باشگاه کاربران


برترین های سرور ai501

SHARLATAN
امتیاز در این سرور :
61650

7x
4x
63x
3x
9x
8x
5x


2

ALI DEXTER
امتیاز در این سرور :
49560

9x
6x
22x
7x
8x
11x
2x
1x


3

Ali kh
امتیاز در این سرور :
31650
4

Mr.3ALT
امتیاز در این سرور :
25530
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
5

MSM. AY TAKIN
امتیاز در این سرور :
24150

31x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


6

Persian.Style
امتیاز در این سرور :
23160
7

برده زرد
امتیاز در این سرور :
22200

3x
20x
2x


8

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این سرور :
21690

86x
6x
5x
5x
4x
5x
4x
55x


9

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این سرور :
21150

23x
27x
137x
28x
17x
22x
8x
15x
82x


10

arash
امتیاز در این سرور :
19320

12x
2x
1x
2x


11

Necotin
امتیاز در این سرور :
17460

4x


12

iman warr!or315
امتیاز در این سرور :
16800

29x
5x
3x
1x
1x


13

Shredder
امتیاز در این سرور :
1611014

Pir mard
امتیاز در این سرور :
15690

24x
3x
6x
5x
2x
1x
4x


15

deadlock
امتیاز در این سرور :
1410016

old wise
امتیاز در این سرور :
13320

1x
2x
3x
1x


17

haji pezhi taji
امتیاز در این سرور :
12720

1x
35x
1x
1x
3x
2x
3x
4x
11x
57x


18

Gorzi Team
امتیاز در این سرور :
12330

84x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


19

cyrous
امتیاز در این سرور :
12330

13x
1x


20

STALKER
امتیاز در این سرور :
11610

11x
1x
1x
1x


21

king bahram
امتیاز در این سرور :
11490

5x


22

Mohandes.h
امتیاز در این سرور :
10470

1x


23

KinG G!shans
امتیاز در این سرور :
10440

22x
4x
2x
2x
2x
3x
3x


24

mamad topol
امتیاز در این سرور :
10410

4x


25

PASHAAA
امتیاز در این سرور :
10350

3x


26

haj_hoosein
امتیاز در این سرور :
9930

93x


27

pern
امتیاز در این سرور :
987028

سید علی best friends
امتیاز در این سرور :
9630

1x
16x
1x


29

RakaB
امتیاز در این سرور :
9330

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
12x
110x


30

antooni
امتیاز در این سرور :
912031

مازندران
امتیاز در این سرور :
7980

41x
4x
8x
5x
5x
2x
2x
1x
11x


32

s.h.r
امتیاز در این سرور :
786033

hamed20
امتیاز در این سرور :
759034

gham
امتیاز در این سرور :
759035

SaJaD_KHAN
امتیاز در این سرور :
7530

4x


36

Bahbah
امتیاز در این سرور :
7440

1x


37

koroosh kabir
امتیاز در این سرور :
720038

Mr_3NaToR
امتیاز در این سرور :
7050

1x
14x
1x
2x
2x
1x
1x


39

timsar
امتیاز در این سرور :
6840

7x


40

klavos
امتیاز در این سرور :
6570

7x


41

Javad81008
امتیاز در این سرور :
639042

NORTHER
امتیاز در این سرور :
6060

2x


43

Elyas
امتیاز در این سرور :
561044

Dell
امتیاز در این سرور :
531045

romeminemrom
امتیاز در این سرور :
525046

sunboy
امتیاز در این سرور :
5160

1x


47

SCOR_pion
امتیاز در این سرور :
5040

21x
1x
2x
2x
2x


48


امتیاز در این سرور :
4680

2x
2x
2x


49

LooLoo Khan
امتیاز در این سرور :
468050

mtp1114
امتیاز در این سرور :
4560