باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
iz1000iy1000ix1000
irant3iw1000ef500
iv1000bk200e25
1

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
647335

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


2

pejman
امتیاز در این دسته :
517943

9x
1x
1x
1x


3

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
517830

1x
3x
6x
3x
1x
19x
61x


4

khanzade
امتیاز در این دسته :
441862

4x
1x


5

pho3niX
امتیاز در این دسته :
407939
6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
377238

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
19x
74x


7

persian_style
امتیاز در این دسته :
353931
8

B R D Z A R D
امتیاز در این دسته :
344691
9

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
332652

14x
1x
3x
2x
1x
1x


10

WondeR
امتیاز در این دسته :
331600

5x
1x


11

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
313557

13x
2x
1x
1x


12

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
292523

76x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
24x
104x


13

naruto team
امتیاز در این دسته :
277338

1x
12x
2x
2x
3x
1x


14

SharlataN
امتیاز در این دسته :
272798

7x
3x
57x
2x
8x
8x
5x


15

ali2113
امتیاز در این دسته :
252289

9x
1x
1x


16

RONIN
امتیاز در این دسته :
246333

2x
40x
3x
2x
3x
3x
31x


17

Italiano
امتیاز در این دسته :
233808

3x


18

Ali Reza
امتیاز در این دسته :
216463

66x
11x
11x
7x
10x
12x
12x
1x
20x
64x


19

Shaniz
امتیاز در این دسته :
213345

11x


20

mohsen
امتیاز در این دسته :
207395

10x
1x


21

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
206280

121x
20x
14x
14x
8x
4x
7x
1x
16x
86x


22

king bahram
امتیاز در این دسته :
192821

5x


23

CareFree
امتیاز در این دسته :
189955

2x
34x
2x
2x
1x


24

master
امتیاز در این دسته :
185184

13x
2x
1x


25

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
183757

23x
1x
1x


26

Romans
امتیاز در این دسته :
18080027

timsar
امتیاز در این دسته :
180109

6x


28

kia
امتیاز در این دسته :
175974

19x
7x


29

Scor_pion
امتیاز در این دسته :
174430

18x
1x
2x
2x
2x


30

2PaC
امتیاز در این دسته :
167140

4x
1x
1x


31

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
164904

3x


32

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
16330033

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
156022

2x


34

ldragon
امتیاز در این دسته :
155208

8x
15x
7x
3x
2x


35

Count Team
امتیاز در این دسته :
151997

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


36

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
144458

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


37

newteam
امتیاز در این دسته :
138915

14x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


38

Vojtek
امتیاز در این دسته :
136000

2x
1x


39

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
135784

12x
2x
1x
1x
1x
1x


40

Just2Def
امتیاز در این دسته :
133700

1x
2x
1x
1x


41

white wolf
امتیاز در این دسته :
127193

3x


42

Odin
امتیاز در این دسته :
126400

1x
1x
1x
1x
3x
1x


43

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
123843

78x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


44

hessam68
امتیاز در این دسته :
122700

2x


45

no1
امتیاز در این دسته :
12090046

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
120070

5x
1x


47

فورچه
امتیاز در این دسته :
118043

9x


48

MSM
امتیاز در این دسته :
117954

30x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


49

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
117361
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
50

LawLess
امتیاز در این دسته :
117195

7x
1x
2x
1x
2x