باشگاه کاربران1

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
29

18x
22x
112x
22x
14x
18x
6x
29x
56x

2

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
26

57x
12x
13x
11x
13x
6x
7x
26x
66x

3

LEVIN
امتیاز در این دسته :
16

3x
16x
19x

4

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
16

7x
6x
31x
10x
4x
9x
16x
51x

5

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
15
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
6

RaminNW
امتیاز در این دسته :
13

11x
19x
35x
19x
5x
10x
11x
13x
32x

7

Kerman BAX
امتیاز در این دسته :
11

3x
1x
1x
11x
15x

8

ژنرال محمد
امتیاز در این دسته :
10

7x
10x
39x