باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
n3m5.sl3.x
k5.xj3.ti3.x
h3.xfinal3.tg3.x
1

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1240160

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
26x


2

persian_style
امتیاز در این دسته :
975860
3

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
748350

13x
1x
2x
1x
27x


4

master
امتیاز در این دسته :
464170

8x
2x


5

pho3niX
امتیاز در این دسته :
450490
6

Shaniz
امتیاز در این دسته :
427430

10x


7

naruto team
امتیاز در این دسته :
416000

1x
12x
2x
2x
3x
1x


8

Q.choh
امتیاز در این دسته :
414200

3x
2x
1x


9

lifer
امتیاز در این دسته :
405910
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
10

Kerman BAX
امتیاز در این دسته :
362620

3x
1x
1x
10x


11

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
343060

1x
18x
2x
1x
1x
3x
1x
25x


12

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
335840

65x
12x
17x
15x
16x
8x
9x
22x
89x


13

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
334970

1x
2x
4x
1x
1x
20x
55x


14

arman
امتیاز در این دسته :
332200

1x
5x
1x


15

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
316560

3x
5x


16

CyRuS
امتیاز در این دسته :
257290

16x
1x


17

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
249720

57x
3x
3x
2x
3x
3x
2x


18

NoName
امتیاز در این دسته :
242480

1x
2x
3x


19

SECTOR
امتیاز در این دسته :
239520

1x
1x
1x
1x


20

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
237360

5x
1x


21

Cherry
امتیاز در این دسته :
234910

58x
1x
1x
1x


22

MosTaFa
امتیاز در این دسته :
234800

1x
1x
1x
1x


23

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
224720

2x


24

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
221760

2x
7x


25

aidin582
امتیاز در این دسته :
216560

4x
1x
1x
1x
1x
1x


26

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
214520

7x
1x
1x
1x


27

kia
امتیاز در این دسته :
210770

14x
5x


28

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
209260

1x
25x
2x
1x
26x


29

Fear has return
امتیاز در این دسته :
209000

6x


30

HERCUL
امتیاز در این دسته :
206620

4x
1x


31

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
204920

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


32

SIKO
امتیاز در این دسته :
204400

8x
1x
1x
1x
1x


33

MenTaL
امتیاز در این دسته :
203530

13x
2x
25x


34

xyster
امتیاز در این دسته :
191120

3x
1x


35

Observer
امتیاز در این دسته :
189440

1x
3x


36

bikhiyal_baba
امتیاز در این دسته :
184600

10x
1x


37

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
183960

2x


38

All Stars
امتیاز در این دسته :
182000

1x


39

Ɗση
امتیاز در این دسته :
177280

1x


40

Best Roman Ever
امتیاز در این دسته :
175120

7x
1x


41

king bala
امتیاز در این دسته :
173260

4x
45x
2x
1x
1x
1x


42

DARK VILLAGE
امتیاز در این دسته :
167040

1x
1x
1x


43

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
162880

14x
2x
1x
1x
1x
1x


44

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
159520

18x
1x
1x


45

jopeter
امتیاز در این دسته :
156240

1x
1x
1x
1x
1x


46

PARS KINGDOM
امتیاز در این دسته :
154960

1x
1x


47

semko
امتیاز در این دسته :
152720

2x
1x
1x


48

sardius
امتیاز در این دسته :
151280

1x
1x


49

pergulf
امتیاز در این دسته :
149360

2x
1x


50

250g
امتیاز در این دسته :
148160

1x
1x