باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finalz25.sa25.tfinal25.t
c20.tc10.xfinal25.a
a20.ab20.xh20.x
1

naruto team
امتیاز در این دسته :
459430

1x
10x
2x
2x
2x
1x

2

Stealth
امتیاز در این دسته :
459360

9x
3x
2x
2x

3

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
452580

18x
20x
109x
20x
13x
17x
6x
28x
52x

4

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
326800

9x
10x
68x
5x
10x
12x
10x
46x

5

natarsid
امتیاز در این دسته :
317360

6x
3x
2x
13x
5x

6

Gℓσяу Team
امتیاز در این دسته :
260440

70x
11x
11x
2x
12x
7x
7x
1x
16x
44x

7

kia
امتیاز در این دسته :
248000

12x
3x

8

master
امتیاز در این دسته :
233850

2x
4x

9

pho3niX
امتیاز در این دسته :
222720

17x
2x
4x
1x

10

4fυη.
امتیاز در این دسته :
213780

1x
3x
1x
1x

11

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
209820

8x
1x
1x

12

reza_azimi
امتیاز در این دسته :
198850

8x

13

HOOK
امتیاز در این دسته :
196500

1x
1x
2x
1x
1x

14

famo
امتیاز در این دسته :
185590

2x
1x
1x

15

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
174830

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x

16

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
172120

1x
13x
1x
1x
1x
3x
1x

17

KinG_sE
امتیاز در این دسته :
170220

1x
1x
2x
2x

18

nemo
امتیاز در این دسته :
168640

2x
1x

19

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
166730

14x
2x
1x
1x
1x
1x

20

SARA
امتیاز در این دسته :
164610

4x
58x
5x
1x
2x
2x
1x
20x

21

shomal4
امتیاز در این دسته :
158300

4x
1x

22

tcom
امتیاز در این دسته :
157360

1x
1x
1x

23

Low Bass
امتیاز در این دسته :
151380

1x
1x

24

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
148400

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
21x

25

LawLess
امتیاز در این دسته :
148290

6x
1x
2x
1x
2x

26

SaeB BoOoLDoOoZeR
امتیاز در این دسته :
143800
27

lifer
امتیاز در این دسته :
140960
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
28

MSM
امتیاز در این دسته :
137120

24x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

29

heros
امتیاز در این دسته :
135800

1x
1x
1x
1x

30

tanhavahid18
امتیاز در این دسته :
133320

1x
1x
3x
1x

31

Fear has return
امتیاز در این دسته :
126000
32

Kingdom
امتیاز در این دسته :
125600

1x
1x
1x
1x

33

wifi
امتیاز در این دسته :
124320

2x
5x
1x
1x

34

h4di
امتیاز در این دسته :
118060

1x
2x
1x
1x

35

Amir_pershian
امتیاز در این دسته :
115380

1x
1x

36

мoнαммαd_Salim
امتیاز در این دسته :
113900

62x
5x
4x
4x
4x
1x
2x
37x

37

king-of-ne
امتیاز در این دسته :
112260

1x
1x

38

kralturk
امتیاز در این دسته :
109950

3x

39

hamham
امتیاز در این دسته :
107840

1x

40

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
107040

24x
1x
1x

41

PARAZIT
امتیاز در این دسته :
105420

2x

42

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
98000

3x
5x

43

CareFree
امتیاز در این دسته :
96960

27x
1x
1x

44

kimia
امتیاز در این دسته :
96300

1x
1x

45

TAKILA
امتیاز در این دسته :
95870

1x
1x
1x

46

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
95660

6x

47

persian_style
امتیاز در این دسته :
95400

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
61x

48

2dar2
امتیاز در این دسته :
94800

1x
1x
1x

49

king bala
امتیاز در این دسته :
93530

2x
27x
1x

50

fariborz_hunter
امتیاز در این دسته :
93480

1x