باشگاه کاربران


برترین های سرور fd1000.s1

Tondar
امتیاز در این سرور :
2732

31x
2x
1x
1x
1x
1x
13x

2

DR.Viking
امتیاز در این سرور :
1366
3

shahi_teffa
امتیاز در این سرور :
1305

32x
11x
3x
3x
9x
1x
2x
1x
11x

4

♠♥Moein♥♠
امتیاز در این سرور :
1259

23x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
13x

5

MONSTER
امتیاز در این سرور :
1012

33x
1x
1x
1x
2x
17x

6

MOJI3656 - Ali Mulche
امتیاز در این سرور :
979

50x
7x
7x
2x
6x
7x
7x
10x
28x

7

deredful
امتیاز در این سرور :
946

3x

8

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این سرور :
850

45x
4x
6x
5x
6x
5x
6x
26x

9

SABER_MAKSOR
امتیاز در این سرور :
785

45x
4x
2x
2x
1x

10

mohaMMAD_SaLiM
امتیاز در این سرور :
687

45x
3x
3x
2x
2x
1x
1x
30x

11

Artist_
امتیاز در این سرور :
685

22x
1x
1x
1x

12

alba
امتیاز در این سرور :
655

1x
1x

13

Fighter
امتیاز در این سرور :
532

4x

14

O.N.E
امتیاز در این سرور :
406

1x

15

morteza mardan
امتیاز در این سرور :
404

8x

16

سهیل 95
امتیاز در این سرور :
380


17

abolfazl.javan
امتیاز در این سرور :
357

2x

18

i TeuTon
امتیاز در این سرور :
339

15x
3x
2x
1x

19

GenZo
امتیاز در این سرور :
329

2x

20

wow
امتیاز در این سرور :
322

4x

21

abagheri
امتیاز در این سرور :
304


22

آریو برزن
امتیاز در این سرور :
264


23

Nopo Team
امتیاز در این سرور :
235

36x
2x

24

PaRsA aKhiLius
امتیاز در این سرور :
233

12x

25

yavar
امتیاز در این سرور :
227

19x

26

hassan.M
امتیاز در این سرور :
219

2x

27

sever
امتیاز در این سرور :
215


28

kaveh_d
امتیاز در این سرور :
214

35x
1x
1x

29

Unforgiven
امتیاز در این سرور :
206


30

Cherry
امتیاز در این سرور :
204

19x
1x
1x

31

RagnaR
امتیاز در این سرور :
200

47x
5x
3x
3x
3x
3x
4x

32

RAS
امتیاز در این سرور :
196


33

m-a-a-a
امتیاز در این سرور :
192


34

Dota
امتیاز در این سرور :
191


35

مجیدشکارچی
امتیاز در این سرور :
186


36

Saghi
امتیاز در این سرور :
146

4x
1x

37

big brothers
امتیاز در این سرور :
139


38

Babi8pm
امتیاز در این سرور :
134


39

mehdi1045
امتیاز در این سرور :
133

1x

40

Le[G]enD
امتیاز در این سرور :
119

2x

41

فرهاد نوبهار
امتیاز در این سرور :
116

3x

42

boos
امتیاز در این سرور :
105


43

RAHA
امتیاز در این سرور :
100


44

roza
امتیاز در این سرور :
99

1x
1x
2x
2x
1x
1x

45

R e z a
امتیاز در این سرور :
95


46

Lord_Evil
امتیاز در این سرور :
91


47

aaa
امتیاز در این سرور :
89

9x
1x
1x

48

آقای مدیر
امتیاز در این سرور :
88


49

Ahmad36
امتیاز در این سرور :
76


50

نوید123
امتیاز در این سرور :
71

30x