باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finalg25finalf25e25
finald25c25.sb25.s
finalz25.sa25.tfinal25.t
1

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1121340

23x
27x
137x
28x
17x
22x
8x
15x
82x


2

ldragon
امتیاز در این دسته :
1020560

8x
15x
7x
3x
2x


3

naruto team
امتیاز در این دسته :
884470

1x
14x
5x
2x
2x
1x


4

Persian Style
امتیاز در این دسته :
859000
5

Milad
امتیاز در این دسته :
770740

3x
45x
3x
2x
4x
3x


6

pho3niX
امتیاز در این دسته :
711600
7

Legend Team
امتیاز در این دسته :
609800

7x
4x
63x
3x
9x
8x
5x


8

Nashenas
امتیاز در این دسته :
577200

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


9

kia
امتیاز در این دسته :
576520

20x
8x
1x


10

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
509240

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


11

Stealth
امتیاز در این دسته :
496520

10x
3x
2x
2x


12

Count Team
امتیاز در این دسته :
492070
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
13

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
452010

28x
2x
1x


14

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
411200

130x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
31x
116x


15

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
398960

9x
10x
73x
11x
5x
10x
12x
62x


16

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
350380

6x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


17

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
341840

80x
14x
14x
13x
9x
10x
12x
1x
16x
100x


18

master
امتیاز در این دسته :
332050

14x
2x
1x


19

newteam
امتیاز در این دسته :
330520

17x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


20

PARAZIT
امتیاز در این دسته :
324620

2x


21

king bala
امتیاز در این دسته :
313610

6x
67x
2x
1x
1x
1x


22

CareFree
امتیاز در این دسته :
311600

2x
34x
2x
3x
1x


23

PIRMARD
امتیاز در این دسته :
281080

3x
21x
2x


24

MSM. AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
276880

32x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


25

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
266120

25x
2x
3x
1x
2x
1x


26

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
265120

5x


27

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
250320

13x
2x
1x
1x
1x
1x


28

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
224020

16x


29

SaeB/Hamid
امتیاز در این دسته :
219320

16x
1x
1x


30

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
219080

2x
11x
2x
2x
2x
2x


31

4fυη.
امتیاز در این دسته :
213780

1x
3x
1x
1x


32

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
209820

8x
1x
1x


33

SARA
امتیاز در این دسته :
208210
34

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
199320
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
35

reza_azimi
امتیاز در این دسته :
198850

9x


36

HOOK
امتیاز در این دسته :
196500

1x
1x
2x
1x
1x


37

SALT02
امتیاز در این دسته :
196210

4x
1x


38

RAS
امتیاز در این دسته :
194280

4x
1x


39

EmpeRoR
امتیاز در این دسته :
192840

1x
5x
1x
1x
1x
1x


40

علی مولتی
امتیاز در این دسته :
189940

1x
17x


41

famo
امتیاز در این دسته :
185590

4x
1x
1x


42

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
173000

1x
26x
2x
1x


43

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
170220

1x
1x
2x
2x


44

nemo
امتیاز در این دسته :
168640

2x
1x


45

tcom
امتیاز در این دسته :
167920

2x
1x
2x
1x


46

hamham
امتیاز در این دسته :
166880

3x


47

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
166730

14x
2x
1x
1x
1x
1x


48

hamidreza_219
امتیاز در این دسته :
165950

4x


49

bikhiyal_baba
امتیاز در این دسته :
164800

32x
1x
2x
1x
1x


50

No mercy
امتیاز در این دسته :
162960

3x
12x
1x
2x
1x
2x
1x
1x