باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
a25.tfinal25.tc20.t
c10.xfinal25.aa20.a
b20.xh20.xa10.x
1

naruto team
امتیاز در این دسته :
260710

8x
2x
2x
2x

2

natarsid
امتیاز در این دسته :
246320

6x
3x
2x
13x
5x

3

4fυη.
امتیاز در این دسته :
213780

1x
3x
1x
1x

4

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
209820

8x
1x
1x

5

reza_azimi
امتیاز در این دسته :
198850

8x

6

HOOK
امتیاز در این دسته :
196500

1x
1x
2x
1x
1x

7

famo
امتیاز در این دسته :
185590

2x
1x
1x

8

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
174830

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x
12x

9

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
170220

1x
1x
2x
2x

10

nemo
امتیاز در این دسته :
168640

2x
1x

11

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
166730

14x
2x
1x
1x
1x
1x

12

shomal4
امتیاز در این دسته :
158300

4x
1x

13

tcom
امتیاز در این دسته :
157360

1x
1x
1x

14

Low Bass
امتیاز در این دسته :
151380

1x
1x

15

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
148400

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
19x

16

lifer
امتیاز در این دسته :
140960
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
17

MSM
امتیاز در این دسته :
137120

22x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

18

heros
امتیاز در این دسته :
135800

1x
1x
1x
1x

19

tanhavahid18
امتیاز در این دسته :
133320

1x
1x
3x
1x

20


امتیاز در این دسته :
132420
21

LawLess
امتیاز در این دسته :
130050

6x
1x
2x
1x
2x
10x

22

Fear has return
امتیاز در این دسته :
126000
23

Kingdom
امتیاز در این دسته :
125600

1x
1x
1x
1x

24

h4di
امتیاز در این دسته :
118060

1x
2x
1x
1x

25

Amir_pershian
امتیاز در این دسته :
115380

1x
1x

26

king-of-ne
امتیاز در این دسته :
112260

1x
1x

27

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
98000

3x
5x

28

kimia
امتیاز در این دسته :
96300

1x
1x

29

TAKILA
امتیاز در این دسته :
95870

1x
1x
1x

30

persian_style
امتیاز در این دسته :
95400

62x
17x
17x
17x
17x
15x
2x
51x

31

2dar2
امتیاز در این دسته :
94800

1x
1x
1x

32

fariborz_hunter
امتیاز در این دسته :
93480

1x

33

marand
امتیاز در این دسته :
88880

1x

34

ftmkh
امتیاز در این دسته :
87800

1x

35

King-Aghil
امتیاز در این دسته :
87540

1x

36

Rahim mah
امتیاز در این دسته :
86960

3x

37

EmpeRoR
امتیاز در این دسته :
86440

1x
4x
1x
1x
1x
1x

38

parniaz
امتیاز در این دسته :
85980

1x

39

sarzamin
امتیاز در این دسته :
85680

1x

40

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
85360

52x
5x
7x
6x
9x
6x
7x
36x

41

wallman
امتیاز در این دسته :
85080

1x
1x

42

Ali kh
امتیاز در این دسته :
84230

1x
4x
2x
1x

43

majid1991
امتیاز در این دسته :
84060

2x

44

timsar
امتیاز در این دسته :
82290

4x

45

silvel2
امتیاز در این دسته :
82160

2x

46

shayatinsorkh
امتیاز در این دسته :
81840

2x

47

ََArthur
امتیاز در این دسته :
81800

3x

48


امتیاز در این دسته :
81680
49

سید علی
امتیاز در این دسته :
80680

1x
10x

50

master
امتیاز در این دسته :
80570

2x
2x