باشگاه کاربران1

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
33

132x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
33x
120x


2

SwaTi
امتیاز در این دسته :
31

20x
71x
21x
8x
11x
8x
5x
31x
71x


3

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
26
4

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
25

37x
7x
6x
10x
4x
9x
25x
122x


5

Persian Style
امتیاز در این دسته :
23
6

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
22
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
7

LEVIN
امتیاز در این دسته :
20

5x
20x


8

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
18

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
18x
87x


9

RakaB
امتیاز در این دسته :
16

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
16x
123x


10

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
16

83x
14x
14x
13x
9x
10x
13x
1x
16x
103x


11

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
16

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


12

MASTER. LORD
امتیاز در این دسته :
11

12x
3x
1x
2x
1x
1x
1x
11x


13

haji pezhi taji
امتیاز در این دسته :
11

1x
35x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
11x


14

مازندران
امتیاز در این دسته :
11

42x
4x
8x
5x
5x
2x
2x
1x
11x


15

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
10

9x
10x