باشگاه کاربران1

persian_style
امتیاز در این دسته :
111
2

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
102

75x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
25x
102x


3

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
84

111x
18x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
20x
84x


4

RakaB
امتیاز در این دسته :
81

80x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
81x


5

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
74

7x
6x
34x
10x
4x
9x
20x
74x


6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
73

22x
26x
129x
26x
17x
21x
8x
18x
73x


7

SwaTi
امتیاز در این دسته :
63
8

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
60

1x
3x
6x
3x
1x
19x
60x


9

みɨ§イσЯɨ¢ ცムメ
امتیاز در این دسته :
59

22x
1x
1x
1x
59x


10

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
56

9x
12x
56x


11

MR.HomeleSs
امتیاز در این دسته :
54

52x
7x
10x
5x
7x
10x
10x
1x
13x
54x


12

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
51
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
13

SARA
امتیاز در این دسته :
51

6x
117x
8x
14x
5x
5x
1x
51x


14

RaminNW
امتیاز در این دسته :
49

38x
11x
19x
19x
5x
10x
11x
10x
49x


15

Ali.Sky.jas
امتیاز در این دسته :
45

65x
4x
3x
8x
8x
3x
4x
45x


16

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
39

75x
5x
4x
4x
4x
4x
3x
39x


17

Radman goalkeeper
امتیاز در این دسته :
36

18x
2x
1x
1x
36x


18

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
36

13x
1x
2x
1x
36x


19

AmirWinchester
امتیاز در این دسته :
35

14x
3x
2x
2x
2x
1x
35x


20

MONSTER
امتیاز در این دسته :
32

48x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
32x


21

[email protected]_TeaM
امتیاز در این دسته :
32

90x
6x
4x
1x
2x
5x
4x
32x


22

RONIN
امتیاز در این دسته :
30

2x
40x
3x
2x
3x
3x
30x


23

Viasa-ŦαƦhαḋ
امتیاز در این دسته :
29

60x
6x
6x
9x
7x
6x
1x
1x


24

No.1Team
امتیاز در این دسته :
29

43x
2x
4x
2x
1x
1x
3x