باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
r1q1p1.s
finalo1.xn1.xm1.x
final1.xl1.xk1.x
1

pejman
امتیاز در این دسته :
1897700

7x
1x


2

WondeR
امتیاز در این دسته :
1078400

4x


3

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
1057400

1x
3x
6x
3x
1x
19x
60x


4

persian_style
امتیاز در این دسته :
953500
5

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
870300

13x
1x
3x
1x
1x
1x


6

Scor_pion
امتیاز در این دسته :
831300

15x
1x
1x
2x
1x


7

lucifer
امتیاز در این دسته :
753600

1x
1x
2x
1x
1x
1x


8

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x


9


امتیاز در این دسته :
655100

2x
2x
2x


10

ali2113
امتیاز در این دسته :
634500

7x
1x


11

Just2Def
امتیاز در این دسته :
591000

1x
1x


12

Count Team
امتیاز در این دسته :
582900
13

STALKER
امتیاز در این دسته :
557900

8x
1x
1x


14

ldragon
امتیاز در این دسته :
529900

8x
15x
7x
3x
2x


15

R e z a
امتیاز در این دسته :
507800

3x
1x


16

2PaC
امتیاز در این دسته :
492900

4x
1x
1x


17

Narsis
امتیاز در این دسته :
479100

2x
3x


18

Unforgiven
امتیاز در این دسته :
479000

2x
1x


19

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
470700

2x
9x


20

TIRED TEAM
امتیاز در این دسته :
466900

6x
1x


21

king bala
امتیاز در این دسته :
457900

5x
54x
2x
1x
1x
1x


22

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
454400

72x
13x
17x
16x
17x
8x
9x
23x
98x


23

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
452800

2x
19x
3x
4x
1x
1x
1x


24

[email protected]
امتیاز در این دسته :
449900

1x
3x


25

pho3niX
امتیاز در این دسته :
445800
26

Vojtek
امتیاز در این دسته :
427000

1x


27

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
421200

3x
2x
1x


28

kizashi
امتیاز در این دسته :
415000

4x


29

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
409200

1x
1x
1x


30

MenTaL
امتیاز در این دسته :
393400

16x
2x


31

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
387800

19x
1x
1x


32

kasra
امتیاز در این دسته :
382800

1x
4x
1x


33

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
372300

2x


34

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
36110035

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x


36

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
357000

5x
1x


37

boshke
امتیاز در این دسته :
354100

1x
1x
2x


38

GreatSaMurai GreatAdmiral
امتیاز در این دسته :
343100

2x
24x
6x
5x
6x
3x
3x


39

asghar
امتیاز در این دسته :
338100

1x
1x
3x
1x


40

Italiano
امتیاز در این دسته :
336700

2x


41

7x
امتیاز در این دسته :
334600

1x
3x


42

مخوف
امتیاز در این دسته :
325600

3x


43

PsychoRaiders
امتیاز در این دسته :
324700

4x


44

KinG NE
امتیاز در این دسته :
318700

4x


45

owldark
امتیاز در این دسته :
312200

16x
1x
1x
1x


46

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
301600

4x
1x


47

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
301300

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x


48

khanzade
امتیاز در این دسته :
299600

4x
1x


49

no1
امتیاز در این دسته :
29890050

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
297300

2x