باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
am200.sdj500.sal200.s
ak200.sdi500.saj200.s
dh500.sai200.sah200.s
1

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
279449

18x
22x
112x
22x
14x
18x
6x
29x
56x

2

SwaTi
امتیاز در این دسته :
153365

12x
50x
13x
6x
4x
5x
4x
20x

3

omid attack reza sigar
امتیاز در این دسته :
140974

68x
4x
1x
2x
2x
1x
3x
15x

4

RaminNW
امتیاز در این دسته :
124531

11x
19x
35x
19x
5x
10x
11x
13x
32x

5

RagnaR
امتیاز در این دسته :
106972

58x
7x
4x
5x
4x
4x
3x

6

مازندران
امتیاز در این دسته :
98516

29x
4x
6x
5x
3x
1x
1x
1x

7

[email protected] Linchan
امتیاز در این دسته :
91258

28x
10x
2x
6x
10x
1x
5x
1x
1x

8

RakaB
امتیاز در این دسته :
84277

67x
10x
2x
4x
7x
18x
6x
50x

9

Vahid P.p
امتیاز در این دسته :
83024

30x
3x
2x
3x
6x
4x
2x

10

mehran.uk
امتیاز در این دسته :
81124

28x
1x
2x
2x
2x
1x

11

king bala
امتیاز در این دسته :
78775

2x
29x
1x

12

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
75465

5x
47x
4x
5x
5x
3x
2x

13

mahanspeed
امتیاز در این دسته :
74165

8x
3x
8x
26x
2x
4x
3x

14

HuNTeR TeaM
امتیاز در این دسته :
73701

35x
4x
3x
2x
2x
2x
2x

15

ArEf-AtA
امتیاز در این دسته :
67254

4x
36x
3x
2x
2x
2x
1x

16

by travian . khoda hafez dostan halal konin
امتیاز در این دسته :
57735

1x
26x
1x
2x
1x
2x
3x

17

shah4
امتیاز در این دسته :
55454

17x
2x
2x
5x
1x
5x
2x

18

mohamad_re
امتیاز در این دسته :
50132

5x
4x
17x
1x
3x
2x

19

bi nazir
امتیاز در این دسته :
46444

17x
2x
1x
2x
1x

20

bala
امتیاز در این دسته :
46153

16x
1x
1x
2x

21

mehrdad ownelf
امتیاز در این دسته :
45505

2x
16x
4x
5x
1x
1x
1x

22

Ara3h
امتیاز در این دسته :
45442

9x
9x
19x
5x
1x
4x
2x
1x
1x

23

mahdi
امتیاز در این دسته :
43983

27x
1x
1x

24

Nebadin
امتیاز در این دسته :
42612
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
25

kami_Trol
امتیاز در این دسته :
42339

31x
2x
1x

26

[email protected]_TeaM
امتیاز در این دسته :
40961

59x
4x
2x
2x
1x

27

Classic sony
امتیاز در این دسته :
40402

2x
1x
2x
18x
1x

28

kaveh_d
امتیاز در این دسته :
40066

46x
1x
1x

29

haj_hoosein
امتیاز در این دسته :
40063

67x

30

мoнαммαd_ĸм,AminEmerge
امتیاز در این دسته :
39391

65x
5x
4x
4x
4x
2x
2x
35x

31

AlexanderSisak
امتیاز در این دسته :
38870

1x
26x
2x
1x
1x
1x
1x

32

davood
امتیاز در این دسته :
37944

18x
2x
1x
1x
1x

33

magnator
امتیاز در این دسته :
36636

2x
16x
4x
1x
1x
3x

34

DASH Soheyl
امتیاز در این دسته :
36071

16x
2x
2x
2x
1x

35

pho3niX
امتیاز در این دسته :
34558
36

MONSTER
امتیاز در این دسته :
34167

48x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
31x

37

ㄅ㉿y
امتیاز در این دسته :
33906

2x
15x
1x
1x
1x

38

Mehraban
امتیاز در این دسته :
33362

3x
29x

39

player-AZAD- BASH
امتیاز در این دسته :
32102

12x
1x

40

entegham
امتیاز در این دسته :
31863

2x
1x
8x
1x
1x
1x
1x

41

عمومهراد
امتیاز در این دسته :
30880

1x
3x
17x
1x
1x
4x
1x
1x

42

ahmad_black
امتیاز در این دسته :
30750

15x
1x
3x
3x
1x

43

Dᴏᴋɪ_ʙᴏʏ TᴇᴀM
امتیاز در این دسته :
30476

20x
4x
1x
1x

44

SARA
امتیاز در این دسته :
30080

6x
65x
5x
3x
2x
2x
1x
26x

45

Radman goalkeeper
امتیاز در این دسته :
29150

1x
12x
31x

46

dark gunner
امتیاز در این دسته :
29077

13x
1x

47

ᴀℓı тαктαz
امتیاز در این دسته :
29054

1x
13x
1x
1x
1x
1x

48

3Ajad [email protected]
امتیاز در این دسته :
28588

14x
1x

49

mehdi1045
امتیاز در این دسته :
28228

26x
1x

50

SlipKnoT
امتیاز در این دسته :
26898

21x
1x
1x