باشگاه کاربران

 

SINGLE

  GENERAL: برای داشتن یه جامعه سالم به حرف شایعات و بدی های کشور گوش ندید چون همه جا بدی و خوبی هست نزارید چکش کنند بکوبن تو سرمون تا هرج و مرج زیاد بشه و مثل سوریه ویرانمون کنند دشمن دوست خوبی نیست و مثل داعش به خانواده کسی رحم نخواهد کرد کنار هم باشیم تا کشورو بهتر بسازیم دست به دست هم دهیم به مهر میهن خویش کنیم اباد
 
0
 
0مدالسرورامتیاز
FINALD1036000
FINALD104500
FINALD104500
FINALD103600
FINALD103600
FINALD103600
FINALD101800
FINALD101620
FINALD101620
FINALD101440
FINALD101260
FINALD101260
E.S1200
FINALD101080
FINALD101080
FINALD10900
FINALD10900
FINALD10720
FINALD10720
FINALD10720
FINALD10720
FINALD10540
FINALD10540
FINALD10360