باشگاه کاربران


برترین های سرور q11

Roberto_Baggio
امتیاز در این سرور :
275400

2x
8x


2

WondeR
امتیاز در این سرور :
184800

4x


3

lucifer
امتیاز در این سرور :
166500

1x
1x
2x
1x
1x
1x


4

BlaCk_sUn
امتیاز در این سرور :
117900

1x


5

ناشناس
امتیاز در این سرور :
110100
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
6

Just2Def
امتیاز در این سرور :
101700

1x
1x


7

morghe-atash
امتیاز در این سرور :
84000

1x


8

PsychoRaiders
امتیاز در این سرور :
744009

مسکن مهر
امتیاز در این سرور :
7350010

wallas
امتیاز در این سرور :
6270011

Scor_pion
امتیاز در این سرور :
55200

15x
1x
1x
2x
1x


12

God Of War
امتیاز در این سرور :
5460013

blizard
امتیاز در این سرور :
46500

1x


14

pejman
امتیاز در این سرور :
39600

6x
1x


15

saman4
امتیاز در این سرور :
3300016

golia
امتیاز در این سرور :
30600

1x


17

Cherry
امتیاز در این سرور :
29700

64x
1x
1x
1x


18

baran
امتیاز در این سرور :
27600

1x


19

ultimate
امتیاز در این سرور :
23700

1x


20

shoeib
امتیاز در این سرور :
2250021

Giv
امتیاز در این سرور :
2160022

ناشناس
امتیاز در این سرور :
16500
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
23

gameover اولین
امتیاز در این سرور :
16200

1x


24

King
امتیاز در این سرور :
12900

1x


25

dragon
امتیاز در این سرور :
1260026

aaa
امتیاز در این سرور :
1230027

shayan spider
امتیاز در این سرور :
1140028

فورچه
امتیاز در این سرور :
11100

2x


29

hercool
امتیاز در این سرور :
1110030

Posion
امتیاز در این سرور :
1050031

behdad
امتیاز در این سرور :
1050032

duos
امتیاز در این سرور :
1020033

farom
امتیاز در این سرور :
960034

ali2113
امتیاز در این سرور :
8400

6x
1x


35

WolFlanD
امتیاز در این سرور :
6900

1x
3x
6x
2x
1x
19x
57x


36

mamali kchl face
امتیاز در این سرور :
6900

2x
4x


37

hojat
امتیاز در این سرور :
630038

توحید صادقپور
امتیاز در این سرور :
5700

13x
1x
1x


39

WeED
امتیاز در این سرور :
540040

master
امتیاز در این سرور :
5400

9x
2x
1x


41

king_of_sw
امتیاز در این سرور :
5400

3x


42

شغال
امتیاز در این سرور :
420043

مهرشاد 20
امتیاز در این سرور :
4200

3x


44

laki
امتیاز در این سرور :
420045

mehrdad63
امتیاز در این سرور :
390046

white wolf
امتیاز در این سرور :
3900

3x


47

maria
امتیاز در این سرور :
3900

1x


48

Noob
امتیاز در این سرور :
360049

navid 3soot
امتیاز در این سرور :
3600

1x


50

phone
امتیاز در این سرور :
3600