باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
m5.sl3.xk5.x
j3.ti3.xh3.x
final3.tg3.xf3.x
1

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1240160

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
25x


2

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
701890

11x
1x
2x
1x
26x


3

persian_style
امتیاز در این دسته :
656560

67x
18x
19x
20x
20x
16x
2x
88x


4

pho3niX
امتیاز در این دسته :
443050

26x
2x
2x
6x


5

Shaniz
امتیاز در این دسته :
427430

10x


6

lifer
امتیاز در این دسته :
405910
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
7

naruto team
امتیاز در این دسته :
405680

1x
12x
2x
2x
3x
1x


8

master
امتیاز در این دسته :
404510

7x
2x


9

Kerman BAX
امتیاز در این دسته :
362620

3x
1x
1x
11x


10

arman
امتیاز در این دسته :
326880

1x
5x
1x


11

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
316560

3x
5x


12

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
284990

1x
2x
4x
1x
1x
22x
52x


13

CyRuS
امتیاز در این دسته :
247710

16x
1x


14

NoName
امتیاز در این دسته :
242480

1x
2x
3x


15

SECTOR
امتیاز در این دسته :
239520

1x
1x
1x
1x


16

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
237360

5x
1x


17

MosTaFa
امتیاز در این دسته :
234800

1x
1x
1x
1x


18

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
224720

2x


19

Cherry
امتیاز در این دسته :
224550

56x
1x
1x
1x


20

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
219600

2x
7x


21

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
214520

7x
1x
1x
1x


22

aidin582
امتیاز در این دسته :
212500

4x
1x
1x
1x
1x
1x


23

kia
امتیاز در این دسته :
210770

14x
5x


24

Fear has return
امتیاز در این دسته :
209000

6x


25

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
206980

50x
2x
3x
2x
2x
2x
1x


26

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
204920

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


27

MenTaL
امتیاز در این دسته :
203290

13x
2x
25x


28

xyster
امتیاز در این دسته :
191120

3x
1x


29

Observer
امتیاز در این دسته :
189440

1x
3x


30

All Stars
امتیاز در این دسته :
182000

1x


31

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
179860

1x
23x
2x
1x
25x


32

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
178180

1x
18x
2x
1x
1x
3x
1x


33

Best Roman Ever
امتیاز در این دسته :
175120

7x
1x


34

DARK VILLAGE
امتیاز در این دسته :
167040

1x
1x
1x


35

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
162880

14x
2x
1x
1x
1x
1x


36

HERCUL
امتیاز در این دسته :
160080

3x
1x


37

jopeter
امتیاز در این دسته :
156240

1x
1x
1x
1x
1x


38

PARS KINGDOM
امتیاز در این دسته :
154960

1x
1x


39

semko
امتیاز در این دسته :
152720

2x
1x
1x


40

sardius
امتیاز در این دسته :
151280

1x
1x


41

pergulf
امتیاز در این دسته :
149360

2x
1x


42

250g
امتیاز در این دسته :
148160

1x
1x


43

Big Mans
امتیاز در این دسته :
146160

21x
1x
1x
1x


44

SinaMi
امتیاز در این دسته :
144000

2x
1x
1x
1x


45

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
143680

1x
1x
2x
2x


46

mojiii
امتیاز در این دسته :
143200

1x
1x
1x


47

m72
امتیاز در این دسته :
142970

2x


48

nish
امتیاز در این دسته :
140680

2x
1x


49

king bala
امتیاز در این دسته :
140180

4x
43x
2x
1x
1x
1x


50

33YED
امتیاز در این دسته :
138880

2x