باشگاه کاربران


برترین های سرور dz5001

RaGnar
امتیاز در این سرور :
5078

75x
10x
4x
7x
8x
6x
6x


2

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این سرور :
4214

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
19x
73x


3

[email protected]_TeaM
امتیاز در این سرور :
3088

93x
6x
4x
1x
2x
5x
4x
31x


4

[email protected]
امتیاز در این سرور :
2430

37x
2x
3x
2x
4x
1x
2x


5

king bala
امتیاز در این سرور :
2320

6x
62x
2x
1x
1x
1x


6

Ali Reza
امتیاز در این سرور :
2308

61x
7x
10x
6x
8x
12x
12x
1x
16x
62x


7

Durotan
امتیاز در این سرور :
1948

1x


8

Mr.Parsa
امتیاز در این سرور :
1946

32x
3x
5x
4x
4x
2x
2x


9

mohsen
امتیاز در این سرور :
1786

10x
1x


10

mahdi
امتیاز در این سرور :
1570

47x
1x
1x


11

huskar
امتیاز در این سرور :
1334

1x


12

The Sharp
امتیاز در این سرور :
1314
13

Mehraban
امتیاز در این سرور :
1172

4x
49x


14

www
امتیاز در این سرور :
1068

41x
2x
1x


15

little ONe
امتیاز در این سرور :
1052

8x


16

entegham
امتیاز در این سرور :
1050
17

No.1Team
امتیاز در این سرور :
878

51x
2x
4x
3x
2x
2x
5x
32x


18

kami_Trol
امتیاز در این سرور :
838

48x
3x
3x
3x
1x
2x


19

Dr.Viking
امتیاز در این سرور :
782

86x
10x
7x
7x
7x
7x
2x


20

ََArthur
امتیاز در این سرور :
720

4x


21

D!verT
امتیاز در این سرور :
650

11x


22

Alex
امتیاز در این سرور :
57623

HEROS
امتیاز در این سرور :
500

1x
13x


24

For
امتیاز در این سرور :
488

4x


25

Tik
امتیاز در این سرور :
476

1x


26

wildseed
امتیاز در این سرور :
464
27

توحید صادقپور
امتیاز در این سرور :
290

19x
2x
1x
1x
1x


28

RED LINE
امتیاز در این سرور :
228

6x


29

ammarkia
امتیاز در این سرور :
17230

JUPITER
امتیاز در این سرور :
5831

DEF WW
امتیاز در این سرور :
4432

CAT_DOG
امتیاز در این سرور :
32

1x


33

davood
امتیاز در این سرور :
14

26x
3x
2x
2x
2x
1x


34

_GOD_
امتیاز در این سرور :
4