باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
jx1000al50jw1000
jv1000x1ju1000
jt1000jp1000,jq1000,jr1000,js1000ak50
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
5150241
2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4267010
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3145340

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


4

Herakles
امتیاز در این دسته :
2936012

1x


5

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2557039

23x
27x
137x
28x
17x
22x
8x
15x
82x


6

pejman
امتیاز در این دسته :
2553327

10x
1x
1x
1x


7

kia
امتیاز در این دسته :
2499560

20x
8x
1x


8

king bala
امتیاز در این دسته :
2305647

6x
67x
2x
1x
1x
1x


9

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2187010

1x
3x
7x
3x
1x
16x
73x


10

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2130719
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
11

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
2075369

130x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
29x
116x


12

Legend Team
امتیاز در این دسته :
2037692

7x
4x
63x
3x
9x
8x
5x


13

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
2004673

80x
14x
14x
13x
9x
10x
12x
1x
16x
100x


14

sanafari
امتیاز در این دسته :
1969556

3x


15

master
امتیاز در این دسته :
1965644

14x
2x
1x


16

ldragon
امتیاز در این دسته :
1964246

8x
15x
7x
3x
2x


17

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
18

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
1876942

22x
1x
2x
2x
2x


19

naruto team
امتیاز در این دسته :
1854508

1x
14x
5x
2x
2x
1x


20

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1825106

2x


21

Bizhan
امتیاز در این دسته :
1812734

27x


22

Count Team
امتیاز در این دسته :
1780428
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
23

WondeR
امتیاز در این دسته :
1646663

5x
1x


24

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1634401

13x
2x
1x
1x


25

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1614497

5x
20x


26

SIKO
امتیاز در این دسته :
1580985
27

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
1568116

28x
2x
1x


28

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
145249029

Milad
امتیاز در این دسته :
1383198

3x
45x
3x
2x
4x
3x


30

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


31

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388032

برده زرد
امتیاز در این دسته :
1295647

3x
21x
2x


33

timsar
امتیاز در این دسته :
1287629

7x


34

hami
امتیاز در این دسته :
1240516

1x
1x
5x


35

Cherry
امتیاز در این دسته :
1239868

82x
1x
1x
1x


36

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


37

RakaB
امتیاز در این دسته :
1191631

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
12x
111x


38

Nashenas
امتیاز در این دسته :
1137190

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


39

028
امتیاز در این دسته :
113468440

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1101810

16x


41

emir M
امتیاز در این دسته :
1100966

9x


42

yazd
امتیاز در این دسته :
1089757

3x


43

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1088656

3x
1x
1x
1x


44

Emperatur
امتیاز در این دسته :
108536645


امتیاز در این دسته :
106343946

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1062944

13x
2x
1x
1x
1x
1x


47

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
1045352

14x
1x
2x
1x


48

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
1037323

5x


49

newteam
امتیاز در این دسته :
1002820

17x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


50

STALKER
امتیاز در این دسته :
982360

11x
1x
1x
1x