باشگاه کاربران1

persian_style
امتیاز در این دسته :
97
2

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
84

63x
12x
16x
12x
14x
6x
8x
23x
84x


3

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
69

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
26x
69x


4

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
68

92x
17x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
20x
68x


5

RakaB
امتیاز در این دسته :
67

72x
8x
9x
10x
2x
4x
19x
67x


6

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
55

7x
6x
33x
10x
4x
9x
15x
55x


7

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
54

1x
2x
4x
1x
1x
23x
54x


8

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
51
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
9

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
48

8x
48x


10

RaminNW
امتیاز در این دسته :
48

36x
11x
19x
19x
5x
10x
11x
14x
48x


11

Ali.Sky.jas
امتیاز در این دسته :
43

63x
4x
3x
8x
8x
3x
4x
43x


12

SARA
امتیاز در این دسته :
39

6x
99x
11x
5x
3x
3x
1x
39x


13

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
38

71x
5x
4x
4x
4x
3x
3x
38x


14

みɨ§イσЯɨ¢ ცムメ
امتیاز در این دسته :
37

17x
1x
37x


15

Radman goalkeeper
امتیاز در این دسته :
34

18x
2x
1x
1x
34x


16

AmirWinchester
امتیاز در این دسته :
32

13x
3x
2x
2x
2x
1x
32x


17

MONSTER
امتیاز در این دسته :
31

48x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
31x


18

Viasa-ŦαƦhαḋ
امتیاز در این دسته :
27

60x
6x
6x
9x
7x
6x
1x
1x
27x


19

SwaTi
امتیاز در این دسته :
27

16x
61x
17x
6x
9x
6x
4x
11x
27x


20

LEVIN
امتیاز در این دسته :
27

5x
18x
27x


21

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
26

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
26x


22

𝔞𝔫𝔗𝔦..𝔑𝔬𝔬𝔅𝔰 𝔗𝔈𝔄𝔐
امتیاز در این دسته :
26

29x
4x
3x
4x
3x
5x
5x
26x


23

LVL
امتیاز در این دسته :
26

21x
1x
2x
1x
1x
1x
26x


24

[email protected]_TeaM
امتیاز در این دسته :
26

73x
4x
2x
1x
5x
2x
26x


25

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
26

13x
1x
2x
1x
26x


26

RONIN
امتیاز در این دسته :
26

1x
38x
2x
3x
3x
1x
26x


27

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
25

1x
25x
2x
1x
25x


28

MenTaL
امتیاز در این دسته :
25

13x
2x
25x


29

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
24

1x
18x
2x
1x
1x
3x
1x


30

pho3niX
امتیاز در این دسته :
24
31

David1994
امتیاز در این دسته :
24

1x


32

Count Team
امتیاز در این دسته :
24

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x