باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
gy1000.sdm500.sgx1000.s
aq200.sgw1000.sgv1000.s
ap200.sgu1000.sdl500.s
1


امتیاز در این دسته :
348503

5x
1x

2

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
348498

1x
14x
1x
1x
1x
3x
1x

3

pho3niX
امتیاز در این دسته :
318571
4

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
277144

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
26x
58x

5

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
225054

11x
3x
1x
1x
1x

6

naruto team
امتیاز در این دسته :
216218

1x
11x
2x
2x
3x
1x

7

Shaniz
امتیاز در این دسته :
202608
8

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
194370

1x
2x
4x
1x
1x

9

Italiano
امتیاز در این دسته :
173088

1x

10

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
163300


11

2PaC
امتیاز در این دسته :
158440

3x
1x
1x

12

WondeR
امتیاز در این دسته :
158020

1x

13

SharlataN
امتیاز در این دسته :
146314

7x
3x
53x
8x
8x
5x
1x

14

will come for you
امتیاز در این دسته :
136637

5x
7x
9x
13x
2x
2x
2x

15

ali2113
امتیاز در این دسته :
134909

6x
1x

16

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
133778

73x
13x
12x
12x
2x
7x
7x
1x
18x
54x

17

Odin
امتیاز در این دسته :
126400

1x
1x
1x
1x
3x
1x

18

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
125621

2x
10x
1x
1x
1x
1x

19

no1
امتیاز در این دسته :
120900


20

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
119670

5x
1x

21

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
117361
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
22

persian_style
امتیاز در این دسته :
115361

66x
18x
19x
19x
19x
16x
2x
74x

23

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
109760

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
22x

24

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
109014

8x

25

LawLess
امتیاز در این دسته :
108015

7x
1x
2x
1x
2x

26

All Stars
امتیاز در این دسته :
107960

1x

27

KinG NE
امتیاز در این دسته :
100620

3x

28

MSM
امتیاز در این دسته :
100244

27x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

29

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
97648

7x
6x
32x
10x
4x
9x
15x
51x

30

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
97518

7x
1x
1x
1x

31

master
امتیاز در این دسته :
96524

2x
5x

32

Bardazard
امتیاز در این دسته :
92845

2x
3x

33

famo
امتیاز در این دسته :
92076

4x
1x
1x

34

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
90120

2x

35

Everest
امتیاز در این دسته :
89600

1x

36

Stealth
امتیاز در این دسته :
88885
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
37

Milad RONIN
امتیاز در این دسته :
88665

1x
31x
3x
2x
1x
1x
21x

38

نابودگرxx
امتیاز در این دسته :
88063


39

stupid
امتیاز در این دسته :
83605

12x
1x
1x
1x
1x
1x

40

Just2Def
امتیاز در این دسته :
81800

1x
1x

41

The legend
امتیاز در این دسته :
81780

1x

42

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
81260

2x

43

STALKER
امتیاز در این دسته :
80100

8x
1x
1x

44

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
79585

32x
2x
1x
1x

45

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
79548

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x

46

Voldemort
امتیاز در این دسته :
79500

4x

47

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
78699

2x
7x

48

KingRyan
امتیاز در این دسته :
78688


49

Alexander
امتیاز در این دسته :
78214

6x

50

Vojtek
امتیاز در این دسته :
74800