باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
x200.sw200.sv200.s
dd500.su200.sdc500.s
t200.sdb500.ss200.s
1


امتیاز در این دسته :
184179
2

RaminNW
امتیاز در این دسته :
117895

10x
18x
31x
18x
4x
8x
9x

3

GreaT SwaTi
امتیاز در این دسته :
111049

40x
9x
5x
4x
4x
8x
3x

4

omid attack reza sigar
امتیاز در این دسته :
103542

50x
1x
2x
2x
1x
2x
2x
14x

5

مازندران
امتیاز در این دسته :
98516

29x
4x
6x
5x
3x
1x
1x
1x

6

[email protected] Linchan
امتیاز در این دسته :
91258

28x
10x
2x
6x
10x
1x
5x
1x
1x

7

RagnaR
امتیاز در این دسته :
89669

49x
5x
4x
4x
3x
3x
5x

8

Vahid P.p
امتیاز در این دسته :
82167

30x
3x
2x
3x
6x
4x
2x

9

mehran.uk
امتیاز در این دسته :
80869

28x
1x
2x
2x
2x
1x

10

RakaB
امتیاز در این دسته :
79794

46x
7x
2x
4x
4x
14x
3x

11

mahanspeed
امتیاز در این دسته :
74165

8x
3x
8x
26x
2x
4x
3x

12

SiNa_ReNd
امتیاز در این دسته :
68339

4x
44x
4x
5x
5x
3x
2x

13

by travian . khoda hafez dostan halal konin
امتیاز در این دسته :
57735

1x
26x
1x
2x
1x
2x
3x

14

HuNTeR TeaM
امتیاز در این دسته :
56803

3x
27x
2x
1x
1x
1x
2x

15

shah4
امتیاز در این دسته :
55454

17x
2x
2x
5x
1x
5x
2x

16

mohamad_re
امتیاز در این دسته :
50132

5x
4x
17x
1x
3x
2x

17

bi nazir
امتیاز در این دسته :
46444

17x
2x
1x
2x
1x

18

ArEf-AtA
امتیاز در این دسته :
45608

2x
30x
2x
1x
1x
2x
1x

19

mehrdad ownelf
امتیاز در این دسته :
45505

2x
16x
4x
5x
1x
1x
1x

20

Ara3h
امتیاز در این دسته :
45442

9x
9x
19x
5x
1x
4x
2x
1x
1x

21

Nebadin
امتیاز در این دسته :
42612
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
22

haj_hoosein
امتیاز در این دسته :
39688

65x

23

kaveh_d
امتیاز در این دسته :
39238

40x
1x
1x

24

davood
امتیاز در این دسته :
37944

18x
2x
1x
1x
1x

25

king bala
امتیاز در این دسته :
37218

16x

26

DASH Soheyl
امتیاز در این دسته :
36071

16x
2x
2x
2x
1x

27

Classic sony
امتیاز در این دسته :
32821

1x
1x
2x
15x
1x

28

AlexanderSisak
امتیاز در این دسته :
32762

20x
2x
1x
1x
1x
1x

29

entegham
امتیاز در این دسته :
31863

2x
1x
8x
1x
1x
1x
1x

30

عمومهراد
امتیاز در این دسته :
30880

1x
3x
17x
1x
1x
4x
1x
1x

31

ahmad_black
امتیاز در این دسته :
30750

15x
1x
3x
3x
1x

32

SABER_MEHDI
امتیاز در این دسته :
29862

45x
4x
2x
2x
1x

33

mohaMMAD_SaLiM
امتیاز در این دسته :
29264

49x
3x
4x
2x
2x
1x
1x
32x

34

MONSTER
امتیاز در این دسته :
29036

38x
1x
1x
1x
3x
25x

35

SlipKnoT
امتیاز در این دسته :
26898

21x
1x
1x

36

kingroom
امتیاز در این دسته :
26120

13x
1x

37

Vahid Virus
امتیاز در این دسته :
25676

3x
2x
7x
3x

38

magnator
امتیاز در این دسته :
25523

13x
1x
1x
3x
3x

39

jav3ad
امتیاز در این دسته :
24773

8x

40

owldark
امتیاز در این دسته :
24022

16x
1x
1x
1x

41

dark gunner
امتیاز در این دسته :
23572

9x
1x

42

Mehraban
امتیاز در این دسته :
23039

21x
2x

43

Dog_KilleR
امتیاز در این دسته :
22819

8x
1x
1x
1x
1x

44

lost
امتیاز در این دسته :
21752
45

Rasam
امتیاز در این دسته :
21618

28x
5x
4x
2x
1x
1x

46

PlayBoy
امتیاز در این دسته :
21297

11x
2x
1x
1x
1x
1x
1x

47

milan8
امتیاز در این دسته :
21067

4x
2x
2x
2x
1x

48

kami_Trol
امتیاز در این دسته :
20888

20x
1x

49

Maso0oud
امتیاز در این دسته :
20538

11x

50

Dr come back again....
امتیاز در این دسته :
20239

7x
3x
46x
8x
7x
5x
1x