باشگاه کاربران1

persian_style
امتیاز در این دسته :
111
2

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
105

76x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
24x
105x


3

RakaB
امتیاز در این دسته :
85

80x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
85x


4

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
84

116x
20x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
18x
84x


5

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
80

7x
6x
34x
10x
4x
9x
21x
80x


6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
73

22x
26x
134x
27x
17x
22x
8x
19x
73x


7

SwaTi
امتیاز در این دسته :
62
8

Ali Reza
امتیاز در این دسته :
62

58x
7x
10x
6x
8x
12x
12x
1x
16x
62x


9

みɨ§イσЯɨ¢ ცムメ
امتیاز در این دسته :
60

23x
1x
1x
1x
60x


10

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
60

1x
3x
6x
3x
1x
19x
60x


11

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
56

9x
12x
56x


12

RaminNW
امتیاز در این دسته :
54

40x
12x
19x
19x
5x
13x
11x
12x
54x


13

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
51
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
14

SARA
امتیاز در این دسته :
51
15

Ali.Sky.jas
امتیاز در این دسته :
44

67x
4x
3x
8x
8x
3x
4x
44x


16

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
44

79x
6x
5x
5x
4x
5x
3x
44x


17

Radman goalkeeper
امتیاز در این دسته :
35

18x
2x
1x
1x
35x


18

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
35

13x
1x
2x
1x
35x


19

AmirWinchester
امتیاز در این دسته :
34

14x
3x
2x
2x
2x
1x
34x


20

MONSTER
امتیاز در این دسته :
32

48x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
32x


21

No.1Team
امتیاز در این دسته :
32

50x
2x
4x
2x
2x
2x
5x
32x


22

[email protected]_TeaM
امتیاز در این دسته :
31

92x
6x
4x
1x
2x
5x
4x
31x


23

RONIN
امتیاز در این دسته :
31

2x
40x
3x
2x
3x
3x
31x


24

Viasa-ŦαƦhαḋ
امتیاز در این دسته :
29

60x
6x
6x
9x
7x
6x
1x
1x
29x


25

LEVIN
امتیاز در این دسته :
28

5x
16x
28x


26

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
28

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x
28x


27

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
28
28

HunTeR TeaM
امتیاز در این دسته :
27
29

pho3niX
امتیاز در این دسته :
27
30

AZAD-BaAsH
امتیاز در این دسته :
26

23x
1x
2x
1x
1x
1x


31

Vahid P.p
امتیاز در این دسته :
26

37x
6x
4x
3x
4x
6x
2x


32

MenTaL
امتیاز در این دسته :
26

16x
2x


33

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
26

1x
25x
2x
1x