باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
l3.xk5.xj3.t
i3.xh3.xfinal3.t
g3.xf3.xe3
1

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1240160

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
20x

2

persian_style
امتیاز در این دسته :
648580

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
55x

3

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
478170

10x
1x
1x
16x

4

Shaniz
امتیاز در این دسته :
427430

10x

5

lifer
امتیاز در این دسته :
405910
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
6

Kerman BAX
امتیاز در این دسته :
362620

3x
1x
1x
11x
15x

7

master
امتیاز در این دسته :
350050

2x
4x

8

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
316560

3x
5x

9

pho3niX
امتیاز در این دسته :
305510

14x
2x
4x
1x

10

arman
امتیاز در این دسته :
293980

1x
5x
1x

11

NoName
امتیاز در این دسته :
242480

1x
2x
3x

12

SECTOR
امتیاز در این دسته :
239520

1x
1x
1x
1x

13

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
237360

5x
1x

14

MosTaFa
امتیاز در این دسته :
234800

1x
1x
1x
1x

15

CyRuS
امتیاز در این دسته :
230550

13x
1x

16

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
224720

2x

17

Sahand-RoBo
امتیاز در این دسته :
219600

6x
1x

18

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
214520

7x
1x
1x
1x

19

Fear has return
امتیاز در این دسته :
207600
20

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
204920

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

21

xyster
امتیاز در این دسته :
191120

3x
1x

22

Observer
امتیاز در این دسته :
189440

1x
3x

23

aidin582
امتیاز در این دسته :
183520

4x
1x
1x
1x
1x
1x

24

All Stars
امتیاز در این دسته :
182000

1x

25

Best Roman Ever
امتیاز در این دسته :
175120

7x
1x

26

DARK VILLAGE
امتیاز در این دسته :
167040

1x
1x
1x

27

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
162880

14x
2x
1x
1x
1x
1x

28

Cherry
امتیاز در این دسته :
157550

32x
1x
1x

29

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
157520

5x
1x

30

jopeter
امتیاز در این دسته :
156240

1x
1x
1x
1x
1x

31

naruto team
امتیاز در این دسته :
155920

9x
2x
2x
2x
1x

32

PARS KINGDOM
امتیاز در این دسته :
154960

1x
1x

33

semko
امتیاز در این دسته :
152720

2x
1x
1x

34

sardius
امتیاز در این دسته :
151280

1x
1x

35

kia
امتیاز در این دسته :
149590

11x
3x

36

pergulf
امتیاز در این دسته :
149360

2x
1x

37

250g
امتیاز در این دسته :
148160

1x
1x

38

Big Mans
امتیاز در این دسته :
145920

20x
1x
1x
1x

39

SinaMi
امتیاز در این دسته :
144000

2x
1x
1x
1x

40

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
143680

1x
1x
2x
2x

41

mojiii
امتیاز در این دسته :
143200

1x
1x
1x

42

m72
امتیاز در این دسته :
142970

2x

43

nish
امتیاز در این دسته :
140680

2x
1x

44

33YED
امتیاز در این دسته :
138880

2x

45

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
137570

1x
2x
3x
1x

46

یارانه نقدی
امتیاز در این دسته :
132960

1x

47

dash erfan
امتیاز در این دسته :
125520

2x

48

erfan.r
امتیاز در این دسته :
125440

3x

49

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
120720

1x
1x
1x

50

ali2113
امتیاز در این دسته :
120320

6x
1x