باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
dm500.saq200.sap200.s
dl500.sao200.san200.s
dk500.sam200.sdj500.s
1

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
294684

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
26x
58x

2

SwaTi
امتیاز در این دسته :
183010
3

omid attack reza sigar
امتیاز در این دسته :
158072

74x
4x
2x
1x
2x
2x
4x

4

RaminNW
امتیاز در این دسته :
126838

36x
11x
19x
19x
5x
10x
11x
14x
32x

5

RagnaR
امتیاز در این دسته :
108091

59x
7x
4x
5x
4x
4x
3x

6

king bala
امتیاز در این دسته :
99201

3x
34x
1x

7

مازندران
امتیاز در این دسته :
98516

29x
4x
6x
5x
3x
1x
1x
1x

8

[email protected] Linchan
امتیاز در این دسته :
91258

28x
10x
2x
6x
10x
1x
5x
1x
1x

9

RakaB
امتیاز در این دسته :
90091

69x
7x
8x
10x
2x
4x
18x
50x

10

ArEf-AtA
امتیاز در این دسته :
88262

4x
47x
3x
4x
4x
2x
2x

11

HuNTeR TeaM
امتیاز در این دسته :
84173
12

Vahid P.p
امتیاز در این دسته :
83024

30x
3x
2x
3x
6x
4x
2x

13

mehran.uk
امتیاز در این دسته :
82804

28x
1x
2x
2x
2x
1x

14

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
75870

5x
48x
4x
5x
5x
3x
2x

15

mahanspeed
امتیاز در این دسته :
74165

8x
3x
8x
26x
2x
4x
3x

16

by travian . khoda hafez dostan halal konin
امتیاز در این دسته :
57735

1x
26x
1x
2x
1x
2x
3x

17

kami_Trol
امتیاز در این دسته :
56937

36x
3x
1x
1x

18

shah4
امتیاز در این دسته :
55454

17x
2x
2x
5x
1x
5x
2x

19

mahdi
امتیاز در این دسته :
55041

31x
1x
1x

20

bala
امتیاز در این دسته :
52975

19x
1x
1x
2x

21

mohamad_re
امتیاز در این دسته :
50132

5x
4x
17x
1x
3x
2x

22

[email protected]_TeaM
امتیاز در این دسته :
46649

62x
3x
4x
2x
1x

23

kaveh_d
امتیاز در این دسته :
46541

50x
1x
1x
1x
1x

24

bi nazir
امتیاز در این دسته :
46444

17x
2x
1x
2x
1x

25

mehrdad ownelf
امتیاز در این دسته :
45505

2x
16x
4x
5x
1x
1x
1x

26

Ara3h
امتیاز در این دسته :
45442

9x
9x
19x
5x
1x
4x
2x
1x
1x

27

Radman goalkeeper
امتیاز در این دسته :
43659

17x
2x
1x
1x
33x

28

Nebadin
امتیاز در این دسته :
42612
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
29

haj_hoosein
امتیاز در این دسته :
42541

68x

30

AlexanderSisak
امتیاز در این دسته :
41779

1x
28x
2x
1x
1x
1x
1x

31

Classic sony
امتیاز در این دسته :
40402

2x
1x
2x
18x
1x

32

Dog_KilleR
امتیاز در این دسته :
40237

14x
1x
2x
2x
2x

33

мoнαммαd_ĸм,AminEmerge
امتیاز در این دسته :
39901

69x
5x
4x
4x
4x
2x
2x
36x

34

davood
امتیاز در این دسته :
38216

18x
2x
1x
1x
1x

35

Dᴏᴋɪ_ʙᴏʏ TᴇᴀM
امتیاز در این دسته :
37545

26x
1x
1x
4x
1x
1x

36

𝔞𝔫𝔗𝔦..𝔑𝔬𝔬𝔅𝔰 𝔗𝔈𝔄𝔐
امتیاز در این دسته :
37095

24x
4x
3x
3x
3x
4x
4x
25x

37

player-AZAD- BASH
امتیاز در این دسته :
36713

13x
1x

38

magnator
امتیاز در این دسته :
36636

2x
16x
4x
1x
1x
3x

39

Mehraban
امتیاز در این دسته :
36429

3x
30x

40

pho3niX
امتیاز در این دسته :
36370
41

DASH Soheyl
امتیاز در این دسته :
36071

16x
2x
2x
2x
1x

42

SARA
امتیاز در این دسته :
34892

6x
74x
7x
3x
2x
2x
1x
26x

43

3Ajad [email protected]
امتیاز در این دسته :
34364

19x
1x
1x
2x

44

ㄅ㉿y
امتیاز در این دسته :
34224

2x
15x
1x
1x
1x

45

mehdi1045
امتیاز در این دسته :
34206

34x
1x

46

MONSTER
امتیاز در این دسته :
34167

48x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
31x

47

entegham
امتیاز در این دسته :
31863

2x
1x
8x
1x
1x
1x
1x

48

عمومهراد
امتیاز در این دسته :
30880

1x
3x
17x
1x
1x
4x
1x
1x

49

ahmad_black
امتیاز در این دسته :
30750

15x
1x
3x
3x
1x

50

M!RAS
امتیاز در این دسته :
29709

1x
12x
2x
1x