باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
v200.sdd500.su200.s
dc500.st200.sdb500.s
s200.sda500.sr200.s
1

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
167859

94x
6x
7x
13x
10x
13x
10x
13x
33x

2

RaminNW
امتیاز در این دسته :
117895

10x
18x
31x
18x
4x
8x
9x

3

GreaT SwaTi
امتیاز در این دسته :
111049

40x
9x
5x
4x
4x
8x
3x

4

مازندران
امتیاز در این دسته :
98516

29x
4x
6x
5x
3x
1x
1x
1x

5

omid attack reza sigar
امتیاز در این دسته :
98037

48x
1x
2x
2x
1x
2x
1x
12x

6

[email protected] Linchan
امتیاز در این دسته :
91258

28x
10x
2x
6x
10x
1x
5x
1x
1x

7

RakaB
امتیاز در این دسته :
79794

45x
7x
2x
4x
4x
14x
3x

8

mehran.uk
امتیاز در این دسته :
78538

28x
1x
2x
2x
2x
1x

9

Vahid P.p
امتیاز در این دسته :
76749

29x
3x
2x
3x
6x
4x
2x

10

RagnaR
امتیاز در این دسته :
75392

47x
5x
3x
3x
3x
3x
4x

11

mahanspeed
امتیاز در این دسته :
74165

8x
3x
8x
26x
2x
4x
3x

12

SiNa_ReNd
امتیاز در این دسته :
68339

4x
44x
4x
5x
5x
3x
2x

13

by travian . khoda hafez dostan halal konin
امتیاز در این دسته :
57735

1x
26x
1x
2x
1x
2x
3x

14

HuNTeR TeaM
امتیاز در این دسته :
56803

3x
27x
2x
1x
1x
1x
2x

15

shah4
امتیاز در این دسته :
55454

17x
2x
2x
5x
1x
5x
2x

16

mohamad_re
امتیاز در این دسته :
50132

5x
4x
17x
1x
3x
2x

17

bi nazir
امتیاز در این دسته :
46444

17x
2x
1x
2x
1x

18

mehrdad ownelf
امتیاز در این دسته :
45505

2x
16x
4x
5x
1x
1x
1x

19

Ara3h
امتیاز در این دسته :
45442

9x
9x
19x
5x
1x
4x
2x
1x
1x

20

Nebadin
امتیاز در این دسته :
42612
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
21

haj_hoosein
امتیاز در این دسته :
39688

65x

22

ArEf-AtA
امتیاز در این دسته :
39641

2x
28x
2x
1x
1x
1x
1x

23

kaveh_d
امتیاز در این دسته :
38578

35x
1x
1x

24

davood
امتیاز در این دسته :
36588

18x
2x
1x
1x
1x

25

DASH Soheyl
امتیاز در این دسته :
36071

16x
2x
2x
2x
1x

26

Classic sony
امتیاز در این دسته :
32821

1x
1x
2x
15x
1x

27

AlexanderSisak
امتیاز در این دسته :
32762

20x
2x
1x
1x
1x
1x

28

entegham
امتیاز در این دسته :
31863

2x
1x
8x
1x
1x
1x
1x

29

king bala
امتیاز در این دسته :
31395

14x

30

عمومهراد
امتیاز در این دسته :
30880

1x
3x
17x
1x
1x
4x
1x
1x

31

ahmad_black
امتیاز در این دسته :
30750

15x
1x
3x
3x
1x

32

SABER_MAKSOR
امتیاز در این دسته :
29862

45x
4x
2x
2x
1x

33

SlipKnoT
امتیاز در این دسته :
26898

21x
1x
1x

34

mohaMMAD_SaLiM
امتیاز در این دسته :
26471

45x
3x
3x
2x
2x
1x
1x
30x

35

MONSTER
امتیاز در این دسته :
26309

33x
1x
1x
1x
2x
17x

36

kingroom
امتیاز در این دسته :
26120

13x
1x

37

Vahid Virus
امتیاز در این دسته :
25676

3x
2x
7x
3x

38

magnator
امتیاز در این دسته :
25523

13x
1x
1x
3x
3x

39

owldark
امتیاز در این دسته :
24022

16x
1x
1x
1x

40

dark gunner
امتیاز در این دسته :
23572

9x
1x

41

Dog_KilleR
امتیاز در این دسته :
22819

8x
1x
1x
1x
1x

42

jav3ad
امتیاز در این دسته :
22601

7x

43

Mehraban
امتیاز در این دسته :
22457

21x
2x

44

Rasam
امتیاز در این دسته :
21618

25x
3x
2x
2x

45

PlayBoy
امتیاز در این دسته :
21297

11x
2x
1x
1x
1x
1x
1x

46

milan8
امتیاز در این دسته :
21067

4x
2x
2x
2x
1x

47

Maso0oud
امتیاز در این دسته :
20538

11x

48

SharLatan SE
امتیاز در این دسته :
20239

7x
3x
45x
8x
7x
5x
1x

49

Amir Ferekans
امتیاز در این دسته :
19913

24x
2x
1x
1x
1x
2x

50

MOJI3656 - Ali Mulche
امتیاز در این دسته :
19567

50x
7x
7x
2x
6x
7x
7x
10x
28x