باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
jt1000jp1000,jq1000,jr1000,js1000ak50
js1000iranv3unique500
jr1000jq1000jp1000
1

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
683025

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


2

pejman
امتیاز در این دسته :
527143

10x
1x
1x
1x


3

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
517830

1x
3x
6x
3x
1x
17x
73x


4

Persian.Style
امتیاز در این دسته :
480043
5

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
469332

23x
27x
137x
28x
17x
22x
8x
15x
82x


6

pho3niX
امتیاز در این دسته :
449539
7

khanzade
امتیاز در این دسته :
444902

4x
1x


8

برده زرد
امتیاز در این دسته :
378642

3x
20x
2x


9

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
341649

78x
14x
14x
9x
10x
12x
12x
1x
16x
99x


10

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
333976

14x
1x
3x
2x
1x
1x


11

WondeR
امتیاز در این دسته :
331605

5x
1x


12

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
313557

13x
2x
1x
1x


13

SHARLATAN
امتیاز در این دسته :
312837

7x
4x
63x
3x
9x
8x
5x


14

naruto team
امتیاز در این دسته :
310499

1x
13x
5x
2x
2x
1x


15

Milad
امتیاز در این دسته :
309738

2x
43x
3x
2x
4x
3x


16

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
295242
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
17

ali2113
امتیاز در این دسته :
263249

10x
1x
1x


18

Italiano
امتیاز در این دسته :
239373

5x


19

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
228301

128x
24x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
28x
114x


20

timsar
امتیاز در این دسته :
221769

7x


21

Shaniz
امتیاز در این دسته :
221051

11x


22

mohsen
امتیاز در این دسته :
207403

10x
1x


23

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
206579

21x
1x
2x
2x
2x


24

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
202787

27x
2x
1x


25

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
200432

4x


26

king bahram
امتیاز در این دسته :
198083

5x


27

CareFree
امتیاز در این دسته :
192585

2x
34x
2x
3x
1x


28

master
امتیاز در این دسته :
192574

14x
2x
1x


29

kia
امتیاز در این دسته :
188194

20x
8x
1x


30

White Castle
امتیاز در این دسته :
183620

1x
1x


31

2PaC
امتیاز در این دسته :
167140

4x
1x
1x


32

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
16330033

MSM. AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
156614

31x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


34

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
156022

2x


35

ldragon
امتیاز در این دسته :
155208

8x
15x
7x
3x
2x


36

Count Team
امتیاز در این دسته :
151997

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


37

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
149324

12x
2x
1x
1x
1x
1x


38

newteam
امتیاز در این دسته :
146435

16x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


39

Nashenas
امتیاز در این دسته :
144458

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


40

Vojtek
امتیاز در این دسته :
136000

2x
1x


41

Bizhan
امتیاز در این دسته :
135094

27x


42

Just2Def
امتیاز در این دسته :
134180

3x
1x
1x
1x


43

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
132629
44

white wolf
امتیاز در این دسته :
127193

3x


45

Odin
امتیاز در این دسته :
126400

1x
1x
1x
1x
3x
1x


46

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
124724

84x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


47

hessam68
امتیاز در این دسته :
122700

2x


48

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
122689

9x
10x
71x
5x
10x
12x
10x
61x


49

sanafari
امتیاز در این دسته :
122629

3x


50

Ɗση
امتیاز در این دسته :
121523

5x