باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
l3.xk5.xj3.t
i3.xh3.xfinal3.t
g3.xf3.xe3
1

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1240160

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
22x

2

persian_style
امتیاز در این دسته :
648580

66x
18x
19x
19x
19x
16x
2x
76x

3

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
645610

11x
1x
2x
1x

4

Shaniz
امتیاز در این دسته :
427430
5

lifer
امتیاز در این دسته :
405910
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
6

pho3niX
امتیاز در این دسته :
384950

25x
2x
2x
6x

7

master
امتیاز در این دسته :
378610

2x
6x

8

Kerman BAX
امتیاز در این دسته :
362620

3x
1x
1x
11x

9

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
316560

3x
5x

10

naruto team
امتیاز در این دسته :
295360

1x
11x
2x
2x
3x
1x

11

arman
امتیاز در این دسته :
293980

1x
5x
1x

12

CyRuS
امتیاز در این دسته :
246870

15x
1x

13

NoName
امتیاز در این دسته :
242480

1x
2x
3x

14

SECTOR
امتیاز در این دسته :
239520

1x
1x
1x
1x

15

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
237360

5x
1x

16

MosTaFa
امتیاز در این دسته :
234800

1x
1x
1x
1x

17

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
224720

2x

18

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
219600

2x
7x

19

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
214520

7x
1x
1x
1x

20

Cherry
امتیاز در این دسته :
211390

46x
1x
1x

21

Fear has return
امتیاز در این دسته :
207600
22

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
204920

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

23

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
192560

38x
2x
2x
2x
1x

24

xyster
امتیاز در این دسته :
191120

3x
1x

25

Observer
امتیاز در این دسته :
189440

1x
3x

26

aidin582
امتیاز در این دسته :
183520

4x
1x
1x
1x
1x
1x

27

All Stars
امتیاز در این دسته :
182000

1x

28

Best Roman Ever
امتیاز در این دسته :
175120

7x
1x

29

DARK VILLAGE
امتیاز در این دسته :
167040

1x
1x
1x

30

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
162880

14x
2x
1x
1x
1x
1x

31

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
156480

1x
23x
2x
1x

32

jopeter
امتیاز در این دسته :
156240

1x
1x
1x
1x
1x

33

PARS KINGDOM
امتیاز در این دسته :
154960

1x
1x

34

semko
امتیاز در این دسته :
152720

2x
1x
1x

35

sardius
امتیاز در این دسته :
151280

1x
1x

36

kia
امتیاز در این دسته :
149590

12x
3x

37

pergulf
امتیاز در این دسته :
149360

2x
1x

38

250g
امتیاز در این دسته :
148160

1x
1x

39

Big Mans
امتیاز در این دسته :
146160

21x
1x
1x
1x

40

SinaMi
امتیاز در این دسته :
144000

2x
1x
1x
1x

41

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
143680

1x
1x
2x
2x

42

mojiii
امتیاز در این دسته :
143200

1x
1x
1x

43

m72
امتیاز در این دسته :
142970

2x

44

nish
امتیاز در این دسته :
140680

2x
1x

45

33YED
امتیاز در این دسته :
138880

2x

46

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
137570

1x
2x
4x
1x
1x
19x
42x

47

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
137100

26x
1x
1x

48

MenTaL
امتیاز در این دسته :
134550

12x
2x
20x

49

یارانه نقدی
امتیاز در این دسته :
132960

1x

50

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
130340

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
26x
58x