باشگاه کاربران


برترین های سرور ff1000.s



1

Ali.Sky.jas
امتیاز در این سرور :
2962

61x
4x
3x
8x
8x
3x
4x
42x


2

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این سرور :
1941
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
3

SARA
امتیاز در این سرور :
1739

6x
88x
7x
4x
3x
3x
1x
35x


4

Arshia [USA]
امتیاز در این سرور :
1437

47x
4x
2x
1x


5

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این سرور :
1139

84x
14x
12x
12x
3x
7x
7x
1x
19x
66x


6

Dr.Viking
امتیاز در این سرور :
853

60x
6x
5x
2x
4x
4x
4x


7

RONIN
امتیاز در این سرور :
728

1x
35x
3x
2x
1x
1x
25x


8

Teffa_Shahi
امتیاز در این سرور :
723

41x
11x
3x
3x
9x
1x
2x
1x


9

Cherry
امتیاز در این سرور :
676

51x
1x
1x


10

Pir Mard
امتیاز در این سرور :
657

9x
1x


11

MaXiMouSe Team
امتیاز در این سرور :
628

20x
3x
6x
5x
2x
1x
4x


12

king1
امتیاز در این سرور :
598



13

Pic Tak
امتیاز در این سرور :
597

13x
1x


14

мoнαммαd_ĸм,AminEmerge
امتیاز در این سرور :
465

70x
5x
4x
4x
4x
2x
3x
37x


15

Bye Tra
امتیاز در این سرور :
460

51x
1x
1x
1x
1x


16

ArEf-AtA
امتیاز در این سرور :
452

5x
52x
3x
4x
4x
2x
3x


17


امتیاز در این سرور :
436



18

9588
امتیاز در این سرور :
425

1x


19

♠♥Moein♥♠
امتیاز در این سرور :
409

39x
3x
2x
1x
3x
3x
3x


20

MONSTER
امتیاز در این سرور :
365

48x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
31x


21

lefte
امتیاز در این سرور :
316

6x


22

Asman
امتیاز در این سرور :
301



23

[email protected]_TeaM
امتیاز در این سرور :
298
24

JimbooOOoo
امتیاز در این سرور :
293

8x
1x


25

different
امتیاز در این سرور :
287



26

General
امتیاز در این سرور :
283

2x


27

iman-hlhlpsk
امتیاز در این سرور :
272

2x


28

Artist_
امتیاز در این سرور :
271

29x
1x
1x
1x
1x


29

sari
امتیاز در این سرور :
259

1x


30

I M P E R I A L
امتیاز در این سرور :
258

12x
3x
1x
1x
1x


31

sardare quchan
امتیاز در این سرور :
253



32

Mulche
امتیاز در این سرور :
234

1x
6x


33

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این سرور :
234

52x
4x
4x
2x
5x
4x
1x
23x


34

LOX
امتیاز در این سرور :
228



35

amirali
امتیاز در این سرور :
222



36

ʜᴏssᴇɪɴ ʜuɴᴛᴇʀ
امتیاز در این سرور :
212

8x
1x
1x


37

hami
امتیاز در این سرور :
210

1x
1x
4x


38

Hassan Number One
امتیاز در این سرور :
200

23x
1x
1x
1x


39

vortex
امتیاز در این سرور :
187

2x


40

queen
امتیاز در این سرور :
180

1x


41

BIZ
امتیاز در این سرور :
179

2x


42

ALA
امتیاز در این سرور :
176

1x


43

پادشاه علی1
امتیاز در این سرور :
173



44

komile007
امتیاز در این سرور :
122

2x


45

Manhunt
امتیاز در این سرور :
113



46

KHAN
امتیاز در این سرور :
106



47

RagnaR
امتیاز در این سرور :
86

59x
7x
4x
5x
4x
4x
3x


48

HTML
امتیاز در این سرور :
75



49

romi
امتیاز در این سرور :
72

4x


50

babak
امتیاز در این سرور :
69

1x