باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
q1p1.sfinalo1.x
n1.xm1.xfinal1.x
l1.xk1.xj1.t
1

pejman
امتیاز در این دسته :
1570100

6x
1x


2

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
1057100

1x
3x
6x
2x
1x
19x
57x


3

persian_style
امتیاز در این دسته :
953500
4

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
869100

13x
1x
3x
1x
1x
1x


5

WondeR
امتیاز در این دسته :
790100

4x


6

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x


7

Scor_pion
امتیاز در این دسته :
714600

15x
1x
1x
2x
1x


8

lucifer
امتیاز در این دسته :
664500

1x
1x
2x
1x
1x
1x


9


امتیاز در این دسته :
655100

2x
2x
2x


10

ali2113
امتیاز در این دسته :
605400

6x
1x


11

Count Team
امتیاز در این دسته :
582900
12

ldragon
امتیاز در این دسته :
529900

8x
15x
7x
3x
2x


13

2PaC
امتیاز در این دسته :
492900

4x
1x
1x


14

Narsis
امتیاز در این دسته :
479100

2x
3x


15

R e z a
امتیاز در این دسته :
472400

3x
1x


16

TIRED TEAM
امتیاز در این دسته :
466900

6x
1x


17

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
452800

1x
18x
2x
4x
1x
1x
1x


18

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
451400

71x
13x
17x
16x
17x
8x
9x
24x
96x


19

[email protected]
امتیاز در این دسته :
449900

1x
3x


20

pho3niX
امتیاز در این دسته :
443400
21

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
421200

3x
2x
1x


22

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
409200

1x
1x
1x


23

Just2Def
امتیاز در این دسته :
405900

1x
1x


24

kizashi
امتیاز در این دسته :
403600

4x


25

STALKER
امتیاز در این دسته :
403400

8x
1x
1x


26

Unforgiven
امتیاز در این دسته :
403100

2x
1x


27

MenTaL
امتیاز در این دسته :
393400

16x
2x


28

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
387800

19x
1x
1x


29

kasra
امتیاز در این دسته :
382800

1x
4x
1x


30

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
372300

2x


31

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
36110032

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x


33

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
357000

5x
1x


34

boshke
امتیاز در این دسته :
354100

1x
1x
2x


35

asghar
امتیاز در این دسته :
338100

1x
1x
3x
1x


36

Italiano
امتیاز در این دسته :
334600

2x


37

7x
امتیاز در این دسته :
332500

1x
3x


38

مخوف
امتیاز در این دسته :
325600

3x


39

KinG NE
امتیاز در این دسته :
318700

4x


40

king bala
امتیاز در این دسته :
313600

4x
49x
2x
1x
1x
1x


41

owldark
امتیاز در این دسته :
312200

16x
1x
1x
1x


42

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
301600

4x
1x


43

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
301300

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x


44

PsychoRaiders
امتیاز در این دسته :
299800

4x


45

khanzade
امتیاز در این دسته :
299600

4x
1x


46

no1
امتیاز در این دسته :
29890047

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
297300

2x


48

lifer
امتیاز در این دسته :
287300
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
49

میلاد
امتیاز در این دسته :
279400

3x
1x
1x


50

master
امتیاز در این دسته :
278600

9x
2x
1x