باشگاه کاربران


برترین های سرور kl10001

entegham
امتیاز در این سرور :
4617

4x
4x
31x
3x
1x
2x
3x
1x


2

𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐢𝐞𝐬
امتیاز در این سرور :
3750

55x
5x
9x
5x
10x
4x
4x


3

DARK.LORD
امتیاز در این سرور :
3705

21x
6x
2x
4x
1x
5x
3x
11x


4

ELYAS
امتیاز در این سرور :
1983

1x


5

DARBEDAR
امتیاز در این سرور :
1878

93x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
2x
18x
104x


6

AndiyaHdR
امتیاز در این سرور :
1737

15x
2x


7

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این سرور :
1524

136x
26x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
33x
122x


8

Mehi2
امتیاز در این سرور :
1515

8x
1x
1x


9

Radman
امتیاز در این سرور :
1377

24x
4x
1x
1x
2x


10

AXEMAN
امتیاز در این سرور :
1374

4x
6x


11

Miloo
امتیاز در این سرور :
135912

Nakta
امتیاز در این سرور :
1272

24x
1x


13

Necromancer
امتیاز در این سرور :
1197

7x


14

nabodgar
امتیاز در این سرور :
1161

6x
1x
1x
1x


15

مازندران
امتیاز در این سرور :
1149

53x
5x
8x
5x
8x
4x
4x
1x
1x
12x


16

wildseed
امتیاز در این سرور :
1080

16x


17

ahmad y2j
امتیاز در این سرور :
1050

1x
14x


18

Mr.Ehsan
امتیاز در این سرور :
1026

1x
5x
1x


19

The Sharp
امتیاز در این سرور :
996
20

HIPPO
امتیاز در این سرور :
987

8x


21

Dog_KilleR
امتیاز در این سرور :
921

39x
2x
3x
4x
5x
1x
1x


22

WolveriNe
امتیاز در این سرور :
855

1x


23

BiG_MaNs
امتیاز در این سرور :
834

37x
1x
1x
2x
1x
1x
1x


24

Hamid Scorpion
امتیاز در این سرور :
768

40x
9x
1x


25

Viasa-evillboy
امتیاز در این سرور :
759

66x
8x
6x
9x
8x
7x
1x
1x


26

Salar Txa
امتیاز در این سرور :
738

1x


27

witch king
امتیاز در این سرور :
672

14x
6x


28

kralturk
امتیاز در این سرور :
636

4x
1x


29

𝓢𝓴𝔂
امتیاز در این سرور :
600

4x
22x
1x
1x
1x
1x


30

Darkob
امتیاز در این سرور :
585

2x


31

Arlen
امتیاز در این سرور :
58232

M@TRIX
امتیاز در این سرور :
582

43x
2x
3x
2x
4x
1x
2x


33

spartan
امتیاز در این سرور :
51334

ASTRIX
امتیاز در این سرور :
489

9x


35

hossein09
امتیاز در این سرور :
43836

ReZa.TNT
امتیاز در این سرور :
420

31x
1x
1x
1x


37

KINGKONG
امتیاز در این سرور :
42038

EMPIER
امتیاز در این سرور :
40539

Twee
امتیاز در این سرور :
381

4x


40

Jikoo
امتیاز در این سرور :
372

1x


41

Elyas
امتیاز در این سرور :
36342

Chebe
امتیاز در این سرور :
351

4x


43

Jangal M
امتیاز در این سرور :
288

12x


44

Esfehan
امتیاز در این سرور :
279

2x


45

Mr.Parsa
امتیاز در این سرور :
267

43x
3x
5x
4x
6x
2x
2x
102x


46

BiA2
امتیاز در این سرور :
243

6x


47

SuZuKi
امتیاز در این سرور :
216

1x


48

mokhmo
امتیاز در این سرور :
20449

ranginplast
امتیاز در این سرور :
18650

No.1Team
امتیاز در این سرور :
183

75x
4x
5x
4x
4x
6x
7x
1x
77x