باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finalo1.xn1.xm1.x
final1.xl1.xk1.x
j1.ti1.xh1.x
1


امتیاز در این دسته :
1262500

4x
1x

2

persian_style
امتیاز در این دسته :
726300

66x
18x
19x
19x
19x
16x
2x
73x

3

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

4

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
717100

1x
2x
3x
1x

5

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
700000

7x
2x
1x
1x
1x

6

ali2113
امتیاز در این دسته :
597000

6x
1x

7

will come for you
امتیاز در این دسته :
582900

5x
7x
9x
13x
2x
2x
2x

8

ldragon
امتیاز در این دسته :
529900

7x
14x
6x
3x
2x

9

lucifer
امتیاز در این دسته :
498000

1x
1x
2x
1x
1x
1x

10

WondeR
امتیاز در این دسته :
469700

1x

11

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
421200

3x
2x
1x

12

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
409200

1x
1x
1x

13

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
372300

2x

14

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
371600

57x
12x
13x
11x
13x
6x
7x
26x
66x

15

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
361100


16

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x

17

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
357000

5x
1x

18

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
353800

1x
14x
1x
1x
1x
3x
1x

19

asghar
امتیاز در این دسته :
338100

1x
1x
3x
1x

20

MenTaL
امتیاز در این دسته :
330000

11x
2x
18x

21

STALKER
امتیاز در این دسته :
320200

6x

22

boshke
امتیاز در این دسته :
316000

1x
1x
1x

23

owldark
امتیاز در این دسته :
312200

16x
1x
1x
1x

24

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
301300

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

25

no1
امتیاز در این دسته :
298900


26

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
298900

4x
1x

27

TIRED TEAM
امتیاز در این دسته :
295500

4x
1x

28

lifer
امتیاز در این دسته :
287300
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
29

kasra
امتیاز در این دسته :
286000

1x
2x
1x

30

[email protected]
امتیاز در این دسته :
285000

1x
1x

31

میلاد
امتیاز در این دسته :
279400

3x
1x
1x

32

Observer
امتیاز در این دسته :
276900

1x
3x

33

Narsis
امتیاز در این دسته :
273200

1x

34

2PaC
امتیاز در این دسته :
272700

3x
1x
1x

35

siavash
امتیاز در این دسته :
268400

1x
1x
1x

36

KinG NE
امتیاز در این دسته :
264900

2x

37

Italiano
امتیاز در این دسته :
262700

1x

38

jasmine
امتیاز در این دسته :
260600

1x
1x
1x

39

MASTER
امتیاز در این دسته :
260500

1x
3x

40

Just2Def
امتیاز در این دسته :
259200

1x
1x

41

KingRyan
امتیاز در این دسته :
256300


42

khoramdin
امتیاز در این دسته :
245400

1x
1x
1x
1x
1x

43

bi nam
امتیاز در این دسته :
244100
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
44

The legend
امتیاز در این دسته :
242700

1x

45

PedaRkhandeh
امتیاز در این دسته :
242200

1x
1x
2x

46

Natars
امتیاز در این دسته :
240000
47

Everest
امتیاز در این دسته :
235700

1x

48

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
232800

7x
6x
31x
10x
4x
9x
16x
51x

49

Mя.ƬєυтσƝ вαz!
امتیاز در این دسته :
219600

3x
1x
1x
1x

50

MRT
امتیاز در این دسته :
219100

12x
3x
1x
16x