باشگاه کاربران

 

ՏҠү

  در غفلت انسان همین بس که وقت و تلاش خود را صرف چیزی کند که به دردش نمی خورد و به کارش نمی آید.
 
3
 
0