باشگاه کاربران1

persian_style
امتیاز در این دسته :
118
2

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
109

79x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
27x
109x


3

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
97

123x
21x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
19x
97x


4

RakaB
امتیاز در این دسته :
90

83x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
10x
90x


5

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
88

7x
6x
34x
10x
4x
9x
26x
88x


6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
75

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
18x
75x


7

alireza
امتیاز در این دسته :
69

70x
11x
14x
8x
10x
12x
12x
1x
18x
69x


8

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
65

1x
3x
6x
3x
1x
19x
65x


9

みɨ§イσЯɨ¢ ცムメ
امتیاز در این دسته :
62

23x
1x
1x
1x
62x


10

SwaTi
امتیاز در این دسته :
62
11

No.1Team
امتیاز در این دسته :
59

59x
3x
5x
3x
4x
6x
5x
1x
59x


12

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
57

9x
10x
57x


13

RaminNW
امتیاز در این دسته :
54

40x
12x
19x
19x
5x
13x
11x
54x


14

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
52

84x
6x
5x
5x
4x
5x
4x
52x


15

SARA
امتیاز در این دسته :
52
16

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
52
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
17

haji pezhi taji
امتیاز در این دسته :
48

1x
34x
1x
1x
2x
2x
3x
3x
16x
48x


18

sky™ʜuиᴛᴇʀ
امتیاز در این دسته :
47

70x
4x
3x
8x
8x
3x
4x
47x


19

Mr.Parsa
امتیاز در این دسته :
45

37x
3x
5x
4x
5x
2x
2x
45x


20

Viasa-evillboy
امتیاز در این دسته :
39

62x
6x
6x
9x
7x
6x
1x
1x
39x


21

pho3niX
امتیاز در این دسته :
37
22

Radman goalkeeper
امتیاز در این دسته :
35

18x
2x
1x
1x
35x


23

♠♥Moein♥♠
امتیاز در این دسته :
35

42x
3x
2x
1x
3x
3x
3x
35x


24

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
35

13x
1x
2x
1x
35x


25

AZAD-BaAsH
امتیاز در این دسته :
35

24x
1x
2x
1x
1x
1x
35x


26

AmirWinchester
امتیاز در این دسته :
34

14x
3x
2x
2x
2x
1x


27

w@rden_TeaM
امتیاز در این دسته :
34

94x
6x
4x
1x
2x
5x
4x