باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finalz25.sa25.tfinal25.t
c20.tc10.xfinal25.a
a20.ab20.xh20.x
1

naruto team
امتیاز در این دسته :
363590

8x
2x
2x
2x

2

natarsid
امتیاز در این دسته :
301360

6x
3x
2x
13x
5x

3


امتیاز در این دسته :
268900

99x
6x
8x
15x
11x
15x
12x
25x
44x

4

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
226800

54x
5x
8x
7x
10x
6x
8x
39x

5

4fυη.
امتیاز در این دسته :
213780

1x
3x
1x
1x

6

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
209820

8x
1x
1x

7

reza_azimi
امتیاز در این دسته :
198850

8x

8

HOOK
امتیاز در این دسته :
196500

1x
1x
2x
1x
1x

9

famo
امتیاز در این دسته :
185590

2x
1x
1x

10

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
174830

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x
12x

11

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
170220

1x
1x
2x
2x

12

nemo
امتیاز در این دسته :
168640

2x
1x

13

MOJI3656 - Ali Mulche
امتیاز در این دسته :
168280

58x
7x
7x
2x
9x
7x
7x
14x
38x

14

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
166730

14x
2x
1x
1x
1x
1x

15

shomal4
امتیاز در این دسته :
158300

4x
1x

16

tcom
امتیاز در این دسته :
157360

1x
1x
1x

17

Low Bass
امتیاز در این دسته :
151380

1x
1x

18

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
148400

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
19x

19

LawLess
امتیاز در این دسته :
148290

6x
1x
2x
1x
2x
12x

20

lifer
امتیاز در این دسته :
140960
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
21

MSM
امتیاز در این دسته :
137120

22x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

22

heros
امتیاز در این دسته :
135800

1x
1x
1x
1x

23

tanhavahid18
امتیاز در این دسته :
133320

1x
1x
3x
1x

24

master
امتیاز در این دسته :
130330

2x
3x

25

Fear has return
امتیاز در این دسته :
126000
26

Kingdom
امتیاز در این دسته :
125600

1x
1x
1x
1x

27

h4di
امتیاز در این دسته :
118060

1x
2x
1x
1x

28

Amir_pershian
امتیاز در این دسته :
115380

1x
1x

29

king-of-ne
امتیاز در این دسته :
112260

1x
1x

30

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
98000

3x
5x

31

kimia
امتیاز در این دسته :
96300

1x
1x

32

TAKILA
امتیاز در این دسته :
95870

1x
1x
1x

33

persian_style
امتیاز در این دسته :
95400

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
53x

34

2dar2
امتیاز در این دسته :
94800

1x
1x
1x

35

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
94040

9x
1x
3x
1x

36

fariborz_hunter
امتیاز در این دسته :
93480

1x

37

kia
امتیاز در این دسته :
91680

10x
3x

38

Stealth
امتیاز در این دسته :
89600

7x
2x
1x
1x

39

marand
امتیاز در این دسته :
88880

1x

40

ftmkh
امتیاز در این دسته :
87800

1x

41

King-Aghil
امتیاز در این دسته :
87540

1x

42

Rahim mah
امتیاز در این دسته :
86960

3x

43

EmpeRoR
امتیاز در این دسته :
86440

1x
4x
1x
1x
1x
1x

44

parniaz
امتیاز در این دسته :
85980

1x

45

sarzamin
امتیاز در این دسته :
85680

1x

46

wallman
امتیاز در این دسته :
85080

1x
1x

47

Ali kh
امتیاز در این دسته :
84230

1x
4x
2x
1x

48

majid1991
امتیاز در این دسته :
84060

2x

49

timsar
امتیاز در این دسته :
82290

4x

50

silvel2
امتیاز در این دسته :
82160

2x