باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
iranu3je1000jd1000
jc1000ah50jb1000
ja1000iz1000iy1000
1

pho3niX
امتیاز در این دسته :
3933725
2

persian_style
امتیاز در این دسته :
3841060
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
2944926

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


4

pejman
امتیاز در این دسته :
2553327

10x
1x
1x
1x


5

Behnam unique
امتیاز در این دسته :
22802406

kia
امتیاز در این دسته :
2177870

19x
8x


7

king bala
امتیاز در این دسته :
2098125

6x
64x
2x
1x
1x
1x


8

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2095890

1x
3x
6x
3x
1x
19x
65x


9

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2067139

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
18x
75x


10

ldragon
امتیاز در این دسته :
1952446

8x
15x
7x
3x
2x


11

master
امتیاز در این دسته :
1946580

14x
2x
1x


12

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
1921601

76x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
27x
108x


13

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
14

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
1802702

123x
21x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
17x
93x


15

Count Team
امتیاز در این دسته :
1752668

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


16

Scor_pion
امتیاز در این دسته :
1741852

20x
1x
2x
2x
2x


17

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1644266

2x


18

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1634401

13x
2x
1x
1x


19

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1516577

5x
17x


20

SharlataN
امتیاز در این دسته :
1455222

7x
3x
58x
2x
8x
8x
5x


21

PARSA BAFPASH
امتیاز در این دسته :
1381967

26x


22

SIKO
امتیاز در این دسته :
1342005

8x
1x
1x
1x
1x


23

ali2113
امتیاز در این دسته :
1338096

10x
1x
1x


24

WondeR
امتیاز در این دسته :
1312568

5x
1x


25

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388026

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
129865027

sanafari
امتیاز در این دسته :
1298512
28

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
1276758

26x
2x
1x


29

naruto team
امتیاز در این دسته :
1267928

1x
12x
2x
2x
3x
1x


30

alireza
امتیاز در این دسته :
1239382

70x
11x
14x
8x
10x
12x
12x
1x
20x
69x


31

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1215239

14x
1x
3x
2x
1x
1x


32

B R D Z A R D
امتیاز در این دسته :
1197517

3x
20x
2x


33

hami
امتیاز در این دسته :
1176676

1x
1x
5x


34

Cherry
امتیاز در این دسته :
1172264

79x
1x
1x
1x


35

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
1124850

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


36

timsar
امتیاز در این دسته :
1103829

6x


37

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1071300

1x
2x
1x
1x


38

RONIN
امتیاز در این دسته :
1030435

2x
40x
3x
2x
3x
3x


39

emir M
امتیاز در این دسته :
1028846

9x


40

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
1010712

13x
1x
2x
1x
35x


41

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
992684

15x


42


امتیاز در این دسته :
98363943

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
97872044

RakaB
امتیاز در این دسته :
969881

80x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
90x


45

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
967365

12x
2x
1x
1x
1x
1x


46

028
امتیاز در این دسته :
96200447

hammerson
امتیاز در این دسته :
94249448

MenTaL
امتیاز در این دسته :
941153

16x
2x


49

Arnold
امتیاز در این دسته :
93120050

Stealth
امتیاز در این دسته :
920537
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.