باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
q1p1.sfinalo1.x
n1.xm1.xfinal1.x
l1.xk1.xj1.t
1

pejman
امتیاز در این دسته :
1541300

6x
1x


2

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
989000

1x
2x
4x
1x
1x
20x
56x


3

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
816900

13x
1x
3x
1x
1x
1x


4

persian_style
امتیاز در این دسته :
801500
5

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x


6


امتیاز در این دسته :
655100

2x
2x
2x


7

WondeR
امتیاز در این دسته :
634500

2x


8

Scor_pion
امتیاز در این دسته :
619200

13x
1x
1x
1x
1x


9

ali2113
امتیاز در این دسته :
605400

6x
1x


10

Count Team
امتیاز در این دسته :
582900
11

ldragon
امتیاز در این دسته :
529900

8x
15x
7x
3x
2x


12

lucifer
امتیاز در این دسته :
524100

1x
1x
2x
1x
1x
1x


13

2PaC
امتیاز در این دسته :
492900

4x
1x
1x


14

R e z a
امتیاز در این دسته :
472400

3x
1x


15

TIRED TEAM
امتیاز در این دسته :
466900

6x
1x


16

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
452800

1x
18x
2x
1x
1x
3x
1x
25x


17

Narsis
امتیاز در این دسته :
432100

1x
1x


18

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
430400

67x
12x
17x
15x
16x
8x
9x
25x
92x


19

[email protected]
امتیاز در این دسته :
428000

1x
2x


20

pho3niX
امتیاز در این دسته :
423400
21

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
421200

3x
2x
1x


22

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
409200

1x
1x
1x


23

kizashi
امتیاز در این دسته :
403600

4x


24

Unforgiven
امتیاز در این دسته :
402500

2x
1x


25

STALKER
امتیاز در این دسته :
400400

8x
1x
1x


26

MenTaL
امتیاز در این دسته :
373400

13x
2x
25x


27

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
372300

2x


28

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
366700

18x
1x
1x


29

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
36110030

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x


31

kasra
امتیاز در این دسته :
357800

1x
2x
1x


32

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
357000

5x
1x


33

boshke
امتیاز در این دسته :
354100

1x
1x
2x


34

asghar
امتیاز در این دسته :
338100

1x
1x
3x
1x


35

Just2Def
امتیاز در این دسته :
337500

1x
1x


36

Italiano
امتیاز در این دسته :
334600

2x


37

7x
امتیاز در این دسته :
331600

1x
3x


38

مخوف
امتیاز در این دسته :
325600

3x


39

owldark
امتیاز در این دسته :
312200

16x
1x
1x
1x


40

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
301600

4x
1x


41

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
301300

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x


42

MAN
امتیاز در این دسته :
299800

4x


43

no1
امتیاز در این دسته :
29890044

KinG NE
امتیاز در این دسته :
296300

3x


45

king bala
امتیاز در این دسته :
291700

4x
47x
2x
1x
1x
1x


46

lifer
امتیاز در این دسته :
287300
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
47

میلاد
امتیاز در این دسته :
279400

3x
1x
1x


48

khanzade
امتیاز در این دسته :
278600

2x
1x


49

Observer
امتیاز در این دسته :
276900

1x
3x


50

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
275200

1x