باشگاه کاربران1

persian_style
امتیاز در این دسته :
106
2

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
97

71x
13x
17x
16x
17x
8x
9x
23x
97x


3

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
81

109x
17x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
19x
81x


4

RakaB
امتیاز در این دسته :
79

78x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
79x


5

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
70

20x
23x
122x
23x
15x
20x
8x
19x
70x


6

SwaTi
امتیاز در این دسته :
63
7

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
59

1x
3x
6x
2x
1x
20x
59x


8

みɨ§イσЯɨ¢ ცムメ
امتیاز در این دسته :
58

21x
1x
1x
1x
58x


9

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
56

7x
6x
33x
10x
4x
9x
15x
56x


10

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
55

9x
12x
55x


11

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
50
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
12

SARA
امتیاز در این دسته :
49

6x
115x
8x
14x
5x
5x
1x
49x


13

𝔞𝔫𝔗𝔦..𝔑𝔬𝔬𝔅𝔰 𝔗𝔈𝔄𝔐
امتیاز در این دسته :
49

42x
9x
4x
6x
5x
9x
9x
13x
49x


14

RaminNW
امتیاز در این دسته :
48

37x
11x
19x
19x
5x
10x
11x
10x
48x


15

Ali.Sky.jas
امتیاز در این دسته :
44

65x
4x
3x
8x
8x
3x
4x
44x


16

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
39

75x
5x
4x
4x
4x
4x
3x
39x


17

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
35

13x
1x
2x
1x
35x


18

Radman goalkeeper
امتیاز در این دسته :
35

18x
2x
1x
1x
35x


19

AmirWinchester
امتیاز در این دسته :
34

14x
3x
2x
2x
2x
1x
34x


20

[email protected]_TeaM
امتیاز در این دسته :
31

84x
6x
2x
1x
2x
5x
2x
31x


21

MONSTER
امتیاز در این دسته :
31

48x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
31x


22

RONIN
امتیاز در این دسته :
28

1x
39x
3x
2x
3x
3x
28x


23

LEVIN
امتیاز در این دسته :
28

5x
16x
28x


24

Viasa-ŦαƦhαḋ
امتیاز در این دسته :
28

60x
6x
6x
9x
7x
6x
1x
1x
28x


25

HunTeR TeaM
امتیاز در این دسته :
27