باشگاه کاربران1

Persian.Style
امتیاز در این دسته :
136
2

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
127
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
3

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
121

37x
7x
6x
10x
4x
9x
25x
121x


4

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
114

127x
24x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
25x
114x


5

RakaB
امتیاز در این دسته :
110

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
12x
110x


6

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
101
7

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
98

75x
14x
14x
8x
10x
12x
12x
1x
16x
98x


8

Arezo.sasan Luncher
امتیاز در این دسته :
81

2x
10x
81x


9

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
79

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
15x
79x


10

No.1Team
امتیاز در این دسته :
75

64x
3x
5x
3x
4x
6x
5x
1x
75x


11

SwaTi
امتیاز در این دسته :
69
12

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
68

1x
3x
6x
3x
1x
17x
68x


13

𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓬 𝓑𝓪𝔁
امتیاز در این دسته :
67

23x
1x
1x
1x
67x


14

i TeuTon
امتیاز در این دسته :
67

24x
6x
3x
1x
67x


15

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
60

9x
10x
70x
5x
10x
12x
10x
60x


16

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
58

9x
10x
58x


17

30NioR
امتیاز در این دسته :
57

8x
1x
57x


18

haji pezhi taji
امتیاز در این دسته :
57

1x
35x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
12x
57x


19

Mr.Parsa
امتیاز در این دسته :
57

40x
3x
5x
4x
6x
2x
2x
57x


20

RaminNW
امتیاز در این دسته :
57

40x
12x
19x
19x
5x
13x
11x
57x


21

sky™ʜuиᴛᴇʀ
امتیاز در این دسته :
56

72x
4x
4x
8x
8x
3x
4x
56x


22

SARA
امتیاز در این دسته :
56
23

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
56

52x
5x
4x
5x
5x
4x
3x
56x


24

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این دسته :
55

85x
6x
5x
5x
4x
5x
4x
55x


25

Hassan Number One
امتیاز در این دسته :
55

31x
2x
1x
3x
1x
55x


26

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
55

14x
1x
2x
1x
10x
55x


27

Alireza Porthos
امتیاز در این دسته :
54

2x
1x
1x
54x


28

The Sharp
امتیاز در این دسته :
54

3x
31x
4x
4x
4x
4x
4x
1x
54x


29

RONIN
امتیاز در این دسته :
53

2x
41x
3x
2x
3x
3x