باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
l3.xk5.xj3.t
i3.xh3.xfinal3.t
g3.xf3.xe3
1

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1240160

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
21x

2

persian_style
امتیاز در این دسته :
648580

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
61x

3

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
517690

10x
1x
1x
18x

4

Shaniz
امتیاز در این دسته :
427430

10x

5

lifer
امتیاز در این دسته :
405910
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
6

Kerman BAX
امتیاز در این دسته :
362620

3x
1x
1x
11x
15x

7

master
امتیاز در این دسته :
362130

2x
4x

8

pho3niX
امتیاز در این دسته :
349110

17x
2x
4x
1x

9

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
316560

3x
5x

10

arman
امتیاز در این دسته :
293980

1x
5x
1x

11

naruto team
امتیاز در این دسته :
263360

1x
10x
2x
2x
2x
1x

12

NoName
امتیاز در این دسته :
242480

1x
2x
3x

13

SECTOR
امتیاز در این دسته :
239520

1x
1x
1x
1x

14

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
237360

5x
1x

15

MosTaFa
امتیاز در این دسته :
234800

1x
1x
1x
1x

16

CyRuS
امتیاز در این دسته :
230550

13x
1x

17

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
224720

2x

18

Sahand-RoBo
امتیاز در این دسته :
219600

6x
1x

19

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
214520

7x
1x
1x
1x

20

Cherry
امتیاز در این دسته :
211390
21

Fear has return
امتیاز در این دسته :
207600
22

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
204920

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

23

xyster
امتیاز در این دسته :
191120

3x
1x

24

Observer
امتیاز در این دسته :
189440

1x
3x

25

aidin582
امتیاز در این دسته :
183520

4x
1x
1x
1x
1x
1x

26

All Stars
امتیاز در این دسته :
182000

1x

27

Best Roman Ever
امتیاز در این دسته :
175120

7x
1x

28

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
173360

15x
1x

29

DARK VILLAGE
امتیاز در این دسته :
167040

1x
1x
1x

30

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
162880

14x
2x
1x
1x
1x
1x

31

jopeter
امتیاز در این دسته :
156240

1x
1x
1x
1x
1x

32

PARS KINGDOM
امتیاز در این دسته :
154960

1x
1x

33

semko
امتیاز در این دسته :
152720

2x
1x
1x

34

sardius
امتیاز در این دسته :
151280

1x
1x

35

kia
امتیاز در این دسته :
149590

12x
3x

36

pergulf
امتیاز در این دسته :
149360

2x
1x

37

250g
امتیاز در این دسته :
148160

1x
1x

38

Big Mans
امتیاز در این دسته :
146160

21x
1x
1x
1x

39

SinaMi
امتیاز در این دسته :
144000

2x
1x
1x
1x

40

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
143680

1x
1x
2x
2x

41

mojiii
امتیاز در این دسته :
143200

1x
1x
1x

42

m72
امتیاز در این دسته :
142970

2x

43

nish
امتیاز در این دسته :
140680

2x
1x

44

33YED
امتیاز در این دسته :
138880

2x

45

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
137570

1x
2x
3x
1x

46

یارانه نقدی
امتیاز در این دسته :
132960

1x

47

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
130340

18x
20x
109x
20x
13x
17x
6x
28x
52x

48

dash erfan
امتیاز در این دسته :
125520

2x

49

erfan.r
امتیاز در این دسته :
125440

3x

50

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
121840

20x
1x
17x