باشگاه کاربران

 

King Team

  با سلام این ایمیل متعلق به دوستان و هم تیمی های من بوذه و هست . ولی به دلیل پاره ای از مشکلات کاری و اینکه این بازی به زندگی و شغل من آسیب میزنه دیگه پلی نمیدم بهداد
 
9
 
6