باشگاه کاربران


برترین های سرور finalf251

naruto team
امتیاز در این سرور :
230080

1x
13x
5x
2x
2x
1x


2

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این سرور :
216160

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
15x
79x


3

FESHAR
امتیاز در این سرور :
196160

3x
1x


4

Mr.3ALT
امتیاز در این سرور :
183040
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
5

CHAP-DAST
امتیاز در این سرور :
165760

2x
10x
2x
2x
2x
2x


6

Persian.Style
امتیاز در این سرور :
163040
7

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این سرور :
151360

75x
14x
14x
8x
10x
12x
12x
1x
16x
98x


8

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این سرور :
123040

127x
24x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
25x
114x


9

EmpeRoR
امتیاز در این سرور :
106400

1x
5x
1x
1x
1x
1x


10

RONIN
امتیاز در این سرور :
94240

2x
41x
3x
2x
3x
3x


11

kia
امتیاز در این سرور :
83040

19x
8x
1x


12

KinG ToHi
امتیاز در این سرور :
72160

9x
10x
70x
5x
10x
12x
10x
60x


13

Corona Virus
امتیاز در این سرور :
70560

1x


14

Old Chatters :Xx
امتیاز در این سرور :
68160

29x
5x
3x
1x
1x


15

LATI_TEAM
امتیاز در این سرور :
63840

4x


16

U.MASTER
امتیاز در این سرور :
57280

27x
2x
1x


17

RAS
امتیاز در این سرور :
55680

4x
1x


18

SaeB/Hamid
امتیاز در این سرور :
53280

16x
1x
1x


19

مازندران
امتیاز در این سرور :
47840

41x
4x
8x
5x
5x
2x
2x
1x
12x


20

haji pezhi taji
امتیاز در این سرور :
44640

1x
35x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
12x
57x


21

RakaB
امتیاز در این سرور :
44480

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
12x
110x


22

kia.kocholoo
امتیاز در این سرور :
4432023

PoPersia
امتیاز در این سرور :
42880

1x


24

cyrous
امتیاز در این سرور :
40480

12x
1x


25

Dread_-_HunTeR
امتیاز در این سرور :
40320

2x


26

NIMA@MAZDAK@VIRANGAR
امتیاز در این سرور :
38560

37x
7x
6x
10x
4x
9x
25x
121x


27

The Sharp
امتیاز در این سرور :
38080

3x
31x
4x
4x
4x
4x
4x
1x
54x


28

ButcheR
امتیاز در این سرور :
37440

1x


29

modafe
امتیاز در این سرور :
35520

2x


30

juger
امتیاز در این سرور :
34720

1x


31

semko
امتیاز در این سرور :
34560

3x
1x
1x


32

newteam
امتیاز در این سرور :
34400

16x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


33

GREEN
امتیاز در این سرور :
33920

7x


34

فرهاد نوبهار
امتیاز در این سرور :
33440

9x


35

MATRIX III
امتیاز در این سرور :
33440

14x
1x
2x
1x
10x
55x


36

sky™ʜuиᴛᴇʀ
امتیاز در این سرور :
33120

72x
4x
4x
8x
8x
3x
4x
56x


37

ShoghaL
امتیاز در این سرور :
32480

15x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


38

𝟐𝟓𝟎𝓰𝓻 𝓣𝒆𝓪𝓶
امتیاز در این سرور :
32000

11x
1x
1x


39

M0Ɲ3ƬƐƦ
امتیاز در این سرور :
27840
40

Ali kh
امتیاز در این سرور :
25440

1x
11x
7x
1x


41

bachebirjandi
امتیاز در این سرور :
2512042

Mahdi_infinity
امتیاز در این سرور :
24800

7x
1x


43

Hassan Number One
امتیاز در این سرور :
23040

31x
2x
1x
3x
1x
55x


44

Nakta
امتیاز در این سرور :
20000

13x
1x


45

CareFree
امتیاز در این سرور :
19840

2x
34x
2x
3x
1x


46

Mr.kia
امتیاز در این سرور :
19840

11x


47

STALKER
امتیاز در این سرور :
19520

10x
1x
1x
1x


48

Ghasem
امتیاز در این سرور :
1600049

veneziia
امتیاز در این سرور :
1552050

Insane
امتیاز در این سرور :
14880