باشگاه کاربران1

persian_style
امتیاز در این دسته :
118
2

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
108

76x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
25x
108x


3

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
92

123x
21x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
16x
92x


4

RakaB
امتیاز در این دسته :
90

80x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
90x


5

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
84

7x
6x
34x
10x
4x
9x
22x
84x


6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
75

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
18x
75x


7

Ali Reza
امتیاز در این دسته :
69

69x
11x
14x
8x
10x
12x
12x
1x
20x
69x


8

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
65

1x
3x
6x
3x
1x
19x
65x


9

みɨ§イσЯɨ¢ ცムメ
امتیاز در این دسته :
62

23x
1x
1x
1x
62x


10

SwaTi
امتیاز در این دسته :
62
11

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
57

9x
10x
57x


12

No.1Team
امتیاز در این دسته :
55

58x
3x
5x
3x
4x
5x
5x
55x


13

RaminNW
امتیاز در این دسته :
54

40x
12x
19x
19x
5x
13x
11x
54x


14

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
52

83x
6x
5x
5x
4x
5x
4x
52x


15

SARA
امتیاز در این دسته :
52
16

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
52
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
17

Ali.Sky
امتیاز در این دسته :
47

70x
4x
3x
8x
8x
3x
4x
47x


18

Mr.Parsa
امتیاز در این دسته :
42

36x
3x
5x
4x
5x
2x
2x
42x


19

haji pezhi taji
امتیاز در این دسته :
42

1x
33x
1x
1x
2x
2x
3x
3x
16x
42x


20

pho3niX
امتیاز در این دسته :
36
21

AZAD-BaAsH
امتیاز در این دسته :
36

24x
1x
2x
1x
1x
1x
36x


22

Viasa-evillboy
امتیاز در این دسته :
36

61x
6x
6x
9x
7x
6x
1x
1x
36x


23

♠♥Moein♥♠
امتیاز در این دسته :
35

42x
3x
2x
1x
3x
3x
3x
35x


24

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
35

13x
1x
2x
1x
35x


25

Radman goalkeeper
امتیاز در این دسته :
35

18x
2x
1x
1x
35x


26

AmirWinchester
امتیاز در این دسته :
34

14x
3x
2x
2x
2x
1x
34x


27

MONSTER
امتیاز در این دسته :
33

48x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
33x


28

[email protected]_TeaM
امتیاز در این دسته :
33

94x
6x
4x
1x
2x
5x
4x
33x


29

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
33

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x
33x


30

RONIN
امتیاز در این دسته :
31

2x
40x
3x
2x
3x
3x