باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
fh1000.sfg1000.sff1000.s
fe1000.sfd1000.sfc1000.s
fb1000.sfa1000.ses1000.s,ev1000.s,ex1000.s,ez1000.s
1

MOJI3656 - Ali Mulche
امتیاز در این دسته :
76732

50x
7x
7x
2x
6x
7x
7x
10x
28x

2

shahi_teffa
امتیاز در این دسته :
63288

32x
11x
3x
3x
9x
1x
2x
1x
11x

3

persian_style
امتیاز در این دسته :
60231

62x
17x
17x
17x
17x
15x
2x
41x

4

Mr.SALT
امتیاز در این دسته :
58705

50x
11x
9x
8x
10x
6x
5x
22x
45x

5

SABER_MAKSOR
امتیاز در این دسته :
52066

45x
4x
2x
2x
1x

6

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
45617

45x
4x
6x
5x
6x
5x
6x
26x

7

Ali.Sky.jas
امتیاز در این دسته :
39883

39x
3x
3x
5x
5x
3x
2x
36x

8

afshin
امتیاز در این دسته :
37940

20x
2x
7x
6x
5x
7x
2x
1x

9

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
35662

5x
5x
25x
9x
4x
8x
13x
24x

10

DR.Viking
امتیاز در این دسته :
33841
11

♠♥Moein♥♠
امتیاز در این دسته :
31940

23x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
13x

12

Reza Viasa
امتیاز در این دسته :
31881

32x
3x
2x
2x
3x
2x
16x

13

SiNa_ReNd
امتیاز در این دسته :
30447

4x
44x
4x
5x
5x
3x
2x

14

Mr.PeYmAn2001..
امتیاز در این دسته :
27933

28x
2x
3x
3x
3x
1x
1x

15

MaXiMouSe Team
امتیاز در این دسته :
27165

16x
3x
5x
3x
2x
1x
4x

16

RakaB
امتیاز در این دسته :
27100

45x
7x
2x
4x
4x
14x
3x

17

Tondar
امتیاز در این دسته :
27028

31x
2x
1x
1x
1x
1x
13x

18

THE!ShArK
امتیاز در این دسته :
25201

33x
2x
2x
3x
3x
2x
1x

19

Nopo Team
امتیاز در این دسته :
25104

36x
2x

20

mohaMMAD_SaLiM
امتیاز در این دسته :
24402

45x
3x
3x
2x
2x
1x
1x
30x

21

🌎HERO🌎🌍JoKeR🌍
امتیاز در این دسته :
23649

25x
1x
1x
2x
1x
1x
18x

22

♔ Alireza VIP Mohammad noob ♔
امتیاز در این دسته :
23508

45x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
13x

23

DAEI_ESI
امتیاز در این دسته :
22754

21x
2x
3x
2x
4x
1x
1x

24

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
21199

94x
6x
7x
13x
10x
13x
10x
13x
33x

25

MONSTER
امتیاز در این دسته :
21027

33x
1x
1x
1x
2x
17x

26

t.l
امتیاز در این دسته :
20321

7x
16x
3x
2x
4x
4x
1x

27

Ara3h
امتیاز در این دسته :
19842

9x
9x
19x
5x
1x
4x
2x
1x
1x

28

Persian Lord
امتیاز در این دسته :
19333

15x
1x
1x
1x

29

AMIR.KABOOS
امتیاز در این دسته :
18321

23x
8x
1x
1x

30

GreatSaMurai GreatAdmiral
امتیاز در این دسته :
18231

1x
19x
6x
5x
6x
2x
2x

31

Hamid Scorpion
امتیاز در این دسته :
18095

33x
8x

32

Big Mans
امتیاز در این دسته :
17109

20x
1x
1x
1x

33

SharLatan SE
امتیاز در این دسته :
16411

7x
3x
45x
8x
7x
5x
1x

34

Mr.GenZO
امتیاز در این دسته :
16254

19x
4x
2x
1x
2x
1x
1x

35

i TeuTon
امتیاز در این دسته :
15876

15x
3x
2x
1x

36

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
15758

15x
3x
1x
1x
1x
19x

37

Amir Ferekans
امتیاز در این دسته :
15381

24x
2x
1x
1x
1x
2x

38

Rasam
امتیاز در این دسته :
15156

25x
3x
2x
2x

39

Hassan Bahamin
امتیاز در این دسته :
14212

19x
1x
1x

40

Mr. CZ
امتیاز در این دسته :
13887

17x
4x
1x
3x
3x
3x
4x

41

KaZeM Ziro
امتیاز در این دسته :
13699

11x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

42

Black_Merlin
امتیاز در این دسته :
13397
43

MR______R.D
امتیاز در این دسته :
13186

4x
2x
2x
12x
3x
2x

44

yavar
امتیاز در این دسته :
13163

19x

45

KinG G!shans
امتیاز در این دسته :
13037

12x
2x
2x
1x
1x
1x

46

Vahid P.p
امتیاز در این دسته :
12709

29x
3x
2x
3x
6x
4x
2x

47

evilboy
امتیاز در این دسته :
12458

13x
1x
1x
1x

48

SlaYeR
امتیاز در این دسته :
12171

8x
1x
1x
1x

49

slak
امتیاز در این دسته :
12075

3x
1x

50

eru
امتیاز در این دسته :
12007

12x
1x
3x
4x
3x
3x