باشگاه کاربران1

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
31

130x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
31x
116x


2

SwaTi
امتیاز در این دسته :
31

20x
71x
21x
8x
11x
8x
5x
31x
70x


3

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
25

37x
7x
6x
10x
4x
9x
25x
122x


4

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
22
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
5

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
21
6

Persian Style
امتیاز در این دسته :
21
7

LEVIN
امتیاز در این دسته :
20

5x
20x


8

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
16

80x
14x
14x
13x
9x
10x
12x
1x
16x
100x


9

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
16

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


10

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
15

23x
27x
137x
28x
17x
22x
8x
15x
82x


11

RakaB
امتیاز در این دسته :
12

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
12x
111x


12

haji pezhi taji
امتیاز در این دسته :
11

1x
35x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
11x


13

مازندران
امتیاز در این دسته :
11

41x
4x
8x
5x
5x
2x
2x
1x
11x


14

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
10

9x
10x
58x