باشگاه کاربران


برترین های سرور w50.s1

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این سرور :
172020

7x
6x
32x
10x
4x
9x
15x
51x

2

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این سرور :
90540

2x
10x
1x
1x
1x
1x

3

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این سرور :
83940

52x
4x
4x
2x
5x
4x
1x
22x

4

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این سرور :
82320

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
26x
58x

5

SharlataN
امتیاز در این سرور :
61260

7x
3x
53x
8x
8x
5x
1x

6

Amin GudZiLA
امتیاز در این سرور :
58440

17x
3x
1x
1x
1x

7

MRT
امتیاز در این سرور :
53160

13x
3x
1x

8

stupid
امتیاز در این سرور :
51780

12x
1x
1x
1x
1x
1x

9

Stealth
امتیاز در این سرور :
49560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
10

kia
امتیاز در این سرور :
48420

12x
3x

11

WaNTeD
امتیاز در این سرور :
43500

1x
14x
1x
1x
1x
3x
1x

12

Mehraban
امتیاز در این سرور :
40260

3x
30x

13

pho3niX
امتیاز در این سرور :
38460
14

Andiya
امتیاز در این سرور :
32460

4x

15

Lover You
امتیاز در این سرور :
31200

1x

16

LawLess
امتیاز در این سرور :
29100

7x
1x
2x
1x
2x

17

sever
امتیاز در این سرور :
27660


18

MilAd_HunTeR
امتیاز در این سرور :
27120

1x
5x

19

STALKER
امتیاز در این سرور :
27000

8x
1x
1x

20

ReZa.TNT
امتیاز در این سرور :
26820

26x
1x
1x

21

aaaa
امتیاز در این سرور :
26640

1x

22

king bala
امتیاز در این سرور :
25980

3x
34x
1x

23

will come for you
امتیاز در این سرور :
25020

5x
7x
9x
13x
2x
2x
2x

24

arash
امتیاز در این سرور :
24000

10x
2x
2x

25

GREEN MAN
امتیاز در این سرور :
23580

7x
1x
1x
1x

26

bad dream
امتیاز در این سرور :
23400

7x

27

Armin Silent
امتیاز در این سرور :
23340

1x
22x
2x
1x

28

Gonj
امتیاز در این سرور :
22200

2x

29

OZGUR
امتیاز در این سرور :
21960

1x

30

علی مولتی
امتیاز در این سرور :
20880

1x
14x

31

Mohamad Voice Kabir
امتیاز در این سرور :
19560

3x
1x

32

سید علی best friends
امتیاز در این سرور :
19080

1x
12x
1x

33

Mr.GenZO
امتیاز در این سرور :
17880

21x
4x
3x
1x
2x
1x
1x

34

Black_War
امتیاز در این سرور :
17760

1x

35

mehran.uk
امتیاز در این سرور :
16860

28x
1x
2x
2x
2x
1x

36

Dr.Viking
امتیاز در این سرور :
16620

58x
6x
5x
2x
4x
4x
4x

37

Bnd
امتیاز در این سرور :
14820


38

mahan-hb
امتیاز در این سرور :
14520


39

Amidala
امتیاز در این سرور :
14400
40

m.y
امتیاز در این سرور :
14220


41

yazd
امتیاز در این سرور :
13680

3x

42

mehdi1045
امتیاز در این سرور :
13560

34x
1x

43

aOwash
امتیاز در این سرور :
12960


44

hamedfateh
امتیاز در این سرور :
12840


45

آرش
امتیاز در این سرور :
12600


46

DODAR
امتیاز در این سرور :
12480


47

zartohst
امتیاز در این سرور :
12000


48

persian_style
امتیاز در این سرور :
12000

66x
18x
19x
19x
19x
16x
2x
74x

49

MSM
امتیاز در این سرور :
11040

27x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

50

Akam
امتیاز در این سرور :
10380

2x