باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
unique500jr1000jq1000
jp1000aj50jj1000,jk1000
jo1000jn1000jm1000
1

Persian.Style
امتیاز در این دسته :
4482521
2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4240530
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3097740

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


4

Herakles
امتیاز در این دسته :
2588852

1x


5

pejman
امتیاز در این دسته :
2553327

10x
1x
1x
1x


6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2386083

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
15x
79x


7

kia
امتیاز در این دسته :
2378750

19x
8x
1x


8

king bala
امتیاز در این دسته :
2167011

6x
65x
2x
1x
1x
1x


9

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2130719
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
10

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2095890

1x
3x
6x
3x
1x
17x
68x


11

master
امتیاز در این دسته :
1965644

14x
2x
1x


12

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
1960576

127x
24x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
26x
114x


13

ldragon
امتیاز در این دسته :
1959326

8x
15x
7x
3x
2x


14

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
15

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
1801522

21x
1x
2x
2x
2x


16

SHARLATAN
امتیاز در این دسته :
1779416

7x
4x
61x
3x
8x
8x
5x


17

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1764626

2x


18

Count Team
امتیاز در این دسته :
1752668

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


19

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
1640677

76x
14x
14x
8x
10x
12x
12x
1x
16x
98x


20

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1634401

13x
2x
1x
1x


21

naruto team
امتیاز در این دسته :
1611148

1x
13x
5x
2x
2x
1x


22

Bizhan
امتیاز در این دسته :
1576894
23

sanafari
امتیاز در این دسته :
1569476

3x


24

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1516937

5x
20x


25

SIKO
امتیاز در این دسته :
1504085

9x
1x
1x
1x
1x


26

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
143461027

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
1367856

27x
2x
1x


28

ali2113
امتیاز در این دسته :
1344976

10x
1x
1x


29

WondeR
امتیاز در این دسته :
1312763

5x
1x


30

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388031

timsar
امتیاز در این دسته :
1250749

7x


32

برده زرد
امتیاز در این دسته :
1247397

3x
20x
2x


33

Cherry
امتیاز در این دسته :
1239068

82x
1x
1x
1x


34

hami
امتیاز در این دسته :
1231036

1x
1x
5x


35

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


36

RONIN
امتیاز در این دسته :
1194956

2x
42x
3x
2x
4x
3x
54x


37

Nashenas
امتیاز در این دسته :
1137190

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


38

028
امتیاز در این دسته :
112388439

RakaB
امتیاز در این دسته :
1123111

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
12x
110x


40

emir M
امتیاز در این دسته :
1100366

9x


41

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1088656

3x
1x
1x
1x


42

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1051310

16x


43

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
1045352

14x
1x
2x
1x
11x
55x


44


امتیاز در این دسته :
103607945

yazd
امتیاز در این دسته :
993917

3x


46

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
97872047

Stealth
امتیاز در این دسته :
973097

10x
3x
2x
2x


48

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
968599

12x
2x
1x
1x
1x
1x


49

newteam
امتیاز در این دسته :
954630

16x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


50

MenTaL
امتیاز در این دسته :
943713

16x
2x