باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finals1r1q1
p1.sfinalo1.xn1.x
m1.xfinal1.xl1.x
1

pejman
امتیاز در این دسته :
1997000

7x
1x


2

WondeR
امتیاز در این دسته :
1216700

5x
1x


3

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1071300

1x
2x
1x
1x


4

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
1069400

1x
3x
6x
3x
1x
19x
60x


5

Scor_pion
امتیاز در این دسته :
993900

15x
1x
1x
2x
1x


6

persian_style
امتیاز در این دسته :
953500
7

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
870300

13x
1x
3x
1x
1x
1x


8

lucifer
امتیاز در این دسته :
753600

1x
1x
2x
1x
1x
1x


9

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x


10

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
706500

2x
10x
1x
1x


11


امتیاز در این دسته :
655100

2x
2x
2x


12

ali2113
امتیاز در این دسته :
634500

7x
1x


13

king bala
امتیاز در این دسته :
595000
14

Count Team
امتیاز در این دسته :
582900
15

STALKER
امتیاز در این دسته :
557900

8x
1x
1x


16

R e z a
امتیاز در این دسته :
557300

3x
1x


17

Unforgiven
امتیاز در این دسته :
544700

3x
1x


18

ldragon
امتیاز در این دسته :
529900

8x
15x
7x
3x
2x


19

2PaC
امتیاز در این دسته :
492900

4x
1x
1x


20

Vojtek
امتیاز در این دسته :
483700

1x


21

Narsis
امتیاز در این دسته :
479100

2x
3x


22

TIRED TEAM
امتیاز در این دسته :
466900

6x
1x


23

kizashi
امتیاز در این دسته :
457600

4x


24

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
454400

75x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
25x
102x


25

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
452800

2x
19x
3x
4x
1x
1x
1x


26

[email protected]
امتیاز در این دسته :
449900

1x
3x


27

pho3niX
امتیاز در این دسته :
445800
28

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
421200

3x
2x
1x


29

GreatSaMurai GreatAdmiral
امتیاز در این دسته :
412100

2x
24x
6x
5x
6x
3x
3x


30

morghe-atash
امتیاز در این دسته :
411600

2x
1x


31

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
409200

1x
1x
1x


32

7x
امتیاز در این دسته :
405100

1x
4x


33

kasra
امتیاز در این دسته :
399900

1x
4x
1x


34

MenTaL
امتیاز در این دسته :
394300

16x
2x


35

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
387800

19x
1x
1x


36

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
372300

2x


37

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
36110038

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x


39

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
357000

5x
1x


40

boshke
امتیاز در این دسته :
354100

1x
1x
2x


41

ELCID
امتیاز در این دسته :
348900

8x


42

Cherry
امتیاز در این دسته :
338800

74x
1x
1x
1x


43

asghar
امتیاز در این دسته :
338100

1x
1x
3x
1x


44

Italiano
امتیاز در این دسته :
336700

2x


45

مخوف
امتیاز در این دسته :
325600

3x


46

PsychoRaiders
امتیاز در این دسته :
324700

4x


47

Fighter
امتیاز در این دسته :
318800

6x


48

KinG NE
امتیاز در این دسته :
318700

4x


49

owldark
امتیاز در این دسته :
312200

16x
1x
1x
1x


50

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
301600

4x
1x