باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
it1000bj200is1000
ag50ir1000iq1000
ip1000io1000bi200
1

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
647335

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x
28x


2

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
517830

1x
3x
6x
3x
1x
19x
60x


3

pejman
امتیاز در این دسته :
506843

8x
1x


4

khanzade
امتیاز در این دسته :
441862

4x
1x


5

pho3niX
امتیاز در این دسته :
391379
6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
376878

22x
26x
134x
27x
17x
22x
8x
19x
73x


7

persian_style
امتیاز در این دسته :
353931
8

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
332652

13x
1x
3x
1x
1x
1x


9

WondeR
امتیاز در این دسته :
331600

5x
1x


10

B R D Z A R D
امتیاز در این دسته :
325675

3x
16x
2x


11

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
299669

12x
2x
1x
1x


12

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
292523

76x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
24x
105x


13

naruto team
امتیاز در این دسته :
277338

1x
12x
2x
2x
3x
1x


14

SharlataN
امتیاز در این دسته :
272798

7x
3x
57x
2x
8x
8x
5x


15

RONIN
امتیاز در این دسته :
246333

2x
40x
3x
2x
3x
3x
31x


16

ali2113
امتیاز در این دسته :
239289

8x
1x


17

Italiano
امتیاز در این دسته :
233808

3x


18

Shaniz
امتیاز در این دسته :
213345

11x


19

mohsen
امتیاز در این دسته :
207395

10x
1x


20

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
205865

116x
20x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
18x
84x


21

Ali Reza
امتیاز در این دسته :
200138

58x
7x
10x
6x
8x
12x
12x
1x
16x
62x


22

king bahram
امتیاز در این دسته :
192821

5x


23

CareFree
امتیاز در این دسته :
189953

2x
34x
2x
2x
1x


24

Romans
امتیاز در این دسته :
18080025

kia
امتیاز در این دسته :
175974

19x
7x


26

master
امتیاز در این دسته :
175424

11x
2x
1x


27

timsar
امتیاز در این دسته :
173220

4x


28

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
170456

19x
1x
1x


29

2PaC
امتیاز در این دسته :
167140

4x
1x
1x


30

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
16330031

Scor_pion
امتیاز در این دسته :
162950

16x
1x
1x
2x
1x


32

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
156022

2x


33

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
155384

2x


34

ldragon
امتیاز در این دسته :
155208

8x
15x
7x
3x
2x


35

Count Team
امتیاز در این دسته :
151997
36

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
144458

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


37

Vojtek
امتیاز در این دسته :
135700

1x


38

Just2Def
امتیاز در این دسته :
133700

1x
2x
1x
1x


39

white wolf
امتیاز در این دسته :
127193

3x


40

Odin
امتیاز در این دسته :
126400

1x
1x
1x
1x
3x
1x


41

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
125624

2x
10x
1x
1x
1x
1x


42

stupid
امتیاز در این دسته :
124915

13x
1x
1x
1x
1x
1x


43

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
123230

76x
4x
3x
2x
3x
3x
2x


44

no1
امتیاز در این دسته :
12090045

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
120070

5x
1x


46

فورچه
امتیاز در این دسته :
118043

9x


47

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
117361
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
48

LawLess
امتیاز در این دسته :
117195

7x
1x
2x
1x
2x


49

hessam68
امتیاز در این دسته :
113100

1x


50

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
110960