باشگاه کاربران


برترین های سرور finalg251

Legend Team
امتیاز در این سرور :
292160

7x
4x
63x
3x
9x
8x
5x


2

ناشناس
امتیاز در این سرور :
242720
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
3

Milad
امتیاز در این سرور :
229600

3x
45x
3x
2x
4x
3x


4

Persian Style
امتیاز در این سرور :
224960
5

Amin GudZiLA
امتیاز در این سرور :
196000

25x
2x
3x
1x
2x
1x


6

PIRMARD
امتیاز در این سرور :
189120

3x
21x
2x


7

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این سرور :
169920

80x
14x
14x
13x
9x
10x
12x
1x
16x
100x


8

naruto team
امتیاز در این سرور :
151200

1x
14x
5x
2x
2x
1x


9

Moein BBoy
امتیاز در این سرور :
150080

13x
2x
1x
1x
1x
1x


10

HEROS team
امتیاز در این سرور :
147520

32x
2x
2x
1x
2x
1x
2x


11

U.MASTER
امتیاز در این سرور :
115360

28x
2x
1x


12

arash
امتیاز در این سرور :
89440

12x
2x
1x
2x


13

_𝙰𝚁𝚃𝙴𝙼𝙸𝚂_
امتیاز در این سرور :
85760

40x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


14

Mr_3NaToR
امتیاز در این سرور :
78560

1x
14x
1x
2x
2x
1x
1x


15

MSM. AY TAKIN
امتیاز در این سرور :
68320

32x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


16

RAS
امتیاز در این سرور :
64960

4x
1x


17

siyamak1362
امتیاز در این سرور :
6128018

B.U.L
امتیاز در این سرور :
60960

29x
5x
3x
1x
1x


19

ELIZABET
امتیاز در این سرور :
5568020

Bizhan
امتیاز در این سرور :
51040

27x


21

Devil Hunter
امتیاز در این سرور :
5024022

Mohamad Voice Kabir
امتیاز در این سرور :
49760

3x
1x


23

No Game
امتیاز در این سرور :
47040

2x


24

ASTRIX
امتیاز در این سرور :
44320

5x


25

king bala
امتیاز در این سرور :
36160

6x
67x
2x
1x
1x
1x


26

ناشناس
امتیاز در این سرور :
34560
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
27

DeathStorm
امتیاز در این سرور :
30880

6x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


28

STALKER
امتیاز در این سرور :
28160

11x
1x
1x
1x


29

mohamadi
امتیاز در این سرور :
2656030

Mostafaa
امتیاز در این سرور :
26560

6x


31

Kill
امتیاز در این سرور :
23520

1x


32

bad dream
امتیاز در این سرور :
23360

10x


33

ناشناس
امتیاز در این سرور :
22080
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
34

dastpache
امتیاز در این سرور :
2128035

wild_child
امتیاز در این سرور :
2096036

pazhool
امتیاز در این سرور :
20800

1x


37

YKing
امتیاز در این سرور :
2064038

kia
امتیاز در این سرور :
20480

20x
8x
1x


39

Sigar
امتیاز در این سرور :
1968040

ՏҠү
امتیاز در این سرور :
18560

3x
19x
1x
1x
1x


41

SIKO
امتیاز در این سرور :
17920

9x
1x
1x
1x
1x


42

kiani
امتیاز در این سرور :
1760043

delvapas
امتیاز در این سرور :
1728044

haj_hoosein
امتیاز در این سرور :
16960

94x


45

Eliot
امتیاز در این سرور :
1440046

Black_War
امتیاز در این سرور :
14400

1x


47

kaka
امتیاز در این سرور :
1440048

amoo asghar
امتیاز در این سرور :
1424049

keratos
امتیاز در این سرور :
1360050

looool
امتیاز در این سرور :
13440