باشگاه کاربران


برترین های سرور dw5001

HunTeR TeaM
امتیاز در این سرور :
5186

53x
9x
5x
6x
5x
5x
3x
27x


2

ㄅ㉿y
امتیاز در این سرور :
4300

3x
17x
1x
1x
1x


3

b2k
امتیاز در این سرور :
3424

8x
1x


4

moltafet kurd
امتیاز در این سرور :
2820

10x
1x
2x


5

SwaTi
امتیاز در این سرور :
2610

19x
68x
20x
8x
11x
8x
4x
29x
61x


6

SARA
امتیاز در این سرور :
2436

6x
108x
8x
13x
5x
5x
1x
47x


7

Bardazard
امتیاز در این سرور :
1602
8

Salehabo
امتیاز در این سرور :
12429

khoda
امتیاز در این سرور :
1176

17x
3x


10

MiladSalto
امتیاز در این سرور :
1068

3x


11

vahid SwaTi
امتیاز در این سرور :
996

21x
2x
2x


12

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این سرور :
988

101x
17x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
20x
77x


13

sepehr
امتیاز در این سرور :
942

1x


14

سارا
امتیاز در این سرور :
922

6x


15

The GreaT WaLL
امتیاز در این سرور :
896

5x


16

zaman
امتیاز در این سرور :
828

4x


17

Sky
امتیاز در این سرور :
826

4x


18

توحید صادقپور
امتیاز در این سرور :
796

13x
1x
1x


19

bokhoresh
امتیاز در این سرور :
740

1x


20

2017
امتیاز در این سرور :
650

3x


21

ezraill
امتیاز در این سرور :
648

24x
2x
1x


22

Gorzi Team
امتیاز در این سرور :
554

64x
4x
3x
2x
3x
3x
2x


23

reza
امتیاز در این سرور :
462

5x


24

ASO
امتیاز در این سرور :
448

6x


25

amir.b
امتیاز در این سرور :
418

2x


26

Persian.Style
امتیاز در این سرور :
400

16x
1x
3x
1x
1x


27

Morad
امتیاز در این سرور :
372

1x


28

𝔞𝔫𝔗𝔦..𝔑𝔬𝔬𝔅𝔰 𝔗𝔈𝔄𝔐
امتیاز در این سرور :
244

30x
5x
3x
4x
4x
5x
5x


29

Sky
امتیاز در این سرور :
24230

Vahid
امتیاز در این سرور :
21831

6565
امتیاز در این سرور :
18032

nist
امتیاز در این سرور :
16433

mehdi1045
امتیاز در این سرور :
160

57x
3x
1x


34

شاه شطرنج
امتیاز در این سرور :
15835

loooool
امتیاز در این سرور :
158

6x


36

Mr.Parsa
امتیاز در این سرور :
124

11x
2x
3x
1x
1x


37

سردار
امتیاز در این سرور :
100

4x


38

El2ra2
امتیاز در این سرور :
80

2x


39

qazal
امتیاز در این سرور :
72

5x


40

aran
امتیاز در این سرور :
6841

-
امتیاز در این سرور :
52

1x


42

sever
امتیاز در این سرور :
4643

roya
امتیاز در این سرور :
38

5x


44

Hhz
امتیاز در این سرور :
3845

rozbe
امتیاز در این سرور :
28

3x


46

Shiraz
امتیاز در این سرور :
2847

Come
امتیاز در این سرور :
2248

DeFeNcE FoRcE
امتیاز در این سرور :
16

11x


49

Lord_Punisher
امتیاز در این سرور :
16

1x


50

archer
امتیاز در این سرور :
10