باشگاه کاربران


برترین های سرور r11

pejman
امتیاز در این سرور :
503700

8x
1x


2

GreatSaMurai GreatAdmiral
امتیاز در این سرور :
426900

2x
24x
6x
5x
6x
3x
3x


3

Scor_pion
امتیاز در این سرور :
380400

16x
1x
1x
2x
1x


4

Vojtek
امتیاز در این سرور :
284700

1x


5

hessam68
امتیاز در این سرور :
274800

1x


6

Ali Reza
امتیاز در این سرور :
271800

58x
7x
10x
6x
8x
12x
12x
1x
16x
62x


7

king bala
امتیاز در این سرور :
198000

6x
60x
2x
1x
1x
1x


8

ario
امتیاز در این سرور :
196800

3x


9

WondeR
امتیاز در این سرور :
186900

5x
1x


10

Wonders
امتیاز در این سرور :
18600011

محبت
امتیاز در این سرور :
182100

1x


12

DaDy
امتیاز در این سرور :
172800

2x


13

STALKER
امتیاز در این سرور :
154500

8x
1x
1x


14

come on baby
امتیاز در این سرور :
14940015

R e z a
امتیاز در این سرور :
137100

3x
1x


16

baxshomall
امتیاز در این سرور :
111000

1x


17

kizashi
امتیاز در این سرور :
98100

4x


18

at.t
امتیاز در این سرور :
98100

3x


19

Cherry
امتیاز در این سرور :
94500

77x
1x
1x
1x


20

Pedram
امتیاز در این سرور :
94500

8x


21

Alpha wolf
امتیاز در این سرور :
8280022

sasa
امتیاز در این سرور :
7260023

Warriors
امتیاز در این سرور :
6690024

avatar-amir
امتیاز در این سرور :
6420025

Mahan
امتیاز در این سرور :
5850026

NORTHER
امتیاز در این سرور :
58200

1x


27

CZX
امتیاز در این سرور :
56400

2x


28

wow
امتیاز در این سرور :
55800

9x


29

Stealth Team
امتیاز در این سرور :
52800

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


30

cmc
امتیاز در این سرور :
48300

4x


31

Hexor
امتیاز در این سرور :
47400

6x


32

Sigar
امتیاز در این سرور :
4350033

wallas
امتیاز در این سرور :
4290034

kian1355
امتیاز در این سرور :
4050035

Brutal
امتیاز در این سرور :
3780036

kasra
امتیاز در این سرور :
35700

1x
4x
1x


37

hoomankhan
امتیاز در این سرور :
34500

26x
2x
1x


38

djkia
امتیاز در این سرور :
34200

2x


39

Ostad
امتیاز در این سرور :
3030040

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این سرور :
29700

116x
20x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
18x
84x


41

ناشناس
امتیاز در این سرور :
27900
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
42

syrous
امتیاز در این سرور :
2580043

spadana
امتیاز در این سرور :
24900

3x


44

AZAD-BaAsH
امتیاز در این سرور :
24600

23x
1x
2x
1x
1x
1x


45

امیر علی
امتیاز در این سرور :
2400046

FashisT
امتیاز در این سرور :
2220047

QUΣΣΠ
امتیاز در این سرور :
1950048

Milad.sh
امتیاز در این سرور :
19500

1x


49

RAMAN
امتیاز در این سرور :
1950050

amiro
امتیاز در این سرور :
19200