باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
p1.sfinalo1.xn1.x
m1.xfinal1.xl1.x
k1.xj1.ti1.x
1

pejman
امتیاز در این دسته :
1530500

6x
1x


2

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
957900

1x
2x
4x
1x
1x
23x
54x


3

persian_style
امتیاز در این دسته :
781900
4

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
759000

13x
1x
3x
1x
1x
1x


5

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x


6


امتیاز در این دسته :
655100

2x
2x
2x


7

ali2113
امتیاز در این دسته :
597000

6x
1x


8

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
596000

13x
1x
1x
1x
1x


9

WondeR
امتیاز در این دسته :
584900

2x


10

Count Team
امتیاز در این دسته :
582900

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


11

ldragon
امتیاز در این دسته :
529900

8x
15x
7x
3x
2x


12

lucifer
امتیاز در این دسته :
498000

1x
1x
2x
1x
1x
1x


13

2PaC
امتیاز در این دسته :
492900

4x
1x
1x


14

R e z a
امتیاز در این دسته :
472400

3x
1x


15

TIRED TEAM
امتیاز در این دسته :
466900

6x
1x


16

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
452800

1x
18x
2x
1x
1x
3x
1x


17

pho3niX
امتیاز در این دسته :
422200
18

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
421200

3x
2x
1x


19

[email protected]
امتیاز در این دسته :
417200

1x
2x


20

Narsis
امتیاز در این دسته :
416000

1x
1x


21

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
411800

63x
12x
16x
12x
14x
6x
8x
23x
84x


22

._ClubswingeR_.
امتیاز در این دسته :
409200

1x
1x
1x


23

kizashi
امتیاز در این دسته :
402800

4x


24

Unforgiven
امتیاز در این دسته :
401600

2x
1x


25

STALKER
امتیاز در این دسته :
400400

8x
1x
1x


26

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
372300

2x


27

MenTaL
امتیاز در این دسته :
368900

13x
2x
25x


28

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
364200

18x
1x
1x


29

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
36110030

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x


31

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
357000

5x
1x


32

boshke
امتیاز در این دسته :
354100

1x
1x
2x


33

kasra
امتیاز در این دسته :
340800

1x
2x
1x


34

asghar
امتیاز در این دسته :
338100

1x
1x
3x
1x


35

Italiano
امتیاز در این دسته :
334600

2x


36

7x
امتیاز در این دسته :
331600

1x
3x


37

مخوف
امتیاز در این دسته :
325600

3x


38

owldark
امتیاز در این دسته :
312200

16x
1x
1x
1x


39

Just2Def
امتیاز در این دسته :
304200

1x
1x


40

TRaMaDoL
امتیاز در این دسته :
301600

4x
1x


41

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
301300

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x


42

MAN
امتیاز در این دسته :
299800

4x


43

no1
امتیاز در این دسته :
29890044

KinG NE
امتیاز در این دسته :
292400

3x


45

lifer
امتیاز در این دسته :
287300
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
46

میلاد
امتیاز در این دسته :
279400

3x
1x
1x


47

Observer
امتیاز در این دسته :
276900

1x
3x


48

master
امتیاز در این دسته :
273200

8x
2x


49

khanzade
امتیاز در این دسته :
271500

2x
1x


50

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
269900

1x