باشگاه کاربران


برترین های سرور fc1000.s1

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این سرور :
1803

7x
6x
33x
10x
4x
9x
15x
56x


2

Mr.SALT-E
امتیاز در این سرور :
1753

67x
12x
17x
15x
16x
8x
9x
25x
92x


3

Mr.PeYmAn2001..
امتیاز در این سرور :
1466

36x
2x
3x
3x
3x
1x
1x


4

Pir Mard
امتیاز در این سرور :
1145

9x
1x


5

Amin GudZiLA
امتیاز در این سرور :
1084

17x
3x
1x
1x
1x


6

[email protected]_TeaM
امتیاز در این سرور :
1009

73x
4x
2x
1x
5x
2x
26x


7

roza
امتیاز در این سرور :
942

1x
1x
2x
2x
1x
1x


8

Mr.GenZO
امتیاز در این سرور :
873

21x
4x
3x
1x
2x
1x
1x


9

bad dream
امتیاز در این سرور :
847

7x


10

SARA
امتیاز در این سرور :
827

6x
104x
12x
7x
4x
4x
1x
43x


11

MONSTER
امتیاز در این سرور :
752

48x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
31x


12

Gool
امتیاز در این سرور :
715

1x


13

♔ Alireza VIP ♔
امتیاز در این سرور :
627

52x
4x
4x
2x
5x
4x
1x


14

Dr.Viking
امتیاز در این سرور :
595

62x
6x
5x
2x
4x
4x
4x


15

penny
امتیاز در این سرور :
588

3x
1x
2x
1x
8x


16

hosein
امتیاز در این سرور :
520

1x


17

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این سرور :
494

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
20x
69x


18

Saghi
امتیاز در این سرور :
413

5x
1x


19

abolfazl.javan
امتیاز در این سرور :
410

2x


20

Fighter
امتیاز در این سرور :
402

5x


21

MR.HERO
امتیاز در این سرور :
341

2x
2x
28x
1x
2x
1x
1x


22

мoнαммαd_ĸм
امتیاز در این سرور :
305

71x
5x
4x
4x
4x
3x
3x
39x


23

boos
امتیاز در این سرور :
304

1x


24

vortex
امتیاز در این سرور :
285

2x


25

viri
امتیاز در این سرور :
263

9x


26

No00oBs
امتیاز در این سرور :
240

3x


27

marzie
امتیاز در این سرور :
238

4x


28

Viasa-ŦαƦhαḋ
امتیاز در این سرور :
238

60x
6x
6x
9x
7x
6x
1x
1x
27x


29

iman-hlhlpsk
امتیاز در این سرور :
225

2x


30

different
امتیاز در این سرور :
19831

Cherry
امتیاز در این سرور :
178

59x
1x
1x
1x


32

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این سرور :
178
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
33

Eshgh
امتیاز در این سرور :
166

2x


34

RAS
امتیاز در این سرور :
162

2x
1x


35

Duke.M
امتیاز در این سرور :
157

4x


36

lefte
امتیاز در این سرور :
148

6x


37

CYBOR
امتیاز در این سرور :
141

2x


38

آقای مدیر
امتیاز در این سرور :
13639

ELYAS
امتیاز در این سرور :
13340

ebram
امتیاز در این سرور :
12541

لنگرود1
امتیاز در این سرور :
114

2x


42

♠♥Moein♥♠
امتیاز در این سرور :
103

39x
3x
2x
1x
3x
3x
3x


43

M.H.A.7
امتیاز در این سرور :
9644

RAHA
امتیاز در این سرور :
9145

spartan
امتیاز در این سرور :
8946

PallMall
امتیاز در این سرور :
88

3x


47

wow
امتیاز در این سرور :
88

8x


48

ASASSIN
امتیاز در این سرور :
8349

Dante
امتیاز در این سرور :
68

2x


50

JUPITER
امتیاز در این سرور :
67