باشگاه کاربران


برترین های سرور dw5001

HunTeR TeaM
امتیاز در این سرور :
5186
2

ㄅ㉿y
امتیاز در این سرور :
4300

3x
17x
1x
1x
1x


3

b2k
امتیاز در این سرور :
3424

9x
1x


4

moltafet kurd
امتیاز در این سرور :
2820

10x
1x
2x


5

SwaTi
امتیاز در این سرور :
2610
6

SARA
امتیاز در این سرور :
2436
7

B R D Z A R D
امتیاز در این سرور :
1602
8

Salehabo
امتیاز در این سرور :
12429

M.Zigoolo v AR.swiss
امتیاز در این سرور :
1176

18x
3x


10

MiladSalto
امتیاز در این سرور :
1068

3x


11

vahid SwaTi
امتیاز در این سرور :
996

23x
2x
1x
3x


12

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این سرور :
988

114x
19x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
20x
84x


13

sepehr
امتیاز در این سرور :
942

1x


14

سارا
امتیاز در این سرور :
922

8x


15

Itachi Uchiha
امتیاز در این سرور :
896

6x


16

zaman
امتیاز در این سرور :
828

4x


17

Sky
امتیاز در این سرور :
826

6x


18

توحید صادقپور
امتیاز در این سرور :
796

19x
2x
1x
1x
1x


19

bokhoresh
امتیاز در این سرور :
740

3x


20

2017
امتیاز در این سرور :
650

4x


21

No.1Team
امتیاز در این سرور :
648

47x
2x
4x
2x
2x
2x
5x


22

Gorzi Team
امتیاز در این سرور :
554

74x
4x
3x
2x
3x
3x
2x


23

reza
امتیاز در این سرور :
462

6x


24

ASO
امتیاز در این سرور :
448

8x


25

amir.b
امتیاز در این سرور :
418

8x


26

Persian.Style
امتیاز در این سرور :
400

20x
2x
2x
3x
1x


27

Morad
امتیاز در این سرور :
372

1x


28

MR.HomeleSs
امتیاز در این سرور :
244

55x
7x
10x
6x
8x
11x
11x
1x
13x
55x


29

Sky
امتیاز در این سرور :
24230

Vahid
امتیاز در این سرور :
21831

6565
امتیاز در این سرور :
18032

F14
امتیاز در این سرور :
16433

mehdi1045
امتیاز در این سرور :
160

65x
3x
1x


34

loooool
امتیاز در این سرور :
158

7x


35

شاه شطرنج
امتیاز در این سرور :
15836

Mr.Parsa
امتیاز در این سرور :
124

29x
3x
5x
4x
3x
2x
2x


37

sarrdar
امتیاز در این سرور :
100

5x


38

El2ra2
امتیاز در این سرور :
80

2x


39

qazal
امتیاز در این سرور :
72

5x


40

aran
امتیاز در این سرور :
68

3x


41

-
امتیاز در این سرور :
52

1x


42

sever
امتیاز در این سرور :
46

1x


43

Hhz
امتیاز در این سرور :
3844

roya
امتیاز در این سرور :
38

6x


45

Shiraz
امتیاز در این سرور :
2846

rozbe
امتیاز در این سرور :
28

3x


47

Come
امتیاز در این سرور :
2248

Lord_Punisher
امتیاز در این سرور :
16

1x


49

DeFeNcE FoRcE
امتیاز در این سرور :
16

13x


50

archer
امتیاز در این سرور :
10