باشگاه کاربران1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
145
2

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
130
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
3

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
122

37x
7x
6x
10x
4x
9x
25x
122x


4

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
114

128x
24x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
27x
114x


5

RakaB
امتیاز در این دسته :
111

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
12x
111x


6

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
105
7

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
99

78x
14x
14x
9x
10x
12x
12x
1x
16x
99x


8

Mr.Parsa
امتیاز در این دسته :
99

40x
3x
5x
4x
6x
2x
2x
99x


9

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
82

23x
27x
137x
28x
17x
22x
8x
15x
82x


10

Arezo Luncher
امتیاز در این دسته :
81

2x
81x


11

No.1Team
امتیاز در این دسته :
75

65x
3x
5x
3x
4x
6x
6x
1x
75x


12

Alireza Porthos
امتیاز در این دسته :
74

2x
1x
1x
74x


13

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
73

1x
3x
7x
3x
1x
16x
73x


14

SwaTi
امتیاز در این دسته :
70

20x
71x
21x
8x
11x
8x
5x
31x
70x


15

i TeuTon
امتیاز در این دسته :
67

24x
6x
3x
1x
67x


16

𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓬 𝓑𝓪𝔁
امتیاز در این دسته :
67

24x
1x
1x
1x
67x


17

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
61

9x
10x
71x
5x
10x
12x
10x
61x


18

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
58

9x
10x
58x


19

SARA
امتیاز در این دسته :
57

6x
126x
8x
14x
5x
5x
1x
57x


20

RaminNW
امتیاز در این دسته :
57

40x
12x
19x
19x
5x
13x
11x
57x