باشگاه کاربران1

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
41
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
2

Persian Style
امتیاز در این دسته :
40

89x
19x
22x
27x
23x
18x
3x
40x
166x


3

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
33

136x
26x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
33x
122x


4

SwaTi
امتیاز در این دسته :
31

20x
73x
21x
8x
11x
8x
5x
31x
71x


5

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
23

80x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
23x
131x


6

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
22

37x
7x
6x
10x
4x
9x
22x
122x


7

LEVIN
امتیاز در این دسته :
20

5x
20x


8

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
18

93x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
2x
18x
104x


9

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
17

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
87x


10

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
16

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


11

RakaB
امتیاز در این دسته :
15

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
15x
124x


12

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
13

24x
1x
2x
3x
2x
1x
13x


13

مازندران
امتیاز در این دسته :
12

53x
5x
8x
5x
8x
4x
4x
1x
1x
12x


14

haji pezhi taji
امتیاز در این دسته :
11

1x
37x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
11x
58x


15

DARK.LORD
امتیاز در این دسته :
11

21x
6x
2x
4x
1x
5x
3x
11x


16

Arezo Luncher
امتیاز در این دسته :
10

2x
10x
82x


17

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
10

9x
10x
60x