باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finald10finalg25finalf25
e25finald25c25.s
b25.sfinalz25.sa25.t
1

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1257860

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
18x
87x


2

naruto team
امتیاز در این دسته :
1201010

1x
15x
5x
2x
3x
1x


3

Persian Style
امتیاز در این دسته :
1058040
4

ldragon
امتیاز در این دسته :
1020560

8x
15x
7x
3x
2x


5

Legend Team
امتیاز در این دسته :
942320

8x
4x
64x
3x
10x
1x
8x
5x


6

Milad
امتیاز در این دسته :
770740

3x
47x
3x
2x
4x
3x
1x


7

pho3niX
امتیاز در این دسته :
711600
8

kia
امتیاز در این دسته :
617480

21x
8x
1x


9

Nashenas
امتیاز در این دسته :
577200

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


10

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
540920

83x
14x
14x
13x
9x
10x
13x
1x
16x
103x


11

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
510470

30x
2x
1x


12

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
509240

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


13

Stealth
امتیاز در این دسته :
496520

10x
3x
2x
2x


14

Count Team
امتیاز در این دسته :
492070
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
15

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
448680

27x
2x
3x
1x
2x
2x


16

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
411200

132x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
33x
120x


17

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
398960

9x
10x
75x
11x
5x
11x
12x
62x


18

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
383840

14x
2x
1x
1x
1x
1x


19

newteam
امتیاز در این دسته :
368600

18x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


20

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
350380

6x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


21

PIRMARD
امتیاز در این دسته :
349720
22

king bala
امتیاز در این دسته :
338990

6x
67x
2x
1x
1x
1x


23

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
332880

33x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


24

master
امتیاز در این دسته :
332230

14x
2x
1x


25

PARAZIT
امتیاز در این دسته :
324620

2x


26

CareFree
امتیاز در این دسته :
311600

2x
34x
2x
3x
1x


27

HEROS team
امتیاز در این دسته :
306040

33x
2x
2x
1x
2x
1x
2x


28

RAS
امتیاز در این دسته :
304220

5x
1x


29

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
300820

6x


30

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
224020

16x


31

SaeB/Hamid
امتیاز در این دسته :
219320

16x
1x
1x


32

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
219080

2x
11x
2x
2x
2x
2x


33

4fυη.
امتیاز در این دسته :
213780

1x
3x
1x
1x


34

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
209820

8x
1x
1x


35

SARA
امتیاز در این دسته :
208210
36

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
199320
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
37

reza_azimi
امتیاز در این دسته :
198850

9x


38

HOOK
امتیاز در این دسته :
196500

1x
1x
2x
1x
1x


39

SALT02
امتیاز در این دسته :
196210

4x
1x


40

EmpeRoR
امتیاز در این دسته :
192840

1x
5x
1x
1x
1x
1x


41

علی مولتی
امتیاز در این دسته :
189940

1x
17x


42

famo
امتیاز در این دسته :
187030

4x
1x
1x


43

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
173000

1x
26x
2x
1x


44

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
170220

1x
1x
2x
2x


45

nemo
امتیاز در این دسته :
168640

2x
1x


46

tcom
امتیاز در این دسته :
167920

2x
1x
2x
1x


47

hamham
امتیاز در این دسته :
166880

3x


48

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
166730

14x
2x
1x
1x
1x
1x


49

hamidreza_219
امتیاز در این دسته :
165950

4x


50

bikhiyal_baba
امتیاز در این دسته :
164800

32x
1x
2x
1x
1x