باشگاه کاربران


برترین های سرور ax2001

SwaTi
امتیاز در این سرور :
9486
2

HunTeR TeaM
امتیاز در این سرور :
5424
3

Gorzi Team
امتیاز در این سرور :
5277

73x
4x
3x
2x
3x
3x
2x


4

No mercy
امتیاز در این سرور :
4566

3x
12x
1x
2x
1x
2x
1x
1x


5

ArEf-AtA
امتیاز در این سرور :
3693

5x
62x
3x
5x
4x
5x
2x


6

king bala
امتیاز در این سرور :
3504

6x
56x
2x
1x
1x
1x


7

pho3niX
امتیاز در این سرور :
2832
8

www
امتیاز در این سرور :
2682

35x
1x
1x


9

SARA
امتیاز در این سرور :
2430

6x
116x
8x
14x
5x
5x
1x
51x


10

info_khalili
امتیاز در این سرور :
2370

5x


11

-
امتیاز در این سرور :
2352

1x


12

little ONe
امتیاز در این سرور :
1890

8x


13

mehdi1045
امتیاز در این سرور :
1629

62x
3x
1x


14

wildseed
امتیاز در این سرور :
1440
15

shahram
امتیاز در این سرور :
1359

12x


16

kami_Trol
امتیاز در این سرور :
1341

48x
3x
3x
3x
1x
2x


17

H0Ly
امتیاز در این سرور :
1296

5x


18

AlexanderSisak
امتیاز در این سرور :
1221

1x
33x
2x
2x
1x
1x
1x


19

7x
امتیاز در این سرور :
1194

1x
3x


20

MaMaD_F14
امتیاز در این سرور :
1062
21

madar
امتیاز در این سرور :
990

2x


22

Darya
امتیاز در این سرور :
915

1x


23

DeFeNcE FoRcE
امتیاز در این سرور :
885

13x


24

Immortal King
امتیاز در این سرور :
864

9x


25

loooool
امتیاز در این سرور :
843

7x


26

CareFree
امتیاز در این سرور :
810

2x
33x
2x
1x


27

moltafet kurd
امتیاز در این سرور :
780

10x
1x
2x


28

RONIN
امتیاز در این سرور :
747

1x
39x
3x
2x
3x
3x
29x


29

HXOXH
امتیاز در این سرور :
630

7x


30

SaeB BolDooZeR
امتیاز در این سرور :
609
31

Stealth Team
امتیاز در این سرور :
600

3x
38x
2x
5x
2x
1x
1x


32

بدتر
امتیاز در این سرور :
534

1x


33

Mr._.G
امتیاز در این سرور :
52234

Oila
امتیاز در این سرور :
516

3x


35

CoLoNeL
امتیاز در این سرور :
432

2x


36

salar
امتیاز در این سرور :
387

2x


37


امتیاز در این سرور :
267

3x


38

[email protected]_bax
امتیاز در این سرور :
19539

morteziii
امتیاز در این سرور :
19540

I M P E R I A L
امتیاز در این سرور :
180

13x
1x
3x
1x
1x
1x


41

نوید123
امتیاز در این سرور :
168

40x
1x


42

Armin no mercy
امتیاز در این سرور :
162
43

yamin
امتیاز در این سرور :
153

1x


44

a22
امتیاز در این سرور :
147

2x


45

CyRuS
امتیاز در این سرور :
135

18x
1x


46

Blade
امتیاز در این سرور :
132

2x


47

Off
امتیاز در این سرور :
120

2x


48

Mr__ebi *Mr__sina
امتیاز در این سرور :
114

43x
3x
6x
4x
7x
1x
1x


49

khodeshe
امتیاز در این سرور :
10550

Alex
امتیاز در این سرور :
105