باشگاه کاربران


برترین های سرور is10001

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این سرور :
7644

76x
14x
14x
8x
10x
12x
12x
1x
16x
98x


2

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این سرور :
5373

127x
24x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
26x
114x


3

Old Chatters :Xx
امتیاز در این سرور :
4992

29x
5x
3x
1x
1x


4

The Sharp
امتیاز در این سرور :
4062

3x
32x
4x
4x
4x
4x
4x
1x
54x


5

No.1Team
امتیاز در این سرور :
3897

64x
3x
5x
3x
4x
6x
5x
1x
75x


6

Mr.Parsa
امتیاز در این سرور :
3612

40x
3x
5x
4x
6x
2x
2x
57x


7

Nakta
امتیاز در این سرور :
3000

13x
1x


8

Dr.Viking
امتیاز در این سرور :
2919

93x
10x
7x
8x
7x
7x
2x


9

Saghi
امتیاز در این سرور :
2799

8x
1x


10

www
امتیاز در این سرور :
2373

50x
3x
1x


11

Gorzi Team
امتیاز در این سرور :
2274

83x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


12

adib
امتیاز در این سرور :
2205

13x
4x


13

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این سرور :
2031
14

ASSASSIN
امتیاز در این سرور :
1896

21x
3x
2x
2x


15

alireza error
امتیاز در این سرور :
1863
16

GENERAL
امتیاز در این سرور :
1563

9x
1x


17

Mr.3ALT
امتیاز در این سرور :
1443
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
18

hosein gerfild
امتیاز در این سرور :
1323

5x


19

Gmail93
امتیاز در این سرور :
1239

1x


20

Mr-GenZo
امتیاز در این سرور :
1194

36x
4x
4x
1x
2x
1x
1x


21

SARA
امتیاز در این سرور :
1125
22

hoomankhan
امتیاز در این سرور :
972

27x
2x
1x


23

mamad_power
امتیاز در این سرور :
909

5x
2x


24

w@rden_TeaM
امتیاز در این سرور :
891

95x
6x
4x
1x
2x
5x
4x


25

bisahab
امتیاز در این سرور :
76226

sky™ʜuиᴛᴇʀ
امتیاز در این سرور :
735

73x
4x
4x
8x
8x
3x
4x
56x


27

ali533
امتیاز در این سرور :
705
28

Tʀᴀᴠᴇʟ
امتیاز در این سرور :
684

52x
5x
4x
5x
5x
4x
3x
56x


29

Roman
امتیاز در این سرور :
666
30

kaka
امتیاز در این سرور :
60331

Marco
امتیاز در این سرور :
56132

dard
امتیاز در این سرور :
510

1x


33

SHARLATAN
امتیاز در این سرور :
495

7x
4x
61x
3x
8x
8x
5x


34

Sahar_Rey
امتیاز در این سرور :
468

5x


35

Roman_SOULs
امتیاز در این سرور :
468

10x


36

ALI DEXTER
امتیاز در این سرور :
438

8x
6x
21x
6x
8x
11x
1x


37

hoomankhan
امتیاز در این سرور :
36638

lamasab
امتیاز در این سرور :
366

1x


39

Dejkoob
امتیاز در این سرور :
34840

LeverPoll Team
امتیاز در این سرور :
327
41

Viva ShiraZz
امتیاز در این سرور :
303
42

Ghost RaideR
امتیاز در این سرور :
279
43

Heros
امتیاز در این سرور :
270

1x
2x
1x


44

Rome
امتیاز در این سرور :
258

1x


45

Farid2213
امتیاز در این سرور :
24346

30NA
امتیاز در این سرور :
20447

mfhp
امتیاز در این سرور :
192

1x


48

RaminNW
امتیاز در این سرور :
192

40x
12x
19x
19x
5x
13x
11x
57x


49

parchamdar
امتیاز در این سرور :
183

3x


50

SnowWhite
امتیاز در این سرور :
174

10x