باشگاه کاربران


برترین های سرور k5.x1

Persian Style
امتیاز در این سرور :
181300
2

Kerman BAX
امتیاز در این سرور :
103180

3x
1x
1x


3

Gorzi Team
امتیاز در این سرور :
90160

86x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


4

kia
امتیاز در این سرور :
80150

20x
8x
1x


5

PIRMARD
امتیاز در این سرور :
77980

3x
21x
2x


6

WaNTeD
امتیاز در این سرور :
71820

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


7

MenTaL
امتیاز در این سرور :
68390

16x
2x


8

emperor
امتیاز در این سرور :
63210

2x


9

arman
امتیاز در این سرور :
61740

1x
6x
1x


10

snapshot
امتیاز در این سرور :
54460

1x


11

BloOd BrOtheRs
امتیاز در این سرور :
5397012

WolFlanD
امتیاز در این سرور :
48370

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


13

HEROS team
امتیاز در این سرور :
48090

32x
2x
2x
1x
2x
1x
2x


14

فرهاد نوبهار
امتیاز در این سرور :
40670

9x


15

panther
امتیاز در این سرور :
39060

1x


16

HLS
امتیاز در این سرور :
3745017

pho3niX
امتیاز در این سرور :
37030
18

CyRuS
امتیاز در این سرور :
36470

18x
1x


19

semko
امتیاز در این سرور :
34440

1x


20

Assasin Pro
امتیاز در این سرور :
33950

4x


21

ReZa.TNT
امتیاز در این سرور :
27580

26x
1x
1x


22

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این سرور :
26110

130x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
31x
116x


23

m72
امتیاز در این سرور :
25130

2x


24

master
امتیاز در این سرور :
24850

14x
2x
1x


25

ButcheR
امتیاز در این سرور :
23030

4x


26

sanafari
امتیاز در این سرور :
22400

3x


27

دخانیات
امتیاز در این سرور :
22190

1x
1x


28

sh_rah
امتیاز در این سرور :
21770

2x


29

CareFree
امتیاز در این سرور :
20720

2x
34x
2x
3x
1x


30

Cherry
امتیاز در این سرور :
20510

82x
1x
1x
1x


31

Mr.3ALT
امتیاز در این سرور :
20160
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
32

shekar
امتیاز در این سرور :
19600

6x


33

MATRIX III
امتیاز در این سرور :
18970

14x
1x
2x
1x


34

king totan
امتیاز در این سرور :
18900

4x


35

ThE HeRoES
امتیاز در این سرور :
1862036

DooM
امتیاز در این سرور :
18550

6x


37

سودای عشق
امتیاز در این سرور :
18410

1x


38

gholdoor
امتیاز در این سرور :
18200

1x


39

YKing
امتیاز در این سرور :
1771040

سعید عسگرپور
امتیاز در این سرور :
17640

1x


41

bikhiyal_baba
امتیاز در این سرور :
17640

32x
1x
2x
1x
1x


42

BAX_SpeeDy
امتیاز در این سرور :
17570

16x


43

Mr H!Chi
امتیاز در این سرور :
1743044

Only4Baby
امتیاز در این سرور :
17150

2x


45

_𝙰𝚁𝚃𝙴𝙼𝙸𝚂_
امتیاز در این سرور :
16940

40x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


46

Mr.PeYmAn2001..
امتیاز در این سرور :
16800

38x
2x
3x
3x
3x
1x
1x


47

Mr._.G
امتیاز در این سرور :
1673048

mehran
امتیاز در این سرور :
16520

8x


49

Radman goalkeeper
امتیاز در این سرور :
16100

18x
2x
1x
1x


50

Saghi
امتیاز در این سرور :
15540

8x
1x