باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ad200.sac200.sab200.s
aa200.sdf500.sz200.s
de500.sy200.sx200.s
1

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
232641

16x
18x
105x
18x
10x
14x
6x
26x
48x

2

RaminNW
امتیاز در این دسته :
124531

11x
19x
32x
19x
4x
9x
10x
14x
18x

3

omid attack reza sigar
امتیاز در این دسته :
118244

56x
1x
2x
2x
1x
3x
2x
15x

4

GreaT SwaTi
امتیاز در این دسته :
111057

40x
9x
5x
4x
4x
8x
3x

5

مازندران
امتیاز در این دسته :
98516

29x
4x
6x
5x
3x
1x
1x
1x

6

RagnaR
امتیاز در این دسته :
92378

52x
5x
4x
4x
3x
3x
5x

7

[email protected] Linchan
امتیاز در این دسته :
91258

28x
10x
2x
6x
10x
1x
5x
1x
1x

8

RakaB
امتیاز در این دسته :
83044

55x
7x
2x
4x
4x
17x
3x

9

Vahid P.p
امتیاز در این دسته :
82167

30x
3x
2x
3x
6x
4x
2x

10

mehran.uk
امتیاز در این دسته :
80869

28x
1x
2x
2x
2x
1x

11

mahanspeed
امتیاز در این دسته :
74165

8x
3x
8x
26x
2x
4x
3x

12

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این دسته :
71744

5x
45x
4x
5x
5x
3x
2x

13

by travian . khoda hafez dostan halal konin
امتیاز در این دسته :
57735

1x
26x
1x
2x
1x
2x
3x

14

HuNTeR TeaM
امتیاز در این دسته :
56803

3x
27x
2x
1x
1x
1x
2x

15

king bala
امتیاز در این دسته :
55657

2x
22x
1x

16

shah4
امتیاز در این دسته :
55454

17x
2x
2x
5x
1x
5x
2x

17

ArEf-AtA
امتیاز در این دسته :
54540

3x
32x
2x
2x
2x
2x
1x

18

mohamad_re
امتیاز در این دسته :
50132

5x
4x
17x
1x
3x
2x

19

bi nazir
امتیاز در این دسته :
46444

17x
2x
1x
2x
1x

20

mehrdad ownelf
امتیاز در این دسته :
45505

2x
16x
4x
5x
1x
1x
1x

21

Ara3h
امتیاز در این دسته :
45442

9x
9x
19x
5x
1x
4x
2x
1x
1x

22

Nebadin
امتیاز در این دسته :
42612
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
23

Classic sony
امتیاز در این دسته :
39886

2x
1x
2x
17x
1x

24

haj_hoosein
امتیاز در این دسته :
39688

65x

25

kaveh_d
امتیاز در این دسته :
39238

41x
1x
1x

26

davood
امتیاز در این دسته :
37944

18x
2x
1x
1x
1x

27

DASH Soheyl
امتیاز در این دسته :
36071

16x
2x
2x
2x
1x

28

SABER_MEHDI
امتیاز در این دسته :
34715

47x
4x
2x
2x
1x

29

bala
امتیاز در این دسته :
33728

12x
1x
1x
2x

30

MONSTER
امتیاز در این دسته :
32961

44x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
26x

31

kami_Trol
امتیاز در این دسته :
32826

24x
1x
1x

32

AlexanderSisak
امتیاز در این دسته :
32762

20x
2x
1x
1x
1x
1x

33

entegham
امتیاز در این دسته :
31863

2x
1x
8x
1x
1x
1x
1x

34

player-AZAD- BASH
امتیاز در این دسته :
31841

12x
1x

35

Mr salim,Mr emerge
امتیاز در این دسته :
31249

58x
4x
4x
3x
3x
1x
2x
36x

36

عمومهراد
امتیاز در این دسته :
30880

1x
3x
17x
1x
1x
4x
1x
1x

37

ahmad_black
امتیاز در این دسته :
30750

15x
1x
3x
3x
1x

38

mahdi
امتیاز در این دسته :
29124

22x

39

Mehraban
امتیاز در این دسته :
27659

3x
25x

40

SlipKnoT
امتیاز در این دسته :
26898

21x
1x
1x

41

kingroom
امتیاز در این دسته :
26120

13x
1x

42

dark gunner
امتیاز در این دسته :
25978

10x
1x

43

Vahid Virus
امتیاز در این دسته :
25676

3x
2x
7x
3x

44

magnator
امتیاز در این دسته :
25523

13x
1x
1x
3x
3x

45

pho3niX
امتیاز در این دسته :
25254
46

ᴰᵒᵏᶤ_ᵇᵒʸ
امتیاز در این دسته :
25076

14x
4x
1x

47

owldark
امتیاز در این دسته :
24022

16x
1x
1x
1x

48

Dog_KilleR
امتیاز در این دسته :
22819

8x
1x
1x
1x
1x

49

Rasam
امتیاز در این دسته :
21618

32x
6x
5x
4x
1x
1x

50

PlayBoy
امتیاز در این دسته :
21297

11x
2x
1x
1x
1x
1x
1x