باشگاه کاربران


برترین های سرور k5.x1

Kerman BAX
امتیاز در این سرور :
75040

3x
1x
11x
15x

2

Gorzi2
امتیاز در این سرور :
66990

3x
1x

3

kia
امتیاز در این سرور :
62090

9x
2x

4

emperor
امتیاز در این سرور :
59570

2x

5

Bardazard
امتیاز در این سرور :
57960

2x

6

persian_style
امتیاز در این سرور :
57750

62x
17x
17x
17x
17x
15x
2x
51x

7

WaNTeD
امتیاز در این سرور :
54810

7x
1x
2x
1x

8

MenTaL
امتیاز در این سرور :
54390

8x
1x
15x

9

arman
امتیاز در این سرور :
53690

1x
4x
1x

10

BloOd BrOtheRs
امتیاز در این سرور :
49700


11

snapshot
امتیاز در این سرور :
36890


12

Assasin Pro
امتیاز در این سرور :
33950

3x

13

🌎HERO🌎🌍JoKeR🌍
امتیاز در این سرور :
29400

25x
1x
1x
2x
1x
1x
18x

14

WolFlanD
امتیاز در این سرور :
27860

1x
1x
2x

15

HLS
امتیاز در این سرور :
23310


16

CyRuS
امتیاز در این سرور :
22470

12x
1x

17

m72
امتیاز در این سرور :
22120

2x

18

فرهاد نوبهار
امتیاز در این سرور :
21910

3x

19

ناشناس
امتیاز در این سرور :
21630
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
20

pho3niX
امتیاز در این سرور :
21420

1x
8x
2x
1x

21

semko
امتیاز در این سرور :
19950


22

دخانیات
امتیاز در این سرور :
18270

1x
1x

23

YKing
امتیاز در این سرور :
17710


24

ThE HeRoES
امتیاز در این سرور :
16730


25

CareFree
امتیاز در این سرور :
16520

24x
1x
1x

26

panther
امتیاز در این سرور :
16520


27

Sir-M
امتیاز در این سرور :
16240


28

Mr H!Chi
امتیاز در این سرور :
15260


29

Andiya
امتیاز در این سرور :
15120

1x

30

Mr._.G
امتیاز در این سرور :
13580


31

kharchang
امتیاز در این سرور :
12250

1x

32

ReZa.TNT
امتیاز در این سرور :
10010

15x

33

taher
امتیاز در این سرور :
9940


34

ajax
امتیاز در این سرور :
9170


35

sohrab
امتیاز در این سرور :
8960


36

skull
امتیاز در این سرور :
8960

1x

37

HIPPO
امتیاز در این سرور :
8820

6x

38

Cherry
امتیاز در این سرور :
8820

25x
1x
1x

39

ButcheR
امتیاز در این سرور :
8750

3x

40

MORDOR
امتیاز در این سرور :
8120

1x

41

ويرانگر
امتیاز در این سرور :
7770


42

I L I D A N
امتیاز در این سرور :
7630


43

Nomber 1
امتیاز در این سرور :
7140


44

Supernatural
امتیاز در این سرور :
6230


45

sh_rah
امتیاز در این سرور :
6230

1x

46

Alexander
امتیاز در این سرور :
6230

6x

47

Time
امتیاز در این سرور :
6230


48

Mr.SALT
امتیاز در این سرور :
6020

50x
11x
9x
8x
10x
6x
5x
23x
48x

49

ناشناس
امتیاز در این سرور :
5950
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
50

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این سرور :
5880

46x
4x
3x
2x
4x
3x
1x
14x