باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
e25finald25c25.s
b25.sfinalz25.sa25.t
final25.tc20.tc10.x
1

ldragon
امتیاز در این دسته :
1013680

8x
15x
7x
3x
2x


2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
710640
3

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
666620

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
18x
75x


4

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
564880

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


5

naruto team
امتیاز در این دسته :
503990

1x
12x
2x
2x
3x
1x


6

Stealth
امتیاز در این دسته :
496520
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
7

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
494840

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


8

Count Team
امتیاز در این دسته :
492070

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


9

kia
امتیاز در این دسته :
474440

19x
8x


10

persian_style
امتیاز در این دسته :
471000
11

RONIN
امتیاز در این دسته :
446900

2x
40x
3x
2x
3x
3x


12

master
امتیاز در این دسته :
330450

14x
2x
1x


13

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
326800
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
14

PARAZIT
امتیاز در این دسته :
324620

2x


15

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
313420

6x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


16

SharlataN
امتیاز در این دسته :
305160

7x
4x
60x
3x
8x
8x
5x


17

CareFree
امتیاز در این دسته :
291760

2x
34x
2x
3x
1x


18

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
288160

123x
21x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
19x
97x


19

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
280650

26x
2x
1x


20

king bala
امتیاز در این دسته :
277130

6x
64x
2x
1x
1x
1x


21

newteam
امتیاز در این دسته :
261720

14x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


22

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
222900

15x


23

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
220800

3x


24

4fυη.
امتیاز در این دسته :
213780

1x
3x
1x
1x


25

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
209820

8x
1x
1x


26

SARA
امتیاز در این دسته :
208210
27

MSM
امتیاز در این دسته :
207600

30x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


28

reza_azimi
امتیاز در این دسته :
198850

9x


29

HOOK
امتیاز در این دسته :
196500

1x
1x
2x
1x
1x


30

علی مولتی
امتیاز در این دسته :
189940

1x
17x


31

famo
امتیاز در این دسته :
185590

4x
1x
1x


32

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
171720

1x
25x
2x
1x


33

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
170220

1x
1x
2x
2x


34

nemo
امتیاز در این دسته :
168640

2x
1x


35

tcom
امتیاز در این دسته :
167920

2x
1x
2x
1x


36

hamham
امتیاز در این دسته :
166880

3x


37

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
166730

14x
2x
1x
1x
1x
1x


38

SaeB BolDooZeR
امتیاز در این دسته :
166040
39

hamidreza_219
امتیاز در این دسته :
164670

4x


40

No mercy
امتیاز در این دسته :
162960

3x
12x
1x
2x
1x
2x
1x
1x


41

bikhiyal_baba
امتیاز در این دسته :
162880

28x
1x
2x


42

shomal4
امتیاز در این دسته :
158300

4x
1x


43

Low Bass
امتیاز در این دسته :
151380

1x
1x


44

F A K E
امتیاز در این دسته :
149900

2x


45

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
148400
46

LawLess
امتیاز در این دسته :
148290

7x
1x
2x
1x
2x


47

lifer
امتیاز در این دسته :
140960
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
48

heros
امتیاز در این دسته :
135800

1x
1x
1x
1x


49

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
133960

13x
2x
1x
1x


50

tanhavahid18
امتیاز در این دسته :
133320

1x
1x
3x
1x