باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
k5.xj3.ti3.x
h3.xfinal3.tg3.x
f3.xe3d3
1

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1240160

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
14x

2

persian_style
امتیاز در این دسته :
499690

62x
17x
17x
17x
17x
15x
2x
41x

3

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
461300

9x
1x
1x
13x

4

Shaniz
امتیاز در این دسته :
427430

10x

5

lifer
امتیاز در این دسته :
405910
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
6

nadia
امتیاز در این دسته :
325640

2x
2x

7

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
316560

3x
5x

8

Kerman BAX
امتیاز در این دسته :
312360

3x
1x

9

pho3niX
امتیاز در این دسته :
282560

1x
7x
2x
1x

10

arman
امتیاز در این دسته :
266120

1x
4x
1x

11

NoName
امتیاز در این دسته :
242480

1x
2x
3x

12

SECTOR
امتیاز در این دسته :
239520

1x
1x
1x
1x

13

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
237360

5x
1x

14

MosTaFa
امتیاز در این دسته :
234800

1x
1x
1x
1x

15

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
224720

2x

16

Sahand-RoBo
امتیاز در این دسته :
219600

4x

17

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
214520
18

CyRuS
امتیاز در این دسته :
213330

12x
1x

19

Fear has return
امتیاز در این دسته :
207600
20

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
204920

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

21

xyster
امتیاز در این دسته :
191120

3x
1x

22

Observer
امتیاز در این دسته :
189440

1x
3x

23

aidin582
امتیاز در این دسته :
183520

4x
1x
1x
1x
1x
1x

24

All Stars
امتیاز در این دسته :
182000

1x

25

Best Roman Ever
امتیاز در این دسته :
175120

7x
1x

26

DARK VILLAGE
امتیاز در این دسته :
167040

1x
1x
1x

27

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
162880

14x
2x
1x
1x
1x
1x

28

jopeter
امتیاز در این دسته :
156240

1x
1x
1x
1x
1x

29

PARS KINGDOM
امتیاز در این دسته :
154960

1x
1x

30

semko
امتیاز در این دسته :
152720

2x
1x
1x

31

sardius
امتیاز در این دسته :
151280

1x
1x

32

pergulf
امتیاز در این دسته :
149360

2x
1x

33

250g
امتیاز در این دسته :
148160

1x
1x

34

Big Mans
امتیاز در این دسته :
145920

20x
1x
1x
1x

35

SinaMi
امتیاز در این دسته :
144000

2x
1x
1x
1x

36

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
143680

1x
1x
2x
2x

37

mojiii
امتیاز در این دسته :
143200

1x
1x
1x

38

nish
امتیاز در این دسته :
140680

2x
1x

39

33YED
امتیاز در این دسته :
138880

2x

40

Cherry
امتیاز در این دسته :
135370

19x
1x
1x

41

یارانه نقدی
امتیاز در این دسته :
132960

1x

42

naruto team
امتیاز در این دسته :
131120

8x
2x
2x
2x

43

dash erfan
امتیاز در این دسته :
125520

2x

44

erfan.r
امتیاز در این دسته :
125440

3x

45

m72
امتیاز در این دسته :
123020

2x

46

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
120720

1x
1x
1x

47

ali2113
امتیاز در این دسته :
120320

6x
1x

48


امتیاز در این دسته :
118160

3x

49

Voldemort
امتیاز در این دسته :
115840

3x

50

hamed71
امتیاز در این دسته :
113840

1x
1x