باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ks1000bo200kr1000
kq1000x3kp1000
ko1000kn1000km1000
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
6938010

89x
19x
22x
27x
23x
18x
3x
42x
169x


2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4267010
3

Herakles
امتیاز در این دسته :
3804692

1x


4

Legend Team
امتیاز در این دسته :
3597773

9x
6x
68x
3x
11x
1x
10x
5x


5

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3360060

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


6

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
3335796

96x
14x
15x
16x
10x
10x
14x
2x
19x
113x


7

king bala
امتیاز در این دسته :
3175969

6x
74x
2x
1x
1x
1x


8

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2993505

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
86x


9

sanafari
امتیاز در این دسته :
2583716

3x


10

kia
امتیاز در این دسته :
2559560

21x
8x
1x


11

pejman
امتیاز در این دسته :
2555527

10x
1x
1x
1x


12

naruto team
امتیاز در این دسته :
2539414

1x
18x
5x
2x
3x
1x


13

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
2511508

24x
1x
2x
3x
2x
1x
12x


14

Bizhan
امتیاز در این دسته :
2384934

27x


15

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
2265615

138x
27x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
33x
124x


16

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
2262204

30x
2x
1x


17

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
2246546

2x


18

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2234310

1x
3x
7x
3x
1x
16x
77x


19

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2160719

80x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
22x
130x


20

HOSSEIN PIRMARD
امتیاز در این دسته :
1994039

3x
28x
3x
1x


21

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1993063

13x
2x
1x
1x


22

master
امتیاز در این دسته :
1965824

14x
2x
1x


23

ldragon
امتیاز در این دسته :
1964246

8x
15x
7x
3x
2x


24

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
25

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1860857

5x
20x


26

WondeR
امتیاز در این دسته :
1814623

6x
1x


27

Count Team
امتیاز در این دسته :
1780428
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
28

Milad
امتیاز در این دسته :
1758755

3x
52x
3x
2x
5x
4x
1x


29

SIKO
امتیاز در این دسته :
1718965

10x
1x
1x
1x
1x


30

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1670680

2x
17x
2x
2x
1x
1x


31

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
1645036

34x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


32

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
161665033

yazd
امتیاز در این دسته :
1425877

3x


34

Cherry
امتیاز در این دسته :
1357193

83x
1x
1x
1x


35

hami
امتیاز در این دسته :
1345276

1x
1x
5x


36

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


37

timsar
امتیاز در این دسته :
1319909

7x


38

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388039

RakaB
امتیاز در این دسته :
1292191

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
16x
124x


40

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
1281603

5x


41

Emperatur
امتیاز در این دسته :
127988642

hamed123
امتیاز در این دسته :
127605043

STALKER
امتیاز در این دسته :
1261810

14x
1x
1x
1x
1x


44

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1259100

17x


45


امتیاز در این دسته :
125255946

teraviyan baz
امتیاز در این دسته :
123696047

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
1219980

12x
1x
1x
1x


48

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


49

bikhial
امتیاز در این دسته :
1212480

1x


50

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
1208788

38x
2x
1x
1x
1x
1x
1x