باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
y1x1finals1
r1q1p1.s
finalo1.xn1.xm1.x
1

pejman
امتیاز در این دسته :
2281100

10x
1x
1x
1x


2

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
2107800

24x
1x
2x
3x
2x
1x
13x


3

WondeR
امتیاز در این دسته :
1674400

6x
1x


4

Persian Style
امتیاز در این دسته :
1584700

89x
19x
22x
27x
23x
18x
3x
40x
166x


5

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
1084000

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


6

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1071300

3x
1x
1x
1x


7

Odin
امتیاز در این دسته :
1025500

1x
1x
1x
1x
4x
1x


8

king bala
امتیاز در این دسته :
1006000

6x
73x
2x
1x
1x
1x


9

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
870300

14x
1x
3x
2x
1x
1x


10

GreatSaMurai
امتیاز در این دسته :
866700

2x
28x
7x
5x
7x
3x
3x


11

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
790300

13x
2x
1x
1x


12

lucifer
امتیاز در این دسته :
753600

2x
1x
3x
1x
1x
1x
1x


13

R e z a
امتیاز در این دسته :
672000

4x
1x


14


امتیاز در این دسته :
655100

2x
2x
2x


15

Alish
امتیاز در این دسته :
653500

2x
1x


16

ali2113
امتیاز در این دسته :
634500

10x
1x
1x


17

kizashi
امتیاز در این دسته :
613000

5x


18

Count Team
امتیاز در این دسته :
582900
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
19

STALKER
امتیاز در این دسته :
565000

14x
1x
1x
1x
1x


20

BiG_MaNs
امتیاز در این دسته :
547500

37x
1x
1x
2x
1x
1x
1x


21

Unforgiven
امتیاز در این دسته :
544700

3x
1x


22

ldragon
امتیاز در این دسته :
529900

8x
15x
7x
3x
2x


23

Narsis
امتیاز در این دسته :
520200

2x
3x


24

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
516700

93x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
2x
18x
104x


25

pho3niX
امتیاز در این دسته :
506100
26

Cherry
امتیاز در این دسته :
505900

83x
1x
1x
1x


27

2PaC
امتیاز در این دسته :
492900

4x
1x
1x


28

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
490100

30x
2x
1x


29

ALIREZA@
امتیاز در این دسته :
489800

1x
3x


30

TIRED TEAM
امتیاز در این دسته :
466900

6x
1x


31

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
454400

80x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
23x
131x


32

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
452800

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


33

hessam68
امتیاز در این دسته :
426000

2x


34

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
421200

3x
2x
1x


35

kasra
امتیاز در این دسته :
418800

1x
4x
1x


36

morghe-atash
امتیاز در این دسته :
416500

2x
1x


37

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
409200

1x
1x
1x


38

7x
امتیاز در این دسته :
405100

1x
6x


39

MenTaL
امتیاز در این دسته :
403100

16x
2x


40

Fighter
امتیاز در این دسته :
374000

6x


41

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
372300

2x


42

cmc
امتیاز در این دسته :
366800

5x


43

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
36110044

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x


45

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
357000

5x
1x


46

Italiano
امتیاز در این دسته :
356300

5x


47

boshke
امتیاز در این دسته :
354100

1x
1x
2x


48

ELCID
امتیاز در این دسته :
348900

8x


49

khanzade
امتیاز در این دسته :
346800

5x
1x


50

PsychoRaiders
امتیاز در این دسته :
340700

1x