باشگاه کاربران


برترین های سرور x11

Persian Style
امتیاز در این سرور :
546600

85x
19x
21x
26x
23x
18x
3x
34x
160x


2

SCOR_pion
امتیاز در این سرور :
510300

23x
1x
2x
3x
2x
1x


3

WondeR
امتیاز در این سرور :
452100

5x
1x


4

BiG_MaNs
امتیاز در این سرور :
446100

32x
1x
1x
2x
1x
1x


5

Odin
امتیاز در این سرور :
300300

1x
1x
1x
1x
4x
1x


6

kralturk
امتیاز در این سرور :
270000

4x
1x


7

Reza kont
امتیاز در این سرور :
2478008

GreatSaMurai
امتیاز در این سرور :
246600

2x
27x
7x
5x
7x
3x
3x


9

Aghil
امتیاز در این سرور :
21870010

ZENON
امتیاز در این سرور :
21630011

Che
امتیاز در این سرور :
160500

1x


12

king bala
امتیاز در این سرور :
159600

6x
68x
2x
1x
1x
1x


13

naruto team
امتیاز در این سرور :
148200

1x
17x
5x
2x
3x
1x


14

BesT warrioR
امتیاز در این سرور :
141000

1x


15

God Of War
امتیاز در این سرور :
140400

1x


16

server
امتیاز در این سرور :
12990017

ehsan69v
امتیاز در این سرور :
129000

1x


18

m_b
امتیاز در این سرور :
126600

1x


19

elyas
امتیاز در این سرور :
122100

3x


20

Duel
امتیاز در این سرور :
117300

1x


21

Nebadin
امتیاز در این سرور :
110700

18x
2x
2x
2x
2x
1x
1x


22

eldorado
امتیاز در این سرور :
105900

1x
3x


23

RAS
امتیاز در این سرور :
104700

1x
7x
1x


24

U.MASTER
امتیاز در این سرور :
102300

30x
2x
1x


25

almas90az
امتیاز در این سرور :
9870026

tofan
امتیاز در این سرور :
98100

1x


27

Mehi2
امتیاز در این سرور :
95700

5x
1x
1x


28

viero
امتیاز در این سرور :
93900

4x


29

DARBEDAR
امتیاز در این سرور :
92100

86x
14x
14x
13x
10x
10x
13x
1x
18x
104x


30

lost
امتیاز در این سرور :
89100

1x


31

Amin GudZiLA
امتیاز در این سرور :
85200

28x
2x
3x
2x
2x
1x
2x


32

gav
امتیاز در این سرور :
84600

2x


33

Shadow find
امتیاز در این سرور :
8460034

No Game
امتیاز در این سرور :
83400

4x


35

gham
امتیاز در این سرور :
82200

2x


36

ahmad y2j
امتیاز در این سرور :
81300

11x


37

def_sw
امتیاز در این سرور :
7830038

Rebel King
امتیاز در این سرور :
7650039

یاشار قهرمان
امتیاز در این سرور :
74400

1x


40

S.Quirish
امتیاز در این سرور :
72900

1x


41

SALT02
امتیاز در این سرور :
72600

5x
1x


42

mehrshad20
امتیاز در این سرور :
72600

2x


43

Dionysus
امتیاز در این سرور :
72000

6x


44

NiLLOoOFAR
امتیاز در این سرور :
7140045

NaMoOoSaN
امتیاز در این سرور :
69600

2x


46

Cherry
امتیاز در این سرور :
68700

83x
1x
1x
1x


47

ruiner
امتیاز در این سرور :
67800

2x


48

GOD OF TERA
امتیاز در این سرور :
66600

3x


49

cyrous
امتیاز در این سرور :
64800

13x
1x


50

Sun
امتیاز در این سرور :
63900

1x