باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
kp1000ko1000kn1000
km1000kl1000kk1000
finalh25kj1000ki1000
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
769363

89x
19x
22x
27x
23x
18x
3x
40x
166x


2

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
692825

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


3

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
610853

93x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
2x
18x
104x


4

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
585478

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
87x


5

Legend Team
امتیاز در این دسته :
547837

9x
6x
68x
3x
11x
1x
10x
5x


6

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
530830

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


7

pejman
امتیاز در این دسته :
527143

10x
1x
1x
1x


8

WondeR
امتیاز در این دسته :
484165

6x
1x


9

khanzade
امتیاز در این دسته :
474293

5x
1x


10

P I R M A R D
امتیاز در این دسته :
462206

3x
28x
3x
1x


11

pho3niX
امتیاز در این دسته :
451859
12

Milad
امتیاز در این دسته :
413413

3x
49x
3x
2x
5x
4x
1x


13

naruto team
امتیاز در این دسته :
404269

1x
18x
5x
2x
3x
1x


14

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
346827

13x
2x
1x
1x


15

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
333976

14x
1x
3x
2x
1x
1x


16

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
333479

24x
1x
2x
3x
2x
1x
13x


17

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
295242

80x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
23x
131x


18

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
270328

2x
17x
2x
2x
1x
1x


19

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
270152

9x


20

ali2113
امتیاز در این دسته :
263249

10x
1x
1x


21

Italiano
امتیاز در این دسته :
245493

5x


22

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
244900

136x
26x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
33x
122x


23

timsar
امتیاز در این دسته :
225169

7x


24

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
222385

30x
2x
1x


25

Shaniz
امتیاز در این دسته :
221051

11x


26

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
210454

1x
17x
1x
2x
2x
2x
1x
1x


27

STALKER
امتیاز در این دسته :
207630

14x
1x
1x
1x
1x


28

mohsen
امتیاز در این دسته :
207573

10x
1x


29

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
205814

37x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


30

Odin
امتیاز در این دسته :
202600

1x
1x
1x
1x
4x
1x


31

king bahram
امتیاز در این دسته :
201405

7x


32

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
195194
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
33

Bizhan
امتیاز در این دسته :
194494

27x


34

CareFree
امتیاز در این دسته :
192585

2x
34x
2x
3x
1x


35

master
امتیاز در این دسته :
192574

14x
2x
1x


36

kia
امتیاز در این دسته :
191914

21x
8x
1x


37

White Castle
امتیاز در این دسته :
183710

1x
1x


38

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
181753

34x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


39

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
171323

9x
10x
77x
11x
5x
11x
12x
62x


40

2PaC
امتیاز در این دسته :
167140

4x
1x
1x


41

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
16330042

BiG_MaNs
امتیاز در این دسته :
163030

37x
1x
1x
2x
1x
1x
1x


43

newteam
امتیاز در این دسته :
156595

18x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


44

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
156022

2x


45

ldragon
امتیاز در این دسته :
155208

8x
15x
7x
3x
2x


46

Count Team
امتیاز در این دسته :
152077
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
47

نابودگر
امتیاز در این دسته :
151200

24x
2x
1x
1x
1x
1x


48

Scar face
امتیاز در این دسته :
147407

3x
1x


49

Mostafaa IL PRINCE
امتیاز در این دسته :
144493

7x


50

Nashenas
امتیاز در این دسته :
144458

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x