باشگاه کاربران


برترین های سرور ds5001

SwaTi
امتیاز در این سرور :
4572
2

HunTeR TeaM
امتیاز در این سرور :
3294
3

SaeB BolDooZeR
امتیاز در این سرور :
2678
4

moltafet kurd
امتیاز در این سرور :
2098

10x
1x
2x


5

Restive
امتیاز در این سرور :
1890

9x
1x
1x


6

توحید صادقپور
امتیاز در این سرور :
1868

16x
2x
1x
1x
1x


7

M!RAS
امتیاز در این سرور :
1794

2x
20x
2x
3x
2x
2x
1x


8

Gorzi Team
امتیاز در این سرور :
1608

73x
4x
3x
2x
3x
3x
2x


9

AlexanderSisak
امتیاز در این سرور :
1608

1x
33x
2x
2x
1x
1x
1x


10

BiA2
امتیاز در این سرور :
1500

4x


11

RaGnar
امتیاز در این سرور :
1338

70x
10x
4x
5x
8x
5x
5x


12

Battel
امتیاز در این سرور :
1336

2x


13

Dog_KilleR
امتیاز در این سرور :
1258

25x
2x
2x
3x
3x


14

CyRuS
امتیاز در این سرور :
1230

18x
1x


15

hoomankhan
امتیاز در این سرور :
1170

22x
2x
1x


16

SARA
امتیاز در این سرور :
1134

6x
116x
8x
14x
5x
5x
1x
51x


17

khodeshe
امتیاز در این سرور :
98218

DeFeNcE FoRcE
امتیاز در این سرور :
780

13x


19

Stealth Team
امتیاز در این سرور :
734

3x
38x
2x
5x
2x
1x
1x


20

پادرا رهنما
امتیاز در این سرور :
724

1x
1x


21

qazal
امتیاز در این سرور :
696

5x


22

GorGan
امتیاز در این سرور :
640

37x
3x
3x
4x
1x
4x
2x


23

ArEf-AtA
امتیاز در این سرور :
624

5x
62x
3x
5x
4x
5x
2x


24

CRISIS
امتیاز در این سرور :
49025

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این سرور :
458

110x
18x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
20x
84x


26

mohafez
امتیاز در این سرور :
434

6x


27

reza
امتیاز در این سرور :
422

6x


28

shahram
امتیاز در این سرور :
420

12x


29

MaMaD_F14
امتیاز در این سرور :
414
30

davood
امتیاز در این سرور :
320

23x
2x
2x
2x
1x


31

AZAD-BaAsH
امتیاز در این سرور :
308

23x
1x
2x
1x
1x
1x


32

مجتبی افشار
امتیاز در این سرور :
27033

Hassan Number One
امتیاز در این سرور :
258

25x
1x
1x
1x


34

ehsan 7856
امتیاز در این سرور :
23435

ninja40
امتیاز در این سرور :
15836

SwaTi TeaM
امتیاز در این سرور :
142
37

s.treach
امتیاز در این سرور :
14238

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این سرور :
122

75x
5x
4x
4x
4x
4x
3x
39x


39

kami_Trol
امتیاز در این سرور :
112

48x
3x
3x
3x
1x
2x


40

komile007
امتیاز در این سرور :
94

3x


41

zaman
امتیاز در این سرور :
92

4x


42

ASO
امتیاز در این سرور :
92

8x


43

مهدی یار
امتیاز در این سرور :
9044

spartan
امتیاز در این سرور :
7245

viper
امتیاز در این سرور :
70

4x


46

sorenal
امتیاز در این سرور :
60

1x


47

Koli
امتیاز در این سرور :
5848

SOSO
امتیاز در این سرور :
54

4x


49

babak
امتیاز در این سرور :
48

1x


50

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این سرور :
46