باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
n1.xm1.xfinal1.x
l1.xk1.xj1.t
i1.xh1.xg1.t
1


امتیاز در این دسته :
830600

3x
1x

2

persian_style
امتیاز در این دسته :
726100

62x
17x
17x
17x
17x
15x
2x
51x

3

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

4

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
614300

6x
2x
1x
1x
1x

5

ali2113
امتیاز در این دسته :
597000

6x
1x

6

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
582900

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x
12x

7

natarsid
امتیاز در این دسته :
529900

6x
3x
2x
13x
5x

8

lucifer
امتیاز در این دسته :
498000

1x
1x
2x
1x
1x
1x

9

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
429900

1x
1x
2x

10

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
421200

3x
2x
1x

11

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
409200

1x
1x
1x

12

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
372300

2x

13

WondeR
امتیاز در این دسته :
362600

1x

14

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x

15

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
357000

5x
1x

16

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
348000


17

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
321800

50x
11x
9x
8x
10x
6x
5x
23x
48x

18

asghar
امتیاز در این دسته :
320300

1x
1x
2x
1x

19

owldark
امتیاز در این دسته :
312200

16x
1x
1x
1x

20

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
301300

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

21

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
297000

4x
1x

22

lifer
امتیاز در این دسته :
287300
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
23

میلاد
امتیاز در این دسته :
279400

3x
1x
1x

24

Observer
امتیاز در این دسته :
276900

1x
3x

25

MenTaL
امتیاز در این دسته :
276200

8x
1x
15x

26

siavash
امتیاز در این دسته :
268400

1x
1x
1x

27

jasmine
امتیاز در این دسته :
260600

1x
1x
1x

28

MASTER
امتیاز در این دسته :
260000

1x
3x

29

kasra
امتیاز در این دسته :
254800

1x
2x
1x

30

khoramdin
امتیاز در این دسته :
245400

1x
1x
1x
1x
1x

31

bi nam
امتیاز در این دسته :
244100
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
32

The legend
امتیاز در این دسته :
242700

1x

33

boshke
امتیاز در این دسته :
241100

1x
1x
1x

34

Everest
امتیاز در این دسته :
234500

1x

35

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
232800
36

Mя.ƬєυтσƝ вαz!
امتیاز در این دسته :
219600

3x
1x
1x
1x

37

l0l:D
امتیاز در این دسته :
218400

1x
6x
1x

38

MRT
امتیاز در این دسته :
218200

9x
3x
13x

39

STALKER
امتیاز در این دسته :
217500

6x

40

bikhial
امتیاز در این دسته :
215700

1x

41

snapshot
امتیاز در این دسته :
214800


42

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
209400

15x

43

PedaRkhandeh
امتیاز در این دسته :
207800

1x
1x
2x

44

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
205000

8x

45

ALIREZA@
امتیاز در این دسته :
202500

1x
1x

46

KinG NE
امتیاز در این دسته :
202200

1x

47

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
202000

1x

48

Avenger
امتیاز در این دسته :
197900
49

Mahrad ghanaat
امتیاز در این دسته :
197400

1x

50

Black White
امتیاز در این دسته :
191800

2x
1x
1x