باشگاه کاربران

 

Lord Farshad

  سخن کوروش به گبریاس که مخالف بود که کوروش در ابتدا به بابل حمله ببرد: تو حق داری که احتیاط را توصیه می کنی ولی من عقیده دارم که راست به طرف بابل بروم. نخست آنکه این شهر مرکز قوای دشمن است و سپس آنکه فتح هیچ گاه بسته به عده نبوده بلکه شجاعت باعث بهره مندی است. ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد
 
0
 
0مدالسرورامتیاز
Y36000
Y34800
E.S2520
Y32160
Y31680
Y31200
E.S1080
E.S1080
Y3960
Y3720
LF1000600
LC1000600
Y3480
Y3480
Y3480
Y3240
Y3240
LE1000200
BP200180
LE1000160
LF1000105
LF100090
LC100075
LF100075
BP20072
LE100064
LF100060
LC100060
LF100060
LF100060
LC100060
LE100056
BP20045
LE100040
LE100032
LF100030
LF100030
LF100030
LF100030
BP20027
LF100027
LF100027
BP20027
LE100024
LE100024
LE100024
LE100024
LC100021
LC100018
LF100018
LC100018
LC100018
LC100015
LF100015
LF100015
LC100015
LC100012
LF10009
LE10008
LC10006
LF10006
LC10006
LC10003
LF10003
LF10003
LC10003
LC10003
LF10003
LF10003