باشگاه کاربران


برترین های سرور r11

GreatSaMurai GreatAdmiral
امتیاز در این سرور :
77700

2x
24x
6x
5x
6x
3x
3x


2

𝔞𝔫𝔗𝔦..𝔑𝔬𝔬𝔅𝔰 𝔗𝔈𝔄𝔐
امتیاز در این سرور :
71100

37x
7x
3x
6x
5x
7x
7x
14x
50x


3

pejman
امتیاز در این سرور :
63300

6x
1x


4

Wonders
امتیاز در این سرور :
621005

ناشناس
امتیاز در این سرور :
55800
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
6

sasa
امتیاز در این سرور :
546007

Sigar
امتیاز در این سرور :
435008

Hexor
امتیاز در این سرور :
27900

6x


9

STALKER
امتیاز در این سرور :
19200

8x
1x
1x


10

R e z a
امتیاز در این سرور :
13800

3x
1x


11

WondeR
امتیاز در این سرور :
10500

4x


12

Brutal
امتیاز در این سرور :
990013

iM4n Warr!or
امتیاز در این سرور :
8700

15x
4x


14

DaDy
امتیاز در این سرور :
750015

Vojtek
امتیاز در این سرور :
5100

1x


16

Black_War
امتیاز در این سرور :
4200

1x


17

NORTHER
امتیاز در این سرور :
3900

1x


18

Mahan
امتیاز در این سرور :
360019

Zigzag
امتیاز در این سرور :
300020

BlaCK_WaR
امتیاز در این سرور :
270021

little ONe
امتیاز در این سرور :
2700

6x


22

Bardazard
امتیاز در این سرور :
2400

2x
9x
1x


23

myaffa
امتیاز در این سرور :
240024

منصور
امتیاز در این سرور :
2400

1x


25

kamal
امتیاز در این سرور :
240026

Scor_pion
امتیاز در این سرور :
2400

15x
1x
1x
2x
1x


27

SubZero
امتیاز در این سرور :
2400

31x
2x
3x
2x
1x
1x


28

hessam68
امتیاز در این سرور :
2100

1x


29

emir M
امتیاز در این سرور :
2100

9x


30

at.t
امتیاز در این سرور :
2100

3x


31

payam-king
امتیاز در این سرور :
210032

king bala
امتیاز در این سرور :
2100

4x
49x
2x
1x
1x
1x


33

ناشناس
امتیاز در این سرور :
2100
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
34

Mr.x
امتیاز در این سرور :
210035

baxshomall
امتیاز در این سرور :
1800

1x


36

amir.b
امتیاز در این سرور :
1800

7x


37

IMMORTAL
امتیاز در این سرور :
1800

16x
1x


38

محبت
امتیاز در این سرور :
1800

1x


39

CZX
امتیاز در این سرور :
1800

1x


40

Itachi Uchiha
امتیاز در این سرور :
1800

6x


41

jansnow
امتیاز در این سرور :
1800

1x


42

Giv
امتیاز در این سرور :
180043

EAE
امتیاز در این سرور :
1500

1x


44

Pic Tak
امتیاز در این سرور :
1500

16x
1x


45

Alpha wolf
امتیاز در این سرور :
150046

Top
امتیاز در این سرور :
150047

robah
امتیاز در این سرور :
120048

UwillKnow
امتیاز در این سرور :
120049

Demonmasood
امتیاز در این سرور :
120050

blood
امتیاز در این سرور :
1200