باشگاه کاربران


برترین های سرور kj1000



1

DARK.LORD
امتیاز در این سرور :
6306

21x
6x
2x
4x
1x
5x
3x
11x


2

Rasam
امتیاز در این سرور :
4806

51x
5x
9x
6x
1x
2x
1x


3

Cloudy
امتیاز در این سرور :
3876

32x
5x
4x
1x
1x
1x


4

DARBEDAR
امتیاز در این سرور :
2619

93x
14x
14x
16x
10x
10x
14x
2x
18x
104x


5

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این سرور :
2541
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
6

Amiraz
امتیاز در این سرور :
2358



7

TERORIST
امتیاز در این سرور :
1944



8

CZX
امتیاز در این سرور :
1923

5x
1x


9

Radman
امتیاز در این سرور :
1542

24x
4x
1x
1x
2x


10

𝓢𝓴𝔂
امتیاز در این سرور :
1440

4x
22x
1x
1x
1x
1x


11

Koli
امتیاز در این سرور :
1356

1x


12

Necromancer
امتیاز در این سرور :
1335

7x


13

presence
امتیاز در این سرور :
1278

1x


14

𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓬 𝓑𝓪𝔁
امتیاز در این سرور :
1242

30x
1x
2x
2x
2x
76x


15

No.1Team
امتیاز در این سرور :
1185

75x
4x
5x
4x
4x
6x
7x
1x
77x


16

bestfriend
امتیاز در این سرور :
1173

9x
1x
1x
1x


17

H66
امتیاز در این سرور :
1050



18

Farvahar
امتیاز در این سرور :
1041



19

shotor
امتیاز در این سرور :
1035

15x
1x


20

Davood
امتیاز در این سرور :
1014

26x
3x
2x
2x
2x
1x


21

wildseed
امتیاز در این سرور :
894

16x


22

Mehi2
امتیاز در این سرور :
768

8x
1x
1x


23

Chebe
امتیاز در این سرور :
744

4x


24

Rissing
امتیاز در این سرور :
729

1x


25

Vexell
امتیاز در این سرور :
708

2x


26

Black flags
امتیاز در این سرور :
693

2x


27

Parto
امتیاز در این سرور :
693

3x


28

امیدمرادی
امتیاز در این سرور :
684

3x


29

AminEmerge
امتیاز در این سرور :
669

3x


30

Rome
امتیاز در این سرور :
642

4x


31

گل ممد
امتیاز در این سرور :
621
32

Celestial
امتیاز در این سرور :
618

1x


33

hoboho
امتیاز در این سرور :
612



34

Almightyy
امتیاز در این سرور :
606

2x


35

mamad_power
امتیاز در این سرور :
600

9x
2x


36

Twee
امتیاز در این سرور :
600

4x


37

Carbon
امتیاز در این سرور :
534



38

lord_m
امتیاز در این سرور :
498



39

PUNISHERS
امتیاز در این سرور :
498

1x
1x


40

Nakta
امتیاز در این سرور :
495

24x
1x


41

Zeugma
امتیاز در این سرور :
459



42

entegham
امتیاز در این سرور :
450

4x
4x
31x
3x
1x
2x
3x
1x


43

Sajad.paradox
امتیاز در این سرور :
438

12x
1x
1x


44

m_najafi
امتیاز در این سرور :
426



45

InFeRnO
امتیاز در این سرور :
408

1x


46

mokhmo
امتیاز در این سرور :
354



47

𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐢𝐞𝐬
امتیاز در این سرور :
345

55x
5x
9x
5x
10x
4x
4x


48

خان جان
امتیاز در این سرور :
339



49

fever
امتیاز در این سرور :
321



50

HassaN_M
امتیاز در این سرور :
282