باشگاه کاربران1

persian_style
امتیاز در این دسته :
102
2

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
92

67x
12x
17x
15x
16x
8x
9x
25x
92x


3

RakaB
امتیاز در این دسته :
79

76x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
10x
79x


4

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
75

97x
17x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
19x
75x


5

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
69

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
20x
69x


6

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
56

1x
2x
4x
1x
1x
20x
56x


7

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
56

7x
6x
33x
10x
4x
9x
15x
56x


8

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
55

9x
13x
55x


9

SwaTi
امتیاز در این دسته :
53

19x
66x
20x
7x
10x
7x
4x
27x
53x


10

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
51
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
11

RaminNW
امتیاز در این دسته :
48

37x
11x
19x
19x
5x
10x
11x
11x
48x


12

Ali.Sky.jas
امتیاز در این دسته :
44

63x
4x
3x
8x
8x
3x
4x
44x


13

みɨ§イσЯɨ¢ ცムメ
امتیاز در این دسته :
43

17x
1x
43x


14

SARA
امتیاز در این دسته :
43

6x
104x
12x
7x
4x
4x
1x
43x


15

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
39

71x
5x
4x
4x
4x
3x
3x
39x


16

Radman goalkeeper
امتیاز در این دسته :
35

18x
2x
1x
1x
35x


17

AmirWinchester
امتیاز در این دسته :
33

13x
3x
2x
2x
2x
1x
33x


18

MONSTER
امتیاز در این دسته :
31

48x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
31x


19

LEVIN
امتیاز در این دسته :
27

5x
17x
27x


20

HunTeR TeaM
امتیاز در این دسته :
27

51x
9x
5x
5x
3x
3x
3x
27x


21

Viasa-ŦαƦhαḋ
امتیاز در این دسته :
27

60x
6x
6x
9x
7x
6x
1x
1x
27x


22

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
27

13x
1x
2x
1x
27x


23

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
26

1x
25x
2x
1x
26x


24

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
26

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
26x


25

𝔞𝔫𝔗𝔦..𝔑𝔬𝔬𝔅𝔰 𝔗𝔈𝔄𝔐
امتیاز در این دسته :
26

29x
4x
3x
4x
3x
5x
5x
26x


26

pho3niX
امتیاز در این دسته :
26
27

LVL
امتیاز در این دسته :
26

21x
1x
2x
1x
1x
1x
26x


28

[email protected]_TeaM
امتیاز در این دسته :
26

73x
4x
2x
1x
5x
2x
26x


29

RONIN
امتیاز در این دسته :
26

1x
38x
2x
3x
3x
1x
26x


30

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
25

1x
18x
2x
1x
1x
3x
1x
25x


31

MenTaL
امتیاز در این دسته :
25

13x
2x
25x


32

David1994
امتیاز در این دسته :
24

1x