باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
b25.sfinalz25.sa25.t
final25.tc20.tc10.x
final25.aa20.ab20.x
1

Stealth
امتیاز در این دسته :
496520
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
2

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
484380

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
26x
58x

3

naruto team
امتیاز در این دسته :
459430

1x
11x
2x
2x
3x
1x

4

ldragon
امتیاز در این دسته :
379360

7x
14x
6x
3x
2x

5

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
326800
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
6

pho3niX
امتیاز در این دسته :
272120
7

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
260440

73x
13x
12x
12x
2x
7x
7x
1x
18x
54x

8

kia
امتیاز در این دسته :
248000

12x
3x

9

master
امتیاز در این دسته :
234450

2x
5x

10

4fυη.
امتیاز در این دسته :
213780

1x
3x
1x
1x

11

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
209820

8x
1x
1x

12

reza_azimi
امتیاز در این دسته :
198850

9x

13

HOOK
امتیاز در این دسته :
196500

1x
1x
2x
1x
1x

14

will come for you
امتیاز در این دسته :
193750

5x
7x
9x
13x
2x
2x
2x

15

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
186280

1x
14x
1x
1x
1x
3x
1x

16

famo
امتیاز در این دسته :
185590

4x
1x
1x

17

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
170220

1x
1x
2x
2x

18

nemo
امتیاز در این دسته :
168640

2x
1x

19

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
166730

14x
2x
1x
1x
1x
1x

20

SARA
امتیاز در این دسته :
166290

6x
74x
7x
3x
2x
2x
1x
26x

21

SaeB BolDooZeR
امتیاز در این دسته :
159640

10x
1x

22

shomal4
امتیاز در این دسته :
158300

4x
1x

23

tcom
امتیاز در این دسته :
157360

1x
1x
1x

24

MSM
امتیاز در این دسته :
155040

27x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

25

Low Bass
امتیاز در این دسته :
151380

1x
1x

26

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
148400

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
22x

27

LawLess
امتیاز در این دسته :
148290

7x
1x
2x
1x
2x

28

lifer
امتیاز در این دسته :
140960
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
29

heros
امتیاز در این دسته :
135800

1x
1x
1x
1x

30

tanhavahid18
امتیاز در این دسته :
133320

1x
1x
3x
1x

31

wifi
امتیاز در این دسته :
132640

6x
2x
1x
1x

32

CareFree
امتیاز در این دسته :
127600

2x
28x
1x

33

Fear has return
امتیاز در این دسته :
126000
34

Kingdom
امتیاز در این دسته :
125600

1x
1x
1x
1x

35

мoнαммαd_ĸм,AminEmerge
امتیاز در این دسته :
124820

69x
5x
4x
4x
4x
2x
2x
36x

36

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
119200

26x
1x
1x

37

h4di
امتیاز در این دسته :
118060

1x
2x
1x
1x

38

Amir_pershian
امتیاز در این دسته :
115380

1x
1x

39

Milad RONIN
امتیاز در این دسته :
113940

1x
31x
3x
2x
1x
1x
21x

40

king-of-ne
امتیاز در این دسته :
112260

1x
1x

41

king bala
امتیاز در این دسته :
111450

3x
34x
1x

42

kralturk
امتیاز در این دسته :
109950

3x

43

hamham
امتیاز در این دسته :
107840

1x

44

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
106440

1x
22x
2x
1x

45

PARAZIT
امتیاز در این دسته :
105420

2x

46

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
99900

6x

47

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
98000

3x
5x

48

kimia
امتیاز در این دسته :
96300

1x
1x

49

TAKILA
امتیاز در این دسته :
95870

1x
1x
1x

50

persian_style
امتیاز در این دسته :
95400

66x
18x
19x
19x
19x
16x
2x
74x