باشگاه کاربران1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
166

89x
19x
22x
27x
23x
18x
3x
40x
166x


2

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
131

80x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
23x
131x


3

RakaB
امتیاز در این دسته :
124

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
15x
124x


4

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
122

136x
26x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
33x
122x


5

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
122

37x
7x
6x
10x
4x
9x
22x
122x


6

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
116
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
7

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
104

93x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
2x
18x
104x


8

Mr.Parsa
امتیاز در این دسته :
102

43x
3x
5x
4x
6x
2x
2x
102x


9

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
87

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
87x


10

Arezo Luncher
امتیاز در این دسته :
82

2x
10x
82x


11

No.1Team
امتیاز در این دسته :
77

75x
4x
5x
4x
4x
6x
7x
1x
77x


12

𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓬 𝓑𝓪𝔁
امتیاز در این دسته :
76

30x
1x
2x
2x
2x
76x


13

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
75

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


14

Alireza Porthos
امتیاز در این دسته :
75

2x
1x
1x
75x


15

SwaTi
امتیاز در این دسته :
71

20x
73x
21x
8x
11x
8x
5x
31x
71x


16

i TeuTon
امتیاز در این دسته :
68

26x
6x
3x
1x
68x


17

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
63

88x
6x
5x
5x
4x
5x
4x
63x


18

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
62

9x
10x
77x
11x
5x
11x
12x
62x


19

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
60

9x
10x
60x


20

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
58

55x
5x
4x
5x
6x
4x
3x
58x