باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finalo1.xn1.xm1.x
final1.xl1.xk1.x
j1.ti1.xh1.x
1


امتیاز در این دسته :
1076000

4x
1x

2

persian_style
امتیاز در این دسته :
726300

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
61x

3

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

4

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
667400

1x
2x
3x
1x

5

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
665200

7x
2x
1x
1x
1x

6

ali2113
امتیاز در این دسته :
597000

6x
1x

7

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
582900

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x

8

natarsid
امتیاز در این دسته :
529900

6x
3x
2x
13x
5x

9

lucifer
امتیاز در این دسته :
498000

1x
1x
2x
1x
1x
1x

10

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
421200

3x
2x
1x

11

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
409200

1x
1x
1x

12

WondeR
امتیاز در این دسته :
401600

1x

13

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
372300

2x

14

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
361100


15

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x

16

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
357000

5x
1x

17

asghar
امتیاز در این دسته :
338100

1x
1x
2x
1x

18

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
332900

53x
11x
11x
9x
11x
6x
6x
27x
62x

19

MenTaL
امتیاز در این دسته :
329600

10x
2x
17x

20

owldark
امتیاز در این دسته :
312200

16x
1x
1x
1x

21

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
301300

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

22

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
297900

4x
1x

23

boshke
امتیاز در این دسته :
297800

1x
1x
1x

24

STALKER
امتیاز در این دسته :
291800

6x

25

lifer
امتیاز در این دسته :
287300
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
26

میلاد
امتیاز در این دسته :
279400

3x
1x
1x

27

Observer
امتیاز در این دسته :
276900

1x
3x

28

Narsis
امتیاز در این دسته :
273200

1x

29

TIRED TEAM
امتیاز در این دسته :
272400

3x
1x

30

siavash
امتیاز در این دسته :
268400

1x
1x
1x

31

KinG NE
امتیاز در این دسته :
261500

1x

32

jasmine
امتیاز در این دسته :
260600

1x
1x
1x

33

MASTER
امتیاز در این دسته :
260500

1x
3x

34

kasra
امتیاز در این دسته :
254800

1x
2x
1x

35

khoramdin
امتیاز در این دسته :
245400

1x
1x
1x
1x
1x

36

bi nam
امتیاز در این دسته :
244100
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
37

The legend
امتیاز در این دسته :
242700

1x

38

Natars
امتیاز در این دسته :
240000
39

Everest
امتیاز در این دسته :
235700

1x

40

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
232800

6x
5x
28x
9x
4x
8x
15x
42x

41

PedaRkhandeh
امتیاز در این دسته :
227600

1x
1x
2x

42

Mя.ƬєυтσƝ вαz!
امتیاز در این دسته :
219600

3x
1x
1x
1x

43

MRT
امتیاز در این دسته :
218800

11x
3x
1x

44

l0l:D
امتیاز در این دسته :
218400

1x
6x
1x

45

2PaC
امتیاز در این دسته :
218400

3x
1x
1x

46

snapshot
امتیاز در این دسته :
217600

1x

47

bikhial
امتیاز در این دسته :
215700

1x

48

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
209400

24x
1x
1x

49

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
205000

8x

50

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
203800

1x