باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finalf25e25finald25
c25.sb25.sfinalz25.s
a25.tfinal25.tc20.t
1

ldragon
امتیاز در این دسته :
1020560

8x
15x
7x
3x
2x


2

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
882780

23x
27x
137x
28x
17x
22x
8x
15x
82x


3

naruto team
امتیاز در این دسته :
734070

1x
14x
5x
2x
2x
1x


4

pho3niX
امتیاز در این دسته :
711600
5

Persian Style
امتیاز در این دسته :
634040
6

Nashenas
امتیاز در این دسته :
577200

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


7

kia
امتیاز در این دسته :
557480

20x
8x
1x


8

Milad
امتیاز در این دسته :
541140

2x
43x
3x
2x
4x
3x


9

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
509080

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


10

Stealth
امتیاز در این دسته :
496520

10x
3x
2x
2x


11

Count Team
امتیاز در این دسته :
492070
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
12

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
411200

128x
24x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
27x
114x


13

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
398960

9x
10x
71x
5x
10x
12x
10x
61x


14

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
337930

27x
2x
1x


15

master
امتیاز در این دسته :
332050

14x
2x
1x


16

PARAZIT
امتیاز در این دسته :
324620

2x


17

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
319500

6x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


18

SHARLATAN
امتیاز در این دسته :
319240

7x
4x
63x
3x
9x
8x
5x


19

CareFree
امتیاز در این دسته :
311600

2x
34x
2x
3x
1x


20

newteam
امتیاز در این دسته :
296120

17x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


21

king bala
امتیاز در این دسته :
278250

6x
67x
2x
1x
1x
1x


22

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
224020

16x


23

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
220800

5x


24

SaeB/Hamid
امتیاز در این دسته :
219320

16x
1x
1x


25

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
219080

2x
11x
2x
2x
2x
2x


26

4fυη.
امتیاز در این دسته :
213780

1x
3x
1x
1x


27

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
209820

8x
1x
1x


28

MSM. AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
209040

32x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


29

SARA
امتیاز در این دسته :
208210

6x
126x
8x
14x
5x
5x
1x
57x


30

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
199320
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
31

reza_azimi
امتیاز در این دسته :
198850

9x


32

HOOK
امتیاز در این دسته :
196500

1x
1x
2x
1x
1x


33

SALT02
امتیاز در این دسته :
196210

4x
1x


34

EmpeRoR
امتیاز در این دسته :
192840

1x
5x
1x
1x
1x
1x


35

علی مولتی
امتیاز در این دسته :
189940

1x
17x


36

famo
امتیاز در این دسته :
185590

4x
1x
1x


37

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
173000

1x
26x
2x
1x


38

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
171920

78x
14x
14x
9x
10x
12x
12x
1x
16x
99x


39

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
170220

1x
1x
2x
2x


40

nemo
امتیاز در این دسته :
168640

2x
1x


41

tcom
امتیاز در این دسته :
167920

2x
1x
2x
1x


42

hamham
امتیاز در این دسته :
166880

3x


43

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
166730

14x
2x
1x
1x
1x
1x


44

hamidreza_219
امتیاز در این دسته :
165950

4x


45

bikhiyal_baba
امتیاز در این دسته :
164800

32x
1x
2x
1x
1x


46

No mercy
امتیاز در این دسته :
162960

3x
12x
1x
2x
1x
2x
1x
1x


47

shomal4
امتیاز در این دسته :
158300

4x
1x


48

Low Bass
امتیاز در این دسته :
151380

1x
1x


49

F A K E
امتیاز در این دسته :
149900

2x


50

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
148400