باشگاه کاربران


برترین های سرور q11

Roberto_Baggio
امتیاز در این سرور :
395400

2x
8x


2

WondeR
امتیاز در این سرور :
273000

4x


3

lucifer
امتیاز در این سرور :
255600

1x
1x
2x
1x
1x
1x


4

Just2Def
امتیاز در این سرور :
211500

1x
1x


5

wallas
امتیاز در این سرور :
1962006

Giv
امتیاز در این سرور :
1566007

BlaCk_sUn
امتیاز در این سرور :
151800

2x


8

PsychoRaiders
امتیاز در این سرور :
1395009

morghe-atash
امتیاز در این سرور :
125100

1x


10

golia
امتیاز در این سرور :
119700

1x


11

ناشناس
امتیاز در این سرور :
111300
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
12

Bardazard
امتیاز در این سرور :
110700

2x
12x
1x


13

arashk
امتیاز در این سرور :
9270014

baran
امتیاز در این سرور :
90300

1x


15

مسکن مهر
امتیاز در این سرور :
8790016

blizard
امتیاز در این سرور :
66000

1x


17

Scor_pion
امتیاز در این سرور :
63300

15x
1x
1x
2x
1x


18

ZODiAC
امتیاز در این سرور :
5820019

God Of War
امتیاز در این سرور :
5700020

فورچه
امتیاز در این سرور :
56400

4x


21

general
امتیاز در این سرور :
5070022

Alireza1370
امتیاز در این سرور :
47400

1x


23

ultimate
امتیاز در این سرور :
46500

1x


24

pejman
امتیاز در این سرور :
39600

6x
1x


25

shoeib
امتیاز در این سرور :
3840026

saman4
امتیاز در این سرور :
3300027

Cherry
امتیاز در این سرور :
30900

69x
1x
1x
1x


28

king bala
امتیاز در این سرور :
30000

4x
52x
2x
1x
1x
1x


29

Unforgiven
امتیاز در این سرور :
29700

2x
1x


30

amir_96
امتیاز در این سرور :
2820031

y141
امتیاز در این سرور :
2790032

shayan spider
امتیاز در این سرور :
2730033

Posion
امتیاز در این سرور :
2580034

ناشناس
امتیاز در این سرور :
24900
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
35

RakaB
امتیاز در این سرور :
23700

78x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
79x


36

boos
امتیاز در این سرور :
23700

1x


37

golia
امتیاز در این سرور :
2280038

best
امتیاز در این سرور :
2250039

duos
امتیاز در این سرور :
2190040

Afshin 7khat khatm rozegar
امتیاز در این سرور :
20700

19x
1x


41

aaa
امتیاز در این سرور :
2040042

farom
امتیاز در این سرور :
2010043

ali2113
امتیاز در این سرور :
19500

6x
1x


44

ناشناس
امتیاز در این سرور :
16500
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
45

gameover اولین
امتیاز در این سرور :
16200

1x


46

hojat
امتیاز در این سرور :
1620047

King
امتیاز در این سرور :
15600

1x


48

behdad
امتیاز در این سرور :
1500049

مهرشاد 20
امتیاز در این سرور :
13800

3x


50

MoMo
امتیاز در این سرور :
13800