باشگاه کاربران


برترین های سرور jf10001

ALI DEXTER
امتیاز در این سرور :
3078

9x
6x
22x
7x
8x
11x
2x
1x


2

witch king
امتیاز در این سرور :
1366

10x
5x


3

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این سرور :
1279

78x
14x
14x
9x
10x
12x
12x
1x
16x
99x


4

RaGnar
امتیاز در این سرور :
1029

79x
11x
5x
7x
9x
6x
6x


5

shahrooz
امتیاز در این سرور :
1026

4x
1x


6

aaa
امتیاز در این سرور :
960

10x
1x
1x


7

SHARLATAN
امتیاز در این سرور :
881

7x
4x
63x
3x
9x
8x
5x


8

Dog_KilleR
امتیاز در این سرور :
850

33x
2x
3x
4x
5x
1x


9

sky™ʜuиᴛᴇʀ
امتیاز در این سرور :
800

74x
4x
4x
8x
8x
3x
4x
57x


10

SarDar
امتیاز در این سرور :
796

13x
2x


11

Elyas
امتیاز در این سرور :
71712

slak
امتیاز در این سرور :
70113

haj_hoosein
امتیاز در این سرور :
674

93x


14

Pir mard
امتیاز در این سرور :
584

24x
3x
6x
5x
2x
1x
4x


15

sag
امتیاز در این سرور :
537

1x


16

U.MASTER
امتیاز در این سرور :
459

27x
2x
1x


17

Badplayer
امتیاز در این سرور :
43718

www
امتیاز در این سرور :
436

50x
3x
1x


19

RakaB
امتیاز در این سرور :
375

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
12x
110x


20

MAJID DROGBA
امتیاز در این سرور :
358

10x


21

mamad topol
امتیاز در این سرور :
358

4x


22

Mr.3ALT
امتیاز در این سرور :
348
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
23

haji pezhi taji
امتیاز در این سرور :
345

1x
35x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
11x
57x


24

Pic Tak
امتیاز در این سرور :
308

21x
1x


25

khar
امتیاز در این سرور :
289

1x


26

harmale
امتیاز در این سرور :
285

1x


27

BiA2
امتیاز در این سرور :
280

6x


28

king totan
امتیاز در این سرور :
273

4x


29

parchamdar
امتیاز در این سرور :
228

3x


30

rasht
امتیاز در این سرور :
20231

Persian.Style
امتیاز در این سرور :
200
32

ZENON
امتیاز در این سرور :
18833

dejkoob
امتیاز در این سرور :
16034

محمد صدرا
امتیاز در این سرور :
14535

3milyard lanati
امتیاز در این سرور :
12036

DEXTER
امتیاز در این سرور :
120

6x


37

bansheee
امتیاز در این سرور :
11738

sorry
امتیاز در این سرور :
11239

bol
امتیاز در این سرور :
11040

roz
امتیاز در این سرور :
10641

poop
امتیاز در این سرور :
10342

party
امتیاز در این سرور :
10143

german
امتیاز در این سرور :
9944

bikhiyal_baba
امتیاز در این سرور :
92

32x
1x
2x
1x
1x


45

BANGI
امتیاز در این سرور :
9146

sika
امتیاز در این سرور :
9147

Mohandes Hakim
امتیاز در این سرور :
85

3x


48

D!verT
امتیاز در این سرور :
83

12x


49

NeverMore
امتیاز در این سرور :
82

1x


50

asb
امتیاز در این سرور :
82