باشگاه کاربران


برترین های سرور iq10001

Dog_KilleR
امتیاز در این سرور :
1805

33x
2x
3x
4x
5x
1x


2

RaminNW
امتیاز در این سرور :
1263

40x
12x
19x
19x
5x
13x
11x
57x


3

davood
امتیاز در این سرور :
1245

26x
3x
2x
2x
2x
1x


4

Villain
امتیاز در این سرور :
1125

1x


5

ALI DEXTER
امتیاز در این سرور :
1110

8x
6x
21x
6x
8x
11x
1x


6

Amin GudZiLA
امتیاز در این سرور :
1051

24x
2x
3x
1x
2x
1x


7

Pir mard
امتیاز در این سرور :
881

24x
3x
6x
5x
2x
1x
4x


8

ASSASSIN
امتیاز در این سرور :
874

21x
3x
2x
2x


9

Mr.3ALT
امتیاز در این سرور :
828
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
10

witch king
امتیاز در این سرور :
793

9x
5x


11

Nakta
امتیاز در این سرور :
783

13x
1x


12

Viva ShiraZz
امتیاز در این سرور :
757
13

RaGnar
امتیاز در این سرور :
551

77x
10x
4x
7x
8x
6x
6x


14

russia
امتیاز در این سرور :
530

1x


15

Saghi
امتیاز در این سرور :
462

8x
1x


16

FuN
امتیاز در این سرور :
430

6x


17

Milad.sh
امتیاز در این سرور :
414

1x


18

Gmail93
امتیاز در این سرور :
399

1x


19

haj_hoosein
امتیاز در این سرور :
392

92x


20

GENERAL
امتیاز در این سرور :
378

9x
1x


21

w@rden_TeaM
امتیاز در این سرور :
364

95x
6x
4x
1x
2x
5x
4x


22

zigorat1374
امتیاز در این سرور :
33923

ıllıllı Tʜᴇ NᴏᴛᴏʀɪᴏᴜS B.ɪ.G. ıllıllı
امتیاز در این سرور :
333

27x
1x
1x


24

Cherry
امتیاز در این سرور :
329

82x
1x
1x
1x


25

SinaSiil
امتیاز در این سرور :
316

3x


26

Lucky
امتیاز در این سرور :
304

1x


27

Zoom
امتیاز در این سرور :
302

2x


28

Mr-GenZo
امتیاز در این سرور :
298

36x
4x
4x
1x
2x
1x
1x


29

Sea
امتیاز در این سرور :
29330

haji pezhi taji
امتیاز در این سرور :
269

1x
35x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
12x
57x


31

Old Chatters :Xx
امتیاز در این سرور :
247

29x
5x
3x
1x
1x


32

Scorpion
امتیاز در این سرور :
247

1x
9x
1x


33

BiA2
امتیاز در این سرور :
236

6x


34

ssss
امتیاز در این سرور :
218

1x


35

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این سرور :
217
36

Iman holly
امتیاز در این سرور :
214

9x
1x


37

bikhiyal_baba
امتیاز در این سرور :
207

32x
1x
2x
1x
1x


38

No.1Team
امتیاز در این سرور :
203

64x
3x
5x
3x
4x
6x
5x
1x
75x


39

hojat
امتیاز در این سرور :
191

1x


40

hoomankhan
امتیاز در این سرور :
187

27x
2x
1x


41

alireza error
امتیاز در این سرور :
183
42

Dr.Viking
امتیاز در این سرور :
166

93x
10x
7x
8x
7x
7x
2x


43

Sahar_Rey
امتیاز در این سرور :
152

5x


44

hosein gerfild
امتیاز در این سرور :
142

5x


45

ParHaM SeZaR
امتیاز در این سرور :
11846

Esteqlal
امتیاز در این سرور :
11747

lamasab
امتیاز در این سرور :
115

1x


48

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این سرور :
106

127x
24x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
26x
114x


49

تنهایم
امتیاز در این سرور :
10350

LeverPoll Team
امتیاز در این سرور :
98