باشگاه کاربران


برترین های سرور w50.s1

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این سرور :
172020

7x
6x
33x
10x
4x
9x
15x
55x


2

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این سرور :
90540

2x
10x
1x
1x
1x
1x


3

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این سرور :
83940

52x
4x
4x
2x
5x
4x
1x


4

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این سرور :
82320

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
26x
69x


5

SharlataN
امتیاز در این سرور :
61260

7x
3x
54x
8x
8x
5x
1x


6

Amin GudZiLA
امتیاز در این سرور :
58440

17x
3x
1x
1x
1x


7

MRT
امتیاز در این سرور :
53160

14x
4x
1x


8

stupid
امتیاز در این سرور :
51780

13x
1x
1x
1x
1x
1x


9

Stealth
امتیاز در این سرور :
49560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
10

kia
امتیاز در این سرور :
48420

14x
5x


11

WaNTeD
امتیاز در این سرور :
43500

1x
18x
2x
1x
1x
3x
1x


12

Mehraban
امتیاز در این سرور :
40260

3x
35x


13

pho3niX
امتیاز در این سرور :
38460
14

Andiya
امتیاز در این سرور :
32460

5x


15

Lover You
امتیاز در این سرور :
31200

1x


16

LawLess
امتیاز در این سرور :
29100

7x
1x
2x
1x
2x


17

sever
امتیاز در این سرور :
2766018

MilAd_HunTeR
امتیاز در این سرور :
27120

1x
5x


19

STALKER
امتیاز در این سرور :
27000

8x
1x
1x


20

ReZa.TNT
امتیاز در این سرور :
26820

26x
1x
1x


21

aaaa
امتیاز در این سرور :
26640

1x


22

king bala
امتیاز در این سرور :
25980

4x
43x
2x
1x
1x
1x


23

Count Team
امتیاز در این سرور :
25020

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x


24

arash
امتیاز در این سرور :
24000

10x
2x
2x


25

GREEN MAN
امتیاز در این سرور :
23580

7x
1x
1x
1x


26

bad dream
امتیاز در این سرور :
23400

7x


27

Armin Silent
امتیاز در این سرور :
23340

1x
25x
2x
1x
25x


28

Gonj
امتیاز در این سرور :
22200

2x


29

OZGUR
امتیاز در این سرور :
21960

1x


30

علی مولتی
امتیاز در این سرور :
20880

1x
15x


31

Mohamad Voice Kabir
امتیاز در این سرور :
19560

3x
1x


32

سید علی best friends
امتیاز در این سرور :
19080

1x
12x
1x


33

Mr.GenZO
امتیاز در این سرور :
17880

21x
4x
3x
1x
2x
1x
1x


34

Black_War
امتیاز در این سرور :
17760

1x


35

mehran.uk
امتیاز در این سرور :
16860

29x
1x
2x
2x
2x
1x


36

Dr.Viking
امتیاز در این سرور :
16620

62x
6x
5x
2x
4x
4x
4x


37

Bnd
امتیاز در این سرور :
1482038

mahan-hb
امتیاز در این سرور :
1452039

Amidala
امتیاز در این سرور :
14400
40

m.y
امتیاز در این سرور :
1422041

yazd
امتیاز در این سرور :
13680

3x


42

mehdi1045
امتیاز در این سرور :
13560

55x
3x
1x


43

aOwash
امتیاز در این سرور :
1296044

hamedfateh
امتیاز در این سرور :
1284045

آرش
امتیاز در این سرور :
1260046

DODAR
امتیاز در این سرور :
1248047

persian_style
امتیاز در این سرور :
12000
48

zartohst
امتیاز در این سرور :
1200049

MSM
امتیاز در این سرور :
11040

27x
1x
1x
1x
1x
1x
1x


50

Akam
امتیاز در این سرور :
10380

2x