باشگاه کاربران


برترین های سرور jc10001

Hassan Number One
امتیاز در این سرور :
892

32x
2x
1x
3x
1x
55x


2

ناشناس
امتیاز در این سرور :
753
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
3

ناشناس
امتیاز در این سرور :
710
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
4

ALI DEXTER
امتیاز در این سرور :
685

9x
6x
22x
7x
8x
11x
2x
1x


5

Amatorha
امتیاز در این سرور :
546

8x
3x
8x
28x
3x
4x
3x
1x


6

The Sharp
امتیاز در این سرور :
527

3x
32x
4x
4x
4x
4x
4x
1x


7

roza
امتیاز در این سرور :
521

1x
1x
2x
2x
1x
1x


8

ناشناس
امتیاز در این سرور :
483
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
9

ناشناس
امتیاز در این سرور :
479
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
10

iman warr!or315
امتیاز در این سرور :
479

29x
5x
3x
1x
1x


11

U.MASTER
امتیاز در این سرور :
461

27x
2x
1x


12

ناشناس
امتیاز در این سرور :
458
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
13

ناشناس
امتیاز در این سرور :
395
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
14

w@rden_TeaM
امتیاز در این سرور :
310

95x
6x
4x
1x
2x
5x
4x


15

No.1Team
امتیاز در این سرور :
301

65x
3x
5x
3x
4x
6x
6x
1x
75x


16

THE!ShArK
امتیاز در این سرور :
296

36x
2x
2x
4x
3x
2x
1x


17

♠♥Moein♥♠
امتیاز در این سرور :
269

43x
3x
2x
1x
3x
3x
3x


18

Viasa-evillboy
امتیاز در این سرور :
266

63x
6x
6x
9x
7x
6x
1x
1x


19

ناشناس
امتیاز در این سرور :
262
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
20

bikhiyal_baba
امتیاز در این سرور :
255

32x
1x
2x
1x
1x


21

AloneForEver
امتیاز در این سرور :
252

5x
2x


22

ناشناس
امتیاز در این سرور :
223
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
23

mehdi1045
امتیاز در این سرور :
199

71x
3x
1x


24

Vahid Virus
امتیاز در این سرور :
184

3x
2x
7x
3x


25

RePTiLe
امتیاز در این سرور :
183

2x


26

SarDar
امتیاز در این سرور :
156

13x
2x


27

RaGnar
امتیاز در این سرور :
156

79x
11x
5x
7x
9x
6x
6x


28

ʜᴏssᴇɪɴ ʜuиᴛᴇʀ
امتیاز در این سرور :
143

15x
1x
1x


29

www
امتیاز در این سرور :
124

50x
3x
1x


30

ناشناس
امتیاز در این سرور :
117
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
31

armitaj
امتیاز در این سرور :
11232

ناشناس
امتیاز در این سرور :
109
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
33

BAX_SpeeDy
امتیاز در این سرور :
108

16x


34

sadegh
امتیاز در این سرور :
100

6x


35

faezeh.s
امتیاز در این سرور :
96

1x


36

RakaB
امتیاز در این سرور :
93

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
12x
110x


37

rahman.D
امتیاز در این سرور :
93

1x


38

Pir mard
امتیاز در این سرور :
90

24x
3x
6x
5x
2x
1x
4x


39

Pic Tak
امتیاز در این سرور :
78

21x
1x


40

ناشناس
امتیاز در این سرور :
66
این کاربر تا اتمام سرور نمایش رتبه خود را مخفی نموده است.
41

MAJID DROGBA
امتیاز در این سرور :
66

10x


42

LAMPARD
امتیاز در این سرور :
6543

hoomankhan
امتیاز در این سرور :
65

27x
2x
1x


44

Nitro
امتیاز در این سرور :
5845

coolex
امتیاز در این سرور :
5746

MRD
امتیاز در این سرور :
56

1x


47

9999
امتیاز در این سرور :
5348

Fashion Tv
امتیاز در این سرور :
5149

adele
امتیاز در این سرور :
5050

rex
امتیاز در این سرور :
49