باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
gi1000.sai200.sgh1000.s
ah200.sft1000.s,fv1000.s,fx1000.s,fz1000.sgg1000.s
finalo1.xgf1000.sag200.s
1

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
259000

18x
20x
109x
20x
13x
17x
6x
28x
52x

2

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
240136

1x
13x
1x
1x
1x
3x
1x

3


امتیاز در این دسته :
239703

4x
1x

4

Shaniz
امتیاز در این دسته :
202608

10x

5

naruto team
امتیاز در این دسته :
196128

1x
10x
2x
2x
2x
1x

6

pho3niX
امتیاز در این دسته :
196083

17x
2x
4x
1x

7

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
184470

1x
2x
3x
1x

8

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
164160

7x
2x
1x
1x
1x

9

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
163300


10

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
135077

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x

11

ali2113
امتیاز در این دسته :
134909

6x
1x

12

WondeR
امتیاز در این دسته :
131320

1x

13

Italiano
امتیاز در این دسته :
128088

1x

14

Odin
امتیاز در این دسته :
126400

1x
1x
1x
1x
3x
1x

15

SharlataN
امتیاز در این دسته :
126339

7x
3x
49x
8x
8x
5x
1x

16

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
125621

2x
10x
1x
1x
1x
1x
15x

17

Gℓσяу Team
امتیاز در این دسته :
121191

70x
11x
11x
2x
12x
7x
7x
1x
16x
44x

18

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
119670

5x
1x

19

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
117360

9x
10x
68x
5x
10x
12x
10x
46x

20

persian_style
امتیاز در این دسته :
115279

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
61x

21

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
109760

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
21x

22

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
109014

8x

23

LawLess
امتیاز در این دسته :
108015

6x
1x
2x
1x
2x

24

All Stars
امتیاز در این دسته :
107960

1x

25

KinG NE
امتیاز در این دسته :
100320

1x

26

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
97518

7x
1x
1x
1x

27

master
امتیاز در این دسته :
96414

2x
4x

28

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
94813

6x
5x
28x
9x
4x
8x
15x
42x

29

Everest
امتیاز در این دسته :
89600

1x

30

Stealth
امتیاز در این دسته :
88885

9x
3x
2x
2x

31

نابودگرxx
امتیاز در این دسته :
88063


32

2PaC
امتیاز در این دسته :
87340

3x
1x
1x

33

MSM
امتیاز در این دسته :
85655

24x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

34

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
84120

2x

35

The legend
امتیاز در این دسته :
81780

1x

36

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
81260

2x

37

Voldemort
امتیاز در این دسته :
79500

4x

38

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
79186

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x

39

famo
امتیاز در این دسته :
78762

2x
1x
1x

40

Alexander
امتیاز در این دسته :
78214

6x

41

stupid
امتیاز در این دسته :
78205

10x
1x
1x
1x
1x
1x

42

kia
امتیاز در این دسته :
73127

12x
3x

43

Bardazard
امتیاز در این دسته :
72619

1x
2x

44

MRS
امتیاز در این دسته :
72300


45

Sahand-RoBo
امتیاز در این دسته :
69049

6x
1x

46

natarsid
امتیاز در این دسته :
68568

6x
3x
2x
13x
5x

47

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
67907

8x
1x
1x

48

Classic sony
امتیاز در این دسته :
64021

2x
1x
2x
18x
1x

49

KURD team
امتیاز در این دسته :
63711

1x

50

Radman goalkeeper
امتیاز در این دسته :
63513

1x
10x
28x