باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finald25hn1000hm1000
dr500hl1000aw200
hk1000hj1000av200
1

pho3niX
امتیاز در این دسته :
1858616

26x
2x
2x
6x


2

persian_style
امتیاز در این دسته :
1803886

67x
18x
19x
20x
20x
16x
2x
88x


3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
1629741

1x
18x
2x
1x
1x
3x
1x


4

pejman
امتیاز در این دسته :
1557127

6x
1x


5

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1470468

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
25x
65x


6

will come for you
امتیاز در این دسته :
1410748

5x
7x
9x
13x
2x
2x
2x


7

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
25x


8

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1310717

5x
18x
26x


9

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1306226

2x


10

ldragon
امتیاز در این دسته :
1304926

7x
14x
6x
3x
2x


11

naruto team
امتیاز در این دسته :
1255121

1x
12x
2x
2x
3x
1x


12

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
1218490

1x
2x
4x
1x
1x
22x
52x


13

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
1141428

88x
17x
13x
13x
8x
3x
7x
1x
19x
66x


14

I M P E R I A L.
امتیاز در این دسته :
1032884

13x
1x
3x
1x
1x
1x


15

master
امتیاز در این دسته :
990560

7x
2x


16

hammerson
امتیاز در این دسته :
94249417

king bala
امتیاز در این دسته :
921064

4x
43x
2x
1x
1x
1x


18

Stealth
امتیاز در این دسته :
920537
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
19

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
908843

2x
10x
1x
1x
1x
1x


20

kia
امتیاز در این دسته :
880074

14x
5x


21

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
22

SharlataN
امتیاز در این دسته :
821739

7x
3x
53x
8x
8x
5x
1x


23

aidin582
امتیاز در این دسته :
820275

4x
1x
1x
1x
1x
1x


24

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
816601

17x
1x


25

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
81073026

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
796055

8x


27

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
786452

11x
1x
2x
1x
26x


28

MenTaL
امتیاز در این دسته :
774123

13x
2x
25x


29

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
76800030

famo
امتیاز در این دسته :
767353

4x
1x
1x


31

ali2113
امتیاز در این دسته :
754836

6x
1x


32

timsar
امتیاز در این دسته :
727478

4x


33

Odin
امتیاز در این دسته :
725200

1x
1x
1x
1x
3x
1x


34

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
706099

1x
23x
2x
1x
25x


35

JoOoKER
امتیاز در این دسته :
700911

8x


36

David1994
امتیاز در این دسته :
696781

24x


37

wargod
امتیاز در این دسته :
68496038

Shaniz
امتیاز در این دسته :
659692

10x


39

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
657415
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
40


امتیاز در این دسته :
655100

2x
2x
2x


41

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
652320

5x
1x


42

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
636510

2x


43

hami
امتیاز در این دسته :
633876

1x
1x
4x


44

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
633309

7x
1x
1x
1x


45

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
628814

26x
1x
1x


46

Sir-M
امتیاز در این دسته :
626452

3x


47

LawLess
امتیاز در این دسته :
617302
48

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
614823

60x
12x
15x
12x
14x
6x
7x
24x
79x


49

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
614609

13x
1x
1x
1x
1x


50

MSM
امتیاز در این دسته :
611890

27x
1x
1x
1x
1x
1x
1x