باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
n1.xm1.xfinal1.x
l1.xk1.xj1.t
i1.xh1.xg1.t
1


امتیاز در این دسته :
872900

3x
1x

2

persian_style
امتیاز در این دسته :
726100

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
53x

3

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

4

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
614300

6x
2x
1x
1x
1x

5

ali2113
امتیاز در این دسته :
597000

6x
1x

6

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
582900

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x
12x

7

natarsid
امتیاز در این دسته :
529900

6x
3x
2x
13x
5x

8

lucifer
امتیاز در این دسته :
498000

1x
1x
2x
1x
1x
1x

9

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
467100

1x
1x
3x

10

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
421200

3x
2x
1x

11

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
409200

1x
1x
1x

12

WondeR
امتیاز در این دسته :
376600

1x

13

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
372300

2x

14

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x

15

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
357000

5x
1x

16

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
351700


17

asghar
امتیاز در این دسته :
321900

1x
1x
2x
1x

18

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
321900

51x
11x
9x
8x
10x
6x
5x
23x
48x

19

owldark
امتیاز در این دسته :
312200

16x
1x
1x
1x

20

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
301300

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

21

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
297000

4x
1x

22

lifer
امتیاز در این دسته :
287300
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
23

MenTaL
امتیاز در این دسته :
282000

9x
1x
16x

24

میلاد
امتیاز در این دسته :
279400

3x
1x
1x

25

Observer
امتیاز در این دسته :
276900

1x
3x

26

siavash
امتیاز در این دسته :
268400

1x
1x
1x

27

jasmine
امتیاز در این دسته :
260600

1x
1x
1x

28

MASTER
امتیاز در این دسته :
260500

1x
3x

29

kasra
امتیاز در این دسته :
254800

1x
2x
1x

30

khoramdin
امتیاز در این دسته :
245400

1x
1x
1x
1x
1x

31

bi nam
امتیاز در این دسته :
244100
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
32

boshke
امتیاز در این دسته :
242900

1x
1x
1x

33

The legend
امتیاز در این دسته :
242700

1x

34

Everest
امتیاز در این دسته :
234900

1x

35

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
232800
36

STALKER
امتیاز در این دسته :
227900

6x

37

KinG NE
امتیاز در این دسته :
222700

1x

38

Mя.ƬєυтσƝ вαz!
امتیاز در این دسته :
219600

3x
1x
1x
1x

39

l0l:D
امتیاز در این دسته :
218400

1x
6x
1x

40

MRT
امتیاز در این دسته :
218200

9x
3x
13x

41

snapshot
امتیاز در این دسته :
217600

1x

42

bikhial
امتیاز در این دسته :
215700

1x

43

Narsis
امتیاز در این دسته :
211500


44

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
209400

19x

45

PedaRkhandeh
امتیاز در این دسته :
207800

1x
1x
2x

46

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
205000

8x

47

ALIREZA@
امتیاز در این دسته :
202500

1x
1x

48

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
202000

1x

49

Avenger
امتیاز در این دسته :
197900
50

Mahrad ghanaat
امتیاز در این دسته :
197400

1x