باشگاه کاربران1

persian_style
امتیاز در این دسته :
113
2

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
104

76x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
24x
104x


3

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
86

121x
20x
14x
14x
8x
4x
7x
1x
16x
86x


4

RakaB
امتیاز در این دسته :
85

80x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
85x


5

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
80

7x
6x
34x
10x
4x
9x
21x
80x


6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
74

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
19x
74x


7

Ali Reza
امتیاز در این دسته :
64

66x
11x
11x
7x
10x
12x
12x
1x
20x
64x


8

SwaTi
امتیاز در این دسته :
62
9

みɨ§イσЯɨ¢ ცムメ
امتیاز در این دسته :
61

23x
1x
1x
1x
61x


10

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
61

1x
3x
6x
3x
1x
19x
61x


11

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
57

9x
10x
57x


12

RaminNW
امتیاز در این دسته :
54

40x
12x
19x
19x
5x
13x
11x
12x
54x


13

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
51
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
14

SARA
امتیاز در این دسته :
51
15

Ali.Sky
امتیاز در این دسته :
44

69x
4x
3x
8x
8x
3x
4x
44x


16

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
44

82x
6x
5x
5x
4x
5x
4x
44x


17

haji pezhi taji
امتیاز در این دسته :
38

1x
31x
1x
1x
2x
2x
3x
3x
14x
38x


18

Radman goalkeeper
امتیاز در این دسته :
35

18x
2x
1x
1x
35x


19

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
35

13x
1x
2x
1x
35x


20

AmirWinchester
امتیاز در این دسته :
34

14x
3x
2x
2x
2x
1x
34x


21

AZAD-BaAsH
امتیاز در این دسته :
34

24x
1x
2x
1x
1x
1x
34x


22

No.1Team
امتیاز در این دسته :
32

56x
3x
5x
3x
4x
3x
5x
32x


23

MONSTER
امتیاز در این دسته :
32

48x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
32x


24

[email protected]_TeaM
امتیاز در این دسته :
31

93x
6x
4x
1x
2x
5x
4x
31x


25

RONIN
امتیاز در این دسته :
31

2x
40x
3x
2x
3x
3x
31x


26

LEVIN
امتیاز در این دسته :
29

5x
17x
29x


27

Viasa-ŦαƦhαḋ
امتیاز در این دسته :
29

60x
6x
6x
9x
7x
6x
1x
1x
29x


28

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
28
29

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
28

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


30

pho3niX
امتیاز در این دسته :
28