باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
jt1000jp1000,jq1000,jr1000,js1000ak50
js1000iranv3unique500
jr1000jq1000jp1000
1

Persian.Style
امتیاز در این دسته :
4681021
2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4257250
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3115740

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


4

Herakles
امتیاز در این دسته :
2728292

1x


5

pejman
امتیاز در این دسته :
2553327

10x
1x
1x
1x


6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2472079

23x
27x
137x
28x
17x
22x
8x
15x
82x


7

kia
امتیاز در این دسته :
2433230

20x
8x
1x


8

king bala
امتیاز در این دسته :
2216237

6x
66x
2x
1x
1x
1x


9

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2130719
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
10

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2108850

1x
3x
6x
3x
1x
17x
73x


11

master
امتیاز در این دسته :
1965644

14x
2x
1x


12

ldragon
امتیاز در این دسته :
1964246

8x
15x
7x
3x
2x


13

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
1962576

128x
24x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
28x
114x


14

SHARLATAN
امتیاز در این دسته :
1913672

7x
4x
63x
3x
9x
8x
5x


15

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
16

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
1806562

21x
1x
2x
2x
2x


17

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1803386

2x


18

Count Team
امتیاز در این دسته :
1772588

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


19

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
1736371

78x
14x
14x
9x
10x
12x
12x
1x
16x
99x


20

Bizhan
امتیاز در این دسته :
1709294

27x


21

naruto team
امتیاز در این دسته :
1683668

1x
13x
5x
2x
2x
1x


22

sanafari
امتیاز در این دسته :
1672316

3x


23

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1634401

13x
2x
1x
1x


24

SIKO
امتیاز در این دسته :
1568505
25

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1524857

5x
20x


26

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
143989027

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
1402396

27x
2x
1x


28

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


29

WondeR
امتیاز در این دسته :
1312763

5x
1x


30

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388031

Milad
امتیاز در این دسته :
1267920

2x
43x
3x
2x
4x
3x


32

timsar
امتیاز در این دسته :
1261549

7x


33

برده زرد
امتیاز در این دسته :
1253317

3x
20x
2x


34

Cherry
امتیاز در این دسته :
1239068

82x
1x
1x
1x


35

hami
امتیاز در این دسته :
1231036

1x
1x
5x


36

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


37

RakaB
امتیاز در این دسته :
1163911

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
12x
110x


38

Nashenas
امتیاز در این دسته :
1137190

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


39

028
امتیاز در این دسته :
113468440

emir M
امتیاز در این دسته :
1100966

9x


41

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1088656

3x
1x
1x
1x


42

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1054250

16x


43

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
1045352

14x
1x
2x
1x
55x


44


امتیاز در این دسته :
103607945

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1029019

12x
2x
1x
1x
1x
1x


46

yazd
امتیاز در این دسته :
999557

3x


47

Emperatur
امتیاز در این دسته :
98552648

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
97872049

Stealth
امتیاز در این دسته :
973097

10x
3x
2x
2x


50

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
965503

5x