باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
y200.sx200.sw200.s
v200.sdd500.su200.s
dc500.st200.sdb500.s
1


امتیاز در این دسته :
194013
2

RaminNW
امتیاز در این دسته :
117895

10x
18x
31x
18x
4x
8x
9x

3

GreaT SwaTi
امتیاز در این دسته :
111049

40x
9x
5x
4x
4x
8x
3x

4

omid attack reza sigar
امتیاز در این دسته :
105543

51x
1x
2x
2x
1x
2x
2x
14x

5

مازندران
امتیاز در این دسته :
98516

29x
4x
6x
5x
3x
1x
1x
1x

6

[email protected] Linchan
امتیاز در این دسته :
91258

28x
10x
2x
6x
10x
1x
5x
1x
1x

7

RagnaR
امتیاز در این دسته :
90290

50x
5x
4x
4x
3x
3x
5x

8

Vahid P.p
امتیاز در این دسته :
82167

30x
3x
2x
3x
6x
4x
2x

9

mehran.uk
امتیاز در این دسته :
80869

28x
1x
2x
2x
2x
1x

10

RakaB
امتیاز در این دسته :
79794

46x
7x
2x
4x
4x
14x
3x

11

mahanspeed
امتیاز در این دسته :
74165

8x
3x
8x
26x
2x
4x
3x

12

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
71744

5x
45x
4x
5x
5x
3x
2x

13

by travian . khoda hafez dostan halal konin
امتیاز در این دسته :
57735

1x
26x
1x
2x
1x
2x
3x

14

HuNTeR TeaM
امتیاز در این دسته :
56803

3x
27x
2x
1x
1x
1x
2x

15

shah4
امتیاز در این دسته :
55454

17x
2x
2x
5x
1x
5x
2x

16

mohamad_re
امتیاز در این دسته :
50132

5x
4x
17x
1x
3x
2x

17

bi nazir
امتیاز در این دسته :
46444

17x
2x
1x
2x
1x

18

ArEf-AtA
امتیاز در این دسته :
45608

2x
30x
2x
1x
1x
2x
1x

19

mehrdad ownelf
امتیاز در این دسته :
45505

2x
16x
4x
5x
1x
1x
1x

20

Ara3h
امتیاز در این دسته :
45442

9x
9x
19x
5x
1x
4x
2x
1x
1x

21

Nebadin
امتیاز در این دسته :
42612
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
22

king bala
امتیاز در این دسته :
40770

17x
1x

23

haj_hoosein
امتیاز در این دسته :
39688

65x

24

kaveh_d
امتیاز در این دسته :
39238

40x
1x
1x

25

davood
امتیاز در این دسته :
37944

18x
2x
1x
1x
1x

26

DASH Soheyl
امتیاز در این دسته :
36071

16x
2x
2x
2x
1x

27

Classic sony
امتیاز در این دسته :
35299

1x
1x
2x
16x
1x

28

AlexanderSisak
امتیاز در این دسته :
32762

20x
2x
1x
1x
1x
1x

29

entegham
امتیاز در این دسته :
31863

2x
1x
8x
1x
1x
1x
1x

30

عمومهراد
امتیاز در این دسته :
30880

1x
3x
17x
1x
1x
4x
1x
1x

31

ahmad_black
امتیاز در این دسته :
30750

15x
1x
3x
3x
1x

32

SABER_MEHDI
امتیاز در این دسته :
29862

45x
4x
2x
2x
1x

33

Mr salim,Mr emerge
امتیاز در این دسته :
29264

50x
3x
4x
2x
2x
1x
1x
32x

34

MONSTER
امتیاز در این دسته :
29039

40x
1x
1x
1x
3x
26x

35

SlipKnoT
امتیاز در این دسته :
26898

21x
1x
1x

36

kingroom
امتیاز در این دسته :
26120

13x
1x

37

Vahid Virus
امتیاز در این دسته :
25676

3x
2x
7x
3x

38

magnator
امتیاز در این دسته :
25523

13x
1x
1x
3x
3x

39

kami_Trol
امتیاز در این دسته :
24899

21x
1x
1x

40

player-AZAD- BASH
امتیاز در این دسته :
24773

9x

41

owldark
امتیاز در این دسته :
24022

16x
1x
1x
1x

42

dark gunner
امتیاز در این دسته :
23572

9x
1x

43

Mehraban
امتیاز در این دسته :
23039

21x
2x

44

Dog_KilleR
امتیاز در این دسته :
22819

8x
1x
1x
1x
1x

45

lost
امتیاز در این دسته :
21752
46

Rasam
امتیاز در این دسته :
21618

29x
6x
4x
3x
1x
1x

47

PlayBoy
امتیاز در این دسته :
21297

11x
2x
1x
1x
1x
1x
1x

48

milan8
امتیاز در این دسته :
21067

4x
2x
2x
2x
1x

49

Maso0oud
امتیاز در این دسته :
20538

11x

50

Dr come back again....
امتیاز در این دسته :
20239

7x
3x
47x
8x
7x
5x
1x