باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
jw1000jv1000x1
ju1000jt1000jp1000,jq1000,jr1000,js1000
ak50js1000iranv3
1

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
683345

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


2

Persian Style
امتیاز در این دسته :
545963
3

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
530630

1x
3x
7x
3x
1x
16x
73x


4

pejman
امتیاز در این دسته :
527143

10x
1x
1x
1x


5

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
469332

23x
27x
137x
28x
17x
22x
8x
15x
82x


6

pho3niX
امتیاز در این دسته :
451859
7

khanzade
امتیاز در این دسته :
448793

5x
1x


8

WondeR
امتیاز در این دسته :
385305

5x
1x


9

برده زرد
امتیاز در این دسته :
378962

3x
21x
2x


10

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
368229

78x
14x
14x
9x
10x
12x
12x
1x
16x
99x


11

naruto team
امتیاز در این دسته :
337079

1x
14x
5x
2x
2x
1x


12

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
333976

14x
1x
3x
2x
1x
1x


13

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
313557

13x
2x
1x
1x


14

SHARLATAN
امتیاز در این دسته :
312837

7x
4x
63x
3x
9x
8x
5x


15

Milad
امتیاز در این دسته :
312258

2x
43x
3x
2x
4x
3x


16

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
295242
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
17

ali2113
امتیاز در این دسته :
263249

10x
1x
1x


18

Italiano
امتیاز در این دسته :
239373

5x


19

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
228301

128x
24x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
27x
114x


20

timsar
امتیاز در این دسته :
225169

7x


21

Shaniz
امتیاز در این دسته :
221051

11x


22

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
220779

22x
1x
2x
2x
2x


23

mohsen
امتیاز در این دسته :
207403

10x
1x


24

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
205472

5x


25

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
202787

27x
2x
1x


26

king bahram
امتیاز در این دسته :
198083

5x


27

CareFree
امتیاز در این دسته :
192585

2x
34x
2x
3x
1x


28

master
امتیاز در این دسته :
192574

14x
2x
1x


29

kia
امتیاز در این دسته :
188194

20x
8x
1x


30

White Castle
امتیاز در این دسته :
183620

1x
1x


31

2PaC
امتیاز در این دسته :
167140

4x
1x
1x


32

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
16330033

MSM. AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
159094

32x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


34

STALKER
امتیاز در این دسته :
156060

11x
1x
1x
1x


35

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
156022

2x


36

ldragon
امتیاز در این دسته :
155208

8x
15x
7x
3x
2x


37

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
153324

13x
2x
1x
1x
1x
1x


38

Count Team
امتیاز در این دسته :
152077
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
39

newteam
امتیاز در این دسته :
151475

17x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


40

Nashenas
امتیاز در این دسته :
144458

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


41

Bizhan
امتیاز در این دسته :
140854

27x


42

Vojtek
امتیاز در این دسته :
136000

2x
1x


43

Odin
امتیاز در این دسته :
135700

1x
1x
1x
1x
3x
1x


44

Just2Def
امتیاز در این دسته :
134180

3x
1x
1x
1x


45

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
132966
46

white wolf
امتیاز در این دسته :
127193

3x


47

sanafari
امتیاز در این دسته :
125989

3x


48

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
124884

85x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


49

Ɗση
امتیاز در این دسته :
122723

5x


50

hessam68
امتیاز در این دسته :
122700

2x