باشگاه کاربران1

SwaTi
امتیاز در این دسته :
29
2

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
25

127x
24x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
25x
114x


3

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
25

37x
7x
6x
10x
4x
9x
25x
121x


4

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
23
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
5

LEVIN
امتیاز در این دسته :
20

5x
20x


6

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
17
7

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
17

1x
3x
6x
3x
1x
17x
68x


8

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
16

75x
14x
14x
8x
10x
12x
12x
1x
16x
98x


9

Persian.Style
امتیاز در این دسته :
16
10

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
15

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
15x
79x


11

مازندران
امتیاز در این دسته :
12

41x
4x
8x
5x
5x
2x
2x
1x
12x


12

RakaB
امتیاز در این دسته :
12

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
12x
110x


13

haji pezhi taji
امتیاز در این دسته :
12

1x
35x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
12x
57x


14

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
10

9x
10x
58x


15

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
10

14x
1x
2x
1x
10x
55x


16

Arezo.sasan Luncher
امتیاز در این دسته :
10

2x
10x
81x