30

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
125621

2x
10x
1x
1x
1x
1x


31

no1
امتیاز در این دسته :
12090032

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
120070

5x
1x


33

Bardazard
امتیاز در این دسته :
118346

2x
8x
1x


34

stupid
امتیاز در این دسته :
117385

13x
1x
1x
1x
1x
1x


35

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
117361
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
36

LawLess
امتیاز در این دسته :
116445

7x
1x
2x
1x
2x


37

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
110162

67x
4x
3x
2x
3x
3x
2x


38

KinG NE
امتیاز در این دسته :
109940

4x


39

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
109760

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x


40

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
109014

8x


41

All Stars
امتیاز در این دسته :
107960

1x


42

PARAZIT
امتیاز در این دسته :
107410

2x


43

Narsis
امتیاز در این دسته :
105927

2x
3x


44

kia
امتیاز در این دسته :
102954

15x
5x


45

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
102288

7x
1x
1x
1x


46

MSM
امتیاز در این دسته :
101714

28x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


47

Just2Def
امتیاز در این دسته :
101000

1x
1x


48

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
97648

7x
6x
33x
10x
4x
9x
15x
56x


49

famo
امتیاز در این دسته :
92076

4x
1x
1x


50

CareFree
امتیاز در این دسته :
91588

2x
31x
2x