باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finald25c25.sb25.s
finalz25.sa25.tfinal25.t
c20.tc10.xfinal25.a
1

ldragon
امتیاز در این دسته :
1013680

8x
15x
7x
3x
2x


2

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
665340

22x
26x
134x
27x
17x
22x
8x
19x
73x


3

pho3niX
امتیاز در این دسته :
661640
4

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
564880

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


5

naruto team
امتیاز در این دسته :
503990

1x
12x
2x
2x
3x
1x


6

Stealth
امتیاز در این دسته :
496520
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
7

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
494840

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x
28x


8

Count Team
امتیاز در این دسته :
492070
9

persian_style
امتیاز در این دسته :
471000
10

kia
امتیاز در این دسته :
461840

19x
7x


11

RONIN
امتیاز در این دسته :
446900

2x
40x
3x
2x
3x
3x
31x


12

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
326800
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
13

PARAZIT
امتیاز در این دسته :
324620

2x


14

master
امتیاز در این دسته :
320610

11x
2x
1x


15

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
313420

6x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


16

SharlataN
امتیاز در این دسته :
305160

7x
3x
57x
2x
8x
8x
5x


17

CareFree
امتیاز در این دسته :
291760

2x
34x
2x
2x
1x


18

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
284680

116x
20x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
18x
84x


19

king bala
امتیاز در این دسته :
276490

6x
60x
2x
1x
1x
1x


20

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
240370

19x
1x
1x


21

4fυη.
امتیاز در این دسته :
213780

1x
3x
1x
1x


22

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
209820

8x
1x
1x


23

SARA
امتیاز در این دسته :
208210
24

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
200220

14x


25

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
200160

2x


26

reza_azimi
امتیاز در این دسته :
198850

9x


27

HOOK
امتیاز در این دسته :
196500

1x
1x
2x
1x
1x


28

علی مولتی
امتیاز در این دسته :
189940

1x
17x


29

famo
امتیاز در این دسته :
185590

4x
1x
1x


30

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
171720

1x
25x
2x
1x


31

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
170220

1x
1x
2x
2x


32

nemo
امتیاز در این دسته :
168640

2x
1x


33

tcom
امتیاز در این دسته :
167920

2x
1x
1x
1x


34

hamham
امتیاز در این دسته :
166880

3x


35

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
166730

14x
2x
1x
1x
1x
1x


36

SaeB BolDooZeR
امتیاز در این دسته :
166040
37

hamidreza_219
امتیاز در این دسته :
164670

4x


38

No mercy
امتیاز در این دسته :
162960

3x
12x
1x
2x
1x
2x
1x
1x


39

bikhiyal_baba
امتیاز در این دسته :
162880

23x
1x
2x


40

shomal4
امتیاز در این دسته :
158300

4x
1x


41

MSM
امتیاز در این دسته :
155040

29x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


42

Low Bass
امتیاز در این دسته :
151380

1x
1x


43

F A K E
امتیاز در این دسته :
149900

2x


44

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
148400
45

LawLess
امتیاز در این دسته :
148290

7x
1x
2x
1x
2x


46

lifer
امتیاز در این دسته :
140960
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
47

heros
امتیاز در این دسته :
135800

1x
1x
1x
1x


48

tanhavahid18
امتیاز در این دسته :
133320

1x
1x
3x
1x


49

wifi
امتیاز در این دسته :
132640

6x
2x
1x
1x


50

Fear has return
امتیاز در این دسته :
126000

7x