باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
p1.xfinalo1.xn1.x
m1.xfinal1.xl1.x
k1.xj1.ti1.x
1


امتیاز در این دسته :
1447700

5x
1x

2

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
860300

1x
2x
4x
1x
1x

3

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
758500

11x
3x
1x
1x
1x

4

persian_style
امتیاز در این دسته :
726300

66x
18x
19x
19x
19x
16x
2x
74x

5

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x

6

ali2113
امتیاز در این دسته :
597000

6x
1x

7

will come for you
امتیاز در این دسته :
582900

5x
7x
9x
13x
2x
2x
2x

8

ldragon
امتیاز در این دسته :
529900

7x
14x
6x
3x
2x

9

lucifer
امتیاز در این دسته :
498000

1x
1x
2x
1x
1x
1x

10

WondeR
امتیاز در این دسته :
495800

1x

11

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
421200

3x
2x
1x

12

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
414800

7x
1x

13

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
409200

1x
1x
1x

14

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
406400

60x
12x
15x
12x
14x
6x
7x
28x
68x

15

2PaC
امتیاز در این دسته :
405000

3x
1x
1x

16

STALKER
امتیاز در این دسته :
400400

8x
1x
1x

17

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
392800

1x
14x
1x
1x
1x
3x
1x

18

TIRED TEAM
امتیاز در این دسته :
386500

4x
1x

19

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
372300

2x

20

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
361100


21

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x

22

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
357000

5x
1x

23

MenTaL
امتیاز در این دسته :
355900

12x
2x

24

boshke
امتیاز در این دسته :
354100

1x
1x
2x

25

R e z a
امتیاز در این دسته :
345500

2x

26

Narsis
امتیاز در این دسته :
343800

1x
1x

27

asghar
امتیاز در این دسته :
338100

1x
1x
3x
1x

28

[email protected]
امتیاز در این دسته :
331400

1x
2x

29

owldark
امتیاز در این دسته :
312200

16x
1x
1x
1x

30

Unforgiven
امتیاز در این دسته :
311300

1x
1x

31

Just2Def
امتیاز در این دسته :
304200

1x
1x

32

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
301600

4x
1x

33

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
301300

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

34

no1
امتیاز در این دسته :
298900


35

kasra
امتیاز در این دسته :
290000

1x
2x
1x

36

lifer
امتیاز در این دسته :
287300
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
37

KinG NE
امتیاز در این دسته :
286400

3x

38

kizashi
امتیاز در این دسته :
285300

3x

39

میلاد
امتیاز در این دسته :
279400

3x
1x
1x

40

Observer
امتیاز در این دسته :
276900

1x
3x

41

pho3niX
امتیاز در این دسته :
276400
42

Italiano
امتیاز در این دسته :
273100

1x

43

siavash
امتیاز در این دسته :
268400

1x
1x
1x

44

MASTER
امتیاز در این دسته :
264300

7x
1x

45

jasmine
امتیاز در این دسته :
260600

1x
1x
1x

46

KingRyan
امتیاز در این دسته :
256300


47

مخوف
امتیاز در این دسته :
247300

2x

48

khoramdin
امتیاز در این دسته :
245400

1x
1x
1x
1x
1x

49

PedaRkhandeh
امتیاز در این دسته :
244300

1x
1x
2x

50

bi nam
امتیاز در این دسته :
244100
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.