باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
r1q1p1.s
finalo1.xn1.xm1.x
final1.xl1.xk1.x
1

pejman
امتیاز در این دسته :
1761800

6x
1x


2

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
1057400

1x
3x
6x
2x
1x
20x
59x


3

WondeR
امتیاز در این دسته :
978500

4x


4

persian_style
امتیاز در این دسته :
953500
5

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
870300

13x
1x
3x
1x
1x
1x


6

lucifer
امتیاز در این دسته :
753600

1x
1x
2x
1x
1x
1x


7

Scor_pion
امتیاز در این دسته :
749100

15x
1x
1x
2x
1x


8

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x


9


امتیاز در این دسته :
655100

2x
2x
2x


10

ali2113
امتیاز در این دسته :
616500

6x
1x


11

Count Team
امتیاز در این دسته :
582900
12

ldragon
امتیاز در این دسته :
529900

8x
15x
7x
3x
2x


13

Just2Def
امتیاز در این دسته :
515700

1x
1x


14

STALKER
امتیاز در این دسته :
507800

8x
1x
1x


15

R e z a
امتیاز در این دسته :
496400

3x
1x


16

2PaC
امتیاز در این دسته :
492900

4x
1x
1x


17

Narsis
امتیاز در این دسته :
479100

2x
3x


18

TIRED TEAM
امتیاز در این دسته :
466900

6x
1x


19

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
452800

1x
18x
2x
4x
1x
1x
1x


20

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
451400

71x
13x
17x
16x
17x
8x
9x
23x
97x


21

[email protected]
امتیاز در این دسته :
449900

1x
3x


22

pho3niX
امتیاز در این دسته :
443700
23

Unforgiven
امتیاز در این دسته :
431300

2x
1x


24

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
421200

3x
2x
1x


25

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
409200

1x
1x
1x


26

kizashi
امتیاز در این دسته :
403600

4x


27

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
397200

2x
8x


28

MenTaL
امتیاز در این دسته :
393400

16x
2x


29

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
387800

19x
1x
1x


30

kasra
امتیاز در این دسته :
382800

1x
4x
1x


31

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
372300

2x


32

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
36110033

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x


34

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
357000

5x
1x


35

king bala
امتیاز در این دسته :
354400

4x
52x
2x
1x
1x
1x


36

boshke
امتیاز در این دسته :
354100

1x
1x
2x


37

asghar
امتیاز در این دسته :
338100

1x
1x
3x
1x


38

Italiano
امتیاز در این دسته :
334600

2x


39

7x
امتیاز در این دسته :
332500

1x
3x


40

مخوف
امتیاز در این دسته :
325600

3x


41

PsychoRaiders
امتیاز در این دسته :
324700

4x


42

KinG NE
امتیاز در این دسته :
318700

4x


43

owldark
امتیاز در این دسته :
312200

16x
1x
1x
1x


44

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
301600

4x
1x


45

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
301300

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x


46

khanzade
امتیاز در این دسته :
299600

4x
1x


47

no1
امتیاز در این دسته :
29890048

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
297300

2x


49

lifer
امتیاز در این دسته :
287300
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
50

میلاد
امتیاز در این دسته :
279400

3x
1x
1x