باشگاه کاربران1

persian_style
امتیاز در این دسته :
109
2

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
98

72x
13x
17x
16x
17x
8x
9x
23x
98x


3

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
83

110x
18x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
20x
83x


4

RakaB
امتیاز در این دسته :
80

79x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
80x


5

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
73

7x
6x
34x
10x
4x
9x
23x
73x


6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
72

20x
24x
123x
24x
15x
20x
8x
18x
72x


7

SwaTi
امتیاز در این دسته :
63
8

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
60

1x
3x
6x
3x
1x
19x
60x


9

みɨ§イσЯɨ¢ ცムメ
امتیاز در این دسته :
58

22x
1x
1x
1x
58x


10

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
56

9x
12x
56x


11

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
51
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
12

DaR/Be/DaR
امتیاز در این دسته :
51

46x
7x
9x
4x
6x
10x
10x
1x
13x
51x


13

SARA
امتیاز در این دسته :
51

6x
116x
8x
14x
5x
5x
1x
51x


14

RaminNW
امتیاز در این دسته :
48

38x
11x
19x
19x
5x
10x
11x
11x
48x


15

Ali.Sky.jas
امتیاز در این دسته :
45

65x
4x
3x
8x
8x
3x
4x
45x


16

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
39

75x
5x
4x
4x
4x
4x
3x
39x


17

Radman goalkeeper
امتیاز در این دسته :
36

18x
2x
1x
1x
36x


18

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
36

13x
1x
2x
1x
36x


19

AmirWinchester
امتیاز در این دسته :
35

14x
3x
2x
2x
2x
1x
35x


20

MONSTER
امتیاز در این دسته :
32

48x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
32x


21

[email protected]_TeaM
امتیاز در این دسته :
31

88x
6x
3x
1x
2x
5x
3x
31x


22

No.1Team
امتیاز در این دسته :
29

40x
2x
3x
2x
1x
1x
3x
29x


23

RONIN
امتیاز در این دسته :
29

1x
39x
3x
2x
3x
3x
29x


24

LEVIN
امتیاز در این دسته :
28

5x
16x


25

Viasa-ŦαƦhαḋ
امتیاز در این دسته :
28

60x
6x
6x
9x
7x
6x
1x
1x