باشگاه کاربران


برترین های سرور jg10001

ALI DEXTER
امتیاز در این سرور :
2917

9x
6x
22x
7x
8x
11x
2x
1x


2

مازندران
امتیاز در این سرور :
1093

41x
4x
8x
5x
5x
2x
2x
1x
11x


3

cyrous
امتیاز در این سرور :
909

13x
1x


4

alireza error
امتیاز در این سرور :
889
5

iman warr!or315
امتیاز در این سرور :
857

29x
5x
3x
1x
1x


6

RakaB
امتیاز در این سرور :
787

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
12x
110x


7

www
امتیاز در این سرور :
785

50x
3x
1x


8

Ali kh
امتیاز در این سرور :
689
9

romeminemrom1
امتیاز در این سرور :
60210

witch king
امتیاز در این سرور :
587

10x
5x


11

Sa7aN_A3
امتیاز در این سرور :
562

1x


12

SHARLATAN
امتیاز در این سرور :
503

7x
4x
63x
3x
9x
8x
5x


13

skygirl
امتیاز در این سرور :
482

1x


14

Shredder
امتیاز در این سرور :
47815

ıllıllı Tʜᴇ NᴏᴛᴏʀɪᴏᴜS B.ɪ.G. ıllıllı
امتیاز در این سرور :
431

27x
1x
1x


16

haj_hoosein
امتیاز در این سرور :
420

93x


17

نوید123
امتیاز در این سرور :
394

42x
1x


18

Nakta
امتیاز در این سرور :
389

13x
1x


19

GENERAL
امتیاز در این سرور :
354

9x
1x


20

butcher_armin
امتیاز در این سرور :
34421

110
امتیاز در این سرور :
294

1x


22

AloneForEver
امتیاز در این سرور :
292

5x
2x


23

Persian.Style
امتیاز در این سرور :
277
24

Pedramogf
امتیاز در این سرور :
27725

LOTI
امتیاز در این سرور :
27026

radio
امتیاز در این سرور :
268

2x


27

Zarees
امتیاز در این سرور :
25928

123
امتیاز در این سرور :
25429

Pic Tak
امتیاز در این سرور :
246

21x
1x


30

مهدی noori
امتیاز در این سرور :
24631

Elyas
امتیاز در این سرور :
23432

hamed89
امتیاز در این سرور :
23333

سید علی best friends
امتیاز در این سرور :
233

1x
16x
1x


34

Akelis1366
امتیاز در این سرور :
23135

parchamdar
امتیاز در این سرور :
230

3x


36

RaGnar
امتیاز در این سرور :
222

79x
11x
5x
7x
9x
6x
6x


37

slak
امتیاز در این سرور :
22138

Afshin 7khat khatm rozegar
امتیاز در این سرور :
219

23x
1x


39

PASHAAA
امتیاز در این سرور :
212

3x


40

David war
امتیاز در این سرور :
20841

Mr.3ALT
امتیاز در این سرور :
200
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
42

Dog_KilleR
امتیاز در این سرور :
200

33x
2x
3x
4x
5x
1x


43

mtp1114
امتیاز در این سرور :
17944

SiGaR
امتیاز در این سرور :
17845

Unicorn
امتیاز در این سرور :
173

1x


46

haji pezhi taji
امتیاز در این سرور :
168

1x
35x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
11x
57x


47

goul
امتیاز در این سرور :
164

1x


48

S O R E N A
امتیاز در این سرور :
15949

MEYSAM
امتیاز در این سرور :
153

10x
1x


50

bikhiyal_baba
امتیاز در این سرور :
150

32x
1x
2x
1x
1x